Toplu 19 Mayıs şiirleri

Toplu 19 Mayıs şiirleri

Toplu 19 Mayıs şiirleri

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN’A

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemâl Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz’in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemâl Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum’a kadar.

Cahit KÜLEBİ

////////

18 MAYIS’A SİTEM

“Bandırma” yaklaşıyor çok az kaldı Samsun’a
Köhne, yaşlı vücudu, çatırdıyor dalgayla
Nefes nefese kalmış, son gücü tükenmekte
Lakin vatan aşkıyla ilerliyor sabaha

Deniz coşmuş kabarmış, coşkulu yürek gibi
Uçuracak gemiyi, kanatlı kuşlar gibi
Farkında yolcuların, biliyor Mustafa’mı
Balıklar raks ediyor, küçük çocuklar gibi

Uzama gün bat güneş, yarın ol bir an önce
Bekliyor Anadolu, çıt çıkmıyor evlerde
Mustafa’m geliyor bak, yolu çoktan azalmış
Ol artık gece ey gün, kurtuluşu bekletme

Bilirim Mustafa’mın uyku tutmaz gözleri
Bir an önce Samsun’a varmaktır tek dileği
Aklı, kalbi umutla, fikirlerle dopdolu
Anadolu halkının sevgisi tek güveni

Git bulut, yağma yağmur, hırçın rüzgar dellenme
Yarın olsun çabucak, başlasın mücadele
Anadolu bekliyor, yetim yavrular mahzun
Mustafa’m insin artık Samsun’a, müjdelerle

Admin (i.b.)

//////////////

MAYISIN ON DOKUZU

On dokuz mayıs rüzgar, tohumdur yarınlara
Ruhdur, candır, vatandır, kurtuluştur ulusa
Benzemez başkasına, mayısın on dokuzu
Samsun’da doğan güneş ışıktır umutlara

Canlanan bir ulusun, şahlanışı ondadır
Serpilen çınarların cansuyu Samsun’dandır
Bayramların güzeli, mayısın on dokuzu
Millet olma bilinci orada başlayandır

Ana bacı elele, yürüdüler Samsun’dan
Askerlerle babalar korkmadılar düşmandan
Ata’m önde haykırdı “Ya İstiklal ya ölüm!”
Hain düşman emeli sonlandı başlamadan

Anadolu özlemle, sarıldı kurtuluşa
Mehmetçik gövdesini siper etti ulusa
Şaşırdı hain düşman, bakakaldı korkarak
Samsun’dan doğan güneş yetti karanlıklara

Türk esaret tanımaz, yenilmez cihan gelse
Atatürk ve ordusu, yeter tüm alemlere
Gençliğin meşalesi mayısın on dokuzu
Samsun kurtuluş andı, yemindir dirilmeye

Admin (i.b.)

///////////

19 MAYIS’TA GENÇLİK

19 Mayıs umut, ışıktır karanlığa
1919, mirastır yarınlara
Zafer dolu mazinin, destanıdır Samsun’lar
Atatürk’ün gençliği güvendir Türk halkına

Genç demek durmak bilmez, hiç yorulmaz bilektir
Atatürk’ün izinde asla korkmaz demektir
Nice mertlik destanı yazacak bu genç nesil
Gençlik yedi düvele diklenecek yürektir

Gençlik ilimde öncü, sınırlarda nöbetçi,
Mertlik ve dürüstlükte bu gençler hep birinci
Korkular, dev dalgalar durduramaz bu gençliği
Fedakarca çalışmak, gencin bitmez ilkesi

Dalgalanır bu bayrak, gençlerin ellerinde
Güven duyar yarına, millet bu gençler ile
İstiklalin simgesi, garantisidir gençlik
İrfanla ahlakıyla, Türk gençliği hep önde

Samsun’da alevlenen meşale sönmeyecek
Kurtuluşun destanı yüreklerde tütecek
Esaret yok ırkıma bu böyle bilinecek
Cumhuriyet türküsü dillerden düşmeyecek

Çağdaş fen, sanat, spor, her alanda cihat bu
Yurdun genç fidanları aydınlatacak ufku
Ezilmeden, ezmeden dik duracak bu gençlik
Hem yurtta hem cihanda koruyacaklar sulhu

Mustafa Kemal’ler onlar, hepside bir kahraman
Her biri aslan yürek, bu vatana adanan
Gençlik ülke yarını, aldanır şüphe duyan
Mazhardır cennetlere bu ülküye baş koyan

Admin (i.b.)

/////////////

19 MAYIS GÜNÜ

Güneş bir başka doğdu o sabah karanlığa
Karadeniz coşkulu, misafiri var yolda
Toprak denizi , deniz yolcularını bekler
Suskun tüm Anadolu, yaylalardan dağlara

Doluydu liman kalple, özlemle, dualarla
Sabırsızdı bekleyen, kalabalık limanda
Silerken göz yaşını, biterken duaları
Bandırma’daki Ata’m göründü ufuklarda

Gemi değil nefesti, ışıktı herbir yolcu
Karanlıktan, yeisten acıdan kurtuluştu
Güneş gibi parlayan Ata’mın askerleri
Herbiri bir kahraman, aydınlığa umuttu

Ata’m indi karaya, titredi Anadolu
Selam durdu Sivas’ı, Trabzonu ve Muş’u
Fırlayacaktı kalpler sevinçten, özlemlerden
Ata’m şükürler edip selamladı ulusu

Selam durdu bulutlar, çalkalandı yapraklar
Sevinç sardı dört yanı, savruldu tüm bulutlar
Anadolu destanı işte o an başladı
Çırpınıp en yükseğe uçtu sevinçle kuşlar

Rüzgar aldı umudu, yaydı Anadolu’ya
Umut tohumu oldu Mustafa’m yaylalara
Esaretten, zulümden bitkin ürkek yürekler
Aslan oldu kükredi, yedi düvel düşmana

Yeniden doğdu ulus o gün o an Samsun’da
Kurtuluşun fidanı dikildi hür vatana
Cumhuriyet ateşi ilk kez orda yakıldı
Mustafa’m umut oldu gözü yaşlı vatana

Admin (i.b.)

///////////

19 MAYIS 1919

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun’a demir attı,
Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

////////////

HAVZA YOLLARINDA MUSTAFA KEMAL

Mahmur Dağı’nın başında bir duman bir duman
Mustafa Kemal’in başında daha bir duman
Dağ düşünür gündüz gece başından duman gitmez
Mustafa Kemal düşünür gündüz gece başından duman gitmez
Dağların başından duman eksik olmaz
Soy yiğidin başından duman eksik olmaz..

Mahmur Dağı’nın dumanlarına baktı da dedi
Mustafa Kemal, Köroğlu olmak ne güzel şu dağlarda
Tutmak gece gündüz denizlerin yolunu, yol vermemek
Üşümek, ateş yakmak, yola düşmek ne güzel
Bölmek orta yerlerinden gemilerin getirdiği güneşi
Bir sana, bir bana sermek ne güzel..

Çakal Dağı’nın eteğine vardı ki Mustafa Kemal
Vakit alaca karanlık, dağın eteğinde bir kahve
Kahvede düze inmiş eşkıya, Karadeniz uşakları
Kaynıyor Erzurum işi semaver, çay demleniyor
Uyanmış su gözleri adamların susuz gözleri sıcak
Mustafa Kemal baktı, tanıdı hepsi halk..

Oturdular, hep beraber çayı içtiler
Ordan burdan, dereden tepeden konuştular
Sabah güneşi gelip bağdaş kurdu bir yana
Yarı karanlıktı yüzleri, birden aydınlandılar
Acı çekmiş, susamış, dağ çizgileri sert
Mustafa Kemal’in gözlerinde tek tek ışıdılar..

Çıktı Kavak Yaylası’na, oh dedi Mustafa Kemal
Ölmez be, insan bu vatanı sevince
Halk kokusudur, güller çimenlerden gelir
Ovaları sürenler aşağıda, ormanlarda bıçkı sesleri
Dağılmış Mahmur Dağı’nın dumanları
Çekip cümle türküleri bir dere ışıltısıyla akar ..

Havza’ya vardım ki, kulağımızı koyalım bir
Bağımsız yaşamak diyelim bir, dinle ne ses verir
Havza pazarına inmiş allı morlu köylüler
Çıkarlar ormanlardan gizli gizli, çağıralım bir
Gelirler toplanırlar ateşimize, onlar için yaktık
Özgür yüreklerinin soluğunu üflesinler bir..

Sevelim dedi, Mustafa Kemal, sevelim bir
Selam verelim bir, selam alalım bir
Halk olmak ne güzel şeydir arkadaşlar
Şu sabah çayını içelim bir kardeşçe sıcak
Yüzümüzü yunalım şu derede bir
Sonra kursunlar darağacını kavgamıza
Asarlarsa assınlar bizi düşlerimizden!

Ceyhun Atuf KANSU

//////////////

ŞU SONSUZ KOŞU

Samsun’a ayak basmış Kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata’nın rüyasına gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü…
Biz sonsuz bir sabahtayız… O uyusun,
Sevincimiz coşturur O’nun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun’dan yola,
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağın Ankara Kalesi’nde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On dokuz Mayıs’ın hür başına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay’ı, gül ay’ı,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atuf KANSU

///////////

O GELİYOR

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar ?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu’ndan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular.
Uyumak ölüme eş.
Diriltir ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var.
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor ?
Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü ağır ?
Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, hız yüklü !
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır.
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki, gökler bir küme yıldız yüklü.
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi ?
Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !

Celal Sahir EROZAN

/////////////

MUSTAFA’M, KEMAL’İM İNDİ SAMSUN’A

Şafak vakti coştu dalgalar Samsun’da,
Ağlamaklı Anadolu sildi göz yaşlarını umutla,
O’nun kokusuyla uyandı dağlar, taşlar sabaha,
Mustafa’m, Kemal’im indi Samsun’a.

Gayri ağlamasın bahtı yanık analar,
Kaldırsın başını boynu bükük çocuklar,
Yarınlar kara değil, gri değil umutlar,
Mustafa’m Samsun’da ya titresin tüm düşmanlar.

Admin (i.b.)

/////////

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…
Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. Hakkı TALAS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

63 − 62 =