Posted in Genel ÖNE ÇIKANLAR

TEMEL İLKELERİ

Devamını okuyun ... TEMEL İLKELERİ
Posted in Genel ÖNE ÇIKANLAR

TAMAMLAYICI İLKELERİ

Devamını okuyun ... TAMAMLAYICI İLKELERİ
Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi

Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi “Kurtulmak ve yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi
Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi

Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi “Vatan artık bayındır hale getirilmek istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve bilgi, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor!…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi
Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi

Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi “İslam dinini, asırlardan beri alışılageldiği veçhile bir siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. Kutsal ve ilahî inançlarımızı…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi
Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi

Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi “Milletin kurduğu devletin ve hükûmet teşkilatının, vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazifeleri ve yetkileri vardır. Bu vazifelerin nitelikleri incelenirse, şöyle bir sıra…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi
Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi

Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi
Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi

Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” (1924) “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine,…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi