Millî Egemenlik ilkesi

Millî Egemenlik ilkesi

Millî Egemenlik ilkesi

Cumhuriyet Türkiye’sinin ve Atatürk ilkelerinin bütünleyici ilkeleri ile kast edilenler inkılapların dayandığı temel esaslardır ve bunlar milli olmaya, çağdaş ve güzel yaşamaya, kalkınmaya, barışı tesise ve fakat güçlü ve hazır olmaya dairdir. Bu ilkelerin en başta geleni de elbette milli egemenlik ilkesidir ki egemenlik tesis edilemez ise, milli olunmaz ise tüm gayretler kısa ömürlü olmaya mahkumdur. İşte bu bilinçle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, inkılapların ve ilkelerin dayandığı esaslar içinde egemenliğe özel önem ve değer vermiştir.

Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu millî egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. (1923)

Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla millî egemenliği sağlamış bulunması ile devamlılık kazanır. Bundan dolayı; hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. (1923)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

7 + 3 =