1934 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1934 : MUSTAFA KEMAL ARTIK “ATATÜRK”


1 Ocak 1934 – Ölçüler Kanunu yürürlüğe girdi.

1 Ocak 1934 – Türk İnkılabı dersleri (Yüksek Tahsilde) başladı.

2 Ocak 1934 – Atatürk’ün, sabah Marmara Köşkü’ne gelişi ve Gazi Orman Çiftliği yöresinde avlanması.

4 Ocak 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Kılıç Ali Bey’in evine uğrayışı, bir süre dinlendikten sonra akşamüzeri Çankaya’ya dönüşü.

8 Ocak 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Macar Elçisi Michel Yungerth Arnöthy’nin güven mektubunu, Romanya Elçisi Jean P. Carp’ın da veda mektubunu kabulü.

10 Ocak 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Nuri (Conker) Bey’in evine gidişi, akşam Çankaya’ya dönüşü.

12 Ocak 1934 – Yunanistan eski Başbakanı Venizelos’un, Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı’na Atatürk’ü, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini bildiren mektubu: “Barışı sağlamlaştırma hareketi, yeni ve seçkin Türk Devleti’ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleri ile birlikte yürümüştür. Mustafa Kemal Paşa’yı, Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım.”

28 Ocak 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Başbakanlığı ziyareti ve İsmet Paşa ile görüşmesi.

1 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Ankara’dan otomobille Kırşehir’e gelişi, geceyi Kırşehir’de Vali Konağı’nda geçirişi.

2 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Kırşehir’den hareketle akşam Yerköy’e gelişi.

3 Şubat 1934 – Atina’da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında ‘Balkan Paktı’ imzalandı.

3 şubat 1934 – Atatürk’ün, Yerköy’den Yozgat’a gelişi, resmî ziyaretleri, gece Yerköy’e dönüşü.

3 Şubat 1934 – Atatürk Yozgat Lisesi’nde

4 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Yerköy’den Kayseri’ye hareketi, yolda Şefaatli ve Boğazköy’de trenden inerek halkla konuşması, akşam üzeri Kayseri’ye gelişi ve coşkuyla karşılanışı.

5 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Kayseri’de Uçak Fabrikası’nı, Müze’yi, Mimar Sinan Camii’ni ziyaretleri, öğleden sonra Kayseri’den hareketle 20.30’da Niğde’ye gelişi ve coşkuyla karşılanışı.

6 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Niğde’den hareketle Konya’ya gelişi, resmî daireleri ziyareti ve geceyi Konya’da geçirişi.

7 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Konya’dan Ankara’ya gelişi, Gazi istasyonunda İsmet Paşa tarafından karşılanışı.

9 Şubat 1934 – Atina’da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında “Balkan Paktı” imzalandı. İmzalanan paktın maddelerinde, Arnavutluk ile Bulgaristan’ın da ileride pakta katılmalarını sağlayacak bir esneklik getirildi.

9 Şubat 1934 – Balkan Antantı, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalandı.Bu anlaşmaya göre sınırlar garanti ediliyor, siyasal farklılıkları barışçı yollarla çözme ilkesi getiriliyor ve ortak siyasi görüş egemen kılınıyordu.)

9 Şubat 1934 – Atatürk’ün, öğleye doğru İsmet Paşa’nın köşküne gelişi, daha sonra Dışişleri Bakanlığı’na giderek Tevfik Rüştü (Araş) Bey’le görüşmesi.

11 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Balkan Antantı’nın imzası nedeniyle kutlama telgrafı gönderen Yunanistan Cumhurbaşkanı Alexandre Zaimis’e cevabı: “…Antlaşmayı imza eden memleketlerin devlet adamlarının anlayış ve uzağı görüşleri ürünü olan bu antlaşma ile Balkanlarda bir huzur ve mutluluk dönemi açtıklarını görmekle bahtiyarım.”

13 Şubat 1934 – Atatürk’ün, akşam Anadolu Kulübü’ne gelişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

15 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine’in güven mektubunu kabulü.

16 Şubat 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Kılıç Ali Bey’in evine gelişi, daha sonra Marmara Köşkü’ne gidişi.

18 Şubat 1934 – İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Dil Mektebi açıldı.

19 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Yang Şiyeh başkanlığındaki Çin Askerî Heyeti’ni kabulü.

23 Şubat 1934 – Hızla örgütlenmesini genişleten Halkevleri’nin 2. Kuruluş Yılı kutlandı.

25 Şubat 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Salih (Bozok) Bey’in evine uğrayışı, daha sonra Ankara Halkevi’ni ziyareti.

26 Şubat 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya Elçisi Edmond Ciuntu ve Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han’ın güven mektubunu kabulü.

4 Mart 1934 – İstanbul Üniversitesi’nde açılan Türk İnkilap Ensitüsü’nde ilk dersi Maarif Vekili Yusuf Hikmet Bey (Bayur) verdi. İstanbul Üniversitesi’nde Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretime başladı.

6 Mart 1934        Eski Milli Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip öldü.

8 Mart 1934 – Atatürk’ün, akşam Anadolu Kulübü’ne gelişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

10 Mart 1934 – Yahya Kemal (Beyatlı)’in, Yozgat milletvekilliğine seçilmesi nedeniyle Atatürk’e teşekkür telgrafı: “Türk milletinin büyük ve engin şerefli başkanının yüksek yakınlığı eseri olarak bu defa Yozgat milletvekilliğine seçilmem sebebiyle kalbim minnetle doludur. Ondokuz seneden beri dehasının yıldızı arkasından gittiğim büyük başkanımızın yakınlığı hayatımın yegâne değeridir. Derin teşekkür ve saygılarımı arz ederim, efendim.”

11 Mart 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Ankara Orduevi’ni ziyareti.

15 Mart 1934 – Atatürk’ün, akşam Ankara Halkevi’nde Meclis Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa’nın kızının düğününü şereflendirmesi.

18 Mart 1934 – İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın, Çanakkale şehitleri için yapılan törende, hayatlarını kaybeden diğer millet askerlerine de hitap edilmek üzere Atatürk’ün yazdırdığı söylevi okuması:  “…Bu   memleketin  topraklan  üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizin evlâtlarımız olmuşlardır.” (Kaynaklarda bu olayın yılı belirtilmesine rağmen ayı ve günü gösterilmemiştir. 1934 yılına ait gazetelerde de -Şükrü Kaya’nın başka bir görevle Gelibolu’ya gidişi dışında- açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır. Biz gerçek tarih tespit edilinceye kadar bu konuşma tarihini ihtiyatla- 18 Mart 1934 olarak kabul ediyoruz). [Kocatürk]

19 Mart 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Vali başkanlığındaki Edirne Heyeti’ni kabulü ve kendisine, Edirneliler adına hediye edilen Sarayiçi Çiftliği tapu senedinin takdimi.

20 Mart 1934     Başvekil İsmet (İnönü) Paşa Ankara Halkevi’nde devrim tarihi dersi verdi.

21 Mart 1934 – Atatürk’ün akşamüzeri Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.

23 Mart 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Nuri (Conker) Bey’in evine uğrayışı, bir süre dinlendikten sonra Marmara Köşkü’ne gidişi, akşam Çankaya’ya dönüşü.

24 Mart 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Danimarka Elçisi Axel Noergaard’ın güven mektubunu kabulü.

24 Mart 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) ve Bolu Milletvekili İsmail Hakkı (Uzmay) Beylerin evlerine uğrayışı, akşam Çankaya’ya dönüşü.

27 Mart 1934 – Atatürk’ün, akşam Kılıç Ali Bey’in evine gidişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

4 Nisan 1934      Ankara’da Türkiye – Çin dostluk antlaşması imzalandı.

5 Nisan 1934 – Pusur köprüsü (Diyarbakır-Siirt arası Pusur suyu üzerindeki köprü) hizmete açıldı.

7 Nisan 1934 – Atatürk’ün, akşam trenle Ankara’dan İzmir yönünde hareketi.

8 Nisan 1934 – Atatürk’ün, Uşak’ta topçu birliklerini, Salihli’de istihkâm taburunu, topçu alayını teftiş edişi; saat 19.00’da Manisa’ya gelişi, geceyi trende geçirişi.

9 Nisan 1934 – Atatürk’ün, sabah Manisa’dan hareketle Muradiye istasyonunda ve Menemen’de piyade alaylarını, Foça civarında müstakil topçu bataryasını teftiş edişi ve Foça’dan vapurla 19.30’da İzmir’e gelişi.

9 Nisan 1934 – Atatürk’ün askeri manevraları izlemek ve birincisi düzenlenmekte olan çocuk balosunu izlemek üzere İzmir’e gelişi.

10 Nisan 1934 – Atatürk İzmir’de.

11 Nisan 1934 – Atatürk İzmir’deki Teyyare Alayını denetledi.

11 Nisan 1934 – Atatürk’ün, İzmir’den hareketle Reşadiye, Seferihisar ve Bornova’da bazı askerî kuruluşları denetlemesi ve tekrar İzmir’e dönüşü.

11 Nisan 1934 – Atatürk’ün, akşam yemeği sohbetinde söyledikleri: “Arkadaşlar, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâplar için bilimin ve aydınların yoluna gideceğiz; hedef ve hünerimiz cahil kütleyi de aydınlatarak yolumuzda yürütmek ve onu selâmete çıkarmaktır. Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak isteğimizi köstekleyecek herhangi bir referanduma gitmek yalnız cehalet değil hıyanet olur. Yüzde seksenine okuma yazma öğretilmemiş bir memlekette inkılâplar plebisitle olmaz!”

12 Nisan 1934 – Atatürk’ün, İzmir’de Gazi İlkokulu’nu ziyareti ve saat 20.00’de çocuk balosunu şereflendirmesi.

12 Nisan 1934 – Atatürk İzmir Gazi İlk Mektebi (İlkokulu)’nde ve İzmir’de Çocuk Balosunda.

12 Nisan 1934 – Atatürk’ün akşam İzmir palas salonunda Hakimiyet-i Milliye çocukları için verilen baloyu şereflendirmesi.

13 Nisan 1934 – Atatürk’ün, İzmir’den hareketle Bergama, Dikili ve Ayvalık’ta inceleme ve denetlemelerde bulunması, akşam Edremit’e gelişi ve geceyi burada geçirmesi.

13 Nisan 1934 – Atatürk Gömeç (Armutova) Köyü İlk Mektebi (İlkokulu)’nde

14 Nisan 1934 – Atatürk’ün, Edremit’ten hareketle Küçükkuyu, Ayvalık ve Ezine üzerinden Çanakkale’ye gelişi ve akşam şerefine verilen baloda bulunuşu.

15 Nisan 1934 – Atatürk’ün, Çanakkale’den hareketle Balya üzerinden Balıkesir’e gelişi, bazı askerî birlikleri denetlemesi.

15 Nisan 1934    Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kemalettin Sami Paşa öldü.

16 Nisan 1934 – Atatürk’ün, Balıkesir’den trenle Eskişehir’e gelişi, bir süre halkla görüşmesi, daha sonra Ankara’ya hareketi.

17 Nisan 1934 – Atatürk’ün, saat 01.00’de Eskişehir’den trenle Ankara’ya gelişi.

18 Nisan 1934 – Atatürk’ün, Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmak’la görüşmesi.

19 Nisan 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Yugoslavya Dışişleri Bakanı Yevtiç’i kabulü.

19 Nisan 1934 – Atatürk’ün, Berlin Büyükelçimiz Kemalettin Sami Paşa’nın ölümü nedeniyle başsağlığı telgrafı gönderen Almanya Cumhurbaşkanı Mareşal Hindenburg’a cevabı: “…Kemalettin Sami Paşa’nın ölümüyle kıymetli evlâtlarından birini kaybeden Türkiye, Almanya’nın şahsınızda bu ölümün matemine samimiyetle iştirakına karşı duygulanmasını daima koruyacaktır.”

20 Nisan 1934 – Rusların Ankara’daki 29 Ekim 1933 törenlerine uçakla katılmaları nedeniyle 5 uçaktan oluşan Türk uçuş ekibi Sovyetler Birliği’ne iade-i ziyaret maksatlı gönderildi. Dönüşte uçaklar Romanya’yı da ziyaret etti. Atatürk uğurlamada heyete; “Kendinizi Ruslara iyi gösterin” demişti.

25 Nisan 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri İsmet Paşa’nın köşküne gelişi, bir süre kaldıktan sonra otomobille şehirde bir gezinti yaparak Çankaya’ya dönüşü.

27 Nisan 1934 – Haftalık resmi tatil, cuma gününden pazara alındı.

27 Nisan 1934    Menemen-Bandırma-Manisa Demiryolu satın alındı. (27 Mayıs: Basmane – Afyon Demiryolu satın alındı

28 Nisan 1934 – Atatürk, beraberinde Celal Bayar bey ve Kılıç Ali olmak üzere Ankara Muhafız Alayında denetlemelerde bulundu.

30 Nisan 1934 – Atatürk’ün, İsmet Paşa’yla beraber trenle Ankara’dan İstanbul’a hareketi.

1 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, İstanbul’a gelişi, İsmet Paşa’yla beraber, merhum Kemalettin Sami ve Derviş Paşaların kabirlerini ziyaret edişi.

2 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Kalamış vapuruyla Dolmabahçe’den hareket ederek -Moda iskelesinde İsmet Paşa’yı da alarak- Yalova’ya gelişi.

3 Mayıs 1934 – Kayseri Uçak Fabrikasında yapılan ilk parti 6 avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri’den Ankara’ya geldi.

4 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Yalova’dan Bursa’ya gelerek öğle yemeğini burada yemesi ve tekrar Yalova’ya dönüşü.

5 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Yalova’dan vapurla Derince’ye gelişi, buradan trenle Ankara’ya hareketi.

6 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Ankara’ya gelişi.

6 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Başbakan İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey’i kabulü.

7 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Savunma Bakanı General Kondilis ile Yunan Genelkurmay Başkanı’nı kabulü.

9 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, gece Anadolu Kulübü’ne gidişi geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

9 Mayıs 1934 – Gazi Orman Çiftliği’nde Ankara Kız Lisesi öğrencileriyle.

10 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, akşam Celâl (Bayar) Bey’in evine gidişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

12 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Kız Lisesi’nin Ankara Halkevi’nde düzenlediği müsamereyi onurlandırması.

12 Mayıs 1934 – Atatürk, kız Enstitüsü yılsonu sergisinde, Ankara. (İsmet İnönü ve Afet İnan ile birlikte)

16 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 10. yıldönümü nedeniyle Yunus Nadi’ye telgrafı: “Gazetenizin onuncu yıl dönümünü idrak etmesinden memnun oldum. Başarı temenni ederim.”

16 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, atla bir saatlik bir gezinti yapması.

17 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, akşam Marmara Köşkü’nde, Türk Tayyare Cemiyeti Başkanı Fuat (Bulca) Bey’in kızının nişan törenini şereflendirmesi.

20 Mayıs 1934 – Kayseri pamuklu bez kombinasının temeli atıldı. Bu fabrika beş yıllık sanayi planının ilk eseri olacaktı. (16 Eylül 1935’te büyük bir törenle işletmeye açıldı.)

21 Mayıs 1934 – Yabancıların belirli iş alanlarından uzaklaştırılıp bu işlerin yerli halka bırakılmasına dair 25 Mayıs 1935’de başlamak üzere yasal düzenleme yapıldı.

26 Mayıs 1934 – Atatürk’ün, akşam Diyarbakır Milletvekili Kâzım (Sevüktekin) Paşa’nın evine gidişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

31 Mayıs 1934 – İran Şahı Rıza Pehlevi, Türkiye’yi ziyaret etti.

2 Haziran 1934 – Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu TBMM’de kabul edildi.

2 Haziran 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Irak Elçisi Naci Şevket’in güven mektubunu kabulü.

8 Haziran 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra içişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın evine gidişi, daha sonra Marmara Köşkü’ne gelişi ve geceyi burada geçirişi.

9 Haziran 1934 – Atatürk’ün, günü Marmara Köşkü’nde geçirişi, akşam Çankaya’ya dönüşü.

10 Haziran 1934 – İran Şahı Pehlevi, Türkiye’yi ziyaret amacıyla Gürbulak’ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

11 Haziran 1934 – Atatürk’ün,   öğleden  sonra  Ankara  Halkevi’ni   ziyareti.

14 Haziran 1934 – Hükümetin toprak dağıtımında yetkisini artıran 2510 sayılı “İskan kanunu” çıkarıldı. Yasanın çıkarılışından 1938’e dek topraksız köylülere 2.999.825 dönüm toprak dağıtıldı. (1925 bütçesinde de daha önce çıkarılan 716 sayılı yasaya dayanarak hükümet 6,7 milyon dönüm tarla, 157 bin dönüm bağ ve 170 bin dönüm bahçe dağıtmıştı.) (Türkiye üzerine notlar, Metin Aydoğan)

14 Haziran 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Ankara Halkevi’ni ve Atlı Spor Kulübü’nü ziyareti.

15 Haziran 1934 – Atatürk’ün,   öğleden  sonra  Ankara  Halkevi’ni   ziyareti.

16 Haziran 1934 – İran Şehinşahı Rıza Pehlevi Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyaret etti. İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti.

16 Haziran 1934 – Atatürk’ün, trenle Samsun’dan Ankara’ya gelen İran Şahı Rıza Pehlevi’yi istasyonda karşılaması

16 Haziran 1934 – Atatürk’ün, akşam Çankaya’da iran Şahı Rıza Pehlevi şerefine verdiği ziyafette konuşması: “…Barış içinde gelişmekten başka amaçları olmayan milletlerimizin, aynı zamanda umumî barışa hizmet etmeyi en şerefli ödev saydıklarına şüphe yoktur.”

17 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine İsmet Paşa tarafından  verilen  öğle  yemeğinde  bulunması.

17 Haziran 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Ankara’da İran Şahı Rıza Pehlevi ile askerî birliklerin, izcilerin ve okulların katıldığı geçit törenini izlemesi.

17 Haziran 1934 – Atatürk’ün, akşam Ankara Palas’ta İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey tarafından verilen ziyafette bulunması.

18 Haziran 1934 – II. Dil kurultayı Dolmabahçe Saray’ında toplandı.

18 Haziran 1934 – Liman İşlerinin Hükümetçe İdaresine İlişkin Kanun TBMM’de kabul edildi.

18 Haziran 1934 – Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa’nın İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine evinde düzenlediği öğle yemeğinde bulunması, akşam Şah’ın İran Elçiliği’nde verdiği ziyafeti şereflendirmesi.

19 Haziran 1934 – Ankara Halkevi’nde İran Şahı onuruna ilk Türk operası ‘Özsoy’ oynandı.

19 Haziran 1934 – Atatürk’ün, akşam Ankara Halkevi’nde, İran Şahı  Rıza Pehlevi ile beraber -onun şerefine oynanan- “Özsoy” operasını izlemesi.

19 Haziran 1934 – Ankara halkevi salonunda 15.30’da “Öz Soy” operası Gazi ve İran şahı’nın huzurunda sahne aldı. (İLK TÜRK OPERASIYDI.) Son perdede ki iki kardeşin arayışı sahnesi, opera provasından farklı oynandı. Seyirciler şaşırmıştı, merakla bekledi ve sahneye çıkan konuşmacı bu iki kardeşi (Atatürk ve Şah’ı eliyle işaret ederek gösterdi, salonda alkış koptu.) Tur ve İraç Türkiye ve İran’dı. Opera ikili ilişkilerde sonraları çok olumlu katkı sağlamıştı. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

20 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber trenle Ankara’dan Eskişehir’e hareketi.

20 Haziran 1934 – Atatürk’ün, Dünya Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Cemiyeti Başkanı Richmond P. Holison’a -Cenevre’de imzalanan “Uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımını sınırlama Sözleşmesi”nin yıldönümü nedeniyle- mektubu: “…Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, kendi ülkesi içinde uyuşturucu maddeleri kontrol için daha çok yasaklayıcı önlemler aldığı gibi Türkiye’nin dünyadaki yasadışı uyuşturucu madde ticaretine merkez oluşturması ihtimalini de kesin olarak ortadan kaldırmıştır. Ve Türkiye bu gayeye erişmek için samimî olarak çalışmaktan asla vazgeçmeyecektir”

21 Haziran 1934 – 2525 sayılı Soyadı Kanunu kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her Türk gencinin adıyla birlikte bir soyadı kullanmasını zorunlu kılan Soyadı Kanunu TBMM’de kabul edildi. Halkı soyadı almaya teşvik etmek için gazeteler çeşitli öneri listeleri yayınlamaya başladı.

21 Haziran 1934 – Atatürk, İran Şahı Pehlevi ve İsmet İnönü ile birlikte Eskişehir’de. (Birinci Teyyare Alayını denetlediler.)

21 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber Eskişehir’de Hava Meydanı Mektebi’ni gezmesi, Afyon’da Kolordu Karargahı’nı ziyareti ve daha sonra Uşak yönünde hareketi .

22 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Uşak’ta topçu kıtasını denetlemesi, daha sonra Manisa üzerinden İzmir’e gelişi ve Kız Öğretmen Okulu ile Halkevi’ni ziyareti.

22 Haziran 1934 – Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi ile İzmir Bornova Ziraat Mektebi (Okulu)’ni ve İzmir Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’ni ziyareti.

23 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Seydiköy yöresinde askerî manevrayı izlemesi.

23 Haziran 1934 – Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir (Gaziemir)’de bir askerî birlikte İran Şahı ve Başbakan İsmet İnönü ile bir Mehmetçiği sınav yaptı.

24 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Menemen’de piyade alayını denetlemesi, daha sonra Soma üzerinden Balıkesir’e gelişi.

24 Haziran 1934 – Atatürk Balıkesir Necatibey Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde

25 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Balıkesir’den Çanakkale’ye gelişi, buradan Gülcemal vapuruyla İstanbul’a hareketi.

26 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Çanakkale’den İstanbul’a gelişi ve Sarayburnu’nda karaya çıkışı.

27 Haziran 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra İran Şahı Rıza Pehlevi ile Harp Akademisi’ni ziyareti.

28 Haziran 1934 – Atatürk Metris Çiftliği’nde Toplu Atış Mektebi ve İhtiyat Zabitler Mektebi (Atış Okulu ve Yedek Subaylar Okulu) Talimlerinde

29 Haziran 1934 – Atatürk’ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber motorla Moda ve Suadiye’ye gidişi, daha sonra Büyükada Yat Kulübü’nü ziyareti.

1 Temmuz 1934 – Atatürk Maltepe Piyade Atış Mektebi (Okulu)’nde

2 Temmuz 1934 – “Basma, Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” yürürlüğe girdi.

3 Temmuz 1934 – Trakya’nın bazı şehir ve kasabalarında Yahudilere yönelik olaylar başladı.

3 Temmuz 1934 – Trakya’dan İstanbul’a Yahudi göçü başladı. Hükümet bölgede sıkıyönetim ilan etti. Bazı tutuklamalar oldu, olaylarla ilgili soruşturmaya başlandı.

3 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Ertuğrul yatı ile İstanbul’dan Yalova’ya gelişi.

6 Temmuz 1934 – İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Gürcübulak’ta Türkiye’den İran sınırına geçişi ve Şah’ın teşekkür telgrafına Atatürk’ün cevabı.

7 Temmuz 1934 – İçişleri Bakanı Şükrü Bey (Kaya) Trakya Yahudilerinin durumunu incelemek üzere Trakya’ya gitti.

7 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Yalova’dan Ertuğrul yatı ile Derince’ye gelişi, buradan trenle Ankara’ya hareketi.

8 Temmuz 1934 – Atatürk’ün trenle Ankara’ya gelişi.

14 Temmuz 1934 – Atatürk cumhuriyetten sonra ilk kez Adapazarı’na 14 Temmuz 1934 tarihinde gelmiştir.

16 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, otomobille Ankara’dan Kızılcahamam’a hareketi ve geceyi yolda çadırda geçirişi.

16 Temmuz 1934 – İlk süttozu fabrikası Bursa’da açıldı.

17 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Gerede üzerinden Bolu’ya gelişi, resmî ziyaretleri ve gece Bolu Halkevi’nde kalışı.

18 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Bolu’dan ayrılırken sabah Halkevi şeref defterine yazdıkları: “Bolu Halkevi’nde bir gece kaldım. Bolu’nun güzelliğinden, halkın coşkun sevinçlerinden çok duygulandım.”

18 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Bolu’dan hareketle Düzce-Hendek üzerinden akşam saat 20.00’de Adapazarı’na gelişi (Gece yarısına doğru, trenle İstanbul’a hareket etmiştir).

19 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, İstanbul’a gelişi ve Haydarpaşa’dan Dolmabahçe Sarayı’na geçişi.

20 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Ertuğrul yatı ile İstanbul’dan Yalova’ya gidişi.

30 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Ertuğrul yatı ile Yalova’dan İstanbul’a dönüşü.

31 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda dil çalışmaları ve 2. Türk Dil Kurultayı hazırlıklarıyla meşgul olması.

31 Temmuz 1934 – Atatürk’ün, akşam Dolmabahçe’den Ertuğrul yatı ile Çanakkale’ye hareketi.

1 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, saat 10.00’da Ertuğrul yatı ile Çanakkale önlerine gelişi, karaya çıkmaksızın saat 13.30’da Yalova’ya hareketi.

1 Ağustos 1934 – Yolçatı – Elazığ demiryolu hattı işletmeye açıldı.

2 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, saat 01.30’da Çanakkale’den Yalova’ya gelişi.

8 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, Almanya Cumhurbaşkanı Mareşal Hindenburg’un ölümü üzerine, oğluna başsağlığı telgrafı.

11 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, Yalova’dan İstanbul’a dönüşü.

12 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti toplantısına başkanlık edişi.

13 Ağustos 1934 – 5 yıllık sanayileşme planı gereği Bakırköy Bez fabrikası hizmete açıldı.

14 Ağustos 1934 – İzmit Birinci kağıt fabrikası ile Paşabahçe şişe ve cam fabrikasının temelleri atıldı.

15 Ağustos 1934 – Zonguldak’ta kömür yıkama fabrikası hizmete açıldı, antrasit fabrikasının temeli atıldı.

18 Ağustos 1934 – Dolmabahçe Sarayı’nda İkinci Türk Dil Kurultayı toplandı. Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı salonunda açılan “İkinci Türk Dil Kurultayı”nın çalışmalarını izlemesi. (Kurultay 23 Ağustos 1934’e kadar devam etmiştir).

18 Ağustos 1934 – Atatürk, Afet İnan ve İsveçli Prof. Dr. Eugene Pittard ile birlikte İstanbul Florya’da tarih üzerine çalıştılar.

18 Ağustos 1934 – II. Türk Dil Kurultayı, Mustafa Kemal’in koruyucu başkanlığında Dolmabahçe Sarayı’nda çalışmalarına başladı. 23 Ağustos’a kadar sürecek kurultayda Türkçe’nin sadeleşmesi ile birlikte yapılan tarama çalışmaları ve diğer sorunlar tartışıldı.

18-22 Ağustos 1934 – İkinci Dil kurultayında Tahsin Mayatek’in, Dolmabahçe sarayında Atatürk’ün huzurunda “Maya dilindeki Türkçe kelimeler hakkında izahat” konulu bir tez sunması.

19 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’nda 2. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemesi.

20 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’nda 2. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemesi.

21 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’nda 2. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemesi.

22 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’nda 2. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemesi.

23 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’nda 2. Türk Dil Kurultayı’nın son gün çalışmalarını izlemesi.

26 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, akşam Türkiye İş Bankası’nın 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen vapur gezintisini şereflendirmesi.

27 Ağustos 1934 – Atatürk ve Afet Hanım İzmir Vapuru’nda dans ettiler.

28 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, akşam motorla Büyükada Yat Kulübü’ne gelişi, buradan gece Ertuğrul yatıyla Yalova’ya gidişi.

29 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, Uluslararası 4. İzmir Fuarı’nın açılışı nedeniyle Başbakan İsmet Paşa’nın telgrafına cevabı: “…26 Ağustos Türk budunu için her yıl yepyeni kazançlar verimi olacaktır.”

29 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, Ertuğrul yatı ile Yalova’dan Tuzla’ya hareketi.

30 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Ertuğrul yatı ile Tuzla’dan Dolmabahçe Sarayı’na gelişi.

30 Ağustos 1934 – Atatürk’ün, gece Dolmabahçe Sarayı’nda Tevfik Rüştü (Araş) Bey’in kızının düğününü şereflendirmesi.

4 Eylül 1934 – Atatürk’ün, Almanya Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi nedeniyle Adolf Hitler’e tebrik telgrafı.

6 Eylül 1934 – Atatürk’ün, gece Büyükada’da Kızılay Balosu’nu şereflendirmesi.

9 Eylül 1934 – Atatürk’ün, İzmir’in 12. kurtuluş yıldönümü nedeniyle kendisine gönderilen saygı ve kutlama telgrafına cevabı.

11 Eylül 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri motorla Heybeliada’ya geçerek İsmet Paşa’nın köşkü’ne gidişi, akşam Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

12 Eylül 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Galatasaray’da Türkiye İş Bankası Sergisi’ni ziyareti.

17 Eylül 1934 – Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi. Türkiye’yi temsilen Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras’ın katıldığı toplantıda Türkiye, 52 ülkeden 48’inin kabul oyu kullandığı toplantıda Milletler Cemiyeti Konseyi üyeliğine katıldı.

20 Eylül 1934 – Atatürk’ün, akşam İstanbul’dan trenle Ankara’ya hareketi.

21 Eylül 1934 – Atatürk’ün, İstanbul’dan Ankara’ya gelişi.

26 Eylül 1934 – Atatürk’ün, “Dil Bayramı” nedeniyle Ankara Halkevi’nde yapılan toplantıyı şereflendirmesi.

26 Eylül 1934 – Gazi Mustafa Kemal, yanında Başbakan İsmet (İnönü) Bey olduğu hâlde saat 17.30’da Ankara Halkevi’ni teşrif edip locasından Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ce düzenlenen II. Dil Bayramı toplantısını izleyip saat 19.30’da Çankaya Köşkü’ne döndüler. Aynı gün; TDTC Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Abidin (Özmen) ve TDTC üyelerinden Besim (Atalay), Naim Hâzım (Onat) ve Velet Çelebi (İzbudak) Beylerle görüştüler.

26 Eylül 1934 – Atatürk’ün, İstanbul’da toplanan Parlamentolar Birliği Konferansı üyelerinin telgrafına cevabı: “…Çalışmalarınızda tam bir başarıyla Türkiye’deki kalışınızın zevkli olması hakkındaki samimî temennilerimi iletirim.”

27 Eylül 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri İsmet Paşa’nın köşküne gidişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

30 Eylül 1934 – Keçiborlu’da kükürt, Isparta’da gülsuyu fabrikaları hizmete açıldı.

3 Ekim 1934 – İsveç Veliahtı Prens Gustav Adolf, Ankara’da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi. Atatürk’ün, Ankara’ya gelen İsveç Veliahtı Prens Güstav Adolf’u istasyonda karşılaması ve akşam Çankaya’da şerefine verilen ziyafette konuşması.

4 Ekim 1934 – Atatürk’ün, İsveç Veliahtı Güstav Adolf’un şerefine İsveç Elçiliği’nde verilen yemekte bulunuşu, akşam saat 20.00’de Veliaht’ı Ankara istasyonundan uğurlaması.

8 Ekim 1934 – Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı. 8 Ekim 1934’de kabul edilen ve 5 Aralık 1934’de yürürlüğe giren yasayla kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.

9 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Üçüncü Balkan Güreş Kongresi’nin saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: “Kongre dolayısıyla hakkımda gösterilen duygulara teşekkür ederim.”

9 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Fransa Dışişleri Bakanı Bartu’nun suikast sonucu ölümü nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun’a başsağlığı telgrafı.

9 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Yugoslavya Kralı Alexandre’ın ölümü üzerine Kraliçe Mari, Veliaht Piyer ve Krai Naibi Prens Paul’a başsağlığı telgrafları.

10 Ekim 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Tevfik Rüştü (Araş) Bey’in evine uğrayışı, daha sonra Millî Savunma Bakanlığı’nı ziyareti.

15 Ekim 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri İsmet Paşa’nın köşküne gidişi, akşam Çankaya’ya dönüşü.

16 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Fransız devlet adamlarından Poincare’ın ölümü nedeniyle eşine ve Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun’a başsağlığı telgrafları.

17 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Finlandiya Elçisi Onni Talas’ın güven mektubunu kabulü.

19 Ekim 1934 – Turhal Şeker Fabrikası açıldı. “ Turhal Şeker Fabrikası T.A.Ş. ” de 19.10.1934 tarihinde Turhal Şeker Fabrikasını işletmeye açmıştır. 833.500 çiftçi istifade edecek, 1.000 kişiden fazla çalışanı olacaktı.)

19 Ekim 1934 – Mübadele Komisyonu görevini tamamladı. Anadolu ve Trakya Rumları ile Yunanistan Müslümanlarının mübadelesini düzenlemekle görevli Komisyon 7 Ekim 1923’de kurulmuştu.

23 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Büyükelçisi Karahan’ın güven mektubunu kabulü.

23 Ekim 1934 – Atatürk’ün, İstanbul Üniversitesi’ne imzalı fotoğrafını armağan edişi.

24 Ekim 1934 – 24.10.1934 tarihli belge ile  görüldüğü gibi onarılamayacak kadar harap halde bulunan, tarihi değeri olmayan ihtiyaç fazlası camiler ve mescitler elden çıkarıldı. Maalesef bazı tarihi camiler de tasnif dışı bırakıldı ve ordu tarafından kullanıldı. Yurt gezilerinde tarihi camileri de gezen Atatürk, bu yanlışa hemen müdahale eder.

27 Ekim 1934 – Cumhuriyet gazetesi hükümetin kararıyla 12 gün kapatıldı.

28 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya Dışişleri Bakanı Titulesco’yu kabulü.

29 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 11. yıldönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tebrikleri kabulü, Orduevi ve Halkevi’ndeki Cumhuriyet Balolarını şereflendirmesi.

31 Ekim 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya Dışişleri Bakanları şerefine çay ziyafeti vermesi.

1 Kasım 1934 – Ankara Kızılay’da Güven Anıtı açıldı. Atatürk’ün, Ankara’da açılan Güven Anıtını saat 17.00’de ziyareti.

1 Kasım 1934 – Güven Anıtı (Ankara Kızılay) ve parkı törenle hizmete açıldı. (Anıtı ANton Hanek ve Jozef Thorak yapmıştı. Heykelin gövdesinde “Türk, övün, çalış, güven!” sözleri yazılıydı.

1 Kasım 1934 – Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dördüncü dönem dördüncü toplantı yılını açış konuşması: “… Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir…”

2 Kasım 1934 – Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bir talimat yayınlayarak radyolarda Türk musikisine ait eserlerin çalınmasını durdurdu. İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey’in genelgesiyle radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.

4 Kasım 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da -yeni Belçika Kralı’nın tahta çıkışını bildiren- Belçika Heyeti’ni kabulü.

8 Kasım 1934 – Atatürk, “Atatürk”  soyadını tarihte ilk kez, TBMM’de resmi olarak kabul edilmeden 16 gün önce, 8 Kasım 1934’te Sümerbank tarafından açılan serginin hatıra defterine yazdı.

8 Kasım 1934 – Atatürk’ün, yeni Bayındırlık Bakanlığı binasının açılış törenini şereflendirmesi.

12 Kasım 1934 – Türkiye’de ilk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu: Bursa Belediye Meclisi, Zehra Hanım’ı Başkan Yardımcılığı’na seçti.

14 Kasım 1934 – TBMM’de yerel seçimlerin yapılması yolunda karar alındı.

17 Kasım 1934 – Matbuat Umum Müdürlüğü’nün, Atatürk’ün basına bir dileğini ileten bildirisi: “Gazetelerde öz Türkçe yazıların, başmakale yerinde bölünmeden ve öteki yüzlere atılmadan yazılmasını Cumhurbaşkanı, gazete sahibi arkadaşlarından dilemektedir. Gazetenin en başındaki öz Türkçe yazı, siyasî başmakale olabileceği gibi, gazetelerin dil inkılâbına yardım olarak yazdıkları örnek yazılar da olabilir. Bu düzenin, gazetelerde en uzak yedi gün içinde başlayabileceğini Cumhurbaşkanı, arkadaşlarının özeninden beklemektedir.”

20 Kasım 1934 – Atatürk’ün, gece Anadolu Kulübü’ne gelişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

20 Kasım 1934 – Konya Ereğli’de ince bez fabrikası temeli atıldı.

22 Kasım 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da İsveç Elçisi Winther’in güven mektubunu kabulü.

24 Kasım 1934 – Ayasofya camisi Atatürk’ün emriyle 2/1589 sayılı bakanlar kurulu kararıyla müze yapıldı. (Müze 1 Şubat günü ziyarete açıldı.)

24 Kasım 1934 – Mustafa Kemal’e “ATATÜRK” soyadı verildiğine dair Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulü.

24 Kasım 1934 – 2587 sayılı özel kanun ile Mustafa Kemal Paşa’nın adının “Kamal” (sonradan yine Kemal) ve soyadının ATATÜRK olması yasalaştı.

25 Kasım 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri Çankaya’da Başbakan İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ı kabulü.

25 Kasım 1934 – İsmet Paşa, 1934 yılında “İnönü” soyadını aldı.

25 Kasım 1934 – Atatürk’ün, Başbakanlığa İsmet Paşa’ya “İnönü” soyadını verdiğini bildiren mektubu: “Başbakan İsmet Paşa Hazretleri’nin, inkılâp tarihimizin ilk şerefli ve parlak sayfası olan İnönü Meydan Muharebelerinin baş kahramanı olmuş bulunması itibariyle, soyadı kanunu gereği olarak, alacağı aile isminin ‘İnönü’ olmasını çok yerinde bulduğumdan kendilerine bu soyadını verdiğimi bildiririm.”

25 Kasım 1934 – Atatürk’ün, eşi ve kızıyla Türkiye’yi ziyaretleri esnasında gördükleri yakınlığa teşekkür eden İsveç Veliahtı Prens Güstav Adolf’un mektubuna cevabı.

26 Kasım 1934 – Efendi, Bey, Paşa, Hazretleri vb. lakap ve unvanların kaldırıldığına dair 2590 sayılı Kanun’un kabulü. TBMM’de, yeni bir kanunla, “ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri” gibi lakap ve unvanlar kaldırıldı. Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu.

26 Kasım 1934   İsmet Paşa “İnönü” soyadını aldı. Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa’ya bir mektup göndererek, kendisine “İnönü” soyadını verdiğini bildirdi.

26 Kasım 1934 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kâzım Paşa’ya Atatürk tarafından “Özalp” soyadının verilişi.

28 Kasım 1934 – Milli Mücadele’nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye ”Ulus” adıyla çıkmaya başladı.

3 Aralık 1934 – Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun kabul edildi.

3 Aralık 1934 – Kıyafet Kanunu’nun kabulü. Bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair kanun. TBMM’de din adamlarının dini kisveleri sadece ibadet yerlerinde ve törenlerde giyebileceklerine dair kanun teklifi kabul edildi.

3 Aralık 1934 – Bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair Kanun’un kabulü. (Bu kanunla din adamlarının -hangi din ve mezhebe mensup olursa olsunlar- mabet ve âyinler haricinde ruhanî kıyafet taşımaları yasaklanmıştır). [Kocatürk]

5 Aralık 1934 – Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin kabulü.

5 Aralık 1934 – Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın tanınması. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin kabulü. 8 Ekim 1934’de kabul edilen ve 5 Aralık 1934’de yürürlüğe giren son yasayla da kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 10 ve 11. maddeleri değiştirilerek kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.

6 Aralık 1934 – Ankara kadınlarının, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle Ankara Halkevi’nde toplantısı, Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teşekkür kararı alınması.

6 Aralık 1934 – Atatürk’ün, gece Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Ankara Palas’taki kostümlü balosunu şereflendirmesi.

7 Aralık 1934 – Türk Kadınlar Birliği, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini kutlamak üzere İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda bir miting yaptı. Mitingte Nakiye Elgün de bir konuşma yaptı.

7 Aralık 1934 – Atatürk’ün, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle kendisine teşekkür telgrafı gönderen Türk Kadınlar Birliği Başkanı Lâtife Bekir (Çeyrekbaşı) Hanım’ın telgrafına cevabı: “Erdemli Türk kadınlığının, yeni çalışma yolunda kendine düşen büyük işi güvenle başaracağına kuşku yoktur.”

8 Aralık 1934 – Atatürk’ün, Mühendisler Birliği’nin yeni binasının açılışı nedeniyle Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya’nın mühendisler adına kendisine gönderdiği bağlılık telgrafına cevabı: “Değerli Türk mühendisleri arkadaşlarımızın bildirdiğiniz temiz duygularından dolayı duyduğum kıvancın büyük olduğunu bildiririm. Kendileri için bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de büyük işler başarmalarını dilerim.”

9 Aralık 1934 – Atatürk’ün, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle kendisine çekilen saygı ve bağlılık telgraflarına cevabı: “..Türk kadınlığının yeni girdiği siyasal alanda da değerli işler başarmasını dilerim.”

13 Aralık 1934 – Türk Dil Komisyonu tarafından, Edebiyat derslerinin yeni dile göre nasıl okutulacağını kararlaştırma kararı aldı.

15 Aralık 1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri İsmet İnönü’nün köşküne gidişi, daha sonra otomobille Marmara Köşkü’ne kadar bir gezinti yapması, akşam Çankaya’ya dönüşü.

17 Aralık 1934 – TBMM’de Mustafa Kemal’in dışında kimsenin “Atatürk” soyadını kullanamayacağına dair kanun kabul edildi.

17 Aralık 1934 – “Atatürk” soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konularak yapılan adların, hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun’un kabulü.

17 Aralık 1934 – Kasım 1934 tarihli Kanun’la ”Kemal” öz adlı Türkiye Cumhurbaşkanı’na verilen ”Atatürk” soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun TBMM’de kabul edildi.

17 Aralık 1934 – İstanbul Rıhtım, Dok, Antrepo Şirketi, devlet tarafından satın alındı

19 Aralık 1934 – Atatürk’ün, manevî kızlarından Sabiha Hanım’a “Gökçen” soyadını verişi.

24 Aralık 1934 – Atatürk’ün, öğleden sonra Kılıç Ali’nin evine gidişi, daha sonra Gazi Orman Çiftliği’ne kadar bir gezinti yaparak Çankaya’ya dönüşü.

26 Aralık 1934 – Menemen’de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

27 Aralık 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Büyükelçisi Karahan’ı, daha sonra Ankara Valisi Nevzat Tandoğan başkanlığındaki -Ankara’ya gelişinin 15. yıldönümünü kutlayan- Ankara Heyeti’ni kabulü.

27 Aralık 1934 – Ankara halkevinde 21.00’de Ata’nın Ankara’ya gelişinin yıldönümü onuruna kutlama gecesi düzenlenmişti. Bayönder (Necil Kazım Akses) ve Taşbebek (Adnan Saygun) kısa operaları sergilendi. Bu operalar için orkestrayı Adnan Saygın yönetti. Atatürk ve Afet Hanım çokça beğendiler ve tebrik ettiler. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

27 Aralık 1934 – Atatürk’ün, Ankara’ya gelişinin 15. yıldönümü nedeniyle Ankara Halkevi’nde düzenlenen töreni şereflendirmesi.

30 Aralık 1934 – Atatürk’ün, Çankaya’da Irak Dışişleri Bakanı General Nuri’yi kabulü.

31 Aralık 1934 – Atatürk’ün, gece Kızılay Balosu’nu, daha sonra Ankara Palas’ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

38 + = 44