Posted in BÜYÜK NUTUK SAVAŞ

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 1918 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi’nin imzalanması. 31 Ekim 1918 Mütarekenin yürürlüğe girmesi. General Liman Von…

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK SAVAŞ

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi 1914 28 Haziran 1914 Saraybosna Suikasti 28 Temmuz 1914 Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açtı. 1 Ağustos 1914 Almanya Rusya’ya savaş açtı. Türkiye…

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK

Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi

Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi 1881-1914 19 Mayıs 1881 Atatürk’ün Selanik’te doğuşu. 1893 Mustafa’nın Selanik Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin kendisine “KEMAL” adını takması….

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK

TANIMLAR

TANIMLAR Hürriyet ve İtilâf Firkasi (Partisi): İttihat ve Terakki Fırkası karşıtlarınca 8 Ekim 1911’de kuruldu. İttihat ve Terakki Partisi’nin hükümet kuruluşunda etkili olduğu zaman dağıtıldı….

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK

Türk Gençliğine Bıraktığımız Kutsal Armağan

Türk Gençliğine Bıraktığımız Kutsal Armağan Saygıdeğer baylar, sizi, günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir dönemin öyküsüdür. Bunda, ulusum…

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK

Ülkede Dirlik ve Düzeni Kurmak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları

Ülkede Dirlik ve Düzeni Kurmak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları Saygıdeğer baylar, durumun ağırlaşması üzerine hükümetçe olağanüstü önlemler alınması gerektiği yolundaki görüşümüzü ilk belirttiğimiz…

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK

Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Girişimleri

Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Girişimleri Sonunda, elbette cumhuriyet başarı kazandı. Ayaklananlar yok edildi. Ama cumhuriyet düşmanları, büyük komploların sona erdiğini kabul etmediler. Alçakça, son bir…

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve En Hain Kafaların Verimi Olan Programı

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve En Hain Kafaların Verimi Olan Programı Saygıdeğer baylar, “komplo” konusunu açıklarken ve komplonun Meclis içindeki evresini anlatırken, önemsiz sanılabilecek kimi ayrıntılara…

Devamını okuyun ...
Posted in BÜYÜK NUTUK

Büyük Millet Meclisinin İsmet Paşa Hükümetine Güvenoyu Vermesi Üzerine Muhalif Yazarlara Daha Neler Yazdırıldı

Büyük Millet Meclisinin İsmet Paşa Hükümetine Güvenoyu Vermesi Üzerine Muhalif Yazarlara Daha Neler Yazdırıldı 19 oya karşı 148 oy ile İsmet Paşa Hükümetine güven bildirildi….

Devamını okuyun ...
Posted in AYAKLANMA BÜYÜK NUTUK

Rıza Nur Bey’in Arnavutları Türklere Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu Anlaşıldı

Rıza Nur Bey’in Arnavutları Türklere Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu Anlaşıldı Maliye Bakanı Mustafa Abdülhâlik Bey, konuşmasına başlamadan önce, Rıza Nur Bey’den, tutanaktaki sözlerinden kimisini…

Devamını okuyun ...