Mustafa Kemal’in izinde

O’NU GÖRMEK, FİKİR VE HEDEFLERİNİ ANLAMAKTIR

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, dünya tarihine en büyük devlet adamı ve asker olarak geçmiş, sadece ülkesinde değil tüm dünyada itibar görmüş, milletinden aldığı güçle en zor şartlarda yedi cihana meydan okumuş ve dize getirmiş, tüm mazlum milletlere umut olmuş, yenilikçi ve cesur bir dahi, eşsiz bir lider, ileri görüşlü bir asker ve vatan sevdalısı karizmatik bir devlet adamıdır. O, en zor şartlarda attığı inanç tohumlarıyla çağlar ötesine, sınırlar ilerisine kadar nüfus edebilmiş bir bağımsızlık ateşidir.

İnsanlık dünya genelinde huzur ve barışı temin için, O’nun ilke ve fikirlerine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Özellikle bizler, O’nun emanet bıraktığı ‘bağımsızlık ve cumhuriyetin’ bekçileri olarak çok daha fazla Atatürkçü olmak ve O’nun düşüncelerini daha iyi anlamak ve takip etmek mecburiyetindeyiz. O’nu anlamak fikir ve ilkelerini, mücadelesini, inkılap ve düşüncelerini anlamaktır. O’nu takip etmek ilkelerinin peşinden gitmektir. 

O, Milli Mücadele öncesi hazin durumun sonraki zamanlarda da tekrar yaşanabileceğini, gaflet ve delalete düşülebileceğini, cehalet ve düşmanla gerekirse yeniden savaşmak gerekeceğini, yorulan, umursamayan ve ölmeyi göze alamayan ulusların kaybedeceğini çok önceden bildirendir. Yine O, inanan, güvenen, bilime kıymet veren ve yorulsa da çalışan ulusların, daima hür ve güçlü kalacağını duyurandır. Ve bu ikaz ve ihbarı hepimizin gözleri önündedir, gençliğe hitabesindedir.

Türk gençliği bu hitabeyi anlamak ve unutmamak zorundadır. Çünkü büyük söylevin özeti durumundaki bu nutuk, hem cehaleti örnekleyen bir kara haberci ve hem de yaşanacak kötü ve sancılı dönemlerde çıkış yolunu gösteren bir umut rehberidir. Çağdaş, refah ve güçlü bir Türkiye için Atatürk’ü anlamak ve izinde olmak yeterlidir. Site olarak gaye ve arzumuz bu anlayışın kazandırılmasında az da olsa rol oynamaktır. 

Gençlik durmamak, çalışmak, araştırmak, öğrenmek, kanmamak, aldanmamak zorundadır. Çünkü duran uluslar geçilmeye, aldanan uluslar yok olmaya mahkumdur. Bağımsızlık, milli birlik ve beka ulusların en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi elde tutmak güçtür. Lakin muhtaç olunan güç mevcuttur ve ecdadın şehit kanıyla şereflenmiş damarlardaki asil kanlardadır.

>> ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE SESLENİŞİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

>>GENÇLİĞİN ATATÜRK’E CEVABI

Ey Büyük Ata,

Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek amacımız olacaktır.

Ey Türk’ün büyük Ata’sı !

İstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz.

Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.

Türk Gençliği