Yapılan inkılapların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi
Posted in DEVRİMLERİ Globalizm İLKELERİ

İnkılapların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi

İnkılapların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi Cumhuriyet Türkiye’sinde hayata geçirilen inkılapların tamamı mili ve yerlidir, ihtiyaçtan doğmuştur, dinamik ve gerçektir, evrenseldir. Bu inkılaplarla ayne paralelde ilkeleri…

Devamını okuyun ... İnkılapların Atatürk ilkeleri ile ilişkisi
CUMHURİYETİN KANATLARI
Posted in BLOG YAZILARI DEVRİMLERİ GAZETE YAZILARI

CUMHURİYETİN KANATLARI, Sinan Meydan

CUMHURİYETİN KANATLARI, Sinan Meydan “Atatürk’ün uçak fabrikaları” “Bu yıl içinde denizaltı gemilerimizi ülkemizde yapmayı başardık… Hava Kuvvetlerimiz için yapılmış olan üç yıllık program, büyük milletimizin…

Devamını okuyun ... CUMHURİYETİN KANATLARI, Sinan Meydan
Bir çağdaşlaşma modeli olarak Atatürk
Posted in DEVRİMLERİ DÜZ YAZILAR

BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK

BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK Prof. Dr. Ali GÜLER Temel ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği Atatürkçülük, bir düşünce dizgesi (sistemi) olarak us (akıl) ve bilimi…

Devamını okuyun ... BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK
Dış Ticaret Ve Para Politikası alanında yenilikler
Posted in DEVRİMLERİ

Dış Ticaret Ve Para Politikası alanında yenilikler

Dış Ticaret Ve Para Politikası alanında yenilikler Türkiye, Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra yabancı sermayesine karşı olmadığını açıkça ifade etmiştir. Ancak Hükümet Avrupa’nın sanayileşmiş devletlerinin yapacağı…

Devamını okuyun ... Dış Ticaret Ve Para Politikası alanında yenilikler
Sanayi Alanında Gelişmeler
Posted in DEVRİMLERİ

Sanayi Alanında Gelişmeler

Sanayi Alanında Gelişmeler İmparatorluğun son döneminde modern sanayi hemen hemen yok gibidir. Sanayi ürünlerinin çoğunu dışarıdan temin etmek gerekiyordu. İş yerleri genellikle motorlu olmayan ve…

Devamını okuyun ... Sanayi Alanında Gelişmeler
Tarımın Teşvik Edilmesi
Posted in DEVRİMLERİ

Tarımın Teşvik Edilmesi

Tarımın Teşvik Edilmesi Osmanlı İmparatorluğu’nda üretim esas olarak tarıma dayalı idi. XVII. yüzyıldan itibaren gerileyen imparatorluğun toprak sisteminde de önemli problemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Osmanlı…

Devamını okuyun ... Tarımın Teşvik Edilmesi
Türkiye İktisat Kongresi
Posted in DEVRİMLERİ KONGRE

Türkiye İktisat Kongresi

Türkiye İktisat Kongresi Kongre 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanmıştır. Yapılan bu kongre Lozan görüşmelerine ara verildiği sırada gerçekleşmiştir. Bu kongrede iktisadî…

Devamını okuyun ... Türkiye İktisat Kongresi
Güzel Sanatlar Alanındaki Yenilikler
Posted in DEVRİMLERİ

Güzel Sanatlar Alanındaki Yenilikler

Güzel Sanatlar Alanındaki Yenilikler Türk tarihi ve dili üzerine yapılan çalışmalar, ulusal kültürümüzün doğmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Güzel sanatlar alanında yapılan çalışmalar ile bu…

Devamını okuyun ... Güzel Sanatlar Alanındaki Yenilikler
Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kurulması
Posted in DEVRİMLERİ

Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kurulması

Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kurulması Osmanlı Devleti, çok uluslu bir imparatorluk olduğu için millî bir tarih anlayışı oluşmamıştı. İslam tarihine ve hanedana dayanan…

Devamını okuyun ... Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kurulması
Yeni Türk Harflerinin Kabulü
Posted in DEVRİMLERİ

Yeni Türk Harflerinin Kabulü

Yeni Türk Harflerinin Kabulü Türkler bulundukları kültür çevrelerine göre tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Bunların en belirginleri, Orta Asya’da kullanmış oldukları Göktürk ve Uygur alfabeleri…

Devamını okuyun ... Yeni Türk Harflerinin Kabulü
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Posted in DEVRİMLERİ

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Eğitim ve öğretimin millileştirilmesi ve tek elde birleştirilmesi Eğitim, toplumsal bir ihtiyacı karşıladığından bir devlet hizmetidir. Çağımızda devletler başarılarını ve güçlerini millî…

Devamını okuyun ... Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Posted in DEVRİMLERİ

Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu Hukuk alanında yapılan inkılapların ana amacı, laik, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, akla, bilimsel esaslara ve en önemlisi eşitliğe dayanan bir devlet sistemi ve…

Devamını okuyun ... Türk Medeni Kanunu
Halkevlerinin açılması
Posted in DEVRİMLERİ

Halkevlerinin açılması

Halkevlerinin açılması Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHP)’nın 10-18-Mayıs-1931 tarihleri arasında toplanan 3. Kurultayında, Türk Ocakları’nın işlevini tamamladığı için kapatılarak yerine, Halkevlerinin açılması kararlaştırıldı. Halkevlerinin başlıca amaçları;…

Devamını okuyun ... Halkevlerinin açılması
Uluslararası Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi
Posted in DEVRİMLERİ

Uluslararası Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi

Uluslararası Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi Uluslararası Saat, Takvim, Rakam Ve Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’ni, parçası olmaya karar verdiği çağdaş dünyadan ayıran unsurlar arasında…

Devamını okuyun ... Uluslararası Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi
Soyadı Kanunu
Posted in DEVRİMLERİ

Soyadı Kanunu

Soyadı Kanunu Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki ada, aile adına soyadı denir. Bütün uygar toplumlarda ailenin köklülüğünü belirten soyadları bulunmaktadır. Osmanlı devleti’nin son…

Devamını okuyun ... Soyadı Kanunu
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Posted in DEVRİMLERİ

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Tekkeler, tarikat mensuplarının oturup kalkmalarına, ibadet yapmalarına mahsus yerler olup, bunların küçüklerine zaviye deniliyordu. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Anadolu’nun Türkleşmesinde ve…

Devamını okuyun ... Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Şapka ve Kıyafet İnkılabı
Posted in DEVRİMLERİ

Şapka ve Kıyafet İnkılabı

Şapka ve Kıyafet İnkılabı Yeni Türk Devleti’nin sosyal yapısını oluşturmaya yönelik devrimlerden birisi de kıyafet inkılabıdır. Padişah II. Mahmut tarafından kabul ettirilen fes, zamanla bir…

Devamını okuyun ... Şapka ve Kıyafet İnkılabı
1921 ve 1924 Anayasaları
Posted in DEVRİMLERİ

1921 ve 1924 Anayasaları

1921 ve 1924 Anayasaları Yeni Türk Devleti, milli egemenlik ilkesine dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur. Bu ilkenin gerçekleştirilebileceği tek devlet sistemi, laik hukukun geçerli olduğu…

Devamını okuyun ... 1921 ve 1924 Anayasaları
Kadın Hakları konusundaki yenilikler
Posted in DEVRİMLERİ

Kadın Hakları konusundaki yenilikler

Kadın Hakları konusundaki yenilikler Toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerden birisi de kadının toplumda hak ettiği yeri almasıdır. Eski toplumsal yapıda kadına verilen değerin yanlış…

Devamını okuyun ... Kadın Hakları konusundaki yenilikler
Halifeliğin Kaldırılması
Posted in DEVRİMLERİ

Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin Kaldırılması Hz. Muhammed’in vefatından sonra, ortaya çıkan ilk sorun devleti kimin yöneteceği olmuş ve halifelik gündeme gelmiştir. Hz.Muhammed’in yerine geçen devlet başkanları, halife sıfatını…

Devamını okuyun ... Halifeliğin Kaldırılması