Cumhuriyetin ilk vekilleri – L, M

Cumhuriyetin ilk vekilleri – L, M

YASAMA DÖNEMI / 1920 – 1923

(Lazistan (Rize), Menteşe (Muğla), Muş, Maraş, Mersin, Mardin, Malatya )

Dr Abidin Bey (Zeynel Abidin ATAK)LAZİSTAN

Dr. Abidin Bey (Zeynel Abidin ATAK)

Kasra – 1879, Hüseyin – Dudu – Askerî Tıbbiye – Almanca, Fransızca, Bulgarca – Bastabip – Edirne 2. Süvari Tugayı Alay Tabîbi, Arnavutluk Harekâtı ve Balkan Savasında Tabip, (Italya ve Arnavutluk’ta özel görevlerde bulundu. Iran muhaberelerine katıldı.) Rize 11. Piyade Alayı Bastabîbi, Düzce Kaymakamı, Tabip Binbası, Batı ve Güney Cepheleri Sağlık Müfettisi, Kuvvayı Havaiye Sağlık Subesi Müdürü – I. Dönem Lazistan Milletvekili (Genel Kurul Kararıyla izinli sayılarak Bolu Ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi ve Düzce Kaymakamlıgı ile Batı Cephesinde Sağlık müfettişligi yaptı.) – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.05.1939

 

Esat Bey (ÖZOĞUZ)LAZİSTAN

Esat Bey (ÖZOGUZ)

Hopa – 1871, Hüseyin Zihni – Ayse – Rüstiye, Husûsî – Fransızca – Idare – Ankara Mektupçusu, Ertugrul Sancagı, Nigde, Kırklareli, İstanbul-Üsküdar Tahrirat Müdürü – I. Dönem Lazistan Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.03.1954

 

İbrahim Şevki Bey (TÜZÜN)LAZİSTAN

İbrahim Şevki Bey (TÜZÜN)

Arhavi – 1866, Ahmet – Fatma – Süleymaniye-Siyavus Pasa Medreses i, Mekteb-i Müvab – Temyiz Azası, Naîp, Bidâyet Mahkemesi Hukuk Baskanı – I. Dönem Lazistan Milletvekili (Temyiz Azalagını tercih etmesi nedeniyle Istifa: 04.10.1920) – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1924 (244)

 

Necati Bey (Mehmet Necati MEMİŞOĞLU)LAZİSTAN

Necati Bey (Mehmet Necati MEMİŞOĞLU)

Hemsin – 1879, Resit – Hatice – Dârü’l-muallimîn ve Dâru’l-fünûn Hukuk Mektebi – Arapça, Farsça – Ögretmen, Ticaret, Ziraat ve Dava Vekili – I. Dönem Lazistan Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.03.1959

 

Osman Bey (Osman Nuri ÖZGEN)LAZİSTAN

Osman Bey (Osman Nuri ÖZGEN)

Rize – 1888, Tevfik – Cemile – Yüksek Mühendis Okulu – Fransızca, Rumca – Mühendis – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Lazistan Mebusu – I. Dönem Lazistan Milletvekili – Nâfıa Encümeni Reisi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.12.1943

 

Ziya Hurşit Bey (Ziya GÜNDAY)LAZİSTAN

Ziya Hurşit Bey (245) (Ziya GÜNDAY)

Hemsin – 1892, Hursit – Emine – Almanya’da Gemi Insa Mühendisligi ve Telsiz Telgrafçılık Ögrenimi, Almanca Öğretmenlği – Almanca – I. Dönem Lazistan Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 13.07.1926 (246)

 

Abdullah efendi (Malatya)MALATYA

Abdullah Efendi (247)

1.Dönem Malatya Milletvekili. (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Feyzi Efendi (Mustafa Feyzi BİLGİLİ)MALATYA

Feyzi Efendi (248) (Mustafa Fevzi BİLGİLİ)

Malatya – 1882, Hacı Ahmet – Zeliha – Medrese- Müderris – Arapça, Farsça, Latince – Akçadag Ilçesi Naibi, Malatya Belediye ve Il Genel Meclis Üyesi, Akçadag ve Urfa Kadısı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Malatya Mebusu (Meclise katılmamıstır) – I . Dönem Malatya Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.03.1944 (249)

 

Hacı Bedir ağa (Bedir FIRAT)MALATYA

Hacı Bedir Ağa (250) (Bedir FIRAT)

Kâhta/Kölük – 1872, Haci – Aysehan – Ziraat – Çiftçi – I. Dönem Malatya Milletvekili – Evli, 10 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14/15.05.1928 (251)

 

 

Hacı Garip ağa (Garip Ömer GARİPAĞAOĞLU)MALATYA

Hacı Garip Ağa (252) (Garip Ömer GARİPAĞAOĞLU)

Hekimhan – 1871, Mehmet Serif – Hüsna – Rüstiye – Ziraat – Çiftçi – I. Dönem Malatya Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.07.1925

 

 

Hacı Mustafa Efendi MalatyaMALATYA

Hacı Mustafa Efendi (253)

1.Dönem Malatya Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

İsmet efendi (Malatya)MALATYA

İsmet Efendi (254)

1.Dönem Malatya Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Lütfi bey (Lütfullah EVLİYAOĞLU)MALATYA

Lûtfi Bey (255) (Lütfullah EVLİYAOĞLU)

Malatya – 1863, Hacı Salih – Fatma – Hukuk, Mülkiye ve Medrese – Arapça, Farsça, Fransızca, Latince – Idare, Hukuk – Mülkiye Kaymakamı, Dava Vekili – I. Dönem Malatya Mil letvekili – Istida Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.03.1923 (256)

 

Mehmet Ali efendi (Malatya)MALATYA

Mehmet Ali Efendi (257)

1.Dönem Malatya Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Reşit Ağa (AĞAR) (MALATYA)MALATYA

Reşit Ağa (258) (AGAR)

Besni – 1875, Yakup – Hatice – Rüstiye Mektebi – Ziraat – Bidâyet Mahkemesi Azası – I. Dönem Malatya Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.04.1935

 

 

Sıtkı Bey (Hüseyin SItkı GÜR)MALATYA

Sıtkı Bey (Hüseyin Sıtkı GÜR)

Ermenek – 1875, Abdullah – Fatma – Hukuk – Az düzey Bulgarca – Bidâyet Mahkemeleri Ceza Dairesi Baskanı, Savcı, Agır Ceza Mahkemesi Baskanı, Istinaf Mahkemesi Üyesi – I. Dönem Malatya Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.08.1951

 

Tahsin bey (Hasan tahsin alagöz)MALATYA

Tahsin Bey (259) (Hasan Tahsin ALAGÖZ)

Malatya – I. Dönem Malatya Milletvekili (Meclis’e katılamadan vefat etmiştir. Yerine Hacı Garip Aga milletvekili seçilmistir.) – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.04.1920

 

 

Aslan bey (Arslanbey TOĞUZ)MARAŞ

Aslan Bey (260) (Arslanbey TOĞUZ)

Göksun – 1886, Abdullah – Emine – Rüstiye, Medrese – Çiftçi, Polis Sef Komiseri – I. Dönem Maras Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli. Ölüm Tarihi: 07.06.1963

 

 

Hacı Mehmet efendi (Mehmet erten)MARAŞ

Hacı Mehmet Efendi (261) (Mehmet ERTEN)

Elbistan – 1886, Mehmet – Hatice – Rüstiye – Ziraat ve Ticaret – I. Dönem Maras Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.) – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.03.1953

 

 

Hasib bey (AKSÜYEK)MARAŞ

Hasib Bey (262) (AKSÜYEK)

Maras – 1882, Süleyman – Fatma – Rüstiye – Çiftçi, Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Maras Müstantigi – I. Dönem Maras Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.07.1930

 

 

İbrahim ağa (Maraş)MARAŞ

İbrahim Aga (263)

1.Dönem Maraş Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.)

 

 

Paşa Yakup Hamdi bey (Paşa Yakup BOZDAĞ)MARAŞ

Paşa Yakup Hamdi Bey (264) (Paşa Yakup BOZDAĞ)

Pazarcık – 1887, Süleyman Aga – Hanım – Husûsî – I. Dönem Maraş Milletvekili (Pazarcık Kaymakamlıgını tercihi nedeniyle istifa: 21.10.1920) – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.01.1948

 

 

Refet efendi (Hasan refet seçgin)MARAŞ

Refet Efendi (265) (Hasan Rafet SEÇGİN)

Maras – 1863, Ilyas – Fatma – Medrese – Müderris – Arapça, Farsça – Eytam Müdürlügü, Evkâf Müdürü, Maras Il Genel Meclis Üyesi, Maras Merkez Müftüsü – I. Dönem Maras Mil letvekili (Maras Merkez Müftülügünü tercih etmesi nedeniyle Istifa: 11.05.1922) – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.06.1929

 

Rüştü bey (Mehmet Rüştü BOZKURT)MARAŞ

Rüştü Bey (266) (Mehmet Rüştü BOZKURT)

Göksun – 1872, Hacı Arslan – Emine – Medrese – Çiftçi, Halep, Maraş il ve Liva Genel Meclis Üyesi, Maras Daimî Encümen Üyesi – I. Dönem Maras Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.01.1932

 

Tahsin bey (Mehmet tahsin HÜDAYİOĞLU)MARAŞ

Tahsin Bey (Mehmet Tahsin HÜDAYİOĞLU)

Maras – 1880, Mehmet Durdu – Fatma – Mülki Idadi ve Husûsî – Belediye ve Liva Idare Meclisi Üyesi, Il Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Maras Mebusu – I. Dönem Maras Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.05.1947

 

Derviş Bey (URAL)MARDİN

Derviş Bey (267) (URAL)

Mardin – 1865, Hıdır – Zeynep – Rüstiye – Kasım Pasa Medresesi – Idare – Mukavelât Muharriri, Mardin Koçhisar Bucak Müdürü, Koçhisar Konak Komutanı, Birinci Sınıf Nahiye Müdürü – I. Dönem Mardin Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1925

 

Esat bey (Önen)MARDİN

Esat Bey (ÖNEN)

Mardin – 1873, Abdurrahman – Hori – Rüstiye – Arapça – Idare – Vilâyet Nüfus Baskâtibi – I. Dönem Mardin Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.09.1936

 

 

hasan tahsin bey (ARTIKI)MARDİN

Hasan Tahsin Bey (268) (ARTIKI)

Mardin – 1859, Ahmet – Kahle – Idadi – Arapça, Farsça, Fransızca – Idare – Mektupçu, Asar Baskâtibi, Cizre, Midyad, Hamidiye, Nusaybin Mal Müdürü, Mardin Livası Bas Tahsildarı – I. Dönem Mardin Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.09.1921

 

İbrahim bey (TURHAN)MARDİN

İbrahim Bey (TURHAN)

Mardin – 1880, Dervis Ali – Fatma – Rüstiye – Arapça – Maliye, Hesap İşleri – Muhasebe-i Liva Baskâtibi, Maras, Artvin, Bilecik Defterdarı – I. Dönem Mardin Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.08.1968

 

Mitat bey (Mithat MİLLİ)MARDİN

Mitat Bey (269) (Mithat MİLLİ)

Mardin – 1874, Yunus – Meryem – Rüstiye – Arapça – Idare – Nahiye Müdürü – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Mardin Mebusu – I. Dönem Mardin Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.12.1923 (270)

 

Necip bey (Mehmed Necip GÜVEN)MARDİN

Necip Bey (Mehmed Necip GÜVEN)

Mardin – 1876, Mehmet Emin – Emine – Husûsî – Bankacılık – Mardin Ziraat Bankası Sube Müdürü, Kavânîn-i Maliye Encümeni Baskanı – I. Dönem Mardin Milletvekili – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.01.1960

 

Emin Kamil efendiMENTEŞE (MUĞLA)

Emin Kâmil Efendi (271)

5.Dönem Mentese Milletvekili (İstifa: 05.06.1920)

 

 

Ethem fethi bey (ARSLANLI)MENTEŞE (MUĞLA)

Ethem Fehmi Bey (ARSLANLI)

Girit/Resmo – 1867, Mahmut Dervis – Nazife – Mülkiye – Fransızca – Idare – Kaymakam, Mentese Mutasarrıfı, Mülkiye Müfettişi – I. Dönem Mentese Mil letvekili – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.06.1947

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriMENTEŞE (MUĞLA)

Hacı Ahmet Efendi (272)

1.Dönem Menteşe Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Hamza hayati bey (Hamza ÖZTÜRK)MENTEŞE (MUĞLA)

Hamza Hayati Bey (273) (Hamza ÖZTÜRK)

Mugla – 1868, Mehmet Asım – Feristah – Husûsî – Çiftçi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. Dönem Aydın – Mentese Mebusu – I. Dönem Mente se Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.03.1921 (274)

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriMENTEŞE (MUĞLA)

Kasım Nuri Bey (275)

1.Dönem Mentese Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Mahmut Bey (HENDEK)MENTEŞE (MUĞLA)

Mahmut Bey (276) (HENDEK)

Kafkasya/Adıgey – 1880, Islâm – Korre Fatma – Erkân-ı Harbiye – Fırka Kumandanı, Erkân-ı Harp Kaymakamı, 24. Tümen Komutanı – I. Dönem Mentese Milletvekili (21.04.1920 tarihinde sehit edilmesi nedeniyle Meclis’e katılamamıstır.) – Kırmızı ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi. – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.04.1920 (277)

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriMENTEŞE (MUĞLA)

Mesut Efendi (278)

1.Dönem Mentese Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Rıfat efendi (BÖREKÇİ)MENTEŞE (MUĞLA)

Rıfat Efendi (BÖREKÇI)

Ankara – 1861, Hacı Kazım – Habibe – Rüstiye, İstanbul-Beyazıt Medresesi – Arapça, Farsça – Din Ilimleri – Müderris, Ankara Müftüsü – I. Dönem Mentese Milletvekili (Ankara Müftülügünü tercih etmesi nedeniyle Istifa: 27.10.1920) – Diyanet İşleri Reisi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.03.1941

 

Sadettin bey (Ahmet Sadettin ÖZSAN)MENTEŞE (MUĞLA)

Sadettin Bey (Ahmet Sadettin ÖZSAN)

Mugla – 1874, Mehmet – Adile – Idadi – Ticaret, Ziraat, Evkâf ve Belediyecilik – Tüccar, Çiftçi – I. Dönem Mentese Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.07.1949

 

 

Dr Tevfik Şükrü Bey (Ahmet Tevfik Rüştü ARAS)MENTEŞE (MUĞLA)

Dr. Tevfik Rüştü Bey (279) (Ahmet Tevfik Rüştü ARAS)

Kalai Sultânî – 1883, Hasan Rüstü – Serife – Beyrut Fransız Tıbbiye – Fransızca – Tababet – Genel Sıhhiye Müfettisi – I. Dönem Mentese Milletvekili – Sıhhat ve Içtimâî Muâvenet Vekilligine Vekâlet – Iktisat Encümeni Reisi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.01.1972

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriMENTEŞE (MUĞLA)

Ziya Bey (280)

Erzurum – Ali Rıza – I. Dönem Mentese Milletveki li (Meclis’e gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriMERSİN

Emin Efendi (281)

6.Dönem Mersin Milletvekili (Istifa: 06.07.1920)

 

 

Fahrettin paşa (ALTAY)MERSİN

Fahrettin Paşa (ALTAY)

İşkodra/Arnavutluk – 1880, Ismail – Hayriye – Erkân-ı Harbiye – Az düzey Fransızca, Almanca – Korgeneral, Yazar – 4. Ordu Subayı, Iran Hudut Encümeni Kurmay Subayı, Erzincan Ordu Komutanlıgı Kurmay Subayı, 76. Alay 2. Tabur Komutanı, Erk’an-ı Harbiye-i Umûmîye 1. Sube Subayı, Asiret Sınıfı Süvari Alayları Encümeni Baskanı, Büyükçekmece Donanma Komutanlığı Subayı, Genel Karargâh Kurmay Subayı, Özel Harp Divânı Sorusturma Kurulu Üyesi, 1. Fırka Komutanı, 3. Kolordu Kurmay Baskanı, Harbiye Nezâreti Müstesar Yardımcısı, 26. Tümen Komutanı, 12. ve 3. Kolordu Komutanı, 5. Süvari Grup Komutanı, Süvari Kolordu Komutanı – I. Dönem Mersin Milletvekili – Takdirname, Savas ve Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.10.1974

 

Hüseyin Hüsnü Bey (KONAY)MERSİN

Hüseyin Hüsnü Bey (282) (KONAY)

Konya – 1878, Mustafa Rıfkı Saylavo – Emine – Harbiye – Almanca, Bulgarca, Fransızca – Askerlik – Yarbay – Kaymakam, İstanbul Örfi Divân-ı Harbi Sorusturma Kurulu Baskanı, Riyâziye – Konya Havalisi Kuvâ-yı Milliye Kumandanı – I. Dönem Milletvekili Mersin Milletvek ili (Milletvekilligi onaylanmadı: 27.10.1920) – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.09.1954

 

İsmail Safa Bey (İsmail Sefa ÖZLER)MERSİN

İsmail Safa Bey (İsmail Sefa ÖZLER)

Adana – 1887, Ali – Hava – Mülkiye – Fransızca – Ziraat – Sam Idadisi Tarih Cografya Ögretmeni, Özel Okul Müdürü, Pozantı Kuvâ-yı Milli- ye Teskîlâtı Baskanı, Adana Valisi, Ada na Halkevi Baskanı, Gazeteci, Çiftçi – I. Dönem Mersin Milletvekili (I. Dönemde Içel’den Milletvekili seçilmis, ancak mazbatasının tanziminden evvel istifa ettigi yerine Haydar Lütfi Bey’in seçildigi Mukavelât defterinde yazılıdır.) – 4. Icra Vekilleri Heyeti Dâhiliye, 4. ve 5. Icra Vekilleri Heyeti Maârif Vekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.06.1940 (283)

 

Muhtar Fikri Bey (GÜÇÜM)MERSİN

Muhtar Fikri Bey (284) (GÜÇÜM)

Diyarbekir – 1876, Mustafa Rıza – Ismet – Ortaokul – Çiftçi – I. Dönem Mersin Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.07.1930

 

 

Selahattin Bey (Selahattin KÖSEOĞLU)MERSİN

Salâhattin Bey (Selâhattin KÖSEOĞLU)

İstanbul – 1882, Ahmet Vehpi – Ayse Sıdıka – Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Az düzey Almanca, Farsça – Askerlik – Kolordu Kumandanı – I. Dönem Mersin Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 06.10.1949

 

Yusuf Ziya bey(ERAYDIN)MERSİN

Yusuf Ziya Bey (ERAYDIN)

Mersin – 1892, Mahmut – Fatma – Yüksek Ziraat Okulu – Fransızca – Ziraat, Ticaret – Ziraat Muallimi, Mersin Grup Müfrezesi Kumandanı – I. Dönem Mersin Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 19.05.1952

 

Abdülgani bey (Abdulgani ERTAN)MUŞ

Abdülgani Bey (Abdulgani ERTAN)

Bitlis – 1889, Abdullah – Peri – Genç Rüstiyesi – Hukukçu – Liva Mal iye Dairesinde Kâtibi, Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Hizan Bidâyet Mahkemesi Baskâtibi, Mus Bidâyet Mahkemesi Üyesi – I. Dönem Muş Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 26.05.1960

 

Hacı ahmet efendi (Ahmet hamdi BİLGİN)MUŞ

Hacı Ahmet Efendi (Ahmet Hamdi BİLGİN)

Siirt – 1869, Ismail – Fatma – Rüstiye ve Medrese – Maliye – Siirt Muhasebe Kalemi Kayıt Memuru, Rıdvan Ilçesi Mal Müdürü, Eruh Ilçesi Mal Müdürü Vekili, Sivan Ilçesi Mal Müdür Yardımcısı, Siirt Ziraat Bankası Sube Tahsildarı, Çapakçur ve Kulp Kazaları Mal Müdürü, Mus Tahsil Memuru ve Vergi Idaresi Baskâtibi – I. Dönem Mus Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.11.1943

 

Hacı ilyas sami efendi (İlyas Sami MUŞ)MUŞ

Hacı İlyas Sami Efendi (285) (İlyas Sami MUŞ)

Mus – 1879, Abdülhamit – Hatun – Mısır’da Medrese, Sark Ilimleri Ihtisası – Farsça, Arapça, Ermenice, Ingilizce – Müderris, İstanbul Murat Pasa Camii Müderrisi, Dâru’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Arapça Müderrisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II. ve III. Dönem Mus Mebusu (Ingilizler tarafından Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Muş Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 4. Sube Baskanı, Müdâfaa-i Hukuk Grubu Idare Heyeti Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.12.1945

 

Kasım Bey (DEDE)MUŞ

Kasım Bey (DEDE)

Mus – 1886, Izzet – Emine – Mus Rüstiyesi – Ziraat, Ticaret – Liva Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi – I. Dönem Muş Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.01.1957

 

 

Mahmut Sait Bey (YETGİN)MUŞ

Mahmut Sait Bey (286) (YETGİN)

İstanbul – 1885, Ahsen – Zehra – Hukuk Mektebi, Hukuk Doktorası – Arapça, Farsça, Fransızca – Doktor, Hukukçu – Metroviçe Ilçesi Bidâyet Mahkemesi Müddeî-i Umûmi (Savcı) Yardımcısı, Bahçe Ilçesi Bidâyet Mahkemesi Baskanı, Piristine Ceza Dairesi Baskanı, Kulp, Sason, Silvan Bidâyet Mahkemeleri Baskanı ve Mus Savcısı, Mus Bidâyet Baskanı – I. Dönem Mus Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 3. Sube Baskanı – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.12.1951

 

Osman Kadri bey (BİNGÖL)MUŞ

Osman Kadri Bey (BİNGÖL)

Mus – 1881, Talip – Dilber – Rüstiye, Medrese – Liva Tahrirat Kalemi Kâtip ve Baskâtibi, Tahrirat Müdürü, Mus Idadisi Tarih-Cografya Ögretmen i, Varto ve Sason Kaymakam Vekili, Diyarbekir Yetim Yurdu Bas Ögretmeni, Göçmen İşleri Memuru, Hakkâri Tahrirat Müdürü, Çölemerik ve Mahmudiye Kaymakam Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Muş Mebusu – I. Dönem Muş Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.08.1930

 

Rıza Bey (KOTAN)MUŞ

Rıza Bey (KOTAN)

Mus – 1890, Ali (Galip) – Hırma – Rüstiye – Ziraat ve Ticaret – Beled iye, Liva Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi – I. Dönem Mus Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.10.1951

 

 ***

244 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Emekli Sandığı kayıtlarında, 1 Ocak 1923 tarihinde Sivas’ta vefat ettiğine ilişkin bir kayıt görülmüş ise de MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ve Artvin Arhavi İlçesi Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 10.04.1991 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde vefat tarihi 1924 olarak geçmektedir.

245 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, adının “Ziya” olarak kayıtlara geçtiği, erkek kardeşlerinin “Günday” soyadını taşıdığı görülmüştür.

246 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 16.09.1926 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, özlük kayıtları ile Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasının incelenmesi sonucu; Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından İzmir’de yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldığı ve 13.07.1926 tarihinde idam edildiği anlaşılmıştır.

247 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

248 Mazbatası “Mustafa Feyzi” adına düzenlenmiştir.

249 Özlük dosyasında bulunan ve Malatya Valiliği tarafından doldurulan Özgeçmişte, 16.03.1944 tarihinde vefat ettiğinin beyan edildiği görülmekle birlikte, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneği ile Malatya Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11.06.1991 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, vefat tarihi 23.03.1944 olarak belirlenmiştir.

250 TBMM’nin; I. ve II. Dönemlerinde “Hacı Bedir Ağa”, III. Döneminde ise “Bedir Bey” olarak kayıtlara geçmiştir.

251 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 29.02.1926 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Ancak, TBMM Genel Kurulu’nun, 17.05.1928 tarihli 76. Birleşiminde; “Mersin Vilayetinden geldiği belirtilen 15 Mayıs 1928 tarihli telgrafta, Hacı Bedir Bey’in 14/15 gecesi Tarsus’taki çiftliğinde kalp krizinden vefat etmiş olduğu” bilgisinin Genel Kurula okunduğu tutanaktan görülmüştür.

252 Tutanak kayıtlarında ismi “Hacı Karip Ağa” olarak da geçmektedir. Nüfus kayıtları yandığı için kendi kaydı çıkarılamamış, oğlu Ahmet Turan’ın vukuatlı nüfus kayıt örneğine ulaşılabilmiş, bu kayıtta isminin “Garip Ömer” olarak geçtiği, oğlunun da “Garipagaoğlu” soyadını taşıdığı görülmüştür.

253 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

254 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

255 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, adının “Lütfullah” olarak kayıtlara geçtiği, ailesinin “Evliyaoğlu” soyadını taşıdığı görülmüştür.

256 Lütfi (Lütfullah) Bey’in, vefat ettiğine dair tezkerenin, 08.03.1923 tarihli oturumda Genel Kurula okunduğu tutanaktan görülse de, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde vefat tarihinin bulunmadığı görülmüştür. Bu arada, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde –Emekli Sandıgı kayıtlarına ait– vefat tarihinin, 06.03.1923 olarak vukuata islendigi belirlenmiş, bu kayıt esas alınmıştır.

257 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

258 TBMM’nin; I. Döneminde “Reşit Ağa”, II.-IV. Dönemlerinde “Reşit Bey”, V. Dönemde ise “Reşit Ağar” olarak kayıtlara geçmiştir.

259 TBMM’nin İsim Defteri’ne “Tahsin Efendi” olarak geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, adının “Hasan Tahsin” olarak kayıtlara geçtiği, babasının ve oğlunun “Alagöz” soyadını taşıdığı görülmüştür.

260 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, adı ve soyadını “Aslan Togözata” olarak beyan ettiği görülmüştür.

261 TBMM’nin; I. Döneminde “Hacı Mehmet Efendi”, II.-IV. Dönemlerinde “Mehmet Bey”, V.-VI. Dönemlerinde ise “Mehmet Erten” olarak kayıtlara geçmiştir.

262 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Aksüyek” soyadını taşıdığı görülmüştür.

263 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

264 Mazbatası “Paso Aga” adına düzenlenmiş, İsim Defterinde “Pese Yakup Hamdi Bey” olarak kayıtlara geçmiştir.

265 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, adının “Hasan Rafet” olarak kayıtlara geçtiği, ailesinin “Seçgin” soyadını taşıdığı görülmüştür.

266 Nüfus kayıtları yandığı için, MERNIS’ten kendi kaydı çıkarılamamış, ancak, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan, 06.01.1949 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği esas alınarak, oğlu Ahmet Turan’ın vukuatlı nüfus kayıt örneğine ulaşılabilmiştir. Her iki kayıtta da adının “Mehmet Rüştü” olarak geçtiği belirlenmiş, ailesinin “Bozkurt” soyadını taşıdığı görülmüştür.

267 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde adını “Mehmet Derviş” olarak beyan ettiği, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise adının “Derviş olarak geçtiği, kendisinin soyadı almadığı, ailesinin ise “Ural” soyadını taşıdığı görülmüştür.

268 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Artıkı” soyadını taşıdığı görülmüştür.

269 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Milli” soyadını taşıdığı görülmüştür. Bu arada, özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, soyadının “Ulusal” olarak geçtiği belirlenmiştir.

270 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, “1925” yılında vefat ettiğinin beyan edildiği görülmüştür.

271 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

272 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

273 Nüfus kayıtları yandığı için, MERNIS’ten kendi kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının nüfus kaydına ulaşılabilmiş, ailesinin “Öztürk” soyadını taşıdığı görülmüştür.

274 Mentese Mutasarrıflığının, 08.03.1921 tarihli telgrafına binaen, Hamza Hayati Beyin 07.03.1921 tarihinde vefat ettiği, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında görülmüş, ayrıca vefatına ilişkin tezkerenin, 14.03.1921 tarihinde yapılan birleşiminde TBMM Genel Kurulu’na okunduğu, tutanak kayıtlarından belirlenmiştir.

275 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

276 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Hendek” soyadını taşıdığı görülmüştür.

277 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 23.04.1920 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan askeri kaynaklardan, 21.04.1920’de şehit edildiği anlaşılmıştır.

278 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

279 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Dr. Tevfik Rüştü”, V. Döneminde ise “Tevfik Rüştü Aras” olarak kayıtlara geçmiştir.

280 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

281 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

282 TBMM’nin; I. Döneminde “Hüseyin Hüsnü”, III. ve IV. Dönemlerinde “Hüsnü”, V. Döneminde ise “Hüsnü Konay” olarak kayıtlara geçmiştir.

283 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 29.06.1940 tarihinde vefat ettiği görünmekle birlikte, geçirdiği bir kalp krizi sonucu, 28.06.1940 tarihinde Adana’da vefat ettiği, özlük dosyasında bulunan aynı tarihli Başvekâlet tezkeresinden anlaşılmıştır.

284 Özlük dosyasında bulunan ve oğlu Tekin Gücüm tarafından doldurularak TBMM’ye gönderildiği belirlenen 6 Nisan 1948 tarihli Özgeçmişte, adı ve soyadının “Ahmet Muhtar Fikri Gücüm” olarak beyan edildigi görülmüştür.

285 TBMM’nin; I. Döneminde “Hacı Ilyas Sami Efendi”, II. ve III. Dönemlerinde “Ilyas Sami Bey”, V. Döneminde ise “Ilyas Sami Mus” olarak kayıtlara geçmiştir.

286 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Yetgin” soyadını taşıdığı görülmekle birlikte, İstanbul Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 25.10.1990 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “Yetgin” soyadını taşıdığı belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

71 − 61 =