Posted in Hayat hikayesi

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI’nın Özgeçmişi

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI’nın Özgeçmişi 1927 yılında Ahlat’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, lise öğrenimini Kayseri‟de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü‟nden…

Devamını okuyun ... Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI’nın Özgeçmişi
Posted in Hayat hikayesi

Atatürk’ün Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemi

Atatürk’ün Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemi Türk Tarihi Bakımından Hayat hikâyesini etraflıca gözden geçirdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti‟nin yaratıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟ün Türk Tarihinde, kendi…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemi
Posted in Hayat hikayesi

Atatürk’ün Fikir ve Düşünce Kaynakları

Atatürk’ün Fikir ve Düşünce Kaynakları Atatürk’ü daha iyi anlayabilmek için onun fikir ve düşünce yapısının oluşmasındaki etkenleri kısaca gözden geçirmek faydalı olacaktır. Bu etkenler içinde…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Fikir ve Düşünce Kaynakları
Posted in Hayat hikayesi

Atatürk’ün Kişiliği ve Etkisi

Atatürk’ün Kişiliği ve Etkisi Atatürk’ün kişiliği Atatürk görünüm olarak ortadan biraz uzun boylu, (1.76 cm), ince ve sağlam yapılı (76 kilo civarında), açık sarı saçlı,…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Kişiliği ve Etkisi
Posted in Hayat hikayesi

Atatürk’ün Hastalığı ve Ebediyete İntikali

Atatürk’ün Hastalığı ve Ebediyete İntikali Milli çıkarlar ve devlet işlerinde son derece titiz olan, hiç bir mazeret kabul etmeyen Atatürk kendi sağlığına gerektiği kadar özen…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Hastalığı ve Ebediyete İntikali
Posted in Hayat hikayesi

Atatürk’ün Son Yılları ve Ebediyete İntikali

Atatürk’ün Son Yılları ve Ebediyete İntikali Atatürk’ün Son Yılları: İsmet İnönü ile Yolları Ayrılıyor 1937‟ye gelindiğinde, inkılâplar oturmuş, Cumhuriyet idaresi yerleşmiştir. Ülkenin etrafında dost ülkelerden…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Son Yılları ve Ebediyete İntikali
Posted in Hayat hikayesi

Atatürk”ün Dış Politikası: Yurtta Barış, Dünyada Barış

Atatürk”ün Dış Politikası: Yurtta Barış, Dünyada Barış Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri Atatürk iş başında olduğu sürece, Türkiye‟nin iç ve dış politikasına onun karizmatik liderliği yön…

Devamını okuyun ... Atatürk”ün Dış Politikası: Yurtta Barış, Dünyada Barış
Posted in Hayat hikayesi

Soyadı Yasası: Mustafa Kemal, Atatürk Soyadını Alıyor.

Soyadı Yasası: Mustafa Kemal, Atatürk Soyadını Alıyor. 1934 yılına gelinceye kadar, kişiler isimlerinin önüne baba adları veya doğduğu yerin ismi veyahutta lakapları konulmak suretiyle, adlandırılmaktaydılar….

Devamını okuyun ... Soyadı Yasası: Mustafa Kemal, Atatürk Soyadını Alıyor.
Posted in Hayat hikayesi

Sosyal Alanda Atılımlar: Kadın Hakları

Sosyal Alanda Atılımlar: Kadın Hakları a) Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını Atatürk devlet kurumlarında yaptığı çağdaşlaşma hareketini yeterli görmüyordu. Çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkmak, Türk toplumun yaşantısını,…

Devamını okuyun ... Sosyal Alanda Atılımlar: Kadın Hakları
Posted in Hayat hikayesi

Kültür Alanında Atılımlar

Kültür Alanında Atılımlar Atatürk döneminde kültür alanında atılımlar özellikle 1930‟dan sonra yoğunlaştı. Bunun nedeni 1930‟da yaşanan Serbest Cumhuriyet Partisi denemesidir. Muhalefet Partisi denemesi, halk ile…

Devamını okuyun ... Kültür Alanında Atılımlar
Posted in Hayat hikayesi

Eğitim Alanında Atılımlar

Eğitim Alanında Atılımlar Atatürk’ün Eğitime Bakış Açısı: Nasıl Bir Eğitim? Cumhuriyet döneminde her alanda olduğu gibi eğitim alanındaki politikalara yön veren faktör Atatürk‟ün görüş ve…

Devamını okuyun ... Eğitim Alanında Atılımlar
Posted in Hayat hikayesi

Ekonomide Atılımlar

Ekonomide Atılımlar Cumhuriyetin Devraldığı Miras ve İzmir İktisat Kongresi Osmanlı Devleti son yüzyılında, her alanda yarı sömürge haline gelmişti. Daha önce değinildiği gibi, kapitülâsyonlar dolayısıyla…

Devamını okuyun ... Ekonomide Atılımlar
Posted in Hayat hikayesi

CHP’nin Yeniden Yapılanması: Kemalizm

CHP’nin Yeniden Yapılanması: Kemalizm 1931 seçimleri ve Yeni Politikalar SCP’nin kapatılmasından sonra, Gazi, halkın idareden şikâyetçi olmasının sebeplerini anlamak, durumu bizzat görmek için, uzman bir…

Devamını okuyun ... CHP’nin Yeniden Yapılanması: Kemalizm
Posted in Hayat hikayesi

Menemen Olayı

Menemen Olayı Gazi Mustafa Kemal büyük gezisi esnasında, Edirne‟de bulunurken Menemen‟de kanlı bir irtica olayı patlak verdi. Nakşibendi tarikatından Giritli Derviş Mehmet, Mehdilik iddiası ile…

Devamını okuyun ... Menemen Olayı
Posted in Hayat hikayesi

İnkılâpların Yerleşme Dönemi (1930-1938)

İnkılâpların Yerleşme Dönemi (1930-1938) Gazi M. Kemal’in Çok Partili Rejim Denemesi: Serbest Cumhuriyet Partisi 1930’da Genel Durum Cumhuriyetin ilânından bu yana yedi yıl, Gazi’ye hazırlanan suikast…

Devamını okuyun ... İnkılâpların Yerleşme Dönemi (1930-1938)
Posted in Hayat hikayesi

Bin Yıllık Arap Kökenli Alfabeden Lâtin Kökenli Alfabeye Geçiş

Bin Yıllık Arap Kökenli Alfabeden Lâtin Kökenli Alfabeye Geçiş 1928 yılına gelindiğinde itibarının doruğunda bulanan Gazi‟yi meşgul eden önemli konulardan biri, devletin laikleşmesini güvence altına…

Devamını okuyun ... Bin Yıllık Arap Kökenli Alfabeden Lâtin Kökenli Alfabeye Geçiş
Posted in Hayat hikayesi

Tarihle Hesaplaşma: Büyük Nutuk (15-20 Ekim 1927)

Tarihle Hesaplaşma: Büyük Nutuk (15-20 Ekim 1927) 1927’de Durum 1927 yılına gelindiğinde, Gazi M. Kemal itibarının doruğuna çıkmıştır. Millî Mücadele’nin başlarından Lozan’a kadar geçen olaylar,…

Devamını okuyun ... Tarihle Hesaplaşma: Büyük Nutuk (15-20 Ekim 1927)
Posted in Hayat hikayesi

İnkılâplara Tepki: Gazi M. Kemal’e Suikast

İnkılâplara Tepki: Gazi M.Kemal’e Suikast Bu köklü yenilik hareketleri, İnkılap karşıtı ve iktidar tutkunu güçlerin tekrar harekete geçmelerine yol açtı. Gazi halkın nabzını tutmak, İnkılapların…

Devamını okuyun ... İnkılâplara Tepki: Gazi M. Kemal’e Suikast
Posted in Hayat hikayesi

Radikal İnkılâplar Dönemi

Radikal İnkılâplar Dönemi Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması Doğudaki ayaklanma hareketi, inkılâplara karşı direnmenin, teokratik odaklardan beslendiğini açıkça ortaya koymuştu. Gerçi hilâfet kaldırılmış, medreseler kapatılmıştı,…

Devamını okuyun ... Radikal İnkılâplar Dönemi
Posted in Hayat hikayesi

Siyasî İnkılâplara Tepkiler

Siyasî İnkılâplara Tepkiler Millî Mücadele Kahramanları Arasında Görüş Ayrılıkları Gazi M. Kemal, Anadolu’da Millî Mücadele‟nin temelini Amasya’da atarken yanında Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet…

Devamını okuyun ... Siyasî İnkılâplara Tepkiler