Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik

Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik CUMHURİYETÇİLİK Cumhuriyetçiliğin Tanımı Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare; cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; Cumhuriyet, milli egemenlik idealini,…

Devamını okuyun ... Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik
Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik
Posted in İLKELERİ

Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik

Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK ilkeleri nedir? MİLLİYETÇİLİK Milliyetçiliğin ve Türk Milliyetçiliğinin Tanımı Milletler topluluğu içinde, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Atatürkçülüğün birlik…

Devamını okuyun ... Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik
Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri
Posted in İLKELERİ VECİZ SÖZLERİ

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; Laiklik Dinle hilâfeti birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Birincisi ne kadar faydalı ise ikincisi o kadar lüzumsuz…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri
Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine sözleri
Posted in İLKELERİ VECİZ SÖZLERİ

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine sözleri

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; Cumhuriyetçilik Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine sözleri
Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri
Posted in İLKELERİ VECİZ SÖZLERİ

Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri

Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; İnkılapçılık İnsanların yaşamına, çabalarına egemen olan güç; yaratma, yeni bir şey bulma yeteneğidir. (ÂFETİNAN, A., Atatürk Hakkında…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri
Atatürk’ün Halkçılık ilkesi üzerine sözleri
Posted in İLKELERİ VECİZ SÖZLERİ

Atatürk’ün Halkçılık ilkesi üzerine sözleri

Atatürk’ün Halkçılık ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; Halkçılık “Herhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek, yani idareyi doğrudan doğruya halkın eline verebilecek bir idare şeklini…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Halkçılık ilkesi üzerine sözleri
Atatürk’ün Devletçilik ilkesi üzerine sözleri
Posted in İLKELERİ VECİZ SÖZLERİ

Atatürk’ün Devletçilik ilkesi üzerine sözleri

Atatürk’ün Devletçilik ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ, Devletçilik “Prensip olarak, devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için umumî şartları göz önünde bulundurmalıdır….

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Devletçilik ilkesi üzerine sözleri
Atatürk’ün Milliyetçilik üzerine sözleri
Posted in İLKELERİ VECİZ SÖZLERİ

Atatürk’ün Milliyetçilik üzerine sözleri

Atatürk’ün Milliyetçilik üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ! Milliyetçilik Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde, bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Milliyetçilik üzerine sözleri
Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi

Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi “Kurtulmak ve yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Halkçılık ilkesi
Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi

Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi “Vatan artık bayındır hale getirilmek istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve bilgi, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor!…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle İnkılapçılık ilkesi
Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi

Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi “İslam dinini, asırlardan beri alışılageldiği veçhile bir siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. Kutsal ve ilahî inançlarımızı…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Laiklik ilkesi
Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi

Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi “Milletin kurduğu devletin ve hükûmet teşkilatının, vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazifeleri ve yetkileri vardır. Bu vazifelerin nitelikleri incelenirse, şöyle bir sıra…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi
Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi

Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi
Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi
Posted in İLKELERİ

Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi

Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” (1924) “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine,…

Devamını okuyun ... Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi