ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ (Uzun)

Atatürk'ün hayatı ve eserleri (uzun)

ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
MİLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAŞLAŞMA ÖNDERİ (HAYATI VE ESERİ)
Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ, Ankara-2002
(Tamamı 289 sayfa)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

* BİRİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYE’Yİ YENİ UFUKLARA TAŞIYACAK BİR LİDERİN DOĞUMU VE YETİŞMESİ

Ailesi ve Yetişmesi

Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Ufuk: Askerî Okullar

Genç Subaylık Yılları (1905-1908)

Kendi Kendini Yetiştiren Kurmay (Temmuz 1908-Şubat 1915)

* İKİNCİ BÖLÜM: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SEÇKİN TÜRK GENERALİ: MUSTAFA KEMAL

“Kaderin Adamı” Tarih Sahnesine Giriyor

Mustafa Kemal Paşa Doğu Cephesinde

Geleceğin Padişahı ile Seyahat

Vahidettin Padişah – Mustafa Kemal Ordu Komutanı

Mütareke Sonrasında Mustafa Kemal‟in İstanbul’daki Faaliyetleri: Vatanına Hizmet Yolu Açmaya Çalışan Seçkin General

Mustafa Kemal Paşa’nın Ordu Müfettişliğine Atanması

Barut Fıçısına Düşen Ateş: İzmir‟in İşgali ve Sonuçları

A. Megali İdea, Venizelos ve Paris Barış Konferansı Kararları

B. İzmir’in İşgali ve Sonuçları

* ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MİLLİ KURTULUŞ ÖNDERLİĞİNE GİDEN ÇETİN YOL

Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Samsun‟da

A. İstanbul ile ilişkiler: 19 Mayıs 1919 – 8 Haziran 1919

B. İngilizler Devrede: Mustafa Kemal‟in Dönmesi İsteniyor

Sine-i Milletten Liderliğe Giden Çetin Yol

A. Erzurum Kongresi: Mustafa Kemal Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanı Seçiliyor

B. Sivas Kongresi: Mustafa Kemal Halk Önderi

C. İstanbul Hükümetinin Milli Hareketi Dağıtma Girişimleri

(1) Ali Galip Olayı

(2) Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın Sivas‟ı Basma Çabası

(3) İngiliz Girişimleri

D. Damat Ferit Hükümetinin Düşürülmesi

E. İstanbul Anadolu‟ya Ayak Uydurmaya Çalışıyor

(1) Anadolu ve İstanbul‟un Karşılıklı Teklifleri

(2) Amasya Anlaşması ve Sonuçları

(3) Meclis Nerede Toplanmalı?

F. Meclis-i Mebusan’ın Açılmasından İstanbul’un İşgaline Giden Yol

(1) İngiliz Baskısı ile Harbiye Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Görevden Alınıyor

(2) Mebuslar Meclisi’nin Yaptığı En Önemli İş: Misak-ı Milli’nin Kabulü

(3) Temsil Heyeti: Devam mı – Tamam mı?

(4) Ali Rıza Paşa’nın İstifâsı ve Salih Paşa Hükümeti

(5) İstanbul‟un Resmen İşgali ve Salih Paşa‟nın İstifası

(6) Damat Ferit Paşa Tekrar İş Başında: Anadolu ile İstanbul‟un Yolları Kesin Olarak Ayrılıyor

* DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YENİ BİR DEVLET; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AÇILIYOR. MUSTAFA KEMAL’İN LİDERLİĞİ PERÇİNLENİYOR

Meclis‟in Özellikleri

TBMM’nin İçeride Otoriteyi Sağlaması

İç Ayaklanmaların Sonuçları

 Türkiye’nin Ölüm Fermanı Sèvres: Nasıl Bir Barış?

 Yunan İleri Harekâtı ve Mustafa Kemal‟in Düzenli Orduya Geçiş Kararı

* BEŞİNCİ BÖLÜM: YENİ DEVLETİN ASKERİ VE SİYASİ BAŞARILARI

Doğu‟da Zafer ve Sonuçları

Güney Cephesi ve Fransa ile Ankara Antlaşması

Düzenli Ordunun Batı’daki İlk Başarıları ve Sonuçları

İnönü savaşları ve sonuçları

 Yunan Ordusu Ankara Önlerinde

 Yeni Devlete Yeni Lidere Hayat Veren Zafer: Büyük Taarruz

* ALTINCI BÖLÜM: BARIŞ İÇİN TÜRK MÜCADELESİ: LAUSANNE TARTIŞMALARI

Saltanatın Kaldırılması: Abdülmecit Halife

Beşyüz Yıllık Bir Hesabın Görülmesi: Lausanne Konferansı

* YEDİNCİ BÖLÜM : ÇAĞDAŞLAŞMA ÖNDERİ ATATÜRK

Atatürk Çağdaşlaşması ve Özellikleri

Siyasî İnkılâplar

Siyasî İnkılâplara Tepkiler

Radikal İnkılâplar Dönemi

A. İnkılâplara Tepki: Gazi Mustafa Kemal‟e Suikast

B. Tarihle Hesaplaşma: Büyük Nutuk (15-20 Ekim 1927)

C. Bin Yıllık Arap Kökenli Alfabeden Lâtin Kökenli Alfabeye Geçiş

İnkılapların Yerleşme Dönemi (1930-1938)

A. Gazi Mustafa Kemal‟in Çok Partili Rejim Denemesi: Serbest Cumhuriyet Partisi

B. Menemen Olayı

C. CHP‟nin Yeniden Yapılanması: Kemalizm

D. Ekonomide Atılımlar

E. Eğitim Alanında Atılımlar

F. Kültür Alanında Atılımlar

G. Sosyal Alanda Atılımlar

(1) Kadın Hakları

(2) Soyadı Yasası: Mustafa Kemal, Atatürk Soyadını Alıyor

H. Atatürk‟ün Dış Politikası: Yurtta Barış, Dünyada Barış

I. Atatürk‟ün Son Yılları ve Ebediyete İntikali

(1) Atatürk‟ün Son Yılları: İsmet İnönü ile Yollar Ayrılıyor

(2) Atatürk‟ün Hastalığı ve Ebediyete İntikali

(3) Atatürk’ün Kişiliği ve Etkisi

(a) Atatürk‟ün Kişiliği

(b) Atatürk’ün Fikir ve Düşünce Kaynakları

(c) Atatürk’ün Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemi

***

DİPNOT; Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI’nın Özgeçmişi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

48 − 40 =