Posted in Hayat hikayesi

Damat Ferit Paşa Tekrar İş Başında

Damat Ferit Paşa Tekrar İş Başında Anadolu ile İstanbul’un Yolları Kesin Olarak Ayrılıyor. Vatansever çevrelerin Damat Ferit Paşa’nın iş başına getirilmemesi tavsiyesine karşı Padişah Mehmet Vahidettin…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İstanbul’un Resmen İşgali ve Salih Paşa’nın İstifası

İstanbul’un Resmen İşgali ve Salih Paşa’nın İstifası İngilizler Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulmasından, Meclisin toplanması ve Anadolu’nun etkisine girmesinden, Maraş olaylarından memnun değillerdi. Lloyd George…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Ali Rıza Paşa’nın İstifâsı ve Salih Paşa Hükümeti

Ali Rıza Paşa’nın İstifâsı ve Salih Paşa Hükümeti İşgalcilerin arzusu, emirlerine kayıtsız şartsız boyun eğecek bir hükümetin oluşmasıydı. Saray İngilizlere sempatik gelecek bir hükümetten yanaydı….

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Temsil Heyeti Devam mı-Tamam mı?

Temsil Heyeti Devam mı-Tamam mı? Mebuslar Meclis‟inin Felah-ı Vatan grubunu oluşturması, Ali Rıza Paşa Hükümetine güvenoyu vermesi, Misak-ı Millî‟yi kabul etmesi, İngilizleri kızdırmıştı. İngiliz Yüksek…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Misak-ı Millî’nin Kabulü

Mebuslar Meclisi’nin Yaptığı En Önemli İş: Misak-ı Millî’nin Kabulü Hükümete güvenoyu veren milletvekillerinin büyük çoğunluğu Felah-ı Vatan Grubu üyeleridir. Grubun en önemli icraatı Misak-ı Millî’yi…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Meclisi Mebusanın Açılmasından İstanbul’un İşgaline giden yol

Meclisi Mebusanın Açılmasından İstanbul’un İşgaline giden yol İngiliz baskısı ile Harbiye Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı görevden alınıyor. Bu gelişmeler içinde, Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920‟de…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Meclis Nerede Toplanmalı?

Meclis Nerede Toplanmalı? Amasya görüşmelerinden sonra, Ali Rıza Paşa Hükümeti ile Mustafa Kemal arasından en önemli anlaşmazlık, Millî Meclisin nerede toplanacağı noktasında yoğunlaştı. Her ne…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Amasya Anlaşması ve Sonuçları

Amasya Anlaşması ve Sonuçları Mustafa Kemal görüşme yerine 18 Ekim’de ulaştı. Yanında Rauf ve Bekir Sami Beyler vardı. Salih Paşa geldiğinde büyük gösterilerle karşılandı. Görüşmeler…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Anadolu ve İstanbul’un Karşılıklı Teklifleri

İstanbul Anadolu’ya Ayak Uydurmaya Çalışıyor: Ali Rıza Paşa Kabinesi. Anadolu ve İstanbul’un Karşılıklı Teklifleri Padişah Anadolu’yu tekrar yönetimine alabilmek için, Anadolu tarafından iyi karşılanacak bir hükümet…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Damat Ferit Hükümetinin Düşürülmesi

Damat Ferit Hükümetinin Düşürülmesi Mustafa Kemal, Ali Galip olayı üzerine, Damat Ferit hükümetini düşürmek için harekete geçti. Taktik olarak Damat Ferit hükümeti hedef alınarak Padişaha…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İngiliz Girişimleri

İngiliz Girişimleri İngilizler Mustafa Kemal Paşa’yı görevden aldırttıkları halde millî hareketin durmadan geliştiğini, millî kongreler yoluyla yönetimin Anadolu’ya kaydığını görmekteydiler. Dolayısıyla Erzurum ve Sivas Kongrelerini…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın Sivas’ı Basma Çabası

Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın Sivas’ı Basma Çabası Ankara Valisi Muhittin Paşa, Hürriyet ve İtilâf Fırkası yanlısı olması sebebiyle 1915 yılında emekli edilmiş, mütarekeden sonra 15…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Ali Galip Olayı

İstanbul Hükümetinin Millî Hareketi Dağıtma Girişimleri Ali Galip Olayı Damat Ferit Paşa hükümeti, Mustafa Kemal’i tutuklamak için ve Sivas Kongresini toplatmamak için yaptığı girişimler başarısızlığa…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Sivas Kongresi: Mustafa Kemal Halk Önderi

Sivas Kongresi: Mustafa Kemal Halk Önderi Kongre 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14:00‟de Sivas Lisesi’nde çalışmaya başladı. Temsil Heyeti Başkanı ve davet sahibi sıfatıyla…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Erzurum Kongresi: Mustafa Kemal Doğu Anadolu Müdafaa-i

Erzurum Kongresi: Mustafa Kemal Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanı seçiliyor Mustafa Kemal, bir taraftan Anadolu’daki direniş hareketlerini İstanbul’un etkisinden muhafazaya çalışırken, diğer…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Sine-i Milletten Liderliğe Giden Çetin Yol

Sine-i Milletten Liderliğe Giden Çetin Yol 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren Mustafa Kemal 25 yıllık askerlik hayatına son vermiştir. Artık resmî bir unvan ve görev…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İngilizler Devrede: Mustafa Kemal’in Dönmesi isteniyor

İngilizler Devrede: Mustafa Kemal’in Dönmesi isteniyor Daha önce belirtildiği gibi, Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliğine tayin edilirken İstanbul’daki İngiliz görevlileri herhangi bir engelleme yapmamışlardı. Onun…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İstanbul ile ilişkiler: 19 Mayıs 1919 – 8 Haziran 1919

İstanbul ile ilişkiler: 19 Mayıs 1919 – 8 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa Samsun’a gelir gelmez yoğun bir faaliyete girişti. Zira Samsun çevresi, yabancı müdahalesine…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

IX Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Samsun’da

III. BÖLÜM MiLLÎ KURTULUŞ ÖNDERLiĞiNE GiDEN ÇETiN YOL IX Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Samsun’da Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919‟da Pazartesi günü sabah 07:00…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İzmir’in işgali ve sonuçları

İzmir’in işgali ve Sonuçları Paris’ten sızan haberlerden İzmir’in Yunanlılara verilmesinin bahis konusu olduğu anlaşılmaktaydı. Yöre halkı bunu engellemek maksadıyla, Kolordu Komutanı Nurettin Paşa’nın desteği ile…

Devamını okuyun ...