İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi

{“questions”:{“1k9kk”:{“title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 gazetelerden de\u011fildir?”,”mediaType”:”image”,”image”:”http:\/\/ataturkicimizde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Atat\u00fcrk\u00fcn-\u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131-gazeteler.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Atat\u00fcrk, Minber, \u0130rade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerini \u00e7\u0131kartm\u0131\u015ft\u0131r.Bak\u0131n\u0131z …“,”answers”:{“6mlev”:{“title”:”Minber”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”6mlev”,”index”:0},”nj2iy”:{“title”:”\u0130rade-i Milliye”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”nj2iy”,”index”:1},”2f7pv”:{“title”:”Hakimiyet-i Milliye”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”2f7pv”,”index”:2},”chfx9″:{“title”:”Yeni Akit”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”chfx9″,”index”:3}},”id”:”1k9kk”,”index”:0},”ipm6l”:{“title”:”22 Mart 1913\u2019de do\u011fan ve 2001 y\u0131l\u0131nda ayn\u0131…

Devamını okuyun ...

Atatürk’ümüz hakkında kısa bir test

{“questions”:{“91gr1”:{“title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden Atat\u00fcrk’\u00fcm\u00fcz\u00fcn huyu de\u011fildir?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Ulu \u00d6nder; karde\u015fine bile torpil yapmaz, ya\u011fc\u0131l\u0131ktan tiksinir, iki y\u00fczl\u00fcl\u00fckten nefret eder, methedilmekten ho\u015flanmaz, gammazl\u0131\u011f\u0131 hazmedemezdi. Liyakat a\u015f\u0131\u011f\u0131yd\u0131, vefal\u0131yd\u0131, d\u00fcr\u00fcst cevap verenleri…

Devamını okuyun ...

Atatürk’ü yakından tanıyor musunuz

{“questions”:{“7y9ri”:{“title”:”Atat\u00fcrk’\u00fcn babas\u0131 Ali R\u0131za efendi g\u00fcmr\u00fck memuriyetinden sonra hangi ticaretle me\u015fgul olmu\u015ftur?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Ali R\u0131za Efendi g\u00fcmr\u00fck memurlu\u011fundan sonra ba\u011f\u0131rsak t\u00fcberk\u00fclozuna yakalan\u0131p vefat etti\u011fi 47 ya\u015f\u0131na dek…

Devamını okuyun ...

15 soru ile Atatürk testi

{“questions”:{“31qks”:{“title”:”31 Temmuz 1932\u2032 de Bel\u00e7ika\u2019 da yap\u0131lan yar\u0131\u015fmada d\u00fcnya g\u00fczeli se\u00e7ilen ve Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn \u201cEce\u201d \u00fcnvan\u0131n\u0131 verdi\u011fi T\u00fcrkiye g\u00fczelimizin ad\u0131 nedir?”,”mediaType”:”image”,”image”:”http:\/\/ataturkicimizde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Atat\u00fcrk-g\u00f6z\u00fcyle-kad\u0131n.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Atat\u00fcrk, 31 Temmuz 1932\u2032 de T\u00fcrkiye…

Devamını okuyun ...

10 soruluk resimli online Atatürk testi

{“questions”:{“mgril”:{“title”:”Mehmet\u00e7ik ad\u0131n\u0131n isim babas\u0131 kimdir?”,”mediaType”:”image”,”image”:”http:\/\/ataturkicimizde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Mehmet\u00e7ik-ad\u0131n\u0131n-isim-babas\u0131-kimdir.jpg”,”imageCredit”:””,”backImage”:”http:\/\/ataturkicimizde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/test-do\u011fru-cevaplar\u0131.jpg”,”backImageCredit”:””,”desc”:”Bigal\u0131 Mehmet \u00c7avu\u015f.”,”id”:”mgril”,”index”:0},”9n2d1″:{“title”:”Atat\u00fcrk; \u201cBana, milletin kurtulu\u015fu yolunda ilk giri\u015fim duygusunun bu kutsal topraklardan gelmi\u015f olmas\u0131 sebebiyle, hem\u015ferisi olmakla \u00f6v\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm bu topraklar\u0131…

Devamını okuyun ...

Atatürk testine var mısınız

{“questions”:{“nu89q”:{“title”:”Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn, ilgili \u00fclkenin devlet yard\u0131m\u0131 talebi \u00fczerine ancak kendi maa\u015f\u0131yla 1931-1938 y\u0131llar\u0131 aras\u0131 cami yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 her sabah ilk ezan\u0131n okundu\u011fu \u00fclke hangisidir?”,”mediaType”:”image”,”image”:”http:\/\/ataturkicimizde.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Atat\u00fcrk-testine-var-m\u0131s\u0131n\u0131z.jpg”,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Y\u0131l 1931\u2026 Japon El\u00e7isi…

Devamını okuyun ...