YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ

Kahramanlarımız

YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ

Kurtuluş Savaşı’nda kutsal vatan toprağını kanı ile sulayan Türk evlatlarından biri de Yüzbaşı Ahmet Şükrü’dür.

12 nci Tümenin 36 ncı Alay 3 ncü Tabur 9 ncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Şükrü görevine bağlı, çalışkan ve bilgili bir subaydı. Onun bu özellikleri, üstleri ve arkadaşları tarafından takdir ediliyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda birçok cephede savaşlara girmiş, esir olmuş, birçok felaket görmüş ve bu felaketlerden birçok ders almıştı; en ümitsiz, en buhranlı zamanlarda bile hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamıştı.

36 ncı Alay 26-27 Ağustos 1922 gecesi Afyon Cephesi’nde Büyükkalecik köyü kuzeyinde bulunan Kurtkaya Tepesi’ne hücum edecekti. Yüzbaşı Şükrü bölüğü ile en ileride askerlerine hem hedefi gösteriyor hem de cesaret verici sözler söylüyordu ve bu metin hareketleriyle de onlara örnek olmaya çalışıyordu. Yunanların cehennemi andıran ateşleri altında o da tel örgüleri kestirdi ve yine en önde olarak bölüğü ile Kurtkaya müstahkem mevzisine hücum ederek orayı ele geçirdi. Büyük sessizlik ve kararlılık ile bölüğünü sevk ve idare etmesi sırasında gösterdiği yiğitliği bu başarıya sebep olmuştu.

29-30 Ağustos gecesi ise 36 ncı Alay, Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin’in güneyinde bulunan Çal köyünün batısındaki sırtlara taarruz için görevlendirilmişti. Yunanlar, ordumuzun hücum ve takipleri sonucunda perişan ve karmakarışık bir hâlde Çal köyü civarına çekilerek toplanmıştı. Bu bölgede tekrar yapılan taarruzda, Yunanlarla çok yakın mesafeden ani bir çarpışma oldu. 36 ncı Alay şiddetli bir Yunan ateşi ile karşılaştı. Yüzbaşı Şükrü, bu baskın ateşinde de soğukkanlılığını kaybetmeyerek bölüğünde düzeni korumuş; ancak, karnına isabet eden bir mermi ile ağırca yaralanarak hastaneye gönderilmiş ve orada şehit olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

47 − 39 =