Atatürk’ün Güneş Dil Teorisi
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ KOMPOZİSYON

Atatürk’ün Güneş Dil Teorisi

Atatürk’ün Güneş Dil Teorisi bakınız; Atatürk’ün dil üzerine veciz sözleri Ulu Önder Atatürk’ün, askeri ve siyasi başarılarının çok ötesinde ölümsüzlüğünü sağlayan alanlar daha ziyade fikirsel…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Güneş Dil Teorisi
Atatürk'ün Türk Tarih Tezi
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ KOMPOZİSYON

Atatürk’ün Türk Tarih Tezi

Atatürk’ün Türk Tarih Tezi Atatürkçü düşünce kuruluşlarının, araştırma merkezlerinin ve hatta Atatürkçü yazarların dahi ihmal ettiği bu konu, Atatürk Türkiye’sinde öne çıkan millileştirme ve Türk…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Türk Tarih Tezi
Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdıkları
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KEMALİZM KOMPOZİSYON

Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdıkları

Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdıkları Kadın, gerek İslam dinin de ve gerekse toplum yaşamında hayatın yarı parçası, medeni ve yumuşak yüzü, duygusal ve doğurgan yanıdır. Kadın, erkeklerden…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdıkları
Einstein'ın Atatürk'e mektubu
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ HAYATI

Einstein’ın Atatürk’e mektubu

Einstein’ın Atatürk’e mektubu Almanya’da 1932 sonbaharında yapılan genel seçimleri, Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Partisi, yani Naziler kazandı ve Hitler, 1933’ün 30 Ocak günü başbakanlığa getirildi. Naziler’in…

Devamını okuyun ... Einstein’ın Atatürk’e mektubu
Atatürk olmasaydı
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ KOMPOZİSYON KONUŞMA METNİ ÖNE ÇIKANLAR

Atatürk olmasaydı

Atatürk olmasaydı Dünyada hiçbir lidere hem de vefatından neredeyse bir asır sonra bu kadar çok saldırılmamış ama yine hiçbir lider bu kadar saygı görmemiştir. Atatürk…

Devamını okuyun ... Atatürk olmasaydı
Atatürk deyince
Posted in ARDINDAN BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ HAYATI İLKELERİ KEMALİZM KOMPOZİSYON ÖNE ÇIKANLAR

Atatürk deyince

Atatürk deyince Dünya üzerindeki herkes için ve özellikle bu coğrafyada yaşayan halk kitleleri için Mustafa Kemal Atatürk adı pek çok şey ifade eder. Çünkü O,…

Devamını okuyun ... Atatürk deyince
Sinan Meydan köşe yazıları
Posted in DEVRİMLERİ GAZETE YAZILARI

Kadının çilesi / Sinan MEYDAN

Kadının çilesi / Sinan MEYDAN “Bugünün icaplarından biri kadınlarımızın her bakımdan yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız da âlim olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim derecelerinden…

Devamını okuyun ... Kadının çilesi / Sinan MEYDAN
Sinan Meydan köşe yazıları
Posted in DEVRİMLERİ GAZETE YAZILARI

Cumhuriyetin sabah güneşi Köy Enstitüleri / Sinan MEYDAN

Cumhuriyetin sabah güneşi Köy Enstitüleri / Sinan MEYDAN “Köy Enstitüleri hiçbir yerden kopya edilmemiştir, tümüyle ulusaldır. Köy Enstitülerinin hiçbir yabancı düşünceye borcu yoktur ve Tonguç’u…

Devamını okuyun ... Cumhuriyetin sabah güneşi Köy Enstitüleri / Sinan MEYDAN
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ

Atatürk’ün Akıllı Projeleri

Atatürk’ün Akıllı Projeleri Dünya tarihinde koca bir ömrü sadece milleti için tüketen belki de tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun bütün hayatı, asırlardır ihmal edilmiş,…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Akıllı Projeleri
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ

Atatürk’ün ideal Cumhuriyet Köyü projesi

Atatürk’ün ideal Cumhuriyet Köyü projesi Yüce Atatürk’ün dehasının mükemmel bir eseri olan “Karadeniz gemisi projesi” ile 86 gün sürede liman liman dolaşan geminin ülke tanıtımına…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün ideal Cumhuriyet Köyü projesi
Vecihi Hürkuş ve Türk havacılığı 
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KOMPOZİSYON

Vecihi Hürkuş ve Türk havacılığı

Vecihi Hürkuş ve Türk havacılığı Vatanım sensin dizisinde de gönülleri fetheden İstiklal madalyalı korkusuz bir kahraman olan Vecihi Hürkuş (6 Ocak 1896, İstanbul – 16…

Devamını okuyun ... Vecihi Hürkuş ve Türk havacılığı
Atatürk'ün 1923 yılında İnönü'ye yazdığı mektup
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ ÖNE ÇIKANLAR

Atatürk’ün 1923 yılında İnönü’ye yazdığı mektup

Atatürk’ün 1923 yılında İnönü’ye yazdığı mektup Cumhuriyet’in ne zor şartlar altında filizlendiğini, inkılapların ne kadar yüce idealleri gerçekleştirdiğini, Atatürk’ün ve dava arkadaşlarının nasıl muhterem ve…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün 1923 yılında İnönü’ye yazdığı mektup
Cumhuriyet Türkiyesi'nin Demiryolu seferberliği
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ

Cumhuriyet Türkiyesi’nin Demiryolu seferberliği

Cumhuriyet Türkiyesi’nin Demiryolu seferberliği 1924 yılında  Mustafa Kemal demiryolu yapımının önemini şöyle ifade edecekti ;”Memlekette her vasıta ile bir karış fazla şimendifer vücuda getirmek, fakat…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet Türkiyesi’nin Demiryolu seferberliği
Cumhuriyet yılları Ormancılık faaliyetleri
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KOMPOZİSYON

Cumhuriyet yılları Ormancılık faaliyetleri

Cumhuriyet yılları Ormancılık faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kalkınma Hareketleri ve Sektörel Gelişmeler “Ormancılık” – Cumhuriyet Öncesi, Kısa Bir Değerlendirme Cumhuriyet dönemi ormancılık çalışmalarının gelişimini doğru…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet yılları Ormancılık faaliyetleri
Posted in DEVRİMLERİ

Atatürk Dönemi Fabrika, Kurum Ve Kuruluşlar

Atatürk Dönemi Fabrika, Kurum Ve Kuruluşlar Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasında 15 yıl gibi kısa bir sürede kurduğu çok sayıda fabrika, kurum ve…

Devamını okuyun ... Atatürk Dönemi Fabrika, Kurum Ve Kuruluşlar
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi ‘Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi’ adlı bu makalenin amacı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin izlediği iktisadi politikalar, bu politikaların nedenleri sonuçları…

Devamını okuyun ... Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi
Atatürk ve Şeker fabrikaları
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ KOMPOZİSYON

Atatürk ve Şeker fabrikaları

Atatürk ve Şeker fabrikaları Türkiye’de Şeker Fabrikaları kurulması amacıyla Osmanlı İmparatorluğu zamanında (1840-1899) ve ondan sonraki yıllarda bazı teşebbüsler olmuştur. Ancak bu teşebbüslerden hiçbirisi uygulama…

Devamını okuyun ... Atatürk ve Şeker fabrikaları
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ KOMPOZİSYON

Atatürk gözüyle kadın

Atatürk gözüyle kadın Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değer Kadın hakları konusunda sadece ülkemizin değil tüm dünya milletlerin takdirini kazanmış Atatürk’ün kadını mal veya meta değil,…

Devamını okuyun ... Atatürk gözüyle kadın
Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ

Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası

Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası Os­man­lı Dev­le­ti, 19’un­cu yüz­yıl­dan iti­ba­ren dev­let ya­pı­sın­da bir­çok de­ği­şi­mi ba­şar­mış, Ba­tı ile iliş­ki­le­ri­ni ge­liş­tir­miş, eği­ti­mi sis­te­mi­ni kıs­men ye­ni­le­miş ve tek­nik ge­liş­me­le­re…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası
Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler 
Posted in DEVRİMLERİ DÜŞÜNCELERİ KEMALİZM KOMPOZİSYON

Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler 

Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler Cumhuriyetin getirdiği hakları, öncesinde mahrum bırakılan haklar ve modern batıda sonradan kazanılan ancak Osmanlı’ya giremeyen haklar, ya da işgal kuvvetlerince…

Devamını okuyun ... Cumhuriyetin sağladığı hak ve hürriyetler