Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ KOMPOZİSYON

Atatürk gözüyle kadın

Atatürk gözüyle kadın Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değer Kadın hakları konusunda sadece ülkemizin değil tüm dünya milletlerin takdirini kazanmış Atatürk’ün kadını mal veya meta değil,…

Devamını okuyun ... Atatürk gözüyle kadın
Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ

Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası

Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası Os­man­lı Dev­le­ti, 19’un­cu yüz­yıl­dan iti­ba­ren dev­let ya­pı­sın­da bir­çok de­ği­şi­mi ba­şar­mış, Ba­tı ile iliş­ki­le­ri­ni ge­liş­tir­miş, eği­ti­mi sis­te­mi­ni kıs­men ye­ni­le­miş ve tek­nik ge­liş­me­le­re…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası
Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler 
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ KEMALİZM KOMPOZİSYON

Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler 

Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler Cumhuriyetin getirdiği hakları, öncesinde mahrum bırakılan haklar ve modern batıda sonradan kazanılan ancak Osmanlı’ya giremeyen haklar, ya da işgal kuvvetlerince…

Devamını okuyun ... Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler 
Cumhuriyet döneminin ilk pulları
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KOMPOZİSYON

Cumhuriyet döneminin ilk pulları

Cumhuriyet döneminin ilk pulları Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”un kabul edilmesi ile lâtin harfleri kullanılmaya…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet döneminin ilk pulları
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULMASI
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULMASI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULMASI 3 Mart 1924’te 429 sayılı kanunla Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. 1924’te Diyanet İşleri Başkanı olan…

Devamını okuyun ... DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULMASI
Cumhuriyet döneminin ilk kağıt ve madeni paraları
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KOMPOZİSYON

Cumhuriyet döneminin ilk kağıt ve madeni paraları

Cumhuriyet döneminin ilk kağıt ve madeni paraları Osmanlı döneminde kullanılan kağıt paralar Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar (1927) kullanılmaya devam edildi. Devletin egemenlik ve bağımsızlık sembolü…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet döneminin ilk kağıt ve madeni paraları
Posted in DEVRİMLERİ HAYATI KOMPOZİSYON

Atatürk’ün kurduğu fabrikalar

Atatürk’ün kurduğu fabrikalar    

Devamını okuyun ... Atatürk’ün kurduğu fabrikalar
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Posted in DEVRİMLERİ

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar Eğitim, öğretim ve kültür alanında yapılan inkılaplar Türk devriminin en zorlarından birisi oldu çünkü yılların ihmali ve özellikle alfabenin…

Devamını okuyun ... Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Siyasi alanda yapılan inkılaplar
Posted in DEVRİMLERİ

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar En başta Cumhuriyet’in ilanı ve saltanatın kaldırılması ile şekillenen siyasi inkılaplar ile düşmanlara karşı verilen ve kazanılan milli mücadele taçlandırılmış oldu….

Devamını okuyun ... Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Posted in DEVRİMLERİ

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Haklar anlamına gelen hukuk Osmanlı yönetiminde adaleti sağlayamaz hale gelmiş, kaybedilen savaşlar ve muafiyetlerle donatılmış azınlıklar nedeniyle sistem çalışamaz vaziyete gelmiş,…

Devamını okuyun ... Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
Posted in DEVRİMLERİ

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Osmanlı devletinin iflas etmiş ve hatta borca batmış ekonomisi, inkılapların önündeki en büyük engeldi. Kapütilasyonlarla birlikte her türlü adımı ve çıkışı…

Devamını okuyun ... Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
Posted in DEVRİMLERİ

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar İnkılapların hedef kitlesi durumundaki toplumsal hayatın inkılapların yerleştirilmesi için ilk sırada düşünülmesi de kaçınılmazdı. Çünkü Cumhuriyet kurucuları bir yandan…

Devamını okuyun ... Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
İstiklal Mahkemeleri - Uğur Mumcu
Posted in DEVRİMLERİ GAZETE YAZILARI

İstiklal Mahkemeleri – Uğur Mumcu

İstiklal Mahkemeleri – Uğur Mumcu Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan “İstiklal Mahkemeleri”nde kaç kişi hakkında idam kararı verildi? Son yıllarda bazı yazarlar “30 bin kişinin idam…

Devamını okuyun ... İstiklal Mahkemeleri – Uğur Mumcu
İstiklal Mahkemeleri
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KOMPOZİSYON MİLLİ MÜCADELE

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleri Kılıç Ali Bey, Antep kahramanıdır. Oradan Ankara’ya vekil olarak gelir ve ölümüne kadar da Atatürk’ün yanında en güvenilir ve sadakatli isim olur. Taşıdığı…

Devamını okuyun ... İstiklal Mahkemeleri
İskilipli atıf hoca
Posted in AYAKLANMA BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KOMPOZİSYON

İSKİLİPLİ ATIF HOCA

İSKİLİPLİ ATIF HOCA Atatürk’e saldıranların ilk metası muhakkak din ve ilk eylemlerden birisi de sözde haksız yere idam edilen İskilipli Atıf hoca hikayesidir. Bu yolla…

Devamını okuyun ... İSKİLİPLİ ATIF HOCA
Atatürk’ün din anlayışı ve İslama hizmetleri
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ HAYATI

Atatürk’ün din anlayışı ve İslama hizmetleri

Atatürk’ün din anlayışı ve İslama hizmetleri İslam alemi zaman zaman Allah’ın bir lutfu olarak tecdit (Kur’an ile yeniden yapılanma) hareketleri yaşar ve bu sayede kendisini…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün din anlayışı ve İslama hizmetleri
24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tarihçesi
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tarihçesi

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tarihçesi Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve 24 Kasım Türkler, ilk önceleri Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. 8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyet’in kabul…

Devamını okuyun ... 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tarihçesi
Atatürkçü düşünce sistemine göre halkçılık ilkesi
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ İLKELERİ

Atatürkçü düşünce sistemine göre halkçılık ilkesi

Atatürkçü düşünce sistemine göre halkçılık ilkesi Sait DİNÇ ∗ Halkçılık, Atatürkçü Düşünce Sisteminin, milliyetçilik, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle birlikte, daha Milli Mücadele Döneminin…

Devamını okuyun ... Atatürkçü düşünce sistemine göre halkçılık ilkesi
TÜRKÇE’NİN DOĞRU VE ETKİN KULLANIMI
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ

TÜRKÇE’NİN DOĞRU VE ETKİN KULLANIMI

TÜRKÇE’NİN DOĞRU VE ETKİN KULLANIMI 1. DİLDE YOZLAŞMA : Milli birliğimizin sağlanması için milli eğitimin Türkçe yapılması, basın ve yayın kuruluşlarının da buna özen göstermesi…

Devamını okuyun ... TÜRKÇE’NİN DOĞRU VE ETKİN KULLANIMI
Ben Her Şeyden Önce Öğretmenim anekdotu
Posted in ANEKDOTLAR BLOG YAZILARI DÜŞÜNCELERİ

Ben Her Şeyden Önce Öğretmenim anekdotu

Ben Her Şeyden Önce Öğretmenim anekdotu Ulu önder bir akşam, sofrasında sık sık misafir ettiği Behçet Kemal’e dönerek: -“‘Sen çabuk şiir yazarsın, şu içerideki odaya…

Devamını okuyun ... Ben Her Şeyden Önce Öğretmenim anekdotu