Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim, öğretim ve kültür alanında yapılan inkılaplar Türk devriminin en zorlarından birisi oldu çünkü yılların ihmali ve özellikle alfabenin anlaşılmazlığı, okur-yazar nüfusun ancak %3 seviyesinde olması sebebiyle iletişim ve dolayısıyla aktarım da ciddi sorunlar yaşandıysa da Türk halkının azim ve iradesi ile evvela Türk harfleri kabullenildi, devamında çıkarılan kanunlarla eğitim ve öğretim millileştirildi ve yurt dışına talebeler gönderildi.

Osmanlının köhne eğitim kurumları kapatıldı, yerine modern ve çağdaş eğitim veren kurumlar tesis edildi, yabancıların okulları milli eğitim bakanlığı kontrol ve denetimine alındı.

Kültür, sanat, tarih gibi alanlarda çoktandır ihmal edilen konulara yoğunlaşıldı ve ortaya konulan tezlerle tarih ve Türklük bilinci yüceltilirken, halkın sinema, tiyatro, müze gibi alanlara ilgisi artırıldı, seyyar kampanyalarla kültür hizmetleri halkın ayağına götürüldü.

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar özetle maddeler halinde şunlardır:

Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü
Yeni Türk Harflerinin Kabulü
Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kurulması
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un Kabulü
Medreselerin Kapatılması
Modern Üniversitelerin Açılması
Güzel Sanatlar Alanında Yapılan Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 + = 5