1899 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1899 : MUSTAFA KEMAL HARP OKULUNDA.


1889 – Ragıp Efendi: Zübeyde hanımın ikinci eşi Ragıp Efendi tekel idaresinde memurdur. Dört çocuklu duldur ve küçük kızı Rukiye ile, Zübeyde hanımla aynı sokakta ikamet etmektedir. Zübeyde hanıma talip olur 1896 veya 1899 yılında evlenirler. Mustafa Kemal bu evliliği onaylamaz ve evi terk eder. Horhor mahallesindeki öz halası Emine’nin evine yerleşir Manastır Askeri İdadisine gidene değin bu evde kalır. Mustafa Kemal sonraları bu dürüst ve saygılı adamı sever. 1915 Martında Zübeyde Hanım (1857 Langaza doğumludur, 15 Ocak 1923’te vefat etmiştir.) ve Makbule Selanik’ten İstanbul’a geldiğinde Ragıp Bey Selanik’te kaldı (Bazı kaynaklara göre boşandılar, bazılarına göre boşanmadan ayrıldılar, bazı kaynaklara göre ise Ragıp bey Selanik’te çocuklarının ve işlerinin başında kaldı ama savaş esnasında öldü.) ve 1915 veya 1918 yılında vefat etti.

13 Mart 1899 – Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na öğrenci olarak girişi (13 Mart 1899). Mustafa Kemal’in Harbiye’ye adımını attığı ilk gün.  Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisi’ni bitirerek, İstanbul’da Harp Okuluna girişi. Atatürk’ün okul numarası: 1283. Atatürk’ün, İstanbul’da Harp Okulu’nun piyade sınıfına yazılışı.

13 Mart 1899 – Genç Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadîsi’ni bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Harp Okulu’na girdi ve 3 senelik başarılı bir öğrenimden sonra bu okulu bitirerek Harp Akademisi’ne devam etti. [Kocatürk]

***

30 Ağustos 1900 – II. Abdülhamit döneminde “Darülfünun-ı Şahane” ismiyle bir üniversite kuruldu. (Bir fakültesi ilahiyattı.) 1914 yılında bu fakülte (şube) “Ali Kısmı” olarak “Darül-Hilafeti-Aliyye Medreselerine” devredildi. Bu Ali kısımları 1924 Tevhid-i Tedrisat kanunu ile İstanbul Darülfünunu bünyesindeki İlahiyat fakültesine devredilmiştir. 21 Nisan 1924 tarihinde bu suretle İlahiyat fakültesi teşkil edildi. 31 Temmuz 1933 tarihinde darülfünun kapatılınca ilahiyat fakültesi de kapandı ve İstanbul Üniversitesinin yeni teşkilinde, edebiyat fakültesi altında “İslam Tetkikleri Enstitüsü”   adıyla yer aldı. Bu enstitülerde 1936 yılında kapandı. 21 Kasım 1949 tarihindeyse Ankara’da, Ankara Üniversitesine bağlı “İlahiyat Fakültesi” açıldı. (Atatürk ve İslam, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

26 − = 17