Posted in Hayat hikayesi

Bin Yıllık Arap Kökenli Alfabeden Lâtin Kökenli Alfabeye Geçiş

Bin Yıllık Arap Kökenli Alfabeden Lâtin Kökenli Alfabeye Geçiş 1928 yılına gelindiğinde itibarının doruğunda bulanan Gazi‟yi meşgul eden önemli konulardan biri, devletin laikleşmesini güvence altına…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Tarihle Hesaplaşma: Büyük Nutuk (15-20 Ekim 1927)

Tarihle Hesaplaşma: Büyük Nutuk (15-20 Ekim 1927) 1927’de Durum 1927 yılına gelindiğinde, Gazi M. Kemal itibarının doruğuna çıkmıştır. Millî Mücadele’nin başlarından Lozan’a kadar geçen olaylar,…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İnkılâplara Tepki: Gazi M. Kemal’e Suikast

İnkılâplara Tepki: Gazi M.Kemal’e Suikast Bu köklü yenilik hareketleri, İnkılap karşıtı ve iktidar tutkunu güçlerin tekrar harekete geçmelerine yol açtı. Gazi halkın nabzını tutmak, İnkılapların…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Radikal İnkılâplar Dönemi

Radikal İnkılâplar Dönemi Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması Doğudaki ayaklanma hareketi, inkılâplara karşı direnmenin, teokratik odaklardan beslendiğini açıkça ortaya koymuştu. Gerçi hilâfet kaldırılmış, medreseler kapatılmıştı,…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Siyasî İnkılâplara Tepkiler

Siyasî İnkılâplara Tepkiler Millî Mücadele Kahramanları Arasında Görüş Ayrılıkları Gazi M. Kemal, Anadolu’da Millî Mücadele‟nin temelini Amasya’da atarken yanında Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Siyasî İnkılâplar

Siyasî İnkılâplar Millî Mücadele her bakımdan tam bağımsızlığı elde etmek, vatan topraklarını kurtarmak amacına yöneliktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920‟de Ankara’da toplandığı zaman,…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Atatürk Çağdaşlaşması ve Özellikleri

YEDİNCİ BÖLÜM ÇAĞDAŞLAŞMA ÖNDERİ ATATÜRK Atatürk Çağdaşlaşması ve Özellikleri Atatürk’ün Çağdaşlaşma ile İlgili Görüşleri Gazi Mustafa Kemal son derece zor şartlar altında istilâcı emperyalist güçleri,…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Beş yüz Yıllık Bir Hesabın Görülmesi: Lausanne Konferansı

Beş yüz Yıllık Bir Hesabın Görülmesi: Lausanne Konferansı Birinci Dönem Lausanne tartışmaları: 20 Kasım 1922-4 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal Saltanatı kaldırmakla ülkede yönetim birliğini…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Saltanatın Kaldırılması: Abdülmecit Halife

ALTINCI BÖLÜM BARIŞ İÇİN TÜRK MÜCADELESİ: LAUSANNE TARTIŞMALARI Saltanatın Kaldırılması: Abdülmecit Halife Barış Konferansına Çağrı ve Saltanatın Kaldırılması. Mustafa Kemal’in komuta ettiği Türk Ordusu emperyalist, istilâcı…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Yeni Devlete Yeni Lidere Hayat Veren Zafer: Büyük Taarruz

Yeni Devlete Yeni Lidere Hayat Veren Zafer: Büyük Taarruz Hazırlıklar ve Harekât Plânı Başkomutan Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin başından beri, tam bağımsız bir devlet yaratmak…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Yunan Ordusu Ankara Önlerinde

Yunan Ordusu Ankara Önlerinde Eskişehir-Kütahya Savaşları ve Sakarya’ya Geri Çekilme. İki İnönü yenilgisinden ders alan Yunanlılar, bu sefer Bursa ve Uşak Gruplarıyla aynı zamanda saldırıya…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İnönü Savaşları ve Sonuçları

İnönü Savaşları ve Sonuçları Yeni Yunan Kralı Konstantin daha Atina‟ya dönmeden önce İsviçre‟de iken verdiği bir demeçte şöyle diyordu: “…. Ülkeye dönünce İtilâf devletlerine olan…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Düzenli Ordunun Batı’daki İlk Başarıları ve Sonuçları

Düzenli Ordunun Batı’daki İlk Başarıları ve Sonuçları İstanbul’da Hükümet Değişikliği: Müttefikler Damat Ferit’i Bırakıyor! Mustafa Kemal Anadolu‟da iç ayaklanmaları bastırıp, düzenli orduyu kurduğu sıralarda, İstanbul ve…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Güney Cephesi ve Fransa ile Ankara Antlaşması

Güney Cephesi ve Fransa ile Ankara Antlaşması Mütareke Sonrasındaki Gelişmeler. Kanunî Sultan Süleyman zamanında, Şarlken‟e karşı I. François‟ya yardımla başlayan Türk-Fransız ilişkileri genelde dostça bir…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Doğuda Zafer ve Sonuçları

BEŞİNCİ BÖLÜM YENİ DEVLETİN ASKERÎ ve SİYASÎ BAŞARILARI Doğuda Zafer ve Sonuçları Doğuda Durum. Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında 3 Mart 1918‟de imzalanan Brest-Litovsk…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Yunan İleri Harekâtı ve Mustafa Kemal’in Düzenli Orduya Geçiş Kararı

Yunan İleri Harekâtı ve Mustafa Kemal’in Düzenli Orduya Geçiş Kararı Yunan İleri Harekâtı Yunan kuvvetleri İzmir ve yakın çevresinin işgalinden sonra, Venizelos’un emriyle, Manisa, Aydın…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

Türkiye’nin Ölüm Fermanı Sèvres

Türkiye’nin Ölüm Fermanı Sèvres Hazırlanması Osmanlı Devleti ile yapılacak barış şartlarını hazırlayan Onlar Konseyi, 17 Haziran’da Paris’te Damat Ferit Paşa’yı dinledikten sonra, kurulması düşünülen Büyük…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

İç ayaklanmaların sonuçları

İç ayaklanmaların sonuçları Bolu-Düzce Ayaklanmaları Bölge sakinlerinden Çerkez ve Abazaların sarayla öteden beri ilişkileri vardı. Meşrutiyetin ilânı üzerine bunlar İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı tavır…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

TBMM’nin İçerde Otoriteyi Sağlaması

TBMM’nin İçerde Otoriteyi Sağlaması Meclis‟in açıldığı günlerde en âcil iş, ülke içinde güvenliği sağlamak, isyanları bastırmak, hükümetin otoritesini her tarafta geçerli kılmaktı. Çünkü İtilâf Devletleri…

Devamını okuyun ...
Posted in Hayat hikayesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AÇILIYOR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YENİ BİR DEVLET: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AÇILIYOR, MUSTAFA KEMAL’İN LİDERLİĞİ PERÇİNLENİYOR I- Meclisin Özellikleri Açılış ve Mustafa Kemal’in Başkan seçilmesi Meclis Binası…

Devamını okuyun ...