YÜZBAŞI AGÂH

Kahramanlarımız

YÜZBAŞI AGÂH

36 ncı Alay, 1920 yılında Sarıkamış ile Horasan arasındaki Zivin bölgesinde Ermenilere karşı sınırı bekliyordu. Ermenilerin Ardahan-Erzurum arasında Kosor bölgesine baskınlar yaptıkları ve yerli halkın birçoğunu şehit edip mallarını yağma ettiklerinin haberi alındı. Bu durum karşısında oradaki Türklere yardım etmek ve onları bu zalimlerin ellerinden kurtarmak gerekliydi. Bunun için gönüllü arandı. 12 nci Tümenin 36 ncı Alay 2 nci Tabur 6 ncı Bölük Komutanı Yüzbaşı Agâh derhâl bu göreve talip oldu ve sivil kıyafetine soktuğu 75 kadar seçme askeriyle, Ermenilerin yaptığı zulmü durdurdu. Sonra müfrezesi ile Sarıkamış, Kars arasında bulunan Novoselim bölgesine kadar gitti. Ermenilere yapmış olduğu baskıyla sınırdaki karakolları geri aldırttı. Görevini başarıyla bitirdikten sonra geri döndü. Ermeniler bu baskının etkisiyle, iki hafta boyunca, daha önce ellerinde bulunan hudut karakollarını işgal edemediler.

Doğu Cephesi’ndeki Ermeni kuvvetleri temizlenip de sorunlar hâlledildikten sonra bu bölgedeki birlikler Batı Cephesi’ne katılmıştır.

36 ncı Alay da 1921 yılında Batı Cephesi kuruluşuna girmiş ve Eskişehir-Afyon hattında bulunan Yunan birlikleri karşısında görev almıştı. Yüzbaşı Agâh, Yunanların Anadolu’da Türklere yaptıkları ihanet karşısında, diğer bütün Türk evlatları gibi bu ihaneti ödetmeye yemin etti.

Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı Susuz bölgesinde yapılacak baskına yine Yüzbaşı Agâh gönüllü olarak talip oldu. Bir gece, seçme 35 erle Yunan hattına yanaştı. Tel örgüleri keserek Yunan hatlarına sızdı. Susuz Boğazı’nın içinde bulunan Yunan ordugâhına baskın yaptı. Onlara büyük kayıplar verdirdi. Bununla yetinmeyip bazı er ve çavuşlarını da esir aldı. Yüzbaşı Agâh’ın yaptığı baskın o derece maharetli ve cesurca yapılmıştı ki bu baskınla Yunanların gözü yıldırılmış, haddi bildirilmişti.

Türk ordusunda görev alan diğer komutanlar gibi Yüzbaşı Agâh da yurt için görevden göreve ve bu arada başarıdan başarıya koşmuştur. 26 Ağustos 1922 günü Afyonkarahisar taarruzunda, 36 ncı Alaya Büyükkalecik köyü kuzeyinde bulunan Kurtkaya Tepesi ve gerilerine taarruz görevi verilmişti. Yüzbaşı Agâh’ın bağlı olduğu tabur, topçu ateşi altında dik yamaçlardan inecek ve ondan sonra taarruzunu yapacaktı.

Yüzbaşı, bölüğünü sırtın gerisinde hazırladıktan sonra iki takımını tek kola sokarak tepeye hücum etmelerini emretti. Takımlar harekete başlarken o, yamaçta Yunan topçu ateşi altında bir cesaret heykeli gibi durmuş, takımlarının hareketini izlemiş ve hedeflerini, yönlerini şaşıran erlerinin yanına giderek onları doğru yöne sevk etmişti. Yüzbaşı Agâh, Yunan mermilerinden korkmamış; fakat, mermilerin etkisinden hem askerlerini korumuş hem de güzel sözlerle onlara cesaret telkin etmişti. Bu yüksek bir kahramanlık örneği idi; fakat, Kurtkaya, Yunan tarafından güçlü bir şekilde tahkim edilmiş olduğu için henüz düşmemişti.

26-27 Ağustos 1922 gecesi tan yeri ağarırken Yunanlara yeniden hücum edilecekti. Oysa ki 26 Ağustos günü yapılan harekâtta üstün gayret gösterip yorulmasından dolayı yüzbaşının bölüğü dinlenmeye alınmıştı. Yüzbaşı Agâh, Yunanlara taarruz haberini alır almaz kendisinin bu şereften mahrum edilmemesini ve ilk hatta gönderilmesini ısrarla rica etti. Dileği istenmeyerek kabul edildi. Bu izni alan Yüzbaşı Agâh, bölüğünü karanlıkta Yunanlara yanaştırırken kalçasından ağır bir şekilde yaralandı. Bu yarayı alan ve fazla kan kaybeden Yüzbaşı Agâh, Bölük Başçavuşu Mustafa oğlu Ali’yi yanına çağırdı.

Bu ağır durumdayken Yunanların tel örgüsünün kesilmesini emretti. Tel örgülerini kestirdikten ve engelleri ortadan kaldırdıktan sonra Yunanların Kurtkaya müstahkem mevkisine bölüğü ile beraber girdi. Bölük, Başçavuşun öldürdüğü bir Yunan erinden elde edilen bir bomba tüfeği ile taarruz sonunda tepenin ele geçirildiği müjdelenmek üzere işaret verildi. Yüzbaşı Agâh, bölüğüne, siperleri terk eden Yunanları esir ve imha etmek üzere takip emrini verdi. Yaralı olduğu hâlde bölüğünü sevk ve idare eden Yüzbaşı Agâh, bu esnada başına isabet eden ikinci bir mermi yarasıyla şehit oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 4 = 5