1886 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1886 : MUSTAFA BABASIZ KALIYOR.


23 Mayıs 1886 – Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü.

23 Mayıs 1886 – Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi, ticari faaliyetlerinin iyi gitmemesinden çok etkilenmiş ve hastalığa yakalanarak 23 Mayıs 1886 tarihinde Selanik’te vefat etmiştir. 1871 yılında Zübeyde Hanım ile evlenen Ali Rıza Efendi’nin henüz elli yaşlarında iken ölmesi üzerine, yedi yaşlarında iken yetim kalan küçük Mustafa’nın büyütülmesi ve yetiştirilmesi görevi, büyük Türk kadını Zübeyde Hanım’a düşmüştür. Babaları öldüğü zaman küçük Mustafa yedi, Makbule bir yaşını henüz doldurmuştu; Naciye ise kırk günlüktür.

23 Mayıs 1886 – Ali Rıza Efendi: 1839 Selanik doğumludur. Öğretmen çocuğudur. 3 Mayıs 1870 ile 12 Aralık 1880 tarihleri arası on yıl gümrük memurluğu vazifesi yapmıştır. 1876-1877 yıllarında Selanik taburunda üsteğmen olarak görev yapmıştır. 1881 yılında Cafer efendiyle ortak olarak kereste ticaretine başlamıştır. Zübeyde hanımla evliliği 1870 veya 1871 yılındadır. (Zübeyde hanım 14, ALi Rıza efendi 29-30 yaşlarındadır.) Vefatı bağırsak iltihabı neticesindedir. Selanik’teki Horatacı Sultan (Süleyman) camisi haziresine gömülmüştür. Ali Rıza efendi vefat ettiğinde Zübeyde hanım 29 yaşındadır ve 3 çocukla dul kalmıştır. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

23 Mayıs 1886 – Ali Rıza efendinin vefat tarihi; Mustafa Kemal’e göre “Şemsi efendi mektebine kaydedildim. Az zaman sonra babam vefat etti.” Makbule hanıma göre “Naciye 40 günlükken öldü.” Faik Reşit Unat’a göre “Maaş bağlanma yazısındaki cetvele göre 28 Kasım 1893’te öldü” Doğrusu: 23 Mayıs 1886 tarihidir. (11 Mayıs 302) Bu tarih hesap cetvelindeki vefat tarihidir. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

1886 – Mustafa Kemal’in ilk öğrenimine başlaması. (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okuluna geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.)

1886 – Mustafa Kemal’in ilk gittiği okul Hafız Mehmet Efendi Mektebinin bazı kaynaklara göre de adı ‘Fatma Molla Kadın Okulu’dur. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

***

13 Nisan 1887 – Ali Rıza Efendiden miras kalan malların şer’i mahkemece tespiti tamamlandı.

***

17 Ocak 1888 – Tefeci Nuri efendi Ali Rıza Efendi’nin aldığı borcu ödemediği gerekçesiyle açtığı davayı şahitlerin dinlenmesi ve makbuzların ibrazı neticesi kaybetti.

18 Ocak 1888 – Ali Rıza Bey’den kalan pembe evin tapusu Zübeyde hanım’a geçirildi.

18 Ocak 1888 – Zübeyde hanım, pembe evi vekili Edhem efendiye 11.500 kuruşa bir yıllığına sattı. (Evi bir yıl sonra geri alacaktı.)

18 Ocak 1888 – Zübeyde hanım, mülkiyetindeki ikinci evi de Abbas ağa kızı Zehra’ya 20.000 kuruşa sattı.

25 Nisan 1888 – Zübeyde hanım kocasından miras kalan paradan harcama yapabilmek için şer’i mahkemeden izin istedi. (35.015 kuruş değerinde bir ev kalmıştı.)

15 Ağustos 1888 – Ziraat bankası resmen kuruldu. Bankanın “çiftçilere destek olması, kolaylık getirmesi ve tarımın gelişmesine imkan sağlamasına dair yasa se 23 Mart 1916 tarihinde çıkarıldı ve bu tarihten itibaren banka tarım üreticilerine destek sağlamaya başladı.

***

9 Eylül 1889 – Askeri taşıt araçları sağlama yasası ile halkın elindeki taşıt araçlarını orduya vermesi istendi. (Akl-ı Kemal, c.3, Sinan Meydan)

1889 – İttihat ve terakki cemiyeti; 1889 yılında Askeri Tıbbiye-i Şahane öğrencileri tarafından kuruldu. İlk kurucuları askeri Tıbbiye öğrencilerinden İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukuti, Mehmet Reşit ve Hüseyinzade Ali idi. Mustafa Kemal bu örgüte üye oldu ve zaman içinde yükselip komuta kademelerine kadar geldi. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

***

3 Haziran 1891 – Müze-i Hümayun’un kurulması ve “eski eserler kanunları”nın çıkarılmasıyla Osmanlı’da arkeoloji ve müzeciliğin temeli atıldı.

***

27 Ağustos 1893 – Ali Rıza efendinin vefatı üzerine Zübeyde hanımın maaş için müracatı. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 2 =