Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Dünya liderleri

Atatürk'ün fihristli veciz sözleri

Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Dünya liderleri

TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ

Gazi Osman Paşa

Ben Gazi Osman Paşa’yı kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne’de yeniden kendini bulmuştur. Milletler yolundaki mücadelelerde daima sembolümüz Plevne’de doğan milli ruh olacaktır. Felaket günlerinde Plevne savaşını ve Osman Paşa’yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık sembolünüz Gazi Osman Paşa olsun.

Yıldırım Beyazıt

Birgün ressamlar kahramanlık çehresini kaybederlerse Yıldırım’ı alsınlar, yapıversinler.

Timur

Timur’un asıl dikkati çeken hal, bir tehlike zamanında sakin ve düşünceli kalışıydı. Bu, büyük iş yapabilmek yeteneğinde olan adamlarda görülebilir.

Fatih

Çok kereler Fatih’in karşısında kaldığı sorunları düşündüğüm zaman, ben de aynı çözümlere varmışımdır. Yalnız, Fatih benim karşısında kaldığım hadiselere nasıl çözüm yolu bulurdu, bunu çok merak ederim. İkinci Mehmet büyük adamdı, büyük.

Mevlana

Mevlana büyük adamdı, büyük adamdı.

Mimar Sinan

Sinan’ın heykelini yapınız.

Alemdar Mustafa Paşa ve Mustafa Reşit Paşa

Alemdar Mustafa Paşa ile Mustafa Reşit Paşayı severim. Fakat Alemdar’ın biraz kültürü olsa idi Cumhuriyet ilan ederdi. Mustafa Reşit Paşa’nın kültürü, Alemdar’ın kudreti birleştirilseydi, ben tarihe başka bir görevle girerdim.

Cemal Paşa

Yazık! Değerli bir adam kayboldu. Buraya gelebilmiş olsaydı ben O’na görev verirdim. Anadolu’nun bayındır hale getirilmesinde O’ndan yararlanılırdı. Fazla jest ve gösteriş o zavallıyı böyle hiçine kurban etti.

Enver Paşa

Enver bir güneş gibi doğmuş, bir grup ihtişamıyla batmıştır. Bunun ortasını artık tarihe bırakalım.

Talat Paşa ve politikası

Onlar uzun görüşmektense temas edilen esaslı noktalara cevap vermektense büyük bir devlet adamı vaziyeti alarak ve emsalsiz devrimci ruh sahipleri olduklarını sezdirerek ve özellikle ince diplomatik ve usta politikacılık sanatlarına güvenerek, o zamanın meşhur tabiriyle “atlatmak”ı tercih etmişlerdir. Bunda başarılı olduklarına emin idiler. Farkında değillerdi ki kendilerini derin bir merhamet duygusuyla dinliyordum. Zavallı Talat Paşa, kendisinin bir çapkın Ermeni kurşunuyla Berlin sokaklarında yere serildiğini işittiğim zaman ne kadar üzülmüştüm. Sadrazam olduğu günlerden birinde Sadaret makamında kendisine bazı çok önemli sorunlardan söz etmiştim. verdiği cevaplarla beni güzelce atlattığına inanmış, hatta bu memnuniyetini bir saat sonra görüştüğü yakın bir arkadaşına hikaye etmişti. Fakat iki gün sonra kendini telaşa düşüren bir durum oluşması üzerine beni gece yarısında evine davet ederek, çare ve önlem sormak gereğini duydu.

Namık Kemal

Anadolunun ruhu, bütün direnme gürlüğünü tarihindeki büyüklerden almıştır. Bize bu kutsal gürlüğü yayan ata ruhları arasında saygıdeğer babanızın pek büyük yeri vardır. Yaralı vatanın kurtuluş ve bağımsızlığı için ölmek yolunda bugünkü kuşağa özveriyi öğreten büyük Kemal hakkında saygıların tekrarına vesile olan telgrafınıza özel teşekkürlerimi sunarım efendim.

Mehmet Emin Yurdakul

Türk milliyetçiliğinin ilahi müjdecisi olan şiirleriniz bugünkü mücadelemizin kahramanlık ruhuna doğuş ufku olmuştur. Gelişinizden duyduğum memnuniyeti ifade ile sizi milletimizin mübarek babası olarak selamlarım.

İsmet İnönü

Başbakan İsmet Paşa hazretlerinin Devrim tarihimizin ilk şerefli ve parlak sayfası olan İnönü Meydan savaşlarının başkahramanı olmuş bulunması nedeniyle Soyadı kanunu gereği olarak alacağı aile siminin “İnönü” olmasını çok yerinde bulduğumdan kendilerine bu soyadını verdiğimi bildiririm.

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal, geniş kültür tarihinin eseridir. Şairlerimiz esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidirler.

Ziya Gökalp

Saygıdeğer eşiniz Ziya Gökalp beyin bütün Türk alemi için pek acı bir kayıp oluşturan ebediyen kayboluşu nedeniyle başsağlığı dileyen duygularımı ve Türk milletinin içten kalbi üzüntülerini temiz kişiliğinize sunar, Türk milleti ve hükümetinin büyük düşünürün ailesi hakkındaki sevgi ile ilgi dolu duygularını sunarım efendim.

Ahmet Rasim

Değerli babanızın ölümü büyük kayıptır. Çok acı duydum.

Büyük İskender

Karşılaştırma burada sona erer. İskender dünyayı fethetmişti. Ben böyle bir şey yapmadım. O dünyayı istila edeyim derken kendi vatanını unutmuştu. Ben vatanımı hiçbir zaman unutmayacağım.

Napolyon

Napolyon arkasına bir sürü çeşitli milliyetteki insanı toplayarak macera aramaya çıktı ve bunun içindir ki yarı yolda kaldı. Ben bir anadan bir badan gelen kardeşlerimle kendi vatanını kurtarmak davası yolundayım ve başaracağım.

Napolyon ve Bismark

Napolyon taç ve şeref peşinde koşan bir maceracıdır. Bismark ise tacidara hizmet eden bir insandır. Bunlarla şahsımın karşılaştırılmasını kabul etmem.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 7 = 3