Posted in Kronoloji

1920 yılında Atatürk

1920 : T.B.M.M. AÇILIYOR. 1 Ocak 1920 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın, Atatürk’e, bir grup milletvekilinin yazılı isteklerini bildiren telgrafı: “…Şu sırada bazı milletvekillerinin Ankara’ya…

Devamını okuyun ... 1920 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1919 yılında Atatürk

1919 : MUSTAFA KEMAL SAMSUN’DA. 1 Ocak 1919 – İngilizlerin Antep’i işgali. 2 Ocak 1919 – Lord Curzon’un, “Doğu Trakya’daki Türkler ile Batı Anadolu’daki Rumlar…

Devamını okuyun ... 1919 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1918 yılında Atatürk

1918 : MONDROS MÜTAREKESİ. 1 Ocak 1918 – Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki heyetle beraber İstanbul’a dönmek üzere akşam Berlin’den trenle hareketi. 2 Ocak 1918…

Devamını okuyun ... 1918 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1917 yılında Atatürk

1917 : MUSTAFA KEMAL ALMANYA’DA. 3 Ocak 1917 – Ardahan Arap Camii’nde 373 Müslüman-Türk Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı. 5 Ocak 1917 – Rus…

Devamını okuyun ... 1917 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1916 yılında Atatürk

1916 : MUSTAFA KEMAL ORDU KOMUTANI. 2 Ocak 1916 – Atatürk’ün, İstanbul’dan, Anafartalar Grubu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey’e, mektuplarını aldığını bildiren telgrafı. 6 Ocak…

Devamını okuyun ... 1916 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1915 yılında Atatürk

1915 : MUSTAFA KEMAL ÇANAKKALE’DE. 3 Ocak 1915 – Churchill, Çanakkale’yi abluka altında bulunduran Amiral Garden’den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar. 5…

Devamını okuyun ... 1915 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1914 yılında Atatürk

1914 : YARBAY MUSTAFA KEMAL. 3 Ocak 1914 – Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa’nın yerine Harbiye Nazırı oldu. (Enver bey, Bingazi’deki hizmetlerine karşılık 3 yıl…

Devamını okuyun ... 1914 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1913 yılında Atatürk

1913 : MUSTAFA KEMAL SOFYA’DA. 1913 – Sipahi ocağı binicilik kulübü ile Islah-i nefsi Feres cemiyeti (At soyunu iyileştirme derneği) kuruldu. Veliefendi hipodromu yarış yeri…

Devamını okuyun ... 1913 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1912 yılında Atatürk

1912 : MUSTAFA KEMAL DERNE KAHRAMANI. 1 Ocak 1912 – Tarihinde Bingazi’de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı’nı deruhte etmiştir. (Tobruk dolayları komutanlığına getirilir.)…

Devamını okuyun ... 1912 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1911 yılında Atatürk

1911 : MUSTAFA KEMAL TOBRUK BÖLGE KOMUTANI. 1911 – Galatasaray Basketbol kulübü kuruldu. 15 Ocak 1911 – Atatürk’ün, 3. Ordu Karargâhı’ndaki görevinden alınarak, yine Selanik’te…

Devamını okuyun ... 1911 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1910 yılında Atatürk

1910 : MUSTAFA KEMAL PİCARDİE TATBİKATINDA. 13 Ocak 1910     Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı. 18 Ocak 1910 – Çırağan Sarayı yandı. 24…

Devamını okuyun ... 1910 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1909 yılında Atatürk

1909 : MUSTAFA KEMAL HAREKAT ORDUSUNDA. 1909 – Düzenli at yarışları 23 Eylül 1856 tarihinde İzmir’de başladı. İzmir yarış Kulübü (Symirna Races Club) kuruldu. 1909’da…

Devamını okuyun ... 1909 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1908 yılında Atatürk

1908 : İKİNCİ MEŞRUTİYET. 1908 – Atatürk; “Bir adam ki büyük olmaktan bahseder, benim hoşuma gitmez. Bir adam ki memleketi kurtarmak için önce büyük adam…

Devamını okuyun ... 1908 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1907 yılında Atatürk

1907 : MUSTAFA KEMAL KIDEMLİ YÜZBAŞI. 20 Haziran 1907 – Mustafa Kemal’in kolağası (kıdemli yüzbaşı) olması. “Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3…

Devamını okuyun ... 1907 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1906 yılında Atatürk

1906 : MUSTAFA KEMAL ŞAM’DA. 23 Ekim 1906 – Mustafa Kemal’in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli “Vatan ve Hürriyet” cemiyetini kurması. 25 Aralık 1906 –…

Devamını okuyun ... 1906 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1905 yılında Atatürk

1905 : MUSTAFA KEMAL KURMAY YÜZBAŞI. 18 Ocak 1904 – Mustafa Kemal (Not defterinden); “Kumandanlık çare bulmaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir.” 21 Ekim…

Devamını okuyun ... 1905 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1902 yılında Atatürk

1902 : MUSTAFA KEMAL HARP AKADEMİSİNDE. 4 Şubat 1902 – Paris’te Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.  Abdülhamit’in yönetimine karşı örgütlenen Jön Türkler, Paris’te I. Jön…

Devamını okuyun ... 1902 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1899 yılında Atatürk

1899 : MUSTAFA KEMAL HARP OKULUNDA. 1889 – Ragıp Efendi: Zübeyde hanımın ikinci eşi Ragıp Efendi tekel idaresinde memurdur. Dört çocuklu duldur ve küçük kızı Rukiye…

Devamını okuyun ... 1899 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1896 yılında Atatürk

1896 : MUSTAFA ASKERİ İDADİDE. 1896 – Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 1896’da Manastır Askerî İdadisine girdi. Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisindeki apolet numarası…

Devamını okuyun ... 1896 yılında Atatürk
Posted in Kronoloji

1894 yılında Atatürk

1894 : MUSTAFA ASKERİ RÜŞTİYEDE. 1894 – Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesine girmesi. (Şemsi Efendi İlkokulundan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam etti ise de…

Devamını okuyun ... 1894 yılında Atatürk