Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Posted in DEVRİMLERİ

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Tekkeler, tarikat mensuplarının oturup kalkmalarına, ibadet yapmalarına mahsus yerler olup, bunların küçüklerine zaviye deniliyordu. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Anadolu’nun Türkleşmesinde ve…

Devamını okuyun ... Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Şapka ve Kıyafet İnkılabı
Posted in DEVRİMLERİ

Şapka ve Kıyafet İnkılabı

Şapka ve Kıyafet İnkılabı Yeni Türk Devleti’nin sosyal yapısını oluşturmaya yönelik devrimlerden birisi de kıyafet inkılabıdır. Padişah II. Mahmut tarafından kabul ettirilen fes, zamanla bir…

Devamını okuyun ... Şapka ve Kıyafet İnkılabı
1921 ve 1924 Anayasaları
Posted in DEVRİMLERİ

1921 ve 1924 Anayasaları

1921 ve 1924 Anayasaları Yeni Türk Devleti, milli egemenlik ilkesine dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur. Bu ilkenin gerçekleştirilebileceği tek devlet sistemi, laik hukukun geçerli olduğu…

Devamını okuyun ... 1921 ve 1924 Anayasaları
Kadın Hakları konusundaki yenilikler
Posted in DEVRİMLERİ

Kadın Hakları konusundaki yenilikler

Kadın Hakları konusundaki yenilikler Toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerden birisi de kadının toplumda hak ettiği yeri almasıdır. Eski toplumsal yapıda kadına verilen değerin yanlış…

Devamını okuyun ... Kadın Hakları konusundaki yenilikler
Halifeliğin Kaldırılması
Posted in DEVRİMLERİ

Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin Kaldırılması Hz. Muhammed’in vefatından sonra, ortaya çıkan ilk sorun devleti kimin yöneteceği olmuş ve halifelik gündeme gelmiştir. Hz.Muhammed’in yerine geçen devlet başkanları, halife sıfatını…

Devamını okuyun ... Halifeliğin Kaldırılması
Cumhuriyet’in İlanı
Posted in DEVRİMLERİ

Cumhuriyet’in İlanı

Cumhuriyet’in İlanı Cumhuriyet kavramı, dilimize Arapçadan girmiş olan cumhur kelimesinden doğmuş bir rejimin adıdır. Ansiklopedik anlamına göre, bir ülkenin rejiminin Cumhuriyet olabilmesi için, o ülkenin…

Devamını okuyun ... Cumhuriyet’in İlanı
Saltanatın Kaldırılması
Posted in DEVRİMLERİ

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması 23 Nisan 1920’de, TBMM’nin açılmasıyla Anadolu’da yeni bir Türk Devleti kurulmuştur. TBMM’nin üstünde hiçbir gücün kabul edilmeyeceğinin açıklanması ile de Osmanlı Devleti’nin varlığı…

Devamını okuyun ... Saltanatın Kaldırılması