1931 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1931 : TÜRK TARİHİ TETKİK CEMİYETİ.


1 Ocak 1931 – Menemen’de şeriat isteyenlerin yargılanması için Korgeneral Mustafa Muğlalı başkanlığında bir Divanı Harp kuruldu. (Menemen’de 23 Aralık 1930’da yedek subay öğretmen Kubilay şeriat isteyenler tarafından öldürüldü).

2 Ocak 1931 – Menemen (Kubilay) olayı nedeniyle kurulan Divan-ı Harp bu tarihte çalışmaya başladı. (mahkeme 200 kişiyi tutukladı. Mahkemenin yargıladığı 105 kişiden 27’si beraat ederken, 37 kişi idama mahkûm edildi. Karar Meclis’e onaya sunuldu. Meclis 2 Şubat 1931’de kararı onayladı ve karar 3 Şubat tarihinde sabaha karşı uygulandı. (Elebaşı Mehmet, Kubilay’ın şehit edildiği yerde asıldı.) (Atatürk ve siyaset, Cevat Şenol)

3 Ocak 1931 – Ankara’da Menemen(Kubilay) olayı nedeniyle büyük bir miting düzenlendi. (Saat 14.00’de Ankara Türk ocakları merkezinde icra edildi.) (Atatürk ve siyaset, Cevat Şenol)

3 Ocak 1931 – Atatürk’ün, gece Ege vapuruyla İstanbul’dan Mudanya’ya hareketi (Geceyi gemide geçirmiştir).

4 Ocak 1931 – Atatürk’ün, İstanbul’dan Mudanya’ya gelişi, buradan otomobille Bursa’ya geçişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri.

5 Ocak 1931 – Ziraat Kongresi İktisat Bakanı Mustafa Şeref Bey’in (Özkan) konuşmasıyla Ankara’da açıldı.

5 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Bursa’da Türkocağı’nı, Tümen Komutanlığı’nı ziyareti, saat 17.00’de Mudanya’ya hareketi.

5 Ocak 1931 – Atatürk’ün, gece saat 23.00’te Ege vapuru ile Mudanya’dan Derince’ye gelişi, buradan trenle Ankara’ya hareketi.

6 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Ankara’ya dönüşü.

7 Ocak 1931 – Çankaya’da, Atatürk’ün başkanlığında İsmet Paşa, Kâzım (Özalp) Paşa, Fahrettin Paşa, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Millî Savunma Bakanı Zekâi (Apaydın) Bey’in katılmasıyla bir toplantı yapılarak Menemen olayının görüşülmesi.

7 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Ankara’da “Ziraat Sergisi”ni ziyareti.

10 Ocak 1931 – Ankara Hukuk Fakültesi öğrencileri Hâkimiyet-i Milliye Meydanı’nda “Kubilay Mitingi” düzenledi.

11 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Ankara’da “Gazi Öğretmen Okulu”nu ziyareti, derslere girerek incelemelerde bulunması. Atatürk Ankara Gazi Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde

12 Ocak 1931 – Atatürk’ün, yeni Millî Savunma Bakanlığı binasını gezmesi.

13 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Japon Prensi Takamutsu’yu Çankaya’da kabulü.

13 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Japon Prensi Takamutsu şerefine verilen ziyafette konuşması.

15 Ocak 1931 – (Heinrich Krippel imzalı) Samsun’daki Onur Anıtı Samsun’a getirildi.

18 Ocak 1931 – Atatürk’ün Ankara’da İsmetpaşa Kız Enstitüsü’nü ziyareti.

18 Ocak 1931 – İstanbul Galata’daki Agopyan Hanındaki bir patlama sonucu 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

18 Ocak 1931 – Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği “Türkiye Güzellik Kraliçesi” yarışmasını Naşide Saffet Hanım kazandı.

19 Ocak 1931 – Karadeniz’de fırtına çıktı; Türk, Yunan ve Hollanda bandıralı üç vapur battı.

19 Ocak 1931 – Atatürk’ün, İsmet ve Kâzım (Özalp) Paşalarla beraber akşam, Ankara Türkocağı salonunda Fransız tiyatro sanatçılarının temsilini izlemesi.

25 Ocak 1931 – Atatürk’ün başkanlığında kabine toplantısı ve 1931 yılı bütçesinin görüşülmesi.

25 Ocak 1931 – Atatürk’ün, akşam trenle Ankara’dan İzmir’e hareketi.

25 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Ankara’dan ayrılırken söyledikleri: “…Dilimiz, aydınlarımızın tarafında kaybolmuştur.”

25 Ocak 1931 – Mustafa Kemal CHP İzmir kongresinde; “… maksadımız güç kazanmak değil bütün hayatımızı hakiki hedeflere sevk ederek, en nihayet millete bir gün eliyle tutacağı maddi eserler vermektir…”(Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

26 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Eskişehir, Kütahya ve Afyon’dan geçişi, Uşak’a 7 kilometre uzaklıkta trenden inerek Şeker Fabrikası’nı ziyareti, saat 19.00’da Uşak’tan İzmir’e hareketi.

27 Ocak 1931 – Balkan Birliği Cemiyeti Ankara’da kuruldu.

27 Ocak 1931 – Atatürk’ün, trenle İzmir’e gelişi.

29 Ocak 1931 – Menemen Olayı davası sonuçlandı. 37 kişiye idam cezası verildi.

29 Ocak 1931 – Atatürk’ün, İzmir’de Vilâyet’i, Belediye’yi, Müstahkem Mevki Komutanlığı’nı ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni ziyareti.

29 Ocak 1931 – Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi’nde konuşması: “…Vatandaşlara, kamuoyuna daima gerçeği söylemek vazifemiz olsun. Herkese, arzularının tamamen yapılabilir olduğuna dair fikir vermek bizim için fayda vermez. Partimizin amacı, böyle gün kazanmak değildir!”

30 Ocak 1931 – Atatürk’ün, İzmir’den hareketle Kemalpaşa kazası ve Armutlu köyüne gidişi, incelemelerini takiben akşam tekrar İzmir’e dönüşü.

30 Ocak 1931 – Atatürk’ün, akşam İzmir Elhamra sinemasında halk arasında film seyretmesi.

31 Ocak 1931 – Atatürk’ün, İzmir’de Ziraat Bankası, İş Bankası, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyareti ve konuşması: “…Kooperatif yapmak, maddî ve manevî kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıfla bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi, zayıf olanın kuv­vetliye esir olması demektir.”

31 Ocak 1931 – Atatürk’ün, 13.1.1931 günü Türkiye’ye gelen Japon Prensi Takamutsu’ya gösterilen yakın ilgiye teşekkür eden Japon İmparatoru’na cevabı: “…Prens ve Prenses Takamutsu’nun burada gördükleri iyi kabul, sizinle beraber Hanedanları ve Japon milleti hakkındaki gerçek dostluk ve sevgi duygularımızın çok samimî bir gösterisidir.” [Kocatürk]

31 Ocak 1931 – Atatürk, İzmir Ziraat Bankası’nı ziyaret etti.

1 Şubat 1931 – Atatürk’ün, İzmir’de Erkek ve Kız Liselerini ziyareti ve öğretmenlerle sohbeti.

1 Şubat 1931 – Atatürk İzmir Kız Muallim Mektebinde (Öğretmen Okulu )

2 Şubat 1931 – Atatürk’ün, İzmir’de Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu’nu ziyareti ve okulun hatıra defterine yazdıkları: “Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu’nu ikinci defa ziyaret ediyorum. Çok memnun oldum. Bundan sonraki ziyaretlerimde daha çok memnun olacağıma inandıran çok yüksek gelişme eserleri gördüm”

3 Şubat 1931 – Menemen sanıklarından 27 kişi idam edildi. Bir mahkum infazlar yapılırken kaçtı.

3 Şubat 1931 – Atatürk’ün, İzmir’de Âsar-ı Atika (Eski Eserler) Müzesi’ni ziyareti, incelemeleri ve müzenin hatıra defterine yazdıkları: “İzmir Âsar-ı Atika Müzesi’ni gezdim. Büyük gayret ve dikkatle istifadeli bir hale getirilmiş, memnun oldun.”

3 Şubat 1931 – Atatürk’ün, İzmir’den Aydın’a gelişi ve Türkocağı’nda konuşması: “Türkocakları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kültür şubesidir. Ocaklılar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin programını vatandaşlara izah etmekle asıl görevlerini yapmış, ülkülerine en büyük hizmeti yerine getirmiş olurlar.”

4 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Aydın’dan Nazilli ve Denizli’ye gelişi.

4 Şubat 1931 – Atatürk Denizli Orta Mektebi ve Köy Muallim Mektebi (Ortaokulu ve Köy Öğretmen Okulu)’nde

5 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Denizli’den İzmir’e dönüşü.

6 Şubat 1931 – Atatürk’ün, akşam trenle İzmir’den Balıkesir’e hareketi.

7 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Balıkesir’e gelişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri ve Türkocağı’nda konuşması: “Halkın saflığından faydalanarak milletin maneviyatına saldıran kimselerle onların ardından gidenler, elbetteki birtakım cahillerden ibarettir. Bunlar, Türk milleti için yüzkarası oluşturacak vaziyetlerin meydana gelmesinde daima etken olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş ufuklarında aralıksız yol almasına mani olmaya çalışanlar, hep bu müesseseler * ve bu müesseselerin mensupları olmuştur. Millete anlatmalıdır ki, bunların millet bünyesinde yaptıkları tahribatı hissetmek lâzımdır. Bu gibilerin mevcudiyetini müsamaha ile karşılayanlar, Menemen’de Kubilây’ın başı kesilirken kayıtsızca seyretmeye tahammül ve hatta alkışlamaya cesaret edenlerle birdir.”

8 Şubat 1931 – Atatürk’ün, öğleden sonra Balıkesir’den İzmir’e dönüşü.

8 Şubat 1931 – Atatürk’ün, saat 16.25’te Ege vapuru ile İzmir’den Antalya’ya hareketi.

9 Şubat 1931 – Türk İktisatçıları Cemiyeti ilk toplantısını yaptı.

10 Şubat 1931 – İstanbul’da yargılanan komünistler çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

10 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Ege vapuru ile İzmir’den Antalya’ya gelişi, saat 18.00’de yine Ege vapuruyla Taşucu’na hareketi.

11 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Ege vapuruyla Antalya’dan Taşucu’na gelişi, karaya çıkarak otomobille Silifke’ye gidişi, tekrar Taşucu’na dönüşle saat 21.00’de Ege vapuruyla Mersin’e hareketi.

12 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Ege vapuruyla Mersin’e gelişi, şehirde ziyaretleri, saat 18.00’de trenle Adana üzerinden Malatya’ya hareketi.

13 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Malatya’ya gelişi, şehirde ziyaretleri ve Türkocağı’nda konuşması: “…Bütün vatan bir demir kitle haline gelecektir. Demiryolları memleketin tüfekten, toptan daha önemli bir güvenlik silâhıdır. Demiryolları, Türk milletinin refah ve uygarlık yollarıdır!”

14 Şubat 1931 – Atatürk’ün, gece Malatya’dan trenle Dörtyol’a hareketi.

14 Şubat 1931 – Türkiye güzeli Naşide Saffet Hanım Avrupa’nın “güzel göz kraliçesi” oldu.

15 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Malatya’dan Dörtyol’a gelişi, ilçede incelemeleri, akşam üzeri Adana’ya hareketi.

16 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Dörtyol’dan Adana’ya gelişi.

17 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Adana’da Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni, Belediye’yi ziyaretleri, daha sonra Türkocağı’nda konuşması: “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz!”

17 Şubat 1931 – Atatürk’ün, akşamüzeri Adana’dan Konya’ya hareketi.

18 Şubat 1931 – Atatürk’ün,  Adana’dan   Konya’ya  gelişi.

20 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Konya’da incelemeler yapması ve Başbakan İsmet Paşa’ya müzeler, eski sanat ve uygarlık eserlerinin korunması hakkında telgrafı: “…Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan eski uygarlık eserlerinin ilerde tarafımızdan meydana çıkarılarak bilimsel bir şekilde korunma ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan âbidelerin korunmaları için müze müdürlüklerinde ve kazı işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji uzmanlarına kesin lüzum vardır. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı’nca dışarıya öğretime gönderilecek öğrenciden bir kısmının bu şubeye ayrılması uygun olacağı fikrindeyim.”

21 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Konya’da Âsar-ı Atika (Eski Eserler) ve Mevlâna Müzelerini ziyareti, incelemelerde bulunması ve Mevlâna Müzesi hatıra defterine yazdıkları: “Bilgi eseri olduğu anlaşılan tertip ve intizamdan çok memnun oldum.”

22 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Konya Orduevi’nde konuşması: “…Bütün tarih bize gösteriyor ki, milletler yüksek amaçlarına erişmek istediği zaman, bu atılımları karşısında üniformalı çocuklarını bulmuşlardır. Tarihin bu genelliği içinde yüksek bir istisna bizim tarihimizde, Türk tarihinde görülür. Bilirsiniz ki, Türk milleti ne vakit yükselmek için adım atmak istemişse, bu adımların önünde daima baş olarak, daima yüksek millî ideali gerçekleştiren hareketlerin önderi olarak kendi kahraman çocuklarından oluşan ordusunu görmüştür!”

27 Şubat 1931 – Emlak-ı Metruke Müdürlüğü kapatılarak Mülki Emlak İdaresi’ne devredildi.

28 Şubat 1931 – Atatürk’ün, Konya’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi ve Türkocağı’nı ziyareti ve konuşmaları: “…Partimizin yüksek ülküsünü ve programının esaslarını bütün vatandaşlara anlatmalıdır.”

1 Mart 1931 – Atatürk’ün, Konya’da Ordu Müfettişi Fahrettin (Altay) Paşa’yı, daha sonra Kolordu Komutanlığı’nı ziyareti, akşam Konya’dan Afyon’a hareketi.

2 Mart 1931 – Atatürk’ün, Konya’dan Afyon’a gelişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri, akşam Ankara’ya hareketi.

2 Mart 1931 – Atatürk, Afyonkarahisar lisesini ziyaret etti.

3 Mart 1931 – Atatürk’ün, milletvekili seçiminin yenilenmesinin uygun olacağı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı’na mektubu: “…Her türlü girişimlerimizde ilham ve kuvvet kaynağı olan milletimizin hakkımızdaki güveni tekrar belirince, millî ülkümüze yürümekte dayandığımız temelin ne kadar sarsılmaz olduğu bir daha görülmüş olacağı inancındayım.”

3 Mart 1931 – Atatürk’ün, Afyon’dan Ankara’ya gelişi.

3 Mart 1931 – İstanbul’da toplanan Berberler Kongresi’nde berber dükkânlarının Cuma günleri tatil edilmesi kararlaştırıldı.

5 Mart 1931 – TBMM’de seçim kararı alındı.

7 Mart 1931 – Menemen’de olaylar nedeniyle ilan edilmiş olan sıkıyönetim kaldırıldı.

10 Mart 1931 – Recep Bey (Peker) Cumhuriyet Halk Fırkası genel sekreterliğine getirildi.

10 Mart 1931 – Savua Oteli’nde kalan Troçki İstanbul’da kiralık ev aradığını ilan etti.

10 Mart 1931 – İstanbul’da yayımlanan Bıldırcın, Piliç ve Çapkın Kız mecmuaları hakkında müstehcen yayın davası açıldı.

12 Mart 1931 – Atatürk’ün, Paris’te kurulan “Hitit Cemiyeti”nin Fahrî Başkanlığı’nı kabul etmesi.

15 Mart 1931 – Yeni Avukatlık Kanunu TBMM’de kabul edildi.

15 Mart 1931 – Atatürk’ün, Ankara’da Türkiye İş Bankası Merkezi’ni ziyareti ve incelemeleri.

15 Mart 1931     Gölbaşı – Malatya Demiryolu işletmeye açıldı.

16 Mart 1931     İlk kadın Operatör Dr. Suat, Haseki Nisa Hastanesi’nde sınav vererek uzmanlık belgesi aldı.

17 Mart 1931 – Yenigün Gazetesi, Dr. Suat Hanım’ın bir tıp heyeti tarafından yapılan sınav sonunda operatörlük sertifikası aldığını yazıyordu. Gazete, ilk kadın operatör Suat Hanım’ın bir de fotoğrafını yayımlıyordu.

22 Mart 1931 – Atatürk, 1931’de Konya gezisinde Selçuklu eseri Alaaddin Camii, Karatay Medresesi, Sahip Ata Medresesi, cami ve türbesinin, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Cami’nin ve ek yapılarının harabe halde olmasından ve orduya verilmesinden çok rahatsız olur. 22 Mart 1931’de Başvekil İsmet İnönü’ye çektiği telgrafta derhal bu camilerin ve ek yapılarının boşaltılıp restore edilmesini ister.

22 Mart 1931 – Mustafa Kemal’in Konya’da müzelerdeki eski eserleri gördükten sonra dönemin başbakanı İsmet İnönü’ye telgrafı: “ Memleketin her tarafında eşsiz vesikalar halinde yatmakta olan eski medeniyet eserlerinin, ilerde arkeologlarımız tarafından çıkarılıp tasnif ve korunmaları, bakımları için çok çalışılması ve arkeoloji tahsisli için yurt dışına daha fazla öğrenci gönderilmesi …”

23 Mart 1931     “Türkiye’de İlk Tahsillerini Mektepte Yapacak Türk Vatandaşı Çocukların Türk Mekteplerine Girmelerine Dair, 23 Eylül 1911 Tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu’na Müzeyyel Kanun” T.B.M.M’de kabul edildi.

23 Mart 1931 – TBMM’de ilköğretimin Türk okullarında yapılmasını zorunlu hale getiren yasa kabul edildi.

24 Mart 1931 – Mustafa Kemal Paşa Türk Ocakları’nı CHP ile birleştirme kararı hakkında demeç verdi.

24 Mart 1931 – Atatürk’ün, Türkocakları’nı Cumhuriyet Halk Partisi ile birleştirme kararı hakkında demeci: “…Kurtuluş tarihinden beri ilmî sahada halkçılık ve milliyetçilik ilkelerini yaymaya sadakatle ve imanla çalışan ve bu yolda memnuniyeti gerektiren hizmetleri geçmiş olan Türkocaklarının, aynı esasları siyasî ve pratik sahada gerçekleştiren partimle bütün manasıyla tek vücut olarak çalışmalarını münasip gördüm. Bu kararım ise, millî kuruluş hakkında duyduğum itimat ve güvenin ifadesidir!”

26 Mart 1931 – Ölçüler Kanunu TBMM’de kabul edildi. Meclis’te kabul edilen Ölçüler Kanunu ile uluslararası standartlara uyum sağlandı. Bu kanunla beraber okka, endaze gibi ölçülerin yerine kilo, metre, gram gibi Batı ölçüleri kabul edildi. Türkiye Beynelmilel Ölçüler Bürosu’na katıldı.

28 Mart 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han ve İran Elçisi Mirza Sadık Han’ın güven mektuplarını kabulü ve Elçilerin konuşmalarına cevap konuşmaları. [Kocatürk]

29 Mart 1931 – Türk ocaklarının VII nci kurultayında Türk Tarihi Tetkik Heyeti’nin kapatılma kararı alınınca, 15 Nisan 1931’de “Türk Tarihi tedkik Cemiyeti” adıyla yeniden teşkilatlanmış ve 1935 yılında adı önce “Türk Tarih Araştırma Kurumu” ve daha sonra “Türk Tarih Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

10 Nisan 1931    Ankara’da Türk Ocakları Fevkalade Kurultayı toplandı. Türk Ocakları’nın lağvını kabul etti. (1949’da yeniden kuruldu.)

12 Nisan 1931 – Türk ocağının olağanüstü kurultayı toplandı. Genel Başkan Hamdullah Suphi Bey, Atatürk’ün isteği doğrultusunda, “Türk Ocağının kapatılarak bütün haklarının partiye devredilmesinin yerinde olacağını” söyledi. Kurul ve kurultay bu öneriyi kabul etti. Kurumun tüm hak ve borçları partiye devredildi. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

13 Nisan 1931 – Fevzipaşa – Malatya demiryolu hattı işletime açıldı.

15 Nisan 1931 – Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu‘nun (Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti) kurulması.  Türk Tarih Kurumu  Atatürk’ün  eseridir. Türk ulusunun büyüklüğüne ve üstün  uygarlık   yeteneklerine  içten  inanmış olan Atatürk, onu en uygar milletlerin düzeyine çıkarmak için önce tarihini bilmesi ve bunun içinde onu ilk kaynaklardan kendisinin araştırarak öğrenmesi gerektiğine  inanıyordu. Atatürk’ün  direktifleriyle,  16  üye tarafından, 15 Nisan 1931’ de “Türk Tarihi Tetkik  Cemiyeti” adı altında kurulan Kurum’un adı 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu’na çevrildi.

15 Nisan 1931 – Mustafa Kemal, 12 Nisan 1931 tarihinde Türk Ocakları kapatılınca tüzel kişiliğini kaybeden Türk Tarihi tetkik heyeti yerine, Türk Tarihi tetkik Cemiyeti’ni kurdurttu. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

16 Nisan 1931 – Atatürk’ün, akşam Ankara’da Kâzım (Özalp) Paşa’nın evine gelişi, oğlu İlter’in ismini Teoman olarak değiştirmesi.

17 Nisan 1931 – Atatürk’ün, Ankara’da “II. Yerli Mallar Sergisi”ni ziyareti ve incelemeleri.

20 Nisan 1931 – Mustafa Kemal CHP’nin ilkelerini yeniden açıkladı.

20 Nisan 1931 – Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Parti programını açıklayan bildirgesi: “Yapmak yeteneğinde olmadığımız işleri uyuşturucu, oyalayıcı sözlerle yaparız diyerek, millete karşı gündelik siyaset izlemek âdetimiz değildir.” C.H.P. Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal imzası ile yayınlanan seçim bildirisinde ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesi de yer aldı.

21 Nisan 1931 – Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Kongresi Ankara’da toplandı.

23 Nisan 1931 – Edirne’de, “Gazi Heykeli”nin açılış töreni.

23 Nisan 1931 – Çocuk Bayramı’nın sürdüğü günlerde, Yenigün’de küçük kız öğrencilere “İleride ne olmak istersiniz” diye bir soru sorulmuştu. Kızların çoğu “muallime” (öğretmen) olmak istediklerini belirtmişti.

27 Nisan 1931 – Atatürk’ün, milletvekili seçiminin sonuçlanması nedeniyle millete bildirgesi: “…Yeni seçilen milletvekili arkadaşlarımla birlikte gösterilen güvene lâyık olmak için bütün kuvvetimizi sarf edeceğimizi kamuoyuna arz ederim.”

2 Mayıs 1931 – Atatürk’ün, sabah Ankara’dan hareketle Sakarya’ya kadar trenle gidip dönmek suretiyle bir seyahat yapması.

4 Mayıs 1931 – T.B.M.M”nin altıncı Dönem fevkalade toplantısında Gazi Mustafa Kemal üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

4 Mayıs 1931 – Dördüncü Büyük Millet Meclisi’nin açılışı.

4 Mayıs 1931 – Atatürk’ün, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teşekkürü ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla ant içmesi: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Cumhuriyetin kanunlarına ve millî egemenlik esaslarına riayet ve bunları savunma, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle çaba sarf etme, Türk Devleti’ne yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle men, Türkiye’nin şan ve şerefini koruma ve yükseltmeye ve üstlendiğim görevin gereklerine varlığımı vermekten ayrılmayacağıma -huzurunuzda- namusum üzerine söz vererek ant içerim.”  [Kocatürk]

4 Mayıs 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Danimarka Elçisi Schon Peter’in güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuşması.

4 Mayıs 1931      Irak Kralı Emir Faysal Ankara’da Mustafa Kemal’i ziyaret etti.

6 Mayıs 1931 – Nâzım Hikmet beş şiir kitabından dolayı yargılandı. (10 Mayıs beraat etti.)

10-18 Mayıs 1931 – Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Üçüncü Büyük Kurultayı Ankara’da toplandı.

10 Mayıs 1931 – Mustafa Kemal’in Ankara’da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Üçüncü Büyük Kongresi’ni açış konuşması: “… Millet için ve milletçe yapılan işlerin hatırası her türlü hatıraların üstünde tutulmazsa millî tarih kavramının kıymetini takdir etmek mümkün olamaz!”

10 Mayıs 1931 – Cumhuriyet Halk Fırkasının 3. Büyük Kongresi’nde, ”Altı Ok”un simgelediği ilkeler kabul edildi. Bu kurultayda Fırka, “Altı Ok” ilkelerini ilk kez resmileştirerek, partinin devletle özdeşleştirilmesi düşüncesini sistemli hale getirdi. Bu kurultayda kabul edilen tüzük gereği bütün Türk gençleri partinin doğal üyesi sayıldı.

10 Mayıs 1931 – Bu kurultayda ilk kez tüzükten ayrı olarak bir de program yapıldı. “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik”, “Laiklik” ilkelerinin yanı sıra “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de parti tüzüğü ve programına girdi. Böylece partinin simgesi haline gelen “Altı Ok” ile ilgili altı ilke belirlendi.

13 Mayıs 1931 – Son posta gazetesi yazarı İbrahim Hakkı (Konyalı) tarafından ‘tarihi değeri olan belgelerin ot balyaları gibi çemberlenip, vagonlarla Bulgaristan’a gönderildiği’ haberi 13 Mayıs 1931 tarihli gazetesinde duyuruldu. (Ertesi gün haberin devamı yayınlandı. 19 ve 21 Mayıs tarihlerinde de başka gazeteler olayı haber yaptılar. SANSÜR UYGULANMADI, KONU KAPATILMAYA ÇALIŞILMADI.) Hükümetin devreye girmesiyle satış işlemi durduruldu, Bulgaristan hükümeti ile temasa geçildi. Toplam 54 çuval evrak geri alındı. Çok azı hariç tamamına yakını geri alınmış oldu.) (Panzehir, Sinan Meydan)

17 Mayıs 1931 – CHP Kongresi’nde yeni Fırka Tüzüğü kabul edildi.

19 Mayıs 1931 – Atatürk’e, Cumhuriyet Halk Partisi Üçüncü Büyük Kongresi kararı gereğince bütün delegelerin imzalarıyla bir tutanak sunulması: “En Büyüğümüz! Yalnız şunu bil ki azmin ve iraden nasıl her zaman bizimle ve bizimse sevgimiz, saygımız ve kopmaz bağlılığımız da her zaman senindir ve seninledir.”

31 Mayıs 1931 – Cumhuriyet gazetesi, mahkemelerde stajlarını tamamlayan hukuk mezunu hanımların 6’sının hakimliğe tayin edildiğini, böylece Türkiye’deki kadın hakim sayısının 9’a yükseldiğini yazıyordu. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir “Asliye mahkemelerine aza mülazımlıklarına” atanan hanımların adları veriliyordu: Suat ve Muazzez İstanbul’a, Muammer, Hayriye Ankara’ya, Zübeyde ve Hikmet İzmir’e…

1 Haziran 1931 – Bursa-Mudanya demiryolu devlet tarafından satın alındı. 42 kilometre uzunluğundaki hat işletmeye 1892 yılında açılmıştı.

2 Haziran 1931 – Devlet Denizyolları İdaresi’yle Liman İşletmesi birbirinden ayrıldı.

7 Haziran 1931 – Atatürk’ün, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin Fransız arkeologu Prof. Delaport şerefine Ankara Halkevi’nde verdiği çay ziyafetinde bulunması.

10 Haziran 1931 – Başbakan ismet İnönü (Maliye bakanlığının İstanbul defterdarlığına verdiği “lüzumsuz evrakların satılması” emri ile işgüzar memurların ihmaliyle tarihi belgelerin yok pahasına sehven Bulgaristan’a satılması üzerine)  bir genelge yayınlayarak bundan sonra devlet dairleri elindeki tarihi değeri olan evrakların hiçbir şekilde satılmamasını istedi. (13 Mayıs 1931 tarihli Son posta gazetesi haberinde yer alan ‘tarihi değeri olan belgelerin ot balyaları gibi çemberlenip, vagonlarla Bulgaristan’a gönderilmesi’ olayı ile ilgili olarak )(Panzehir, Sinan Meydan)

20 Haziran 1931 – Sakarya Köprüsü ulaşıma açıldı.

27 Haziran 1931 – Arazi Vergisi Kanunu kabul edildi.

1 Temmuz 1931 – Belediye mezarlıkları nizamnamesi çıkarıldı. Buna göre Evkaf sorumluluğundaki mezarlıklara belediyelere devredildi.

3 Temmuz 1931 – Cumhuriyet gazetesi, İş Bankası Beyoğlu Şubesi Muamelat Şefliği’ne, bankanın Ankara memurlarından Hatice Hanım’ın tayin edildiğini yazıyordu. “Kendisi bir banka şefliğine tayin edilen ilk Türk kadınıdır” deniliyordu.

4 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, Amerika’nın bağımsızlık günü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover’e kutlama telgrafı: “İstiklâl gününün yıldönümü münasebetiyle hararetli tebriklerimin ve gerek zât-ı devletlerinin şahsî saadeti gerek büyük memleketin refahı hakkındaki samimî temennilerimin kabulünü rica ederim.” (Hoover, bu telgrafa şu cevabı vermiştir: “Zât-ı devletleri’nin sıhhati ve Türk milletinin devamlı saadeti hakkında karşılıklı ve samimî temennilerimi arz etmekle bahtiyarım”).  [Kocatürk]

5 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Brezilya Elçisi  Pementel  Brondos’un güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin konuşmasına cevap söylevi.

6 Temmuz 1931 – Irak Kralı Faysal’ın resmi ziyaretle Ankara’ya gelmesi. Atatürk’ün, Kral faysal’ı garda başbakan İsmet İnönü ve bakanlarıyla karşılaması. (Faysal Ankara’da 2-3 gün kalıp sonra İstanbul’a geçti, Dolmabahçe’de ağırlandı. 12 Temmuz 1931’de ülkeden ayrıldı.) (Atatürk’ün yanı başında, M. Kemal Ulusu)

6 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Irak Kralı Faysal’ı istasyonda karşılayışı.

6 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, Irak Kralı Faysal şerefine akşam Ankara Palas’ta verilen ziyafette konuşması.

6 Temmuz 1931 – Atatürk, Irak Kralı Faysal ile Ankara Marmara Köşkünde.

7 Temmuz 1931 – Yenigün gazetesinde Selim Sırrı Tarcan, Düzce’de bir Türk kızının eczane işlettiğini anlatıyordu. (Sami N. Özerdim, “Cumhuriyet ve Kadın”, Ulus) O günlerde gazeteler, müftülük nikahı, kız çocuklarını evlendirme, başörtüsü tartışmalarıyla değil, okuyan, meslek sahibi olan, çalışan; hayata katılan kadın haberleriyle doluydu.

15 Temmuz 1931 – Irak Kralı Faysal’ın, Türk topraklarından ayrılırken Karaağaç’tan Atatürk’e teşekkür telgrafı.

15 Temmuz 1931 – Yüksek Sağlık Şûrası, Sağlık Bakanı Doktor Refik Bey’in (Saydam) başkanlığında ilk defa toplandı.

19 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, Ankara’da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu ) toplantısına başkanlık edişi. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara Türk Ocağında (Resim ve Heykel Müzesi) Türk Tarih Kurumu toplantısında.

20 Temmuz 1931 – Mustafa Kemal Paşa “Köylü hepimizin velinimetidir” dedi.

20 Temmuz 1931 – Atatürk’ün,  trenle  Ankara’dan   İstanbul’a  hareketi.

20 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, Ankara’dan İstanbul’a giderken gece Eskişehir istasyonunda trenden inerek halkla konuşması: “Köylü hepimizin velinimetidir! Bu soylu unsurun refahını düşüneceğiz!”

21 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, Ankara’dan İstanbul’a gelişi.

22 Temmuz 1931 – İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.

22 Temmuz 1931 – Atatürk’ün, İstanbul’dan Ertuğrul yatı ile Yalova’ya gidişi.

25 Temmuz 1931 – Cumhuriyet’in ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu TBMM’de kabul edildi.

25 Temmuz 1931 – Yeni kanun “hilafet”, “saltanat”, “anarşizm”, “komünizm” yanlısı yayınlara ilk kez açık yasak getiriyor, hükümete de “ülke çıkarlarına ters düşme” durumunda yayınları “geçici kapatma” yetkisi tanıyordu. Basın üzerinde denetimi arttıran bu yasaya karşı çıkan tek milletvekili, gazeteci Hakkı Tarık Bey (Us) oldu.

1 Ağustos 1931 – New York’tan uçarak Yeşilköy’e inen Russel Boardman ve John Polando adlı havacılar Yalova’da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.

1 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, Yalova’da, New York’tan uçarak Yeşilköy’e inen Russel Boardman ve John Polando adlı Amerikalı havacıları kabulü ve söyledikleri: “…Kıtaları birleştirirken, milletleri yaklaştırıyorsunuz. Sizin gibi kahramanlar, milletleri birbirlerinin saadetleri ve kaderleriyle ilgilenen bir aile fertleri haline getirirler. Şüphe etmem ki siz, uygarlığını hayranlıkla izlediğimiz Yeni Dünya’nın büyük diyarı ile eski dünya kıtalarının birleştikleri yerde bulunan Yeni Türkiye’yi böyle vasıtasız birleştirirken, Amerikalıların ve Türklerin kalplerini de birbirine daha ziyade yaklaştırdınız.”

1 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, Amerikalı havacıların başarısı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover’e tebrik telgrafı: “Amerikalı kahramanlar, Türk ulusunun kalbini sevinçle doldurmuştur. Başarmış oldukları harikulade işin sonunda bu cesur gençlerin yüzlerinde gördüğüm neşe ve kararlılık ifadesi bana şu inancı verdi ki, insanlık için kazandıkları bu büyük zafer onlar için yalnız bir başlangıçtır.”

7 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, Yalova’dan Bursa’ya gelişi, Uludağ’da incelemeleri, daha sonra Mudanya’dan İstanbul’a hareketi.

7/8 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, Mudanya’dan İstanbul’a gelişi.

8 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, akşam İstanbul’dan Ertuğrul yatı ile Yalova’ya gidişi.

23 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, liseler için tarih kitapları yazılırken, Türk Tarih Kurumu’na gönderdiği mektup: “…Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

25 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, Yalova’dan Ertuğrul yatı ile İstanbul’a dönüşü.

26 Ağustos 1931 – Atatürk’ün, İstanbul’dan Ertuğrul yatı ile Zonguldak’a gelişi, maden ocaklarında incelemeleri. (Aynı gün akşamüzeri tekrar İstanbul’a hareket etmiştir).

31 Ağustos 1931 – Atatürk’ün,  akşam  İstanbul’dan  Yalova’ya hareketi.

2 Eylül 1931 – Kelkit Irmağı üzerindeki Akçağıl Köprüsü’nün yapımı tamamlandı.

2 Eylül 1931 – Vecihi Hürkuş’un, Türk Teyyare Cemiyeti adına düzenlediği Birinci uçuş Turu. (02.09.1931): Ankara, Kızılcahamam, Gerede, Bolu, Ereğli, Zonguldak, Cide, Sinop, Samsun, Trabzon, Of, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Suşehri, Zara, Hafik, Sivas, Şarkışla, Akdağmadeni, Sorgun, Yozgat, Sungurlu, Kalecik, Ankara.

6 Eylül 1931 – Atatürk’ün, Yalova’dan Ertuğrul yatı ile Büyükada’ya gelişi, Yat Kulüp’te bir süre kalışı, tekrar Yalova’ya dönüşü.

8 Eylül 1931 – Bulgaristan’da yayımlanan “Yüzellilikler”in gazetesi Açık Söz kapatıldı.

8 Eylül 1931 – Atatürk’ün,  sabah  Yalova’dan   İstanbul’a dönüşü.

9 Eylül 1931 – Atatürk’ün, Sakarya motoru ile Dolmabahçe’den Fenerbahçe’ye kadar bir gezinti yapması, daha sonra Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

14 Eylül 1931 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı balkonunda bilim adamlarıyla sohbet esnasında söyledikleri: “…Şair Mehmet Emin (Yurdakul)’in, ilk defa Manastır Askerî İdadisi’nde öğrenci iken okuduğum “Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur” mısraıyla başlayan şiirinde, bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum. Fakat ben asıl bunu, orduya katıldığım ilk günlerde, bir Anadolu çocuğunun gözyaşlarında gördüm ve kuvvetle duydum. Ondan sonra Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım.”  [Kocatürk]

14 Eylül 1931 – Mustafa Kemal; “… Şair Mehmet Emin Yurdakul’un ilk kez Manastır Askeri İdadisinde öğrenciyken okuduğum ‘Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur’ dizeleriyle başlayan manzumesinde bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum.” (Dehanın kodları, Yrd. Doç.Dr. Ali Güler)

14 Eylül 1931 – Atatürk Dolmabahçe sarayında; “… Türklük hakkında yanlış görüş; doğrudan Türk aydınlarının kendisini bilmemesinden ve başka uluslarda şu veya bu sebeple üstünlük varsayarak kendisini onlardan aşağı görüp nefsine güvenini yitirmesindendir.” (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

15 Eylül 1931 – Atatürk’ün, Sakarya motoru ile Suadiye’ye kadar bir gezinti yapması.

17 Eylül 1931 – Atatürk’ün, akşam Sakarya motoru ile Dolmabahçe’den hareketle Bostancı’ya, oradan da Suadiye plajına gelerek burada verilen baloyu şereflendirmesi.

18 Eylül 1931 – İlk sesli Türk filmlerinin (İstanbul Sokaklarında, Kaçakçılar) seslendirme işlemlerini Paris’te tamamlayan Darülbedayi sanatçıları İstanbul’a döndü.

18 Eylül 1931 – Atatürk’ün, “Vatandaş İçin Medenî Bilgiler” adlı iki ciltlik eser hakkında Başbakan İsmet (İnönü) Paşa’ya yazısı: “…Kitaplar yazılırken ve yazıldıktan sonra bizzat ilgilendim; bunların, yazılmalarında izlenen amaçlara hizmet edecek kıymet ve nitelikte olduklarını bilhassa kaydederim. Bundan başka bu kitapların memlekette yurttaşlara okutulması için ilgiyi artıracak her tedbirin kıymetli olacağı görüşündeyim.”

21 Eylül 1931 – Atatürk’ün, İstanbul’da öğleden sonra Kâzım (Özalp) Paşa’nın oğlu Teoman’ın sünnet düğününü şereflendirmesi.

25 Eylül 1931 – Atatürk’ün,  akşam  İstanbul’dan  Ankara’ya hareketi.

26 Eylül 1931 – Atatürk’ün, İstanbul’dan Ankara’ya gelişi.

26 Eylül 1931 – Atatürk’ün, İkinci Balkan Konferansı’nın Ankara’da yapılan son birleşiminde delegelere hitaben Fransızca konuşması: “…Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceltmeye yardım edecek kadar yükselmiştir!”

27 Eylül 1931 – ABD’li komutan McArthur Türkiye’yi ziyaret etti.

3 Ekim 1931 – Başvekil İsmet Paşa Yunan başbakanı E. Venizelos’un davetlisi olarak Atina’ya gitti. Atina’da törenlerle karşılanan İsmet Paşa’ya gösterilen bu konukseverlik Venizelos karşıtı kralcı basının eleştirilerine neden oldu.

3 Ekim 1931 – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçirilmiş ve banknot ihracı imtiyazı münhasıran Merkez Bankasına verilmiştir.

3 Ekim 1931 – Merkez bankası 11 Haziran tarihinde 1715 sayılı kanunla kuruldu. Kanun 30 Haziran 1930’da resmi gazetede yayınlandı. Banka 3 Ekim 1931’de bağımsız ve anonim bir şirket olarak faaliyete başladı.

15 Ekim 1931 – Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

21 Ekim 1931 – Kıbrıslı Rumlar, Enosis için ayaklandı. İngilizler çok sert önlemler alarak ayaklanmayı bastırdı.

25 Ekim 1931 – Mustafa Kemal İstanbul’da toplanan 2nci Balkan konferansının son oturumuna katılarak Fransızca bir konuşma yaptı. (Dehanın kodları, Yrd. Doç.Dr. Ali Güler)

25 Ekim 1931  – İkinci Balkan Konferansı İstanbul’da yapıldı. Atatürk bu konferansta konuşmasında; “Balkan milletlerinin asırları kapsayan bir ortak tarihi vardır. Bu tarihin kötü hatıraları varsa, onlara sahip olmakta bütün başkanlar ortaktır. Türklerin hissi ise daha acı olmamıştır. Siz geçmişin karışık his ve hesaplarının üstüne çıkarak derin kardeşlik hisleri arayacaksınız.” (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.520)

26 Ekim 1931 – Gazi Mustafa Kemal, İkinci Balkan Konferansı’nın son toplantı gününde üyelerle konuşmasında şunları söyledi : “İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayr-ı insani ve son derece teesüfe şayan bir sistemdir.”

27 Ekim 1931 – Atatürk’ün, Ankara’da Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof’u kabulü.

29 Ekim 1931 – Atatürk’ün, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara’da geçit törenini izlemesi, gece Cumhuriyet Balosu’nu şereflendirmesi.

29 Ekim 1931 – Atatürk’ün, Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı yeni binasını hizmete açışı.

29 Ekim 1931 – Bursa’da, Hükümet Parkı içindeki Gazi Heykeli’nin açılışı (Gaziyolu gazetesi, 28.10.1931, Bursa). [Kocatürk]

1 Kasım 1931 – Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dördüncü dönem birinci toplantı yılını açış konuşması: “… Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış doğrultusu, bizim daima kuralımız olacaktır.”

7 Kasım 1931 – Atatürk’ün, öğleden sonra Çankaya’da Başbakan İsmet Paşa’yı kabulü, saat 18.00’de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

8 Kasım 1931 – Atatürk’ün, akşam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi, saat 24.00’de Çankaya’ya dönüşü.

9 Kasım 1931 – Vecihi Hürkuş’un, Türk Teyyare Cemiyeti adına düzenlediği ikinci uçuş Turu. (09.11.1931) : Ankara, Gölbaşı, Bağla, Şereflikoçhisar, Aksaray, Konya, Beyşehir, Seydişehir, Alanya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Köyceğiz, Muğla, Göktepe, Kale, Tavas, Karacasu, Babadağ, Denizli, Çal, Çivril, Karahallı, Ulubey, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çukurhisar, İnönü, Bozüyük, Karaköy, Söğüt, Geyve, Adapazarı, İzmit, İstanbul.

10 Kasım 1931 – Atatürk’ün, saat 19.00’da Marmara Köşkü’ne gidişi, akşam yemeğinden sonra geceyi burada geçirişi.

11 Kasım 1931 – Atatürk’ün, günü ve geceyi Marmara Köşkü’nde geçirişi.

12 Kasım 1931- Atatürk’ün, ünlü Türk pehlivanı Kurtdereli Mehmet’e takdir mektubu: “Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle açıkladığını öğrendim: ‘Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm.’ Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek ilkesi olarak kaydediyorum! Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın.”

12 Kasım 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Finlandiya Elçisi V. Tanner’in güven mektubunu kabulü.

12 Kasım 1931 – Atatürk’ün, akşam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi, saat 24.00’de Marmara Köşkü’ne gelerek geceyi burada geçirmesi.

13 Kasım 1931 – Atatürk’ün, günü Marmara Köşkü’nde geçirmesi.

14 Kasım 1931 – Atatürk’ün, akşam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi, saat 24.00’de Marmara Köşkü’ne gelerek geceyi burada geçirmesi.

15 Kasım 1931 – Atatürk’ün, günü Marmara Köşkü’nde geçirmesi.

16 Kasım 1931 – Atatürk’ün, öğleden sonra Marmara Köşkü’nden Çankaya’ya dönüşü.

17 Kasım 1931 – Atatürk’ün,  akşam Maraş  Milletvekili   Mithat  (Şayiam) Bey’in  evine  gelişi,   akşam   yemeğini   burada  yemesi.

19 Kasım 1931 – Atatürk’ün, öğleden sonra Kayaş’a, daha sonra Marmara Köşkü’ne doğru otomobille bir gezinti yapmasını takiben Çankaya’ya dönüşü.

19 Kasım 1931 – Altın rezervi yapmaya başlayan Merkez Bankası, 3 milyon dolarlık altın satın alındı.

22 Kasım 1931 – Atatürk’ün, akşam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi.

26 Kasım 1931 – Atatürk’ün, akşamüzeri Marmara Köşkü’ndeki çay ziyaretinde bulunması, gece geç saatte Çankaya’ya dönüşü.

27 Kasım 1931 – Atatürk’ün, akşamüzeri İsmet Paşa’nın Köşkü’ne gidişi, akşam Çankaya’ya dönüşü.

30 Kasım 1931  – İktisadi Buhran Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edildi.

30 Kasım 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da İsveç Elçisi Boheman ve Hollanda Elçisi Verschuur’u, daha sonra Türk-Amerikan Cemiyeti 2. Başkanı M. Cening’i kabulü.

1 Aralık 1931 – Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin yayın organı aylık “İktisat ve Tasarruf” dergisinin ilk sayısı “İlk hedef Akdeniz’di, ikinci hedef İktisat” manşetiyle yayınlandı. (Yayın müdürü Dr. Vedat Nedim (Tör)) (Derginin her sayısında yerli malı kullanımı ve tasarruf teması işlendi.) (Akl-ı Kemal, c.3, Sinan Meydan)

2 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Bulgar Başbakanı Muşanof’u kabulü.

4 Aralık 1931 – Atatürk’ün, akşamüzeri Bulgar Başbakanı Muşanof şerefine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Marmara Köşkü’nde verilen çayda bulunması.

5 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’nin 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle kendisine gönderilen saygı telgrafına cevabı: “Mülkiye Mektebi’nin 55. yıldönümü münasebetiyle toplanan mezunlarının hakkımda gösterdikleri samimî duygulara teşekkür ederim.”

5 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Bulgar Başbakanı Muşanof şerefine Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın Ankara Halkevi’nde verdiği konseri izlemesi  ve  Muşanof’la  bir  süre  görüşmesi.

5 Aralık 1931 – Başbakan İsmet İnönü İle Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

7 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Mısır eski Hidivi Abbas Hilmi Paşa’yı kabulü.

7 Aralık 1931 – Atatürk’ün bu talimatı doğrultusunda Başbakan İsmet İnönü, 7 Aralık 1931 tarihli bir yazıyla bu camilerin ve medreselerin tahliye edilerek onarılmasını emreder. İnönü, ayrıca ülkenin değişik yerlerindeki tarihi camileri korumak için birkaç başvekalet genelgesi yayımlar. (Bkz. Sinan Meydan, Elcevap, s. 258-261).

9 Aralık 1931 – Atatürk’ün, öğleden sonra şehirde otomobille bir gezinti yaparak akşamüstü Çankaya’ya dönüşü.

11 Aralık 1931 – Atatürk’ün, akşam Ankara’da Bulgar Opereti’ni izlemesi.

12 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Fransız Büyükelçisi Charles de Chambrun’u kabulü.

12 Aralık 1931 – Atatürk’ün, millî ekonomi ile ilgili aldığı kararlar nedeniyle Millî iktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ne telgrafı: “…Büyük milletimizin her millî ve vatanî işte gösterdiği şuurlu hassasiyetin bu yeni gösterisi, beni pek duygulandırdı. Devletçe öteden beri uygulana gelmekte olan önlemler ve uyanık halkımızın daima harikalar yaratan büyük gayreti sayesinde bugünkü güçlüğü de kolaylıkla yeneceğimize itimadım tamdır. Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.”

14 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da Başbakan İsmet Paşa ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep (Peker) Bey’i kabulü.

14 Aralık 1931 – Resmi gazeteye yansıyan TBMM kararıyla idam edilen ilk kadın Isparta’nın Darıbükü köyünden Hasan kızı Fatma oldu. (Altın ve tarla yüzünden cinayet) Suçun infazı 14 Aralık 1931 tarihinde gerçekleşti. (Panzehir, Sinan Meydan)

16 Aralık 1931 – Atatürk’ün, öğleyin Gazi Orman Çiftliği’ne gidişi, akşamüzeri Marmara Köşkü’ne gelişi, saat 19.00’da Çankaya dönüşü.

18 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da saat 8.00’den 16.00’a kadar kütüphanesinde çalışması.

19 Aralık 1931 – Atatürk’ün, geceyi Çankaya’da kütüphanesinde çalışarak geçirmesi.

21 Aralık 1931 – Atatürk’ün, saat 10.30’da Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’in evine gelişi, bir süre dinlendikten sonra Marmara Köşkü’ne gidişi, akşam Çankaya’ya dönüşü.

24 Aralık 1931 – Türkiye’nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul’da kuruldu.

24 Aralık 1931 – Atatürk’ün, öğleye doğru Marmara Köşkü’ne gelişi, bir süre dinlendikten sonra İsmet Paşa’nın Köşkü’ne uğrayarak saat 14.00’de Çankaya’ya dönüşü.

25 Aralık 1931 – Atatürk’ün, akşam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi.

26 Aralık 1931 – Atatürk’ün, saat 10.00’da Kılıç Ali Bey’in evine gidişi, saat 14.00’de Çankaya’ya dönüşü.

28 Aralık 1931 – Atatürk’ün, sabah Sarıkışla’ya giderek 8. Tümen’in arazi tatbikatını izlemesi.

29 Aralık 1931    T.B.M.M’de “Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İhdasına dair Kanun” kabul edildi.

29 Aralık 1931    T.B.M.M’de “Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun” kabul edildi.

30 Aralık 1931 – Atatürk’ün, öğleden sonra Marmara Köşkü’ne, daha sonra Halkevi’ne gelişi, saat 20.30’da Çankaya’ya dönüşü.

31 Aralık 1931 – İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yerli mallarının kullanılması için bir miting yapıldı.

31 Aralık 1931 – İzmir’de erkek haklarının savunuculuğunu yapmak üzere Erkekler Birliği adıyla bir dernek kuruldu.

31 Aralık 1931 – Atatürk’ün, Çankaya’da akşamüstü Irak Başbakanı Nuri Paşa’yı kabulü.

31 Aralık 1931 – Atatürk’ün, gece Hilâliahmer Cemiyeti (Kızılay)’nin Ankara Palas’taki balosunu şereflendirmesi.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

35 + = 40