Atatürk ilkeleri
Posted in DÜŞÜNCELERİ İLKELERİ

Atatürk ilkelerinin anlamı ve gerekleri nelerdir

Atatürk ilkelerinin anlamı ve gerekleri nelerdir Atatürk veya Atatürkçülük ilkeleri temel altı ve bütünleyici sekiz ilke ile tanımlanır ve fakat ilkelerin tamamı bir bütündür ve…

Devamını okuyun ...
İnkılapçılık ilkesi ve diğer inkılaplarla ilişkisi
Posted in İLKELERİ KOMPOZİSYON

İnkılapçılık ilkesi ve diğer inkılaplarla ilişkisi

İnkılapçılık ilkesi ve diğer inkılaplarla ilişkisi İnkılap ve devrim kavramları aynı manada kullanılıyorsa da aslında aynı değildir. Devrim geçici ve ideolojiktir. İnkılap ise toplumu kökten…

Devamını okuyun ...
Laiklik ilkesinin inkılaplar içindeki yeri ve önemi
Posted in İLKELERİ KOMPOZİSYON

Laiklik ilkesinin inkılaplar içindeki yeri ve önemi

Laiklik ilkesinin inkılaplar içindeki yeri ve önemi Atatürk ilke ve inkılaplarının tamamı aynı kıymet ve değerdedir ve tamamı bir diğeriyle kardeş veya ortaktır, tamamı bir…

Devamını okuyun ...
Halkçılık ilkesinin Türk İnkılabındaki yeri ve önemi
Posted in İLKELERİ KOMPOZİSYON

Halkçılık ilkesinin Türk İnkılabındaki yeri ve önemi

Halkçılık ilkesinin Türk İnkılabındaki yeri ve önemi Halk tabirinin, milletin o an için yaşayan kesimi olduğu hatırlanırsa, millet ve milliyetçilik ilkesiyle olan ilişkisi de anlaşılacaktır….

Devamını okuyun ...
Devletçilik ilkesinin anlamı ve önemi
Posted in İLKELERİ KOMPOZİSYON

Devletçilik ilkesinin anlamı ve önemi

Devletçilik ilkesinin anlamı ve önemi Küçük ama etkili, güçlü, refah, denetleyen ve takip eden, merkezi, tam egemen, adil, demokrat, sosyal, laik ve hukuki bir çağdaş…

Devamını okuyun ...
Milliyetçilik ilkesinin mahiyet ve kapsamı
Posted in İLKELERİ KOMPOZİSYON

Milliyetçilik ilkesinin mahiyet ve kapsamı

Milliyetçilik ilkesinin mahiyet ve kapsamı Milliyet, millet, milliyetçilik kavramları Atatürk zihin ve kalbinde çok daha ayrı ve özel tarif edilmiş haldedir ve dünya milliyetçilik anlayışından…

Devamını okuyun ...
ATATÜRK Kaynakçası
Posted in BLOG YAZILARI DÜŞÜNCELERİ HAYATI İLKELERİ SÖYLEVLERİ VECİZ SÖZLERİ

Geniş ATATÜRK Kaynakçası

Geniş ATATÜRK Kaynakçası ABALIOĞLU, Yunus Nadi; Mustafa Kemal Paşa Samsun’da, Sel Yayınları, İstanbul, 1955. AÇIKSÖZ, Hüsnü; İstiklal Harbi’nde Kastamonu, Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matb.,  1933. ADIVAR,…

Devamını okuyun ...
Cumhuriyetçilik ilkesinin mana ve kıymeti
Posted in İLKELERİ KOMPOZİSYON

Cumhuriyetçilik ilkesinin mana ve kıymeti

Cumhuriyetçilik ilkesinin mana ve kıymeti Cumhuriyet fikri, Ulusal mücadelenin başlamasından da önce ortaya çıkmış vazgeçilmez bir değerdir ve bu değer hem silahlı mücadeleye hem de…

Devamını okuyun ...
Atatürkçü düşünce sistemine göre halkçılık ilkesi
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ İLKELERİ

Atatürkçü düşünce sistemine göre halkçılık ilkesi

Atatürkçü düşünce sistemine göre halkçılık ilkesi Sait DİNÇ ∗ Halkçılık, Atatürkçü Düşünce Sisteminin, milliyetçilik, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle birlikte, daha Milli Mücadele Döneminin…

Devamını okuyun ...
ATATÜRK İLKELERİNE ŞİİRLER
Posted in İLKELERİ ŞİİR

ATATÜRK İLKELERİNE ŞİİRLER

ATATÜRK İLKELERİNE ŞİİRLER LAİKLİK İLKESİ ŞİİRİ İbadet kuralları Allah’la kul arası Aradakilere ne? Kime ne düştü tası Devlet yönetimleri Demokrasi işlevi Dinin ilgisi olmaz Bıraksın…

Devamını okuyun ...
Yapılan inkılapların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi
Posted in DEVRİMLERİ İLKELERİ

İnkılapların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi

İnkılapların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi Cumhuriyet Türkiye’sinde hayata geçirilen inkılapların tamamı mili ve yerlidir, ihtiyaçtan doğmuştur, dinamik ve gerçektir, evrenseldir. Bu inkılaplarla ayne paralelde ilkeleri…

Devamını okuyun ...
Atatürk ilkelerinin amacı ve ortak özellikleri
Posted in İLKELERİ

Atatürk ilkelerinin amacı ve ortak özellikleri

Atatürk ilkelerinin amacı ve ortak özellikleri AMACI; Atatürk ilkeleri, Milli mücadele ve sonrasındaki inkılapların tamamını kucaklayan, geçmişten alınan dersleri gelecek nesillere taşıyan, bekayı, hürriyet ve…

Devamını okuyun ...
Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik
Posted in DÜZ YAZILAR İLKELERİ

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik Doç. Yusuf SARINAY Tarih, tabiatın zıddına insanların esiridir. Böyle olmakla birlikte, tarihin inşasındaki esas rol, toplumlara mı yoksa kahramanlara…

Devamını okuyun ...
Atatürkçülük ilkeleri, İnkılapçılık
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, İnkılapçılık

Atatürkçülük ilkeleri, İnkılapçılık İNKILAPÇILIK Atatürkçülüğün inkılapçılık anlayışı, zamanına göre geri kalmış müesseselerin ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi, kolaylaştıracak, geliştirecek müesseselerin konması esasına dayanır. Bu…

Devamını okuyun ...
Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik

Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik LAİKLİK Laiklik, terim olarak, din ile dünya, özellikle dini ile devlet işlerinin ayrılması anlamını taşır. Fakat, Atatürk laikliğinin daha geniş ve kendine…

Devamını okuyun ...
Atatürkçülük ilkeleri, Devletçilik
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, Devletçilik

Atatürkçülük ilkeleri, Devletçilik DEVLETÇİLİK Atatürk devletçiliği, kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutar. Bununla birlikte, mümkün olduğu kadar az zaman içinde Dinamik İdeale kavuşmak için, milletin…

Devamını okuyun ...
Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık

Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık HALKÇILIK Atatürkçülük’te halkçılık, yurdu, ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsur, milletin genel hakları dışında…

Devamını okuyun ...
Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik

Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik CUMHURİYETÇİLİK Cumhuriyetçiliğin Tanımı Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare; cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; Cumhuriyet, milli egemenlik idealini,…

Devamını okuyun ...
Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik

Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK ilkeleri nedir? MİLLİYETÇİLİK Milliyetçiliğin ve Türk Milliyetçiliğinin Tanımı Milletler topluluğu içinde, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Atatürkçülüğün birlik…

Devamını okuyun ...
Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri
Posted in İLKELERİ VECİZ SÖZLERİ

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; Laiklik Dinle hilâfeti birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Birincisi ne kadar faydalı ise ikincisi o kadar lüzumsuz…

Devamını okuyun ...