ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

Ulu Önder’in aziz varlığına, hatırasına, kendisiyle bağlantılı olmak üzere aile ve yakınlarına, yönelik her türlü tehdit, yalan-iftira, saldırı, kötü söz, hakaret, küfür ve hareketi ceza kapsamına alan “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” yasası, ‘Atatürk’ü Koruma Kanunu’ olarak da bilinir ve kanun numarası 5816’dır.

Atatürk’ü Koruma Kanunu, kısaca, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden, saldıran veya söven kimselere yönelik uygulanan cezayı belirten bir kanundur.

Anılan kanun kapsamına giren suçların cezası;

azmettiren için de faili ile aynıdır, toplu işlenirse veya basın yoluyla ya da halka açık olarak işlenirse yarı misli artırılır, zor kullanılarak azmettirilir veya işlenirse misliyle cezalandırılır. Yine fiili saldırı (heykele vs.) yoksa cezası üç yıla kadar, yıkma-kırma varsa cezası beş yıla kadardır.

5816 numaralı Atatürk’ü Koruma Kanunu maddeleri;

Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıda ki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKTI?

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında uygulamaya konan bu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KANUN METNİNİN TAMAMI AŞAĞIDADIR;

ATATÜRK ALEYHiNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

 Kanun Numarası : 5816

 Kabul Tarihi : 25/7/1951

 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/7/1951 Sayı : 7872

 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 32 Sayfa : 1842

Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

 Yukarıda ki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 2