Mehmet Kâzım Dirik, Korgeneral

silah arkadaşları

Mehmet Kâzım Dirik, Korgeneral (1315 – P.87) (1881 – 1941)

mehmet kazım dirik

Aile Durumu

1881 yılında Manastır’da doğdu. Plevne Müdafilerinden Süvari Yüzbaşı Hasan Tahsin’in oğludur. 3 Temmuz 1941’de Edirne’de vefat etti. İzmir Kozluca Mezarlığında defnedildi. Naaşı 3 Ağustos 1988’de devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

14 Mart 1897’de girdiği Harp Okulundan 17 Ocak 1900’de teğmen, 16 Kasım 1909’da girdiği Harp Akademisinden 31 Ekim 1912’de kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

17 Ocak 1900’de teğmen,

29 Ocak 1904’te üsteğmen,

4 Nisan 1906’da yüzbaşı,

31 Ekim 1912’de kurmay yüzbaşı,

7 Ocak 1913’te kurmay binbaşı,

28 Şubat 1915’te kurmay yarbay,

14 Aralık 1916’da kurmay albay,

1 Eylül 1923’te tümgeneral,

30 Ağustos 1928’de korgeneral.

Askerî Görevleri

17 Ocak 1900’de 3’üncü Ordu emrine atandı.

Şubat 1900’de 3’üncü Ordu 20’nci Piyade Alayı Biga Taburu Biga Bölüğüne,

29 Ocak 1904’te 3’üncü Ordu 117’nci Redif Alayı 4’üncü Priştine Taburu 1’inci Bölük Komutanı,

21 Ağustos 1904’te İşkodra Tümeni Kurmay Mülhaklığına (5’inci Tümen),

4 Nisan 1906’da Tuz kazası (ilçesi) Kaymakamı,

26 Şubat 1909’da 23’üncü Yanya Tümeni 68’inci Alay 2’nci Tabur 3’üncü Bölük Komutanı olarak atandı.

16 Kasım 1909’da Kırşehir Redif Taburu 2’nci Bölük Komutanı olarak atandı.

29 Eylül 1912’de Genelkurmay karargâhında görev aldı.

31 Ekim 1912 Harp Akademisine girdi.

7 Ocak 1913’te 3’üncü Kolordu Kurmaylığına,

19 Kasım 1912’de Balkan Harbi Çatalca Muharebesinde yaralanarak İstanbul’a gitti. Burada İstanbul Muhafızlığı görevine atandı.

9 Kasım 1913’te 1’inci Kolordu Kurmaylığına,

8 Ocak 1914’te Biga Kolordusu Kurmaylığına,

2 Eylül 1914’te 2’nci Ordu ve sonra 4’üncü Ordu Menzil Müfettişliğine,

18 Mayıs 1917’de 43’üncü Tümen Komutanı,

30 Haziran 1917’de 7’nci Tümen Komutanı,

2 Şubat 1918’de 56’ncı Tümen Komutanı,

5 Mart 1918’de 49’uncu Tümen Komutanı,

8 Haziran 1918’de Şark Ordusu Menzil Müfettişliğine atandı.

7 Kasım 1918’de 9’uncu Ordu Menzil Müfettişliğine,

Daha sonra 3’üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı,

3 Mayıs 1919’da 9’uncu Ordu Kıtaatı (3’üncü Ordu) Müfettişi Mustafa Kemal (ATATÜRK) Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak görevlendirildi ve onunla 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı.

Mustafa Kemal Paşa’nın 8/9 Temmuzda askerlikten istifasına kadar bu görevde kaldı.

15 Eylül 1919’da Erzurum Müstahkem Mevki Komutan Muavini ve 15’inci Kolordu Komutan Vekili,

4 Mayıs 1921’de Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi. Batı Anadolu Menzil Müfettişliğine atandı.

15 Haziran 1921’de kendisine Kolordu Komutanı yetkisi verildi.

12 Haziran 1922’de Menzil Müfettişliğinin lağvı üzerine Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi.

27 Kasım 1922’de Millî Savunma Bakanlığı Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürü.

26 Eylül 1923’te 2’nci Tümen Komutanı ve aynı zamanda (2 Ağustos 1924’ten itibaren) Bitlis Vali Vekili olarak atandı.

20 Eylül 1925’te asaleten Bitlis valisi oldu ve 16 Ekim 1925’te mülki hizmette bulunması onaylandı.

27 Mart 1926’da İzmir valisi olarak görev yaptı.

İzmir Valiliği sırasında mülkî hizmeti tercih ettiğinden, 1928 yılında askerlikten emekliye ayrıldı.

Katıldığı Savaşlar

1912 – 1913 Balkan Savaşı,

1914 – 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 – 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

15 Aralık 1913’te Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

Dördüncü Osmani Nişanı,

Beşinci Mecidî Nişanı,

Gümüş Liyakat Madalyası,

26 Haziran 1915’te Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası,

23 Mart 1916’da Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

Almanya’nın Demir Salip Nişanı,

Harp Madalyası,

Harp Alametli Üçüncü Sınıf Liyakat-ı Askerî Nişanı,

24 Haziran 1918’de Tebdilen Kılınçlı Üçüncü Osmani Nişanı,

TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

1935 yılına kadar İzmir Valisi,

1935 yılından ölünceye kadar Trakya Genel Müfettişi olarak görev yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

95 − 90 =