Cumhuriyetin ilk vekilleri – H,I

Cumhuriyetin ilk vekilleri – H,I

YASAMA DÖNEMI / 1920 – 1923

(Hakkari, Isparta )

 

İbrahim bey (ARVAS)HAKKÂRİ

İbrahim Bey (ARVAS)

Hakkâri – 1884 (160), Abdulhamit – Hatun – İstanbul Sultânîsi – Fransızca, Arapça, Farsça – Mülki Idare Amiri – Hakkâri Livası Nüfus Kâtibi, Musul, Ranya ve Dahük Nüfus Memuru, Van, Tımar ve Edremit Bucak Müdürü, Gevas Kaymakam Vekili, Semdinan Kaymakamı – I. Dönem Hakkâri Milletvekili (TBMM’ye Gelmeden istifa etmistir.) – Evli. Ölüm Tarihi: 21.10.1965

 

Mazhar Müfit bey (Ahmet Mazhar KANSU)HAKKÂRİ

Mazhar Müfit Bey (161) (Ahmet Mazhar KANSU)

Denizli – 1872, (Süleyman) Müfit – Ayse – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki Idare Amiri ve Maliyeci – Gelibolu Idadisi Ögretmeni, Edirne Idadisi Tarih Ögretmeni ve Müdür Yardımcısı, Edirne Il Maiyet Memuru, Havsa, Çorlu, Uzunköprü ve Iskeçe Kaymakamı, Gümülcine Sancagı, Lazistan (Rize), Mersin, Izmit, Balıkesir Mutasarrıfı, Bitlis ve Mamüratü’l-Aziz (Elaziz) Valisi, Erzurum Kongresi Bitlis Delegesi, Sivas Kongresi Hakkâri Temsilcisi, Hey’et-i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Hakkâri Mebusu – I. Dönem Hakkâri Milletvekili – Dâhiliye Encümeni Reisi, Nâfıa Encümeni Reisi, Yozgat İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.11.1948

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriHAKKÂRİ

Ömer Efendi(162)

Hakkâri Defter-i Hâkanî ve Mal Müdürü, Nahiye Müdürü, Vilâyet Il Genel Meclisi Azası, Mahkeme Azası – I. Dönem Hakkâri Milletvekili (TBMM’ye gelmeden istifa ettigi muamelat defterinde yazılıdır.)

 

Seyit MUslihittin PaşaHAKKÂRİ

Seyit Muslihittin Paşa (163)

1.Dönem Hakkâri Milletvekili (TBMM’ye gelmeden istifa ettiği muamelat defterinde yazılıdır.)

 

 

Seyit Taha EfendiHAKKÂRİ

Seyit Taha Efendi (164)

1.Dönem Hakkâri Milletvekili (TBMM’ye gelmeden istifa ettigi muamelat defterinde yazılıdır.)

 

 

Tufan bey (ÜLKER)HAKKÂRİ

Tufan Bey (ÜLKER)

Baskale(165) – 1867, Binbası Esat – Zübeyde – Seyh Abdülhalim Medresesi – Arapça, Farsça – Liva Idare Meclisi ve Tahrirat Kalemi ve Stajyer Memur, Evrak Memur Yardımcısı, Hakkâri Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Mukavelât Muharriri, Hakkâri ve Van Merkez Bidâyet Mahkemesi Ceza Dairesi Baskâtibi, Hakkâri, Siirt, Mardin Bidâyet Mahkemeleri Aza Mülâzımı, Van Istinaf Mahkemesi Aza Mülazımı – I. Dönem Hakkâri Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.08.1948

 

Cemal paşa (Mehmet Cemal MERSİNLİ)ISPARTA

Cemal Paşa (166) (Mehmet Cemal MERSİNLİ)

Mersin – 1873, Osman – Hava – Harbiye, Erkan-î Harbiye – Fransızca, Almanca, Ingilizce – Askerlik, Ferik – Erkân-ı Harbiye Umûmiye 2. Ordu Kurmay Baskanı, Batı Ordusu Kurmay Baskanı, 42. ve 10. Fırka Komutanı, 1. Ordu Müfettisligi Kurmay Baskanı, Edirne Müstahkem Mevkii Komutan Yardımcısı, 8. Kolordu Komutanı, 4. Ordu Komutanı, Yıldırım Kıtaatı Müfettisi, 2. Ordu Müfettisi, Askerî Okullar Genel Müfettisi, Harbiye Nazırı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Isparta Mebusu (Ingilizler tarafından tutuklanarak Malta Adasına sürgün edildi.) – I. Dönem Isparta Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.10.1941

hacı tahir efendi (Mehmet Tahir KUCUR)

ISPARTA

Hacı Tahir Efendi(167) (Mehmet Tahir KUCUR)

Uluborlu – 1885, Hüseyin – Vesile – İstanbul Dâru’l-Fünûn Hukuk Subesi – Hukuk ve Ziraat – Dava Vekili, Balkan Savasına katıldı, I. Dünya Savası Makedonya ve Frag Cephesinde Süvari Yedek Subayı – Uluborlu Bidâyet Mahkemesi Azası, Çiftçi – Redd-i Ilhak Cemiyeti, Nazilli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde çalıstı ve Nazilli Cephesinde görev aldı – I. Dönem Isparta Milletvekili – Konya İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.05.1960

 

Hafız ibrahim bey (İbrahim DEMİRALAY)ISPARTA

Hafız İbrahim Bey (168) (İbrahim DEMİRALAY)

Isparta – 1883, Tahir Pasa – Adile – İstanbul Fatih Medresesi – Ticaret ve Ziraat – Isparta Idadisi Din Bilgisi ve Ahlak Dersleri Ögretmeni, Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Isparta Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – Milli Mücadelede Kuvâ-yı Milliyede Yunan Kuvvetlerine karsı savastı – I. Dönem Isparta Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.03.1939

 

Hüseyin hüsnü efendi (ÖZDAMAR)ISPARTA

Hüseyin Hüsnü Efendi (169) (ÖZDAMAR)

Isparta – 1875, Ismail – Fatma – Medrese – Arapça – Ticaret ve Ziraat -Isparta Sâdiye Medresesi Müderrisi, Ser’iye Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Il Genel Meclisi Üyesi, Isparta Müftüsü – Nazilli Cephesinde savaşa katıldı – I. Dönem Isparta Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.06.1961

 

İsmail Remzi Efendi (BERKÜN)ISPARTA

İsmail Remzi Efendi (BERKÜN)

Yalvaç – 1870, Osman – Fatma – Yalvaç Rüstiyesi – Ilçe Tahrirat Kâtibi, Ziraat Bankası Sandıgı Muhasebe Memuru, Nüfus Idaresi Baskâtibi, Yalvaç Belediye Baskanı, Yalvaç Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtı Kurucusu ve Baskanı – I. Dönem Isparta Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.05.1955

 

Mehmet Nadir bey (SÜLDÜR)ISPARTA

Mehmet Nadir Bey (170) (SÜLDÜR)

Isparta – 1855, İsmail – Sakine – Isparta Rüştiyesi – Arapça, Farsça – Liva Tahrirat Kâtibi, Dava Vekili, Isparta Belediye Baskanı, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Isparta Milletvekili – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.04.1927

 ***

160 Özlük dosyası ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında yer alan belgelerdeki Doğum tarihi esas alınmıştır. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde Doğum tarihi 1896 olarak geçmektedir.

161 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Mazhar Müfit”, V.-VII. Dönemlerinde ise “Mazhar Müfit Kansu” olarak kayıtlara geçmiştir.

162 Özlük dosyasında bulunan yazışmalardan oğlu Huvzullah’ın “Sevinç” soyadını kullandığı görülmüştür. Ancak, MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

163 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

164 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

165 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, Doğum yeri “Açık” görünmekte olup, Özgeçmiş beyanı esas alınmıştır.

166 TBMM’nin; I. Döneminde “Cemal Pasa”, VI. Döneminde ise “Cemal Mersinli” olarak kayıtlara geçmiştir.

167 Tutanak kayıtlarına “Hacı Tahir Bey/Efendi” ve ayrıca “Memed Tahir” olarak da geçmiştir.

168 TBMM’nin; I. Döneminde “Hafız İbrahim”, II.-IV. Dönemlerinde “İbrahim”, V. ve VI. Dönemlerinde ise “İbrahim Demiralay” olarak kayıtlara geçmiştir.

169 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Hüseyin Hüsnü”, V.-VII. Dönemlerinde ise “Hüsnü Özdamar” olarak kayıtlara geçmiştir.

170 Tutanaklarda “Nadir” olarak da kayıtlara geçtiği görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 6 =