Atatürk testine var mısınız

Atatürk’ün, ilgili ülkenin devlet yardımı talebi üzerine ancak kendi maaşıyla 1931-1938 yılları arası cami yaptırdığı her sabah ilk ezanın okunduğu ülke hangisidir?

Correct! Wrong!

Yıl 1931… Japon Elçisi Torijori Yamada, Türkiye’ye gelip Atatürk’ü ziyaret eder… Atatürk’e Tokyo’ya bir cami yaptırması konusunda Japon Kralının ricasının olduğunu iletir…Bakınız ...

Atatürk’ün sofrasına sık sık davet ettiği ve bir defasında kendisi hakkında, yaptıklarını anlatan bir şiir yazmasını istediği ama şiiri duyunca kendisince asıl özelliği olan “millete öğretmenlik”ten bahsetmediği için alındığı şairimizin adı nedir?

Correct! Wrong!

Ulu önder bir akşam, sofrasında sık sık misafir ettiği Behçet Kemal’e dönerek: -“‘Sen çabuk şiir yazarsın, şu içerideki odaya çekil, bende hangi nitelikleri görüyorsan hepsini anlatan bir şiir yaz, emrini verdi.’Bakınız ...

Ata’mızın boyu ve kilosu hakkında ne dersiniz?

Correct! Wrong!

Atatürk yaklaşık 1.74 m. boyunda uzun boylu bir yapıya sahipti. 70-75 kilo ağırlığındaydı.Bakınız ...

Atatürk’ün ülkedeki okullara ve özellikle askeri okullara müfredat olarak eklenmesini istediği kitabın adı nedir?

Correct! Wrong!

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti.’Bakınız ...

Atatürk’ün 05 Eylül 1938 tarihli vasiyetine göre, kendisinden miras kalacak ve İş Bankasınca nemalandırılacak gelirin neması hangi kurumlara aktarılacaktır?

Correct! Wrong!

Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.’Bakınız ...

Atatürk’ün çok sevdiği, sofrasından hiç ayırmadığı çocukluk arkadaşı kimdi?

Correct! Wrong!

Atatürk’ün çok sevdiği, ölümüne kadar sofrasından hiç ayırmadığı çocukluk arkadaşı Mehmet Nuri Conker, O’na Cumhurbaşkanı olduktan sonra da ‘Kemal’ diye ismen hitap edebilen tek kişi idi.Bakınız ...

Atatürk’ün daha sonra Latife hanıma hediye ettiği atının adı neydi?

Correct! Wrong!

Atatürk’ün Sakarya adlı bir atı vardı. Bu atı daha sonra Latife Hanım’a armağan etmiştir.Bakınız ...

Atatürk’ün; “Ben kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim.” dediği paşa kimdir?

Correct! Wrong!

“Ben Gazi Osman Paşa’yı kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne’de yeniden kendini bulmuştur. Milletler yolundaki mücadelelerde daima sembolümüz Plevne’de doğan milli ruh olacaktır. Felaket günlerinde Plevne savaşını ve Osman Paşa’yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık sembolünüz Gazi Osman Paşa olsun”.Bakınız ...

3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince imzalanan ilk anlaşma özelliği taşıyan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

3 Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Barış Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince imzalanan ilk antlaşma olması ve Misakımillî’nin doğu sınırlarını kısmen belirlemesi bakımından önemlidir.Bakınız ...

Atatürk’ün kardeşlerinin toplam sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

Beştir. Ailesinin Atatürk’ten başka Fatma, Ömer, Naciye, Ahmet, Makbule adında 5 çocuğu daha olsa da, bunlardan Atatürk’ün kardeşi olarak sağ kalan sadece Makbule’dir.Bakınız ...

Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1924 yılında kurulan ilk fabrika aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Ankara Fişek Fabrikası (1924) ilk kurulan fabrika olarak anılmaktadır. Bakınız ...

Cumhuriyet döneminin ilk posta pulları serisi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cumhuriyet dönemi pullarının başlangıç târihi olarak, 1921 yılında tedavüle çıkarılan Adana’nın Kurtuluşu konulu, 13 puldan oluşan sürşarjlı posta pulları serisi başlangıç olarak kabul edilmektedir. Bakınız ...

Türkiye Cumhuriyeti’nin bastırdığı ilk kağıt paralar (banknot) 5 Aralık 1927 tarihinde tedavüle girmiştir ve en yüksek değerli olan kağıt para 1000 liradır. Bu paraların ön ve arka yüzünde hangi resimler yer almaktaydı?

Correct! Wrong!

En büyük banknot olan 1000 liralık banknotların ise ön yüzünde Atatürk portresi ve arka yüzünde demiryolu hattının resmi bulunuyordu. Yurdu kısa sürede demir ağlarla örmeye niyetli Cumhuriyet kurucularının Sakarya demiryolu hattını seçmesi de oldukça manidardı. Bakınız ...

“0” (Sıfır)sayısı Cumhuriyet’le alakalı ne ifade eder?

Correct! Wrong!

30 Ekim 1923 sabahı ülkedeki diplomalı diş hekimi sayısı. Bakınız ...

Ulu Önder Atatürk; “Benim değersiz vücudum mutlaka bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar sürekli kalacaktır ve Türk milleti, güven ve mutluluğuna kefil bu ilkelerle uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.” sözünü hangi olay sonrası söylemiştir?

Correct! Wrong!

İzmir suikasti sonrasında söylemiştir. Bakınız ...

Atatürk testine var mısınız
>> Atatürk'ü ne kadar tanıdığınıza kendiniz karar verin ! Sizce de Ulu Önder bedenen ve manen daha çok tanınmayı ve anlaşılmayı hak etmiyor mu?
>> Atatürk'ü tanıma yolunda gayet iyisiniz.. Teşekkürler. Şimdi bu kıymetli bilgileri gelecek nesillere de aktarma zamanıdır..
>>Malesef bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz. O halde sizi derhal nutku, Ata'mızın hayatını ve Kurtuluş savaşımızın hikayesini okumaya davet ediyoruz.