Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi alanda yapılan inkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

En başta Cumhuriyet’in ilanı ve saltanatın kaldırılması ile şekillenen siyasi inkılaplar ile düşmanlara karşı verilen ve kazanılan milli mücadele taçlandırılmış oldu. Keza halkın ve durumun ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir seri inkılap ile milli egemenlik anlayışının önündeki engeller bir bir kaldırılmış ve medeni toplum idealine giden yolda mesafeler katedilmiştir.

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız halka teslim edilmesiyle de senelerdir sessiz durumda atıl kalan halkın iradesi ortaya çıktı ve buradan alınan güçle de büyük işler başarıldı.

Akıllı hamleler ve yeni devlet kuruluşları ile sistemleşen düzende yenilikler birbirini kovaladı. Akabinde ve şartlar oluştuğu anda laiklik ilkesi gereği hilafet de kaldırıldı ve bu sayede halkın kendi egemenli ve milli irade önündeki engellerin tamamından kurtulunmuş oldu.

Siyasal alanda yapılan inkılaplar özetle maddeler halinde şunlardır:

Saltanatın Kaldırılması
Cumhuriyet’in İlanı
Halifeliğin Kaldırılması
İlk Anayasanın kabulü
Ankara’nın başkent olarak seçilmesi
Çok partili yaşama geçiş denemeleri

Atatürk Döneminde Açılmış veya Kapatılmış Partiler

a – Cumhuriyet Halk Fırkası: Cumhuriyet döneminin kurulan ilk siyasi partidir Atatürk tarafından 9 Eylül 1923’ de kurulmuştur.

b – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: İlk muhalefet partisi olup Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından 17 Kasım 1924’te kurulmuştur. Bu partinin Şeyh Sait isyanı ile bağlantısı olduğu düşünüldüğünden 3 Haziran 1925’te kapatılmıştır.

c – Serbest Cumhuriyet Fırkası: Fethi Okyar tarafından 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulmuştur. Laiklik ve Cumhuriyet karşıtlarının bu partide toplanması neticesinde kurucusu tarafından 17 Kasım 1930’da kapatılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 63 = 73