365 gün Atatürk takvimi
Posted in HAYATI

365 gün Atatürk takvimi

365 gün Atatürk takvimi Atatürk, Cumhuriyet, Kurtuluş savaşı ve inkılaplarımıza ait tek tuş ile açılan pencerede öz, kısa bilgiler, hatırlatıcılar ve notlar. 365 gün Atatürk…

Devamını okuyun ... 365 gün Atatürk takvimi
Posted in BÜYÜK NUTUK SAVAŞ

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 1918 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi’nin imzalanması. 31 Ekim 1918 Mütarekenin yürürlüğe girmesi. General Liman Von…

Devamını okuyun ... Kurtuluş Savaşı Kronolojisi
Posted in BÜYÜK NUTUK SAVAŞ

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi 1914 28 Haziran 1914 Saraybosna Suikasti 28 Temmuz 1914 Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açtı. 1 Ağustos 1914 Almanya Rusya’ya savaş açtı. Türkiye…

Devamını okuyun ... Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi
Posted in BÜYÜK NUTUK

Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi

Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi 1881-1914 19 Mayıs 1881 Atatürk’ün Selanik’te doğuşu. 1893 Mustafa’nın Selanik Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin kendisine “KEMAL” adını takması….

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi
ATATÜRK ESERLERİ KAYNAKÇASI
Posted in HAYATI ÖNE ÇIKANLAR

ATATÜRK KAYNAKÇASI

ATATÜRK KAYNAKÇASI ABALIOĞLU, Yunus Nadi: Ankara’nın İlk Günleri; Sel Yayınları, İstanbul 1955. ABALIOĞLU, Yunus Nadi: Atatürk’ün Muazzam Eseri; 15 Kasım 1938 tarihli Cumhuriyet gazetesinden alıntı,…

Devamını okuyun ... ATATÜRK KAYNAKÇASI
Atatürk Kronolojisi
Posted in HAYATI ÖNE ÇIKANLAR

Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi 1881 Mustafa Kemal’in Selanik’te doğumu. 1886 Mustafa Kemal’in ilk öğrenimine başlaması. (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan…

Devamını okuyun ... Atatürk Kronolojisi