Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI İSMAİL ZÜHTÜ

YÜZBAŞI İSMAİL ZÜHTÜ Büyük bir destan yaratılırken bu destan içinde ayrı ayrı yeni destanlar yaratan kahramanları birbirinden ayırmaya aslında gerek yoktur. Ama Türk milletinin varlığını…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI İSMAİL ZÜHTÜ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ

YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ Kurtuluş Savaşı’nda kutsal vatan toprağını kanı ile sulayan Türk evlatlarından biri de Yüzbaşı Ahmet Şükrü’dür. 12 nci Tümenin 36 ncı Alay 3…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI AHMET ŞÜKRÜ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI SAMİ, ÜSTEĞMEN HAMZA VE BÖLÜK PERSONELİ

YÜZBAŞI SAMİ, ÜSTEĞMEN HAMZA VE BÖLÜK PERSONELİ Kafkas 9 ncu Alay 3 ncü Tabur 9 ncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Sami ve 10 ncu Bölük Komutan…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI SAMİ, ÜSTEĞMEN HAMZA VE BÖLÜK PERSONELİ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI AGÂH

YÜZBAŞI AGÂH 36 ncı Alay, 1920 yılında Sarıkamış ile Horasan arasındaki Zivin bölgesinde Ermenilere karşı sınırı bekliyordu. Ermenilerin Ardahan-Erzurum arasında Kosor bölgesine baskınlar yaptıkları ve…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI AGÂH
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI GAZİ REFİK

YÜZBAŞI GAZİ REFİK Kurtuluş Savaşı’nın en kritik ve can alıcı mücadeleleri hiç kuşkusuzdur ki Sakarya Meydan Savaşı’nda olmuştur. Yunanlar Ankara’ya kadar gelip Ankara’daki Büyük Millet…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI GAZİ REFİK
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

TEĞMEN MUSTAFA

TEĞMEN MUSTAFA Kurtuluş Savaşı, Anadolu toprağı uğruna can verenlerin sanki yarış hâlinde olduğu kutsal bir savaştır. 1921 yılı Temmuzunda Altınbaş civarında yapılan savaşlarda Acıelma Baskın…

Devamını okuyun ... TEĞMEN MUSTAFA
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

TEĞMEN ÖMER LÜTFÜ

TEĞMEN ÖMER LÜTFÜ Kurtuluş Savaşı’nın başında, beline henüz kılıç kuşanan genç teğmenlerden Ömer Lütfü, rütbesinden ve gençliğinden beklenmeyen bir olgunluk ve dayanma gücü gösteriyor, ülkesi…

Devamını okuyun ... TEĞMEN ÖMER LÜTFÜ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

ASTEĞMEN MEHMET ZİYA

ASTEĞMEN MEHMET ZİYA 189 ncu Alay 3 ncü Bölük Takım Komutanlarından Asteğmen Mehmet Ziya, geçici olarak alay emir subaylığına atanmıştı. Çerkez Ethem’in Büyük Millet Meclisi…

Devamını okuyun ... ASTEĞMEN MEHMET ZİYA
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

ASTEĞMEN EMİN

ASTEĞMEN EMİN Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, “Bir ordunun kudreti, zabit ve kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür.” diyerek gerçek bir değerlendirme yapmıştır. Türk ordusunun…

Devamını okuyun ... ASTEĞMEN EMİN
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

ASTEĞMEN AHMET HAMDİ

ASTEĞMEN AHMET HAMDİ Yeri geldiği zaman, evini ve namusunu korumak için mesleğini ve sivil görevini bırakarak Kurtuluş Savaşı’na ve vatan savunmasına katılan yedek subayların kahramanlıklarına…

Devamını okuyun ... ASTEĞMEN AHMET HAMDİ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YAZICI BAŞÇAVUŞ KEMAL (DEMİRAY)

YAZICI BAŞÇAVUŞ KEMAL (DEMİRAY) 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılışı, Meclisin kendisine bağlı Millî Kuvvetleri teşkilâtlandırmak ve silâhlandırmak üzere kadrolaşmaya başlaması sırasında…

Devamını okuyun ... YAZICI BAŞÇAVUŞ KEMAL (DEMİRAY)
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

MAÇKA SİLAHHANE MÜDÜRÜ BAHATTİN

MAÇKA SİLAHHANE MÜDÜRÜ BAHATTİN Konu vatan savunması olunca, ordusu ve milleti bütünleşerek ayağa kalkan bir ulus olduğumuzu ispatlayan Kurtuluş Savaşı’nda, sivil, asker farkı gözetmeksizin herkes…

Devamını okuyun ... MAÇKA SİLAHHANE MÜDÜRÜ BAHATTİN
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

BARTINLI RECEP

BARTINLI RECEP Savaş sırasında bazen bir kahraman ve elindeki silah, bir orduya bedel olur. Özellikle silahın az olduğu, merminin kıt olduğu ve üstelik vatan savunmasının…

Devamını okuyun ... BARTINLI RECEP
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

ONBAŞI RAHİME’NİN DÖVÜŞÜ

ONBAŞI RAHİME’NİN DÖVÜŞÜ 15 Mayıs 1919’da İzmir’de kopan kasırga, Aydın’daki yangının alevlerini önüne katarak yurdun dört tarafına yaymış, Trakya, Kocaeli, Maraş, Antep, Erzurum ve Kars…

Devamını okuyun ... ONBAŞI RAHİME’NİN DÖVÜŞÜ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

BALMAHMUT SIRTLARININ MUTLU BEKÇİSİ MEHMET ZİYA

BALMAHMUT SIRTLARININ MUTLU BEKÇİSİ MEHMET ZİYA Selçuklu ellerin ustaca diktiği boz burçların, asırlar boyu güneşten yanan dudaklarını Çoruh’un koyu maviliklerine uzattığı tarihlerin birinde, sarmaşıkların kucakladığı…

Devamını okuyun ... BALMAHMUT SIRTLARININ MUTLU BEKÇİSİ MEHMET ZİYA
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

OĞLUNU UĞURLAYAN ANA

OĞLUNU UĞURLAYAN ANA Bilecik İstasyonu’nda, bir askerî tren hareket etmek üzereydi. Lokomotif, sabrı tükenmiş bir savaşçı gibi keskin nefeslerini gökyüzüne savurarak homurdanıyor, ardındaki 32 vagon,…

Devamını okuyun ... OĞLUNU UĞURLAYAN ANA
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

KURTKAYA MEVZİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ

KURTKAYA MEVZİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ Türk milletinin sabırsızlıkla beklediği ve ona sonsuza kadar hür, egemen yaşama hakkını getirecek olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı, günün ilk…

Devamını okuyun ... KURTKAYA MEVZİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

YÜZBAŞI ALİ’NİN ŞEHİT DÜŞMESİ

YÜZBAŞI ALİ’NİN ŞEHİT DÜŞMESİ 26 Ağustos 1922 günü başlayan ve insanlık var oldukça saygı ve hayranlıkla anılacak olan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel direği Büyük…

Devamını okuyun ... YÜZBAŞI ALİ’NİN ŞEHİT DÜŞMESİ
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

KÜÇÜK BİR BELGEYE GİZLENEN YÜCELİK

KÜÇÜK BİR BELGEYE GİZLENEN YÜCELİK Büyük hayaller peşinde koşan Yunan’ın bütün düşlerinin tükendiği ve artık acı sonunun belli olduğu Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra, Türk ordusu,…

Devamını okuyun ... KÜÇÜK BİR BELGEYE GİZLENEN YÜCELİK
Kahramanlarımız
Posted in MİLLİ MÜCADELE

ONBAŞI HALİDE EDİP VE YARALI ASKERLER

ONBAŞI HALİDE EDİP VE YARALI ASKERLER 30 Ağustos 1921 Onbaşı Halide Edip (Adıvar), Alagöz’deki Başkomutanlık Karargahından ayrıldığında hava kararmak üzereydi. Malıköy istasyonuna gece yarısı vardı….

Devamını okuyun ... ONBAŞI HALİDE EDİP VE YARALI ASKERLER