Reşat Çiğiltepe, Albay

silah arkadaşları

Reşat Çiğiltepe, Albay (1311 – c.P.80) (1879 – 1922)

reşat çiğitepe

Aile Durumu

1879 yılında İstanbul’da doğdu. Ziya Paşa’nın oğludur. 27 Ağustos 1922 tarihinde intihar etti ve Sandıklı’da Anıt Mezar’a defnedildi. Daha sonra 31 Ağustos 1988 tarihinde devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

21 Nisan 1893 tarihinde girdiği Harp Okulundan 28 Ocak 1896 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

28 Ocak 1896’da teğmen,

20 Mayıs 1899’da üsteğmen,

14 Ağustos 1904’te yüzbaşı,

29 Mart 1912’de kıdemli yüzbaşı,

1 Mart 1914’te binbaşı,

8 Aralık 1916’da yarbay,

1 Mart 1922’de albay.

Askerî Görevleri

28 Ocak 1896’da 3’üncü Ordu 65’inci Alay 2’nci Tabur 2’nci Bölük Takım Komutanı,

20 Mayıs 1899’da 3’üncü Ordu 68’inci Alay 4’üncü Tabur 2’nci Bölük Takım Komutanı,

Daha sonra 4’üncü Ordu 28’inci Nizamiye Alayı 1’inci Tabur Takım Komutanı,

17 Ağustos 1903’te 55’inci Redif Alayı 2’nci Tabur Takım Komutanı,

14 Ağustos 1904’te Kırklareli’de 76’ıncı Nizamiye Alayı 1’inci Tabur 1’inci Bölük Komutanı,

19 Aralık 1904’te 4’üncü Ordu 26’ıncı Nizamiye Alayı 2’nci Tabur 4’üncü Bölük Komutanı,

10 Eylül 1907’de 4’üncü Ordu 53’üncü Redif Alayının Trabzon’daki 1’inci Tabur 4’üncü Bölük Komutanı,

31 Ocak 1909’da 2’nci Ordu 12’nci Nizamiye Alayı 4’üncü Tabur 4’üncü Bölük Komutanı olarak atandı. (Mart 1911’de yapılan teşkilat değişikliği ile bu tabur, 31’inci Alay 3’üncü Tabur adını almıştır.) Bu görevinde iken Arnavutluk isyanının bastırılması harekâtına katıldı.

Daha sonra Debre’de Divanıharp Üyesi olarak atandı.

22 Temmuz 1913’te İşkodra Tümeni 70’inci Alay 3’üncü Tabur Komutan Yardımcısı,

6 Nisan 1914’te İşkodra Tümeni 70’inci Alay 3’üncü Tabur Komutan

29 Mart 1916’da 17’nci Alay Komutanı,

5 Mart 1917’de 8’inci Tümen Komutan Vekili,

3 Eylül 1917’de tekrar 17’nci Alay Komutanı olarak atandı.

8 Ocak 1918’de 17’nci Alay Komutanı iken uhdesine Üsküdar Bölge Komutanlığı da verildi.

Daha sonra Yıldırım Ordular Grubu emrine atandı.

53’üncü Tümen Komutanı olarak tayin edildi.

22 Eylül 1918 tarihinde Şeria’da karargâhıyla birlikte İngilizlere esir düştü ve 23 Kasım 1919’da esaretten döndü.

14 Aralık 1919’da İstanbul’da 2’nci Divan-ı Harbi Örfi Askerî üyeliğine atandıysa da Millî Mücadele’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçti.

6 Ocak 1920 tarihinde 20’nci Kolordu emrine,

1921 yılında Doğu Cephesi’nde Mürettep Tümen ve daha sonra 11’inci Kafkas Tümeni Komutanı olarak atandı. (Bu tümen, 1922 yılı ilkbaharında Batı Cephesi’ne nakledilmiş ve adı 21’inci Tümen olmuştur.)

Haziran 1922’de 57’nci Tümen Komutanı olarak tayin edildi.

27 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz’da Çiğiltepe bölgesinin alınmasında, birliğinin emredilen saatte hedefine varamaması dolayısıyla intihar etti.

Katıldığı Savaşlar

1911 – 1912 Trablusgarp Savaşı,

1912 – 1913 Balkan Savaşı,

1914 – 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 – 1922 İstiklal Savaşı.

Nişan ve Madalyaları

27 Ekim 1898’de Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı,

1902 yılında Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı,

3 Eylül 1915’te Alman İmparatorluğunun Harp Madalyası,

26 Kasım 1916’da Alman İmparatorluğunun İkinci Sınıf Demir Salip Madalyası,

1918 yılında Fatih’teki büyük yangının söndürülmesindeki gayretinden dolayı bir madalya,

11 Nisan 1918’de Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

18 Ekim 1918’de Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun Harp Alametli Üçüncü Sınıf Askerî Liyakat Madalyası,

TBMM Tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

61 − 52 =