Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Yörük Ali Efe (1895 – 1951)

Yörük Ali Efe (1895 – 1951) Yörük Ali Efe 1895 yılında, Aydın İli Sultanhisar İlçesi Kavaklı Köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Sarıtekeli aşiretinden İbrahim oğlu Apti,…

Devamını okuyun ... Yörük Ali Efe (1895 – 1951)
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

Şehit Kaymakam Köprülü Hamdi Bey

Şehit Kaymakam Köprülü Hamdi Bey Hamdi Bey 1888 yılında Makedonya’da Köprülü kasabasında doğdu. Onun için Köprülü’lü Hamdi Bey olarak anılmaktadır. Babası Kolağası İbrahim Bey’di. Küçük…

Devamını okuyun ... Şehit Kaymakam Köprülü Hamdi Bey
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

SÜTÇÜ İMAM

SÜTÇÜ İMAM Maraş’ta milli mücadelenin timsali olan Sütçü İmam, Fevzipaşa (Bektutiye) Mahallesi’nde 1871’de dünyaya geldi. Asıl adı “İmam”dı Babası “Kireçcioğulları”ndan Ömer Efendi, annesi “Tiyeklioğulları”ndan Emine…

Devamını okuyun ... SÜTÇÜ İMAM
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

KASTAMONU SEYDİLER KÖYÜ’NDEN ŞERİFE BACI

KASTAMONU SEYDİLER KÖYÜ’NDEN ŞERİFE BACI Aralık 1921’de birdenbire kar bastırmış, yollar kapanmış, cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı. O gece…

Devamını okuyun ... KASTAMONU SEYDİLER KÖYÜ’NDEN ŞERİFE BACI
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

NENE HATUN (1857 – 1955)

NENE HATUN (1857 – 1955) Erzurum’da doğmuştur. Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nın savunulmasında kahramanca çarpışarak, adını bu savaşla tarihe yazdırmıştır. 20 yaşlarında genç bir gelin olan Nene…

Devamını okuyun ... NENE HATUN (1857 – 1955)
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

KAHRAMANLAR KAHRAMANI

KAHRAMANLAR KAHRAMANI 411 rakımlı tepe ele geçirildiği hâlde, 306 rakımlı tepede işgalci güçler hâlâ inatla direnmekteydi. 10 ncu Bölüğün takımları kuşatıcı şekilde ve âdeta yılan…

Devamını okuyun ... KAHRAMANLAR KAHRAMANI
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

SEYİTGAZİLİ KOCA MEMİŞ

SEYİTGAZİLİ KOCA MEMİŞ Kurtuluş Savaşı’nın başlayacağı zaman şanlı ordumuza birçok asker kardeşlerimiz de yeniden geliyordu. Bu gelenler arasında 17 nci Tümen 63 ncü Alay 2…

Devamını okuyun ... SEYİTGAZİLİ KOCA MEMİŞ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

GÖRDESLİ MAKBULE

GÖRDESLİ MAKBULE Kurtuluş Savaşı’nın buhranlı dönemlerinden bir gün daha yaşıyoruz; fakat, Yunanların Sakarya Meydan Savaşı’nda yenilmiş olması, vatan ufuklarında bağımsızlık güneşinin doğuşuna artık ramak kaldığına…

Devamını okuyun ... GÖRDESLİ MAKBULE
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

KAHRAMAN KURMAY YÜZBAŞILAR

KAHRAMAN KURMAY YÜZBAŞILAR KURMAY YÜZBAŞI EKREM, KURMAY YÜZBAŞI NEŞET, KURMAY YÜZBAŞI HİLMİ VE KURMAY YÜZBAŞI SEYFETTİN İnsanlık tarihi, birçok ulusun kanı ve canı pahasına yarattığı…

Devamını okuyun ... KAHRAMAN KURMAY YÜZBAŞILAR
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

9 NCU KAFKAS ALAYI

9 NCU KAFKAS ALAYI Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükûmeti, silahlı kuvvetler oluşumu için uğraşırken en önemli dayanağı; Osmanlı ordu teşkilatı içinde olup Mondros Mütarekesi’ne göre…

Devamını okuyun ... 9 NCU KAFKAS ALAYI
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

8 NCİ KAFKAS ALAYI

8 NCİ KAFKAS ALAYI Ankara Hükûmetince düzenli ordu teşkili için Batı Cephesi’ne alınan ve Kurtuluş Savaşı’na bu cephede de katılan bir diğer alay da 3…

Devamını okuyun ... 8 NCİ KAFKAS ALAYI
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

70 NCİ ALAY

70 NCİ ALAY Bir ülkeyi baştan başa savaş rüzgârları kaplarsa ve bu rüzgârlar birbiri ardından acımasızca esmeye devam ederse, o ülkenin çocukları da cepheden cepheye…

Devamını okuyun ... 70 NCİ ALAY
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

ALBAY REŞAT

ALBAY REŞAT Tarihi, insanlık tarihi ile başlayan yüce Türk milletinin askerî başarılarının sınır tanımazlığına örneklerin bu kadar çok olduğu bir ortamda, kahramanlık örneklerinin seçimi de…

Devamını okuyun ... ALBAY REŞAT
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YARBAY NAZIM

YARBAY NAZIM Batı Cephesi’nde Yunan hücumu devam ederken planlanan bir uyarlama ile Yunanlar 10 Temmuz 1921’de beş tümenle cepheden, altı tümenle de güney kanadından, Döğer-Seyitgazi…

Devamını okuyun ... YARBAY NAZIM
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI FAHRİ, YÜZBAŞI ALİ RIZA VE ÜSTEĞMEN MEHMET FEHMİ

YÜZBAŞI FAHRİ, YÜZBAŞI ALİ RIZA VE ÜSTEĞMEN MEHMET FEHMİ İkinci İnönü Savaşı’nda 1 nci Tümenin 3 ncü Alayı Metristepe, Kanlısırt,ve Üçşehitler tepelerini savunuyordu. 3 ncü…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI FAHRİ, YÜZBAŞI ALİ RIZA VE ÜSTEĞMEN MEHMET FEHMİ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI İLHAMİ

YÜZBAŞI İLHAMİ Savaşın, komutanlarla erleri, bunun yanı sıra kendi aralarında komutanları da bir bütün haline getirdiğine en çarpıcı örnek, hiç kuşkusuz Türk Kurtuluş Savaşı’dır. Rütbe…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI İLHAMİ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI İSMAİL ZÜHTÜ

YÜZBAŞI İSMAİL ZÜHTÜ Büyük bir destan yaratılırken bu destan içinde ayrı ayrı yeni destanlar yaratan kahramanları birbirinden ayırmaya aslında gerek yoktur. Ama Türk milletinin varlığını…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI İSMAİL ZÜHTÜ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ

YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ Kurtuluş Savaşı’nda kutsal vatan toprağını kanı ile sulayan Türk evlatlarından biri de Yüzbaşı Ahmet Şükrü’dür. 12 nci Tümenin 36 ncı Alay 3…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI SAMİ, ÜSTEĞMEN HAMZA VE BÖLÜK PERSONELİ

YÜZBAŞI SAMİ, ÜSTEĞMEN HAMZA VE BÖLÜK PERSONELİ Kafkas 9 ncu Alay 3 ncü Tabur 9 ncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Sami ve 10 ncu Bölük Komutan…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI SAMİ, ÜSTEĞMEN HAMZA VE BÖLÜK PERSONELİ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI AGÂH

YÜZBAŞI AGÂH 36 ncı Alay, 1920 yılında Sarıkamış ile Horasan arasındaki Zivin bölgesinde Ermenilere karşı sınırı bekliyordu. Ermenilerin Ardahan-Erzurum arasında Kosor bölgesine baskınlar yaptıkları ve…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI AGÂH