YÜZBAŞI FAHRİ, YÜZBAŞI ALİ RIZA VE ÜSTEĞMEN MEHMET FEHMİ

Kahramanlarımız

YÜZBAŞI FAHRİ, YÜZBAŞI ALİ RIZA VE ÜSTEĞMEN MEHMET FEHMİ

İkinci İnönü Savaşı’nda 1 nci Tümenin 3 ncü Alayı Metristepe, Kanlısırt,ve Üçşehitler tepelerini savunuyordu. 3 ncü Alay Ankara’da alelacele oluşturularak cepheye gönderilmiş, 26-27 Mart 1921 gecesi mevziye sokulmuştu. 28 Mart 1921 günü Yunanların üç piyade alayı yoğun bir topçu ateşi desteğinde taarruza başladı. Önce Kanlısırt, daha sonra da Üçşehitler Tepesi Yunanların eline geçti. Alay Komutanı, yedekte bulundurduğu 3 ncü Taburunu 5 nci Bölük ile takviye ederek henüz Üçşehitler adını almamış olan bu adsız tepeye karşı taarruza geçirdi. Bu taarruz hiçbir taraftan ateşle desteklenmemekte, buna rağmen karşı taarruz başarı ile ilerlemekteydi.

Birlikler hücum mesafesine yanaştılar; fakat erlerin hiçbirinde süngü yoktu, dipçikle hücuma geçildi. 9 ncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Fahri, 10 ncu Bölük Komutanı Üsteğmen Mehmet Fehmi ellerinde tabancaları ile ileriye atılınca, bütün erler tereddüt etmeden onları izlediler. Üsteğmen Fehmi henüz beş on adım atmadan şehit oldu.

“Hiçbir silah yoktu ellerinden başka, boğuşuyordu,

Çevrilmişti bir süngü çemberi ile gide gide,

Nihayet devrildi beş yarayla birden,

Vuruldu alnından,

Birinci Mülâzım Fehmi Bey.”

Elinde hiçbir silahı kalmayan Yüzbaşı Fahri de bir Yunan süngüsü ile şehit edildi.

En önde koşuyordu Yüzbaşı Fahri Bey,

Kaputu omzunda, tabancası elinde,

Tepe kadar sessiz, tepe kadar kocaman,

Tepe olmak emelinde,

Pos bıyık, hilal kaşlı Yüzbaşı,

AI kan etmiş dağı taşı.”

Bir gün içinde tepeye üçüncü taarruz yapılıyor, taarruzlarla tepe bir Türk kuvvetlerine bir Yunan kuvvetlerine geçiyordu. Üçüncü taarruz sonucunda tepe kesin olarak taburun eline geçti; fakat, bu taarruzda da 2 nci Bölük Komutanı Yüzbaşı Ali Rıza şehit oldu.

Bir günde devrilen üçüncü subayımız bu,

Hey tepe! Tevekkeli boynun üç büklüm,

Vuruldu göğsünden Ali Rıza Bey,

Yüzbaşım vardın mı yüzbaşılara?

Selam söyle unutmadık, buradayız.”

Bu olaydan sonra tepe altı kez el değiştirdi. Daha önce isimsiz olan bu tepeye buradaki bu üç şehit subaydan dolayı “Üçşehitler Tepesi” adı verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 2 = 7