Cumhuriyetin ilk vekilleri – S

Cumhuriyetin ilk vekilleri – S

1. YASAMA DÖNEMİ / 1920 – 1923

(Saruhan (Manisa), Siirt, Sinop, Sivas, Siverek)

Avni bey (Hüseyin avni zaimler)SARUHAN (MANİSA)

Avni Bey (292) (Hüseyin Avni ZAİMLER)

Manastır/Yugoslavya – 1877, Mustafa – Mecibe – Harbiye – Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Rumca – Askerlik, Albay – 9. Redif ve 22. Nizamiye Fırkalarında Bölük Komutanı, Manastır Merkez Komutanı, Yanya Polis Müdürü, Manastır 2. Avcı Taburu Müfreze Komutanı, Tuzla Garnizon Komutanı, Adana 1. Tabur Komutanı, Adana ve İzmir Jandarma Alay Komutanı, Akhisar Bölge Komutanı ve İzmir Kuzey Cephesi Komutanı – I. Dönem Saruhan Milletvekili – Biga Mutasarrıf ve Komutanı, Konya Mevki Komutanı, Büyük Millet Meclisi 3. Şube Başkanı – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.03.1930

 

İbrahim Süreyya bey (YİĞİT)SARUHAN (MANİSA)

İbrahim Süreyya Bey (YİĞİT)

İstanbul – 1880, Servet – Emine Cananyar – Mülkiye Mektebi – Mülk i İdare Amiri – Atranus (Orhaneli), Selanik ilinin Menlik, Cumayı Balâ, Yenice Vardar Kaymakamı, Derne’de kurulan Divân-ı Harp’te Adli  müşavir, İstanbul Müdüriyeti Umûmîyesi Tahrirat Şubesi Müdürü, Çatalca, Gelibolu, Kırkkilise (Kırklareli), Karesi (Balıkesir) ve İzmit Mutasarrıfı – Amasya Genelgesini imzaladı, Erzurum Kongresi  Amasya, Sivas Kongresi Balıkesir ve yöresi Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Saruhan Mebusu – I. Dönem Saruhan Milletvekili – Divân-ı Riyâset Idâre Memuru – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli. Ölüm Tarihi: 04.11.1952

 

İsmail hakkı bey (ÇALLI)SARUHAN (MANİSA)

İsmail Hakkı Bey (293) (ÇALLI)

Gemlik – 1884 – I. Dönem Saruhan Milletvekili (Meclis’e gelmeden istifa etmiştir: 06.07.1920)

 

 

mahmut Celal Bey (Mahmut Celalettin BAYAR)SARUHAN (MANİSA)

Mahmut Celâl Bey (294)  (Mahmut Celalettin BAYAR)

Gemlik – 1883, Abdullah Fehmi – Emine – Husûsî ve Bursa Fransız Okulu – Fransızca -Bankacılık – Gemlik Reji Idaresi, Ziraat Bankası ve Orientbank Bursa Subesi Memuru ve Basmemuru, Halka Dogru Dergisinin sahibi, Demirci Efe’nin Danışmanı, Akhisar Ulusal Kuvvetler Komutanı, Yazar – ittihâd ve Terakki Fırkası Bursa ve İzmir sorumlu Kâtibi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Saruhan Mebusu – I. Dönem Saruhan Milletvekili – 2. ve 3. Icra Vekilleri Heyeti iktisat Vek ili, Lozan Barıs Konferansı Türk Delegasyonu Danısmanı – Kırmızı- YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.08.1986

 

Mustafa Necati Bey (UĞURAL)SARUHAN (MANİSA)

Mustafa Necati Bey (UĞURAL)

Izmir – 1892, (Mehmet) Halit – Havva Naciye – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca – Muharrir ve Dava Vekili – Özel Okul Kurucusu ve Müdürü, Kız Öğretmen Okulu Tarih-Cografya Öğretmeni, Dava Vekili, İzmir-Aydın Demiryolu Şirketi Hukuk Müşaviri, İzmir’e Doğru Gazetesi sahibi – I. Dönem Saruhan Milletvekili – Sivas İstiklal Mahkemesi Üyesi, Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanı – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 01.01.1929

 

Ömer lütfi bey (Ömer ünlü)SARUHAN (MANİSA)

Ömer Lütfi Bey (Ömer ÜNLÜ)

Alaşehir – 1881, Ethem – Hamide – Orta Öğrenim – Çiftçi, Alaşehir Kongresi Kâtibi – I. Dönem Saruhan Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.09.1951

 

 

Refik şevket bey (Mehmet Refik İnce)SARUHAN (MANİSA)

Refik Şevket Bey (295) (Mehmet Refik İNCE)

Balızade/Midilli – 1884, Mustafa Şevket – Ümmü Gülsüm – Selanik Hukuk Mektebi – Fransızca – Dava Vekili – I. Dünya Savasında 135. Alay iaşe Subayı ve 21. Kolordu Adli Müşaviri, Dava Vekili – I. Dönem Saruhan Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 5. şube Reisi – Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanı – 3. icra Vekilleri Heyeti Adliye Vekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 24.04.1955

 

Reşat bey (KAYALIOĞLU)SARUHAN (MANİSA)

Reşat Bey (296) (KAYALIOĞLU)

Akhisar – 1881, Mustafa – Abide – Rüştiye – Bankacı – Ziraat Bankası Kula, Gediz ve Kırkağaç şubelerinde Memur ve Müfettiş Yardımcısı, Maliye Nezâreti Tetkik Kalemi 1. Mümeyyizi ve Muhasebe-i Umûmîye Müdür Muavini, Akhisar Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtı Üyesi, Saruhan Müdâfaa-i Hukuk Örgütü Başkanı, Balıkesir Kongresi Temsilcisi – I. Dönem Saruhan Milletvekili – 4. icra Vekilleri Heyeti Nâfıa Vekili – Muvâzene-i Maliye Encümeni Reisi – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.02.1926

 

Reşit bey (SARUHAN)SARUHAN (MANİSA)

Reşit Bey (297)

Karacabey – 1877, Ali – Harbiye – Fran sızca, Arapça – Askerlik, Yüzbası – Teşkîlâtı Mahsusa’da görev aldı, çesitli cephelerde savaşa katıldı, Kuvvayı Seyyare Milis Süvari Birliği Subayı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Saruhan Mebusu – I. Dönem Saruhan Milletvekili (İskat: 08.01.1921 tarih ve 88 sayılı kararla Milletvekilliği düşürülmüştür.) – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi : 10.09.1951

 

Hacı mustafa sabri efendi (Mustafa sabri BAYSAN)SİİRT

Hacı Mustafa Sabri Efendi (Mustafa Sabri BAYSAN)

Çal – 1887, Hüseyin – Sultan – Medresetü’l-Kuzât (Kadı Okulu) – Arapça, Fran sızca, Az düzey Ingilizce – Medine Ili Tetepbuilbahir ilçesi Naibi, Mekke Kadılığı 2. Danışmanı, Siverek Kadısı – I. Dönem Siirt Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.02.1960

 

Hacı nuri bey (Nuri BAYAM)SİİRT

Hacı Nuri Bey (Nuri BAYAM)

Siirt – 1869, Ahmet – Neni – Siirt Rüştiyesi – Serbest Ticaret – Belediye Meclis Üyesi – I. Dönem Siirt Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.06.1940

 

 

Halil Hulki Efendi (AYDIN)SİİRT

Halil Hulki Efendi (298) (AYDIN)

Siirt – 1869, Memet – Halime – Rüstiye ve Medrese – Arapça ve Farsça – Müderris – Siirt Rüstiyesinde Öğretmen, Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Siirt Merkezi Nüfus Sayımı Encümeni Başkanı, Siirt Müftüsü, Hazarı Ahtar Medresesinde Ögretmen, idadi Müdür Vekili, Ziraat, Evkâf Maârif Komisyonları Baskanı, ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi ve Siirt idare Heyeti Baskanı, Merkez Heyeti Üyesi ve Siirt Sorumlu Kâtibi Vekili, Siirt Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtı Kurucusu ve Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Siirt Mebusu (Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem için seçilmiş ve BMM’ne katılmıstır.) – I. Dönem Siirt Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.06.1940

 

Kadri bey (Oktay)SİİRT

Kadri Bey (OKTAY)

Siirt – 1888, Mustafa – Zarif – Siirt Rüştiyesi – Pervari ilçesi Mahkeme Başkatibi – I. Dönem Siirt Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.09.1950

 

 

Necmeddin bey (BİLGİN)SİİRT

Necmeddin Bey (299) (BİLGİN)

Siirt – 1875, İsmail – Fatma – Siirt Rüştiyesi – Ziraat Bankası Muhasebe Kâtibi, Sandık Emini, Garzan ilçesi (Yanarsu Bucağı) Mal Müdürü, Siirt Muhasebe Baş katibi, Bitlis Özel Saymanlık Müdürü – I. Dönem Siirt Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.12.1933

 

Salih efendi (ATALAY)SİİRT

Salih Efendi (ATALAY)

Siirt – 1873, Abdülferit – Zeynep – İstanbul Fatih Medresesi – Arapça, Farsça – Müderris – Siirt Ser’iye Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Liva Daimî Encümen Üyesi, İl Genel Meclis Üyesi – I. Dönem Siirt Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.07.1961 (300)

 

Abdullah efendi (KARABİNA)SİNOP

Abdullah Efendi (301) (KARABİNA)

Boyabat – 1867, Ömer – Arife – Boyabat Rüştiyesi – Tüccar – Serbest Ticaret – Liva Daimî Encümen Üyesi ve Il Genel Meclis Üyesi, Beledi- ye Reisi – I. Dönem Sinop Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.04.1933 (302)

 

Hakkı Hamdi bey (ULUKAN)SİNOP

Hakkı Hami Bey (ULUKAN)

İnesökü Köyü/Erfelek – 1889, Hasan – Esma – Konya Hukuk Mektebi – Az düzey Fransızca – Dava Vekili – I. Dönem Sinop Milletvekili – İktisat Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.09.1938

 

Dr Rıza Nur Bey (Rıza NUR)SİNOP

Dr. Rıza Nur Bey (Rıza NUR)

Camikebir – 1878, Mahmut – Hacere Hacile – Kuleli Askerî idadisi ve Askerî Tıbbiye, Gülhane’de Cerrahi ve Ortopedi ihtisası – Fransızca – Tıp Doktoru, Tabip Binbaşı, Haydarpaşa Hukuk Fakültesi Müderris Muavini, ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyesi, Yazar – Hürriyet ve itilaf Fırkası Kurucu Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve IV. Dönem Sinop Mebusu – I. Dönem Sinop Milletvekili – 1. icra Vekilleri Heyet i Maârif, 3., 4. ve 5. icra Vekilleri Heyeti Sıhhiye ve Muâvenet-i içtimâiye Vekili – Lozan Konferansı Heyeti 2. Delegesi – Evli. Ölüm Tarihi: 08.09.1942 (303)

 

Rıza Vamık Bey (URAS)SİNOP

Rıza Vamık Bey (URAS)

Yugoslavya/Manastır – 1877, Salih – Havva – Harbiye, İstanbul Jandarma Subay Okulu – Askerlik, Jandarma, Binbası – 3. Ordu 17. Alay Süvari Bölük Komutanı, Beyrut Yenier Okulu Süvari Öğretmeni, Şarkikarahisar Jandarma Tabur Komutanı, Sinop Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı – I. Dönem Sinop Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.01.1946

 

Şerif bey (Mehmet Şerif)SİNOP

Şerif Bey (304) (Mehmet Şerif)

Vize/Çakıllı Köyü – 1845, Mustafa – Adile – Mekteb-i Sultânî – Fransızca, Farsça, Arapça – Eğitimci – Priştine, Sakız, Ankara ve Kastamonu Maârif Müdürü – I. Dönem Sinop Milletvekili – Büyük Millet Meclisi Reisi – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.09.1929

 

Şevket bey (Mehmet Şevket PEKER)SİNOP

Şevket Bey (Mehmet Şevket PEKER)

Camikebir – 1881, Hüsnü – Havva – Sinop idadisi – Dava Vekili – Adliye Zabıt Kâtibi, Boyebat Sorgu Hâkimi ve Kastamonu istinaf Mahkemesi ve Üye Yardımcısı, Dava Vekili – I. Dönem Sinop Milletvekili – Samsun İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.11.1936

 

Emir paşa (MARŞAN)SİVAS

Emir Paşa (MARŞAN)

Sivas – 1860, Mahir – Kabehan – Arapça – Çiftçi, Tarım ve hayvan yetiştiriciliği, Nüfus Nazırı – I. Dönem Sivas Milletvekili – Divân-ı Riyâset İdâre Memuru – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.12.1940

 

hayri bey (Mustafa hayri san)SİVAS

Hayri Bey (305) (Mustafa Hayri SAN)

Sivas – 1888, Lütfullah – Fatıma – İstanbul Hukuk Mektebi son Sınıf terk – Sivas Defterdarlık Muhasebe Kalemi Mümeyyizi, Mirî Emlak Müdürü, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti ilk Basımevi Müdürü ve İrade-i Milliye Gazetesi Yazı Kurulu Üyesi – I. Dönem Sivas Milletvekili (İstifa: 21.10.1920) – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.05.1932 (306)

 

Hüseyin Rauf Bey (ORBAY)SİVAS

Hüseyin Rauf Bey (ORBAY)

İstanbul – 1879, Memet Muzaffer – Hayriye Rüveyde – Bahriye Mektebi – İngilizce, Fransızca – Askerlik, Deniz Subayı – Hamidiye Gemisi Komutanı, Bağımsız 1. Fırka Birligi Komutanı, Bahriye Nezâreti 1. Daire Başkanı, Fırkateyn Kaptanı (Yarbay), Kalyon Kaptanı (Albay), Deniz Kurmay Başkanı, Bahriye Nazırı, (Amasya Genelgesini imzaladı) Erzurum ve Sivas Kongreleri Üyesi, Hey’et-i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Sivas Mebusu (İngilizler tarafından Malta Adasına sürüldü) – I. Dönem Sivas Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 2. Reisi – 3. Icra Vekilleri Heyetinde Nâfıa Vekili, 4. Icra Vekilleri Heyeti Reisi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 16.07.1964

 

Mustafa Taki efendi (Mustafa DOĞRUYOL)SİVAS

Mustafa Taki Efendi (307) (Mustafa DOĞRUYOL)

Sivas – 1873, Selim – Saniye – Sivas Rüştiyesi – Arapça, Farsça – Hafik Ilçesi Sorgu Hâkim Yardımcısı, Sivas Adliyesi Zabıt Kâtibi, Başkâtip ve Mahkeme Üyesi, Sivas Sultânîsi Arapça Öğretmeni – I. Dönem Sivas Milletvekili – istida Encümeni Reisi – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.08.1925

 

Rasim Bey (BAŞARA)SİVAS

Rasim Bey (308) (BAŞARA)

Sivas – 1882, Rıza – Merzuka – Dâru’l-Fünûn Edebiyat Subesi – Sivas Sultânîsi Iktisat, Hukuk ve Edebiyat Ögretmeni – Vilâyât-ı Sarkiye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. Dönem Sivas Mebusu – I. Dönem Sivas Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi ve İdâre Memuru – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.02.1945

 

Vasıf bey (Vasif KARAKOL)SİVAS

Vasıf Bey (309) (Vasif KARAKOL)

Yemen/Osir – 1880, Mehmet – Fatma – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Rus ça, Fransızca, Arapça – Askerlik – Erkân-ı Harp Miralayı – İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyesi, Hareket Ordusu Kurmay Subayı, 33. Alay ve  171. Tabur Kumandanı, Levâzım Dairesi 2. Şube Müdürü, Harbiye Müdürü, Genel Kurmay 4. Şube Müdürü, Menzil Genel Müfettişliği Kurmay Başkanı, 3I. Ordu Menzil Müfettişi, 3. Ordu Fırka Kumandanı, 27. Fırka Kumandanı, Serbest Ticaret, Karakol Cemiyeti Kurucusu, Erzurum Kongresi Gaziantep Delegesi, Hey’et-i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Sivas Mebusu (İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Sivas Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.12.1931 (310)

 

Ziya bey (mehmet Ziya BACANAK)SİVAS

Ziya Bey (Mehmet Ziya BACANAK)

Sivas – 1888, Mustafa Ihsan – Hatice – Erzincan Harp Okulu, Erkân-ı Harbiye – Askerlik, Kurmay Yüzbası – Degisik Karargahlarda Kıta Subaylığı, 3. Kolordu Kurmay Subayı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Sivas Mebusu – I. Dönem Sivas Milletvekili (Istifa : 21.07.1920) – Türk ve Alman Savaş Madalyaları sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.07.1944

 

Ziya bey (Yusuf ziya BAŞARA)SİVAS

Ziya Bey (311) (Yusuf Ziya BAŞARA)

Sivas – 1869, Mahmut – Rukiye – Sivas Rüştiyesi – Sivas ili Mektupçuluk Kalemi Mümeyyizi, Koyulhisar ve Divrigi ilçeleri Âsar Memuru, Divriği Kaymakam Vekili, Maârif ve Evkâf Encümeni Azası, Vilâyet Gazetesi Yazarı, Sivas Sanayi Mektebi Müdürü, Vilâyet iaşe Müdürü – I. Dönem Sivas Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.07.1943

 

Abdülgani bey (Abdugani ENSARİ)SİVEREK

Abdülgani Bey (Abdulgani ENSARİ)

Mardin – 1885, İsmail – Naime – Harbiye – Arapça, Az düzey Fransızca – Askerlik – Süvari Yüzbaşı – 11. Kolordu ve 29. Kafkas Tümeni Süvari Bölük Tümeni, Siverek Jandarma Komutanı, I. Dönem Siverek Milletvekili – Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası sahibi – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.09.1974

 

Bekir sıtkı bey (Bekir ocak)SİVEREK

Bekir Sıtkı Bey (Bekir OCAK)

Diyarbakır – 1881, (Hacı) Mesut – Fatma – Husûsî, Medrese – Arapça, Farsça – Ulûmi Âliye ve Edebiyat – Müderris – Diyarbekir Nâkibü’l- Esrâfı (Peygamber soyundan olanların İşlerini görmek üzere içler inden Hükümetçe tayin olunan memur), Il Genel Meclisi Ergani Maden ve Çermik ilçeleri Meclis-i Umûmî Azası ve Meclis 2. Reisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Siverek Mebusu – I. Dönem Siverek Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.01.1936

 

İhsan bey (SAĞLAM)SİVEREK

İhsan Bey (SAĞLAM)

Trabzon – 1877, Tufan (Necati) – Emriye – Harbiye – Askerlik ve Mülki İdare Amiri – Trabzon Redif Taburu Subayı, Elaziz Bölgesi Nizamiye 74. Alay 4. Tabur Bölük Komutanı, Bitlis Redif Taburu Subayı, Diyarbakır Jandarma Tabur Komutanı, Trabzon Jandarma Okul Müdürü, Samsun Tabur Komutanı, Bitlis Jandarma Alay Komutanı – Teceddüt Fırkası Yönetim Kurulu Üyesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. Dönem Mardin Mebusu – I. Dönem Siverek Milletvekili (Kayseri Mutasarrıflığını tercih etmesi nedeni ile 09.10.1920’de Milletvekilliğinden çekildi.) – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.03.1949

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriSİVEREK

Mehmet Rauf Bey (312)

27. Dönem Siverek Milletvekili (istifa: 27.10.1920)

 

 

 

Mehmet sırrı bey (Mehmet TAYANÇ)SİVEREK

Mehmet Sırrı Bey (313) (Mehmet TAYANÇ)

Siverek – 1876, Mustafa – Zeynep – Siverek Rüştiyesi – Maliyeci – Yenişehir Kaymakamlığı’nda Memur, Siverek Sandık Emini, Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Liva idare Meclisi Kâtibi, Siverek Evkâf Memuru Vekili – I. Dönem Siverek Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.08.1923

 

Mustafa Lütfi bey (Mustafa Lütfü AZER)SİVEREK

Mustafa Lütfi Bey (Mustafa Lütfü AZER)

Sirvan – 1878, Sadrettin – Safure – Sevahi, Fatih Medresesi, İstanbul Darülmuallim Mektebi ve İstanbul Dâru’l-Fünûn – Rusça, Arapça, Farsça – Tarih ve Lisan Ögretmeni – Ergani Idadisi Arapça ve Din Dersleri Ögretmeni, Urfa İdadi Mektebi Müdürlügü, Siverek Idadisi Müdürü – I. Dönem Siverek Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.08.1939

***

292 TBMM’nin; I. Dönem kayıtlarına “Avni Bey”, II. ve III. Dönem kayıtlarına “Avni Paşa” olarak geçmiştir.

293 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır. Özlük dosyasındaki bulunan, Manisa Valiliğinin 13.08.1941 tarihli yazısında, isminin “İsmail Hakkı Çallı” olarak geçtiği görülmüştür.

294 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Mahmut Celâl”, V.-XI. Dönemlerinde ise “Mahmut Celâl Bayar” olarak kayıtlara geçmiştir.

295 TBMM’nin; I. ve IV. Dönemlerinde “Refik Şevket”, V., VI. ve IX. Dönemlerinde ise “Refik Şevket İnce” olarak kayıtlara geçmiştir

296 Özlük dosyasında bulunan ve oğlu Reşit Kayalı tarafından verildiği belirlenen Özgeçmişte, adı ve soyadının “Mehmet Reşat Kayalı” olarak beyan edildiği belirlenmiştir. Bu arada, Yunan i sırasında kendisine ait nüfus kaydı yandığından, ancak esi ve çocuklarına ait vukuatlı nüfus kayıt örneğine ulaşılabilmiş, bu kayıtta esinin ve bir kızının “Kayalıoğlu” diğer kızı ile oğlunun ise “Kayalı” soyadını taşıdığı görülmüştür.

297 MERNİS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

298 TBMM’nin; I. ve II. Dönemlerinde “Halil Hulki Efendi”, III. ve IV. Dönemlerinde, “Halil Hulki Bey”, V. ve VI. Dönemler inde ise “Halil Hulki Aydın” olarak kayıtlara geçmiştir.

299 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, esinin “Bilgin” soyadını taşıdığı görülmüştür.

300 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 1961 yılında vefat ettiği görünmekle birlikte, 02.07.1961 tarihinde vefat ettiğine ilişkin, Siirt Valiliğinin, 01.02.1969 tarih ve 183 sayılı yazısı özlük dosyasından görülmüştür.

301 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Karabina” soyadını taşıdığı görülmüştür.

302 Özlük dosyasında bulunan ve kızı Zekiye Karabina tarafından, 09.12.1947 tarihinde verildiği belirlenen Özgeçmişte, 22.04.1935 tarihinde vefat ettiği beyan edilmiştir.

303 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde vefat tarihine ilişkin bir kayda rastlanmamış, özlük ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan vefat tarihi esas alınmıştır.

304 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte adı ve soyadı “Mehmet Şerif Avcıoğlu” olarak beyan edilmiş ise de, MERNİS’ten çıkarılan nüfus kaydında kendisinin ve ailesinden herhangi bir bireyin soyadına rastlanmamıştır.

305 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, esi ve çocuklarının “San” soyadını taşıdığı görülmüştür. Bu arada, özlük dosyasında bulunan ve Sivas Valiliği tarafından düzenlenen, 26.11.1947 tarihli Özgeçmiş ile Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında geçen “Sığırcı” soyadını, erkek kardeşi Ali Rıza’nın taşıdığı belirlenmiştir.

306 Özlük dosyasında bulunan ve Sivas Valiliği tarafından düzenlenen, 26.11.1947 tarihli Özgeçmişte, 18.05.1931 tarihinde vefat ettiğinin beyan edildiği belirlenmiştir.

307 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Dogruyol” soyadını taşıdığı görülmüştür.

308 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Başara” soyadını taşıdığı, diğer yandan iki kızı ve esinin bulunduğu kütükte -kendisi kapalı kayıt- “Başara” soyadını taşıdığı, ayrıca yine farklı bir kütükte bulunan kaydında ise -yine kapalı kayıt- “Mehmet Rasim Başara” olarak kayıtlara geçtiği belirlenmiştir. Diğer yandan, V. Döneme ait özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde, adı ve soyadını “Memet Rasim Başara” olarak beyan ettiği görülmüştür.

309 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Karakol” soyadını taşıdığı görülmüştür.

310 MERNİS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 09.12.1931 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan, 10.12.1931 tarihli Vakit gazetesi kaynaklı bir belgede, Vasıf Beyin elim bir tren kazası sonucu, 09.12.1931 günü vefat ettiğine ilişkin bilgi de göz önüne alındığında, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun yayınında görünen vefat tarihinin -05.12.1931- kayıtlara sehven geçtiği düşünülmüştür.

311 TBMM’nin; I. Döneminde “Ziya”, II.-IV. Dönemlerinde “Ziyaettin”, V.-VII. Dönemlerinde ise “Ziya Basara” olarak kayıtlara geçmiştir.

312 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

313 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında, Urfa Siverek İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş, 06.11.1956 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği olmasına rağmen, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak kızı Leman’ın nüfus kaydına ulaşılabilmiştir. Her iki kayıtta da isminin “Mehmet” olarak geçtiği belirlenmiş, kızının “Tayanç” soyadını taşıdığı görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 5 = 1