Etiket: anlaşmalar

Sinan Meydan köşe yazıları
Posted in Antlaşmalar GAZETE YAZILARI

91 yıllık sigorta: ANKARA ANTLAŞMASI / Sinan MEYDAN

91 yıllık sigorta: ANKARA ANTLAŞMASI / Sinan MEYDAN 1926 Ankara Antlaşması her şeyden önce Türkiye-Irak sınırının değiştirilemeyeceğini hükme bağlamıştır. (Madde 5). Bu antlaşma Irak sınırının…

Continue Reading
Sinan Meydan köşe yazıları
Posted in Antlaşmalar GAZETE YAZILARI MİLLİ MÜCADELE

Türkiye’nin tapusu Lozan / Sinan MEYDAN

Türkiye’nin tapusu Lozan / Sinan MEYDAN “Lozan’da onursuz bir barış imzaladık. Bu, İngiltere’nin şimdiye dek imzalamış olduğu antlaşmaların en uğursuzu, en mutsuzu, en kötüsüdür.” İngiliz…

Continue Reading
Erzurum Kongresi ve alınan kararlar
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE

Erzurum Kongresi ve alınan kararlar

Erzurum Kongresi ve alınan kararlar Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan bölgesel nitelikli bir kongredir. Erzurum Kongresi’ne…

Continue Reading
Sivas kongresi ve alınan kararlar
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE

Sivas kongresi ve alınan kararlar

Sivas kongresi ve alınan kararlar Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını…

Continue Reading
Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) TBMM Hükûmeti, daha Mudanya Ateşkes Anlaşması görüşmeleri devam ederken İtilaf devletlerine verdiği bir nota ile barış konferansının 20 Ekim 1922’de…

Continue Reading
Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Anadolu’da Yunan askeri kalmamış idi. Türk orduları bir taraftan İzmir’e girerken bir taraftan da…

Continue Reading
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) Fransızlar, Ankara Hükûmeti ile ilk uzlaşma girişimlerini 29-30 Mayıs 1920’de imzaladıkları mütareke ile yapmışlardır. Ancak bu durum uzun sürmemiş ve…

Continue Reading
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) Sovyet Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın bir maddesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) ile Türkiye arasında da…

Continue Reading
Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Sovyetler Birliği ile bir dostluk antlaşması imzalamak ve ihtiyaç duyulan para ve savaş malzemesini temin için Dışişleri Bakanı Bekir Sami…

Continue Reading
Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)

Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) Mondros Mütarekesi’nden sonra, büyük güçler Türkiye’nin geleceği üzerinde tartışmayı sürdürürken, Türk milleti kendi geleceğini belirlemek amacıyla Mustafa Kemal önderliğinde Millî…

Continue Reading
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Damat Ferit Paşa Hükûmetinin bakanlarından Cemil, Reşit ve Fahrettin Beylerden oluşan bir Osmanlı heyeti Ahmet Tevfik Paşa başkanlığında, San Remo…

Continue Reading