Atatürk'ün büyük nutkunun az bilinenleri
Posted in BLOG YAZILARI BÜYÜK NUTUK

Atatürk’ün büyük nutkunun az bilinenleri

Atatürk’ün büyük nutkunun az bilinenleri 1927.. . Nutuk’u yazdı. Kurtuluş Savaşı’nın başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgeselini bizzat kaleme aldı. Tamamlaması üç ay sürdü. 19…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün büyük nutkunun az bilinenleri
Atatürk’ün büyük nutkunun özellikleri nelerdir
Posted in BÜYÜK NUTUK

Atatürk’ün büyük nutkunun özellikleri nelerdir

Atatürk’ün büyük nutkunun özellikleri nelerdir Ulu Önder Atatürk, 15-20 Ekim 1927 günlerinde, TBMM toplantı salonunda, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere, altı gün süre…

Devamını okuyun ... Atatürk’ün büyük nutkunun özellikleri nelerdir
Posted in BÜYÜK NUTUK SAVAŞ

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 1918 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi’nin imzalanması. 31 Ekim 1918 Mütarekenin yürürlüğe girmesi. General Liman Von…

Devamını okuyun ... Kurtuluş Savaşı Kronolojisi
Posted in BÜYÜK NUTUK SAVAŞ

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi 1914 28 Haziran 1914 Saraybosna Suikasti 28 Temmuz 1914 Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açtı. 1 Ağustos 1914 Almanya Rusya’ya savaş açtı. Türkiye…

Devamını okuyun ... Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi
Posted in BÜYÜK NUTUK

Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi

Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi 1881-1914 19 Mayıs 1881 Atatürk’ün Selanik’te doğuşu. 1893 Mustafa’nın Selanik Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin kendisine “KEMAL” adını takması….

Devamını okuyun ... Atatürk’ün Hayatı ve İnkılapları Kronolojisi
Posted in BÜYÜK NUTUK

Biyografi

BİYOGRAFİ Abdurrahman Şeref Bey (1853 – 1925) Ünlü tarihçi ve siyaset adamlarımızdan birisidir. Osmanlı Ayan Meclisi üyeliğinde bulundu. TBMM’nin II. Döneminde İstanbul Milletvekilliği yaptı. Eserlerinden…

Devamını okuyun ... Biyografi
Posted in BÜYÜK NUTUK

TANIMLAR

TANIMLAR Hürriyet ve İtilâf Firkasi (Partisi): İttihat ve Terakki Fırkası karşıtlarınca 8 Ekim 1911’de kuruldu. İttihat ve Terakki Partisi’nin hükümet kuruluşunda etkili olduğu zaman dağıtıldı….

Devamını okuyun ... TANIMLAR
Posted in BÜYÜK NUTUK

Türk Gençliğine Bıraktığımız Kutsal Armağan

Türk Gençliğine Bıraktığımız Kutsal Armağan Saygıdeğer baylar, sizi, günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir dönemin öyküsüdür. Bunda, ulusum…

Devamını okuyun ... Türk Gençliğine Bıraktığımız Kutsal Armağan
Posted in BÜYÜK NUTUK

Ülkede Dirlik ve Düzeni Kurmak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları

Ülkede Dirlik ve Düzeni Kurmak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları Saygıdeğer baylar, durumun ağırlaşması üzerine hükümetçe olağanüstü önlemler alınması gerektiği yolundaki görüşümüzü ilk belirttiğimiz…

Devamını okuyun ... Ülkede Dirlik ve Düzeni Kurmak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları
Posted in BÜYÜK NUTUK

Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Girişimleri

Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Girişimleri Sonunda, elbette cumhuriyet başarı kazandı. Ayaklananlar yok edildi. Ama cumhuriyet düşmanları, büyük komploların sona erdiğini kabul etmediler. Alçakça, son bir…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Girişimleri
Posted in BÜYÜK NUTUK

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve En Hain Kafaların Verimi Olan Programı

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve En Hain Kafaların Verimi Olan Programı Saygıdeğer baylar, “komplo” konusunu açıklarken ve komplonun Meclis içindeki evresini anlatırken, önemsiz sanılabilecek kimi ayrıntılara…

Devamını okuyun ... Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve En Hain Kafaların Verimi Olan Programı
Posted in BÜYÜK NUTUK

Büyük Millet Meclisinin İsmet Paşa Hükümetine Güvenoyu Vermesi Üzerine Muhalif Yazarlara Daha Neler Yazdırıldı

Büyük Millet Meclisinin İsmet Paşa Hükümetine Güvenoyu Vermesi Üzerine Muhalif Yazarlara Daha Neler Yazdırıldı 19 oya karşı 148 oy ile İsmet Paşa Hükümetine güven bildirildi….

Devamını okuyun ... Büyük Millet Meclisinin İsmet Paşa Hükümetine Güvenoyu Vermesi Üzerine Muhalif Yazarlara Daha Neler Yazdırıldı
Posted in AYAKLANMA BÜYÜK NUTUK

Rıza Nur Bey’in Arnavutları Türklere Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu Anlaşıldı

Rıza Nur Bey’in Arnavutları Türklere Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu Anlaşıldı Maliye Bakanı Mustafa Abdülhâlik Bey, konuşmasına başlamadan önce, Rıza Nur Bey’den, tutanaktaki sözlerinden kimisini…

Devamını okuyun ... Rıza Nur Bey’in Arnavutları Türklere Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu Anlaşıldı
Posted in BÜYÜK NUTUK

Mecliste Gensorunun Son Günü

Mecliste Gensorunun Son Günü Baylar, 8 Kasım günü Mecliste, yine gensoru görüşmeleri sürdü. Feridun Fikri Bey’in, “Meclis soruşturması”nın kabul edilmesi için yaptığı uzun konuşma, birçok…

Devamını okuyun ... Mecliste Gensorunun Son Günü
Posted in BÜYÜK NUTUK

Meclisteki Görüşmelerin Karşıcıl Basında Yankıları

Meclisteki Görüşmelerin Karşıcıl Basında Yankıları Baylar, o gün de gensoru sonuçlanmadı. Görüşme ertesi güne bırakıldı. Sözü, 8 Kasım günü yapılan görüşmelere getirmeden önce biraz da…

Devamını okuyun ... Meclisteki Görüşmelerin Karşıcıl Basında Yankıları
Posted in BÜYÜK NUTUK

Cumhuriyet Sözünü Söylemeye Rauf Bey’in Dili Varmıyordu

Cumhuriyet Sözünü Söylemeye Rauf Bey’in Dili Varmıyordu Rauf Bey, söz söylerken, Meclise karşı çok saygılı olduğunu göstermek için de neden aramaya önem veriyordu. Bir yerini…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet Sözünü Söylemeye Rauf Bey’in Dili Varmıyordu
Posted in BÜYÜK NUTUK

Hükümet Açıktan ve Karşı Karşıya Savaşmayı Kabul Etti

Hükümet Açıktan ve Karşı Karşıya Savaşmayı Kabul Etti Meclis, genel görüşmeye geçti. Görüşülecek sorun, “Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı (Göçmen Değiştirme, Onarım ve Yerleştirme İşleri…

Devamını okuyun ... Hükümet Açıktan ve Karşı Karşıya Savaşmayı Kabul Etti
Posted in BÜYÜK NUTUK

Büyük Bir Komplo

Büyük Bir Komplo Şimdi sayın baylar, isterseniz size büyük bir komplo üzerine bilgi vereyim. 1924 yılı Ekiminin yirmi altıncı günü, geç vakit Birinci Ordu Müfettişinin,…

Devamını okuyun ... Büyük Bir Komplo
Posted in BÜYÜK NUTUK

Müslümanları Bir Halife Hayaliyle Hala Yanıltmaya Çalışma Gayretinde Bulunanlar Özellikle Türkiye’nin Düşmanlarıdır

Müslümanları Bir Halife Hayaliyle Hala Yanıltmaya Çalışma Gayretinde Bulunanlar Özellikle Türkiye’nin Düşmanlarıdır Baylar, açık ve kesin söylemeliyim ki, Müslüman halkı bir halife heyulası ile uğraştırma…

Devamını okuyun ... Müslümanları Bir Halife Hayaliyle Hala Yanıltmaya Çalışma Gayretinde Bulunanlar Özellikle Türkiye’nin Düşmanlarıdır
Posted in BÜYÜK NUTUK

Halifelik Makamının Bize Dinsel ve Siyasal Bakımlardan Yararlı ve Zorunlu Olduğunu İleri Sürenlere Verdiğim Yanıt

Halifelik Makamının Bize Dinsel ve Siyasal Bakımlardan Yararlı ve Zorunlu Olduğunu İleri Sürenlere Verdiğim Yanıt Baylar, halifelik makamını tutmakta dinsel ve siyasal yarar ve zorunluk…

Devamını okuyun ... Halifelik Makamının Bize Dinsel ve Siyasal Bakımlardan Yararlı ve Zorunlu Olduğunu İleri Sürenlere Verdiğim Yanıt