Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)

Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921) Millî Mücadele liderlerinin doğuda Ermeniler ve batıda Eskişehir önlerinde İnönü mevzisinde Yunanlara karşı zafer kazanması dolayısıyla İtilaf devletleri Yunan…

Devamını okuyun ... Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)
San Remo Konferansı
Posted in MİLLİ MÜCADELE

San Remo Konferansı (18-26 Nisan 1920)

San Remo Konferansı (18-26 Nisan 1920) Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’ni imzalamasının ardından, Müttefikler barış antlaşmasını gündeme getirmiştir. Uzun bir süre…

Devamını okuyun ... San Remo Konferansı (18-26 Nisan 1920)
Paris Barış Konferansı
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Mütarekeler döneminden iki buçuk ay kadar sonra, Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletleri Paris’te bir konferans yapmışlardır. Konferansın amacı, mağlup…

Devamını okuyun ... Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)