Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

İnkılapların hedef kitlesi durumundaki toplumsal hayatın inkılapların yerleştirilmesi için ilk sırada düşünülmesi de kaçınılmazdı. Çünkü Cumhuriyet kurucuları bir yandan devletin sistemli ve kalıcı olarak kabuk değiştirmesine çalışırken, diğer yandan da toplumun bu değişime ayak uyduracak seviyede aydınlanmasını hedef alıyordu.

Nitekim toplum razı olduğu ve inandığı inkılapları kısa sürede benimseyerek idarecilerin işini kolaylaştırdı ve bu sayede kısa sürede çok büyük işler başarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu değişimdeki rolü tartışılmaz olarak çok fazlaydı lakin dava arkadaşları ve halka ulaşan yolların başındaki diğer idarecilerin de muazzam bir katkısı vardı ve özellikle halkla daha yakın temas halindeki öğretmenler, komutanlar ve din personeli tarafından gösterilen insanüstü gayretle inkılaplar kısa sürede topluma yerleşti ve benimsendi.

İnkılaplar, toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Bu değişimin gayesi, toplumun hayatını çağdaşlaştırmaya ve millileştirmeye yönelikti.

Evvela kabul ve inançların, daha sonra alışkanlık ve yanlış örflerin kısaca aklı ve bilimi inkar eden uyuşuk zihniyetin değişimini esas alan inkılaplar ile modern ve medeni bir yaşam hedeflendi ve bunda da başarılı olundu. Hak ve hürriyetlerden, kadınların toplum içi yaşamına dek uzanan bu süreçte, kademeli olarak toplum hayatına giren yeniliklerle aydınlanma çağı başlamış oldu.

Toplumsal alanda yapılan inkılaplar özetle maddeler halinde şunlardır:

Kadın Hakları
Şapka ve Kıyafet İnkılabı
Tekke, Zaviye ve türbelerin Kapatılması
Soyadı Kanununun kabulü
Uluslararası Saat, Takvim, Rakam Ve Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi
Sağlık Alanında Yapılan Değişiklikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

8 + = 16