UNESCO’nun ATATÜRK tanımlaması

UNESCO’nun ATATÜRK tanımlaması

UNESCO’nun ATATÜRK tanımlaması

Atatürk’ün 100. yaş gününde 1981 yılında Unesco, Atatürk’ün tanımını “Atatürk ululararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.” şeklinde yapmıştır.

Unesco aynı yıl Atatürk’ün Unesco’nun ilgilendiği tüm alanlarda olağan üstü bir reformcu olduğunu kabul ederek aynı yılı “Dünya Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir.

İşte o tanımlama;

Atatürk ,

Uluslararası anlayış işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider.

İnsan haklarına saygılı dünya barışının öncüsü, bütün hayatı boyunca insanlar arasında renk din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu.

UNESCO B.M.E.K.Ö.nün 152 ülkesinin
OYBİRLİĞİ ile yapmış ve dünyaya dağıtmış
olduğu ATATÜRK tanımlaması.

Metnin İngilizcesi.

Atatürk is:

An outstanding person who devoted himself for the development of international understanding cooperation and peace a revolutionist who realized extraordinary reforms the first Leader who fought against imperialism and colonialism.

A unique Statesman respectful to human rights pioneer of worldwide peace who never discriminated people according to their color religion or race through out his life founder of Turkish Republic.

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Culture Organizations)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir