Sinan Meydan köşe yazıları
Posted in GAZETE YAZILARI KONGRE

Atatürk’ün Özgürlük Bildirisi: AMASYA GENELGESİ / Sinan MEYDAN

Atatürk’ün Özgürlük Bildirisi: AMASYA GENELGESİ / Sinan MEYDAN “Mademki milletimizin şerefi, haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür. Artık bu hükümetten iyilik ummak abestir. (…) Hep beraber Mustafa…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Özgürlük Bildirisi: AMASYA GENELGESİ / Sinan MEYDAN
Birinci Maarif Kongresi (15 - 21 Temmuz 1921)
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE

Birinci Maarif Kongresi (15 – 21 Temmuz 1921)

Birinci Maarif Kongresi (15 – 21 Temmuz 1921) 1921 yılında Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin eğitim tarihimiz içinde önemli bir yeri vardır. Bu kongre okul ve…

Devamını okuyun ... Birinci Maarif Kongresi (15 – 21 Temmuz 1921)
Sinan Meydan köşe yazıları
Posted in GAZETE YAZILARI KONGRE

Ya İstiklal Ya Ölüm: Sivas Kongresi / Sinan MEYDAN

Ya İstiklal Ya Ölüm: Sivas Kongresi / Sinan MEYDAN “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi.” (Atatürk, 13 Kasım 1937, Sivas) Bugün 4 Eylül 2017;…

Devamını okuyun ... Ya İstiklal Ya Ölüm: Sivas Kongresi / Sinan MEYDAN
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Amasya Görüşmeleri

Amasya Görüşmeleri Baylar, anımsayacaksınız, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya’da buluşmak kararlaşmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin dış siyasası, iç yönetimi ve ordunun geleceği ile ilgili…

Devamını okuyun ... Amasya Görüşmeleri
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Sivas Kongresini Sonuçsuz Bırakma Çabaları

Sivas Kongresini Sonuçsuz Bırakma Çabaları Baylar, Kongre 11 Eylülde sona erdi. 12 Eylülde Sivas halkının da katıldığı bir açık oturum yapılarak bazı söylevler verildi. Kongre…

Devamını okuyun ... Sivas Kongresini Sonuçsuz Bırakma Çabaları
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Erzurum Kongresi Hiçbir Türlü Güdüm Kabulüne Karar Vermiş Değildir

Erzurum Kongresi Hiçbir Türlü Güdüm Kabulüne Karar Vermiş Değildir Bu sözlere bakılırsa Rauf Bey’in görüşüyle, gerek Sivas Kongresi ve gerek Erzurum Kongresi genel kurullarının görüşleri…

Devamını okuyun ... Erzurum Kongresi Hiçbir Türlü Güdüm Kabulüne Karar Vermiş Değildir
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Geçici Güdüm İşinin Kongrede Görüşülmesi

Geçici Güdüm İşinin Kongrede Görüşülmesi Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas’a gelmiş olan, gazeteci Bay Bravn ile kendim görüşmeyi uygun gördüm. Karşısındakini kolayca anlayan çok…

Devamını okuyun ... Geçici Güdüm İşinin Kongrede Görüşülmesi
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Sivas Kongresinin Üzerinde Durduğu İşler

Sivas Kongresinin Üzerinde Durduğu İşler Sivas Kongresi ‘nin gündemi, Erzurum Kongresi’nin tüzük ve bildirisi ve bir de bizden önce Sivas’a gelmiş olan yirmi beş kadar…

Devamını okuyun ... Sivas Kongresinin Üzerinde Durduğu İşler
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Sivas Kongresi Açılıyor

Sivas Kongresi Açılıyor Sivas Kongresi 1919 Eylülünün 4’üncü Perşembe günü öğleden sonra saat ikide açıldı. Öğleden önce delegeler arasında bulunan ve öteden beri kendisini tanıdığım…

Devamını okuyun ... Sivas Kongresi Açılıyor
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Sivas Kongresi Hazırlıkları

Sivas Kongresi Hazırlıkları Baylar, Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız Kongreye her yerden delege seçtirmek ve onların Sivas’a gelmelerini sağlamak için, Amasya’da başlamış olan çalışma ve yazışmalar…

Devamını okuyun ... Sivas Kongresi Hazırlıkları
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Erzurum Kongresinde Görülen Duraksamalar

Erzurum Kongresinde Görülen Duraksamalar Baylar, söz arasında küçük bir noktaya da dokunmak isterim. Benim, bu Erzurum Kongresine üye olarak girip girmemekliğim düşünülmeğe değer görüldüğü gibi,…

Devamını okuyun ... Erzurum Kongresinde Görülen Duraksamalar
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Erzurum Kongresinin Bildirisi ve Kararları

Erzurum Kongresinin Bildirisi ve Kararları Baylar, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmasının sonucu, düzenlediği tüzük ve bu tüzüğün içindekileri herkese duyuran bildiridir. Bu tüzük ve…

Devamını okuyun ... Erzurum Kongresinin Bildirisi ve Kararları
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi Baylar, bildiğiniz gibi, Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuzunun 23’üncü günü, pek gösterişsiz bir okul salonunda açıldı. İlk günü, beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini…

Devamını okuyun ... Erzurum Kongresi
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Erzurum Kongresi Hazırlıkları

Erzurum Kongresi Hazırlıkları Erzurum’a varışımın ilk günlerinde, Erzurum Kongresinin toplanmasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla uğraşmaya önem verildi. Baylar, Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyetinin,…

Devamını okuyun ... Erzurum Kongresi Hazırlıkları
Posted in BÜYÜK NUTUK KONGRE

Sivas’ta Genel Bir Kongre Toplama Kararı

Sivas’ta Genel Bir Kongre Toplama Kararı Bu nedenle 18 Haziran 1919 günü Trakya’ya verdiğim yönergede işaret ettiğim bir noktanın uygulanması zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki…

Devamını okuyun ... Sivas’ta Genel Bir Kongre Toplama Kararı
Amasya tamimi
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE

Amasya tamimi

Amasya tamimi Amasya’da kaleme alınan Tamim, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Mücadele sürecinin yeni aşamalar kaydetmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tamim’in Amasya’da kaleme alınması, tesadüfi…

Devamını okuyun ... Amasya tamimi
Erzurum Kongresi ve alınan kararlar
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE

Erzurum Kongresi ve alınan kararlar

Erzurum Kongresi ve alınan kararlar Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan bölgesel nitelikli bir kongredir. Erzurum Kongresi’ne…

Devamını okuyun ... Erzurum Kongresi ve alınan kararlar
Sivas kongresi ve alınan kararlar
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE

Sivas kongresi ve alınan kararlar

Sivas kongresi ve alınan kararlar Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını…

Devamını okuyun ... Sivas kongresi ve alınan kararlar
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE SÖYLEVLERİ

Atatürk’ün Sivas Kongresi’ni Açarken konuşması

Atatürk’ün Sivas Kongresi’ni Açarken konuşması Saygıdeğer Efendiler! Vatan ve milletin kurtuluşunu hedefleyen mecburiyetler, sizleri bunca sıkıntı ve engellere rağmen Sivas’ta topladı. Kahramanca kararlılığınızı tebrik eder…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Sivas Kongresi’ni Açarken konuşması
Atatürk'ün Erzurum Kongresi’ni Kaparken söylevi
Posted in KONGRE MİLLİ MÜCADELE SÖYLEVLERİ

Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ni Kaparken söylevi

Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ni Kaparken söylevi Saygıdeğer Efendiler! Milletimizin kurtuluş ümidiyle çırpındığı en heyecanlı bir zamanda fedakâr ve muhterem heyetiniz her türlü eziyete katlanarak burada, Erzurum’da…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ni Kaparken söylevi