Cumhuriyetin ilk vekilleri – N,O

Cumhuriyetin ilk vekilleri – N,O

1. YASAMA DÖNEMİ / 1920 – 1923

(Niğde, Oltu)

Abidin efendi (Zeynel Abidin BAYHAN)NİĞDE

Abidin Efendi (Zeynel Abidin BAYHAN)

Nigde – 1869, Battal – Halime – Rüstiye – Dava Vekili – Adliye Zabıt Kâtibi, Sorgu Hâkim Yardımcısı, Dava Vekili, Il Genel Meclis Üyesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – I. Dönem Nigde Milletvekili (Il Genel Meclisi Üyeligini tercih etmesi nedeniyle milletvekilliğinden Istifa: 11.10.1920) – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.02.1944

 

Ata Bey (Ataullah ATAY)NİĞDE

Ata Bey (287) (Ataullah ATAY)

Nevsehir – 1882, Mehmet Hilmi – Serife – Mülkiye Mektebi – Rumca, Fransızca – Mülki Idare Amiri – Ürgüp, Karaagaç, Aziziye, Karaman Kaymakamı, Sivas Mektupçusu, Yozgat ve Maras Mutasarrıfı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Nigde Mebusu – I. Dönem Nig de Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Dâhiliye Encümeni Reisi, 2. ve 3. Icra Vekilleri Heyeti Dâhiliye Vekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.01.1931

 

Hakkı Paşa (Ahmet Hakkı SÜTEKİN)NİĞDE

Hakkı Paşa (Ahmet Hakkı SÜTEKİN)

Nevsehir – 1867, Miralay Abidin – Hatice – Harbiye, Erkân-ı Harb iye – Fransız ca, Rusça, Arapça – Askerlik – Mirliva – Kıt-a Subayı, Bagdat Harbiye Ders Nazırı, Necit Mevkii Kumandanı, Amasya Nedif Fırkası Komutanı, 11. Kolordu Asker Alma Dairesi Baskanı, Kolordu Komutanı Vekili, Liva Genel Meclis Üyesi – I. Dönem Nigde Milletvekili – El-Cezire İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.07.1942

 

Mustafa efendi (SOYLU)NİĞDE

Mustafa Efendi (288) (SOYLU)

Nigde – 1883, Ratıp – Zarife – Konya Idadisi 1. Sınıf terk – Arapça ve Farsça – Ögretmen – Nâfıa Kalemi Kâtibi, Nigde Muhasebe Kalemi Baskâtibi, Maârif Dairesi Muhasebe ve Tahrirat Baskâtibi, Dârü’l- Hilâfe Medresesi Ögretmeni, Sivas Kongresi Nigde Temsilcisi, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsîliye Üyesi – I. Dönem Nigde Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.12.1920

 

Mustafa Hilmi Efendi (SOYDAN)NİĞDE

Mustafa Hilmi Efendi (SOYDAN)

Nigde – 1881, Ahmet (Hilmi) – Mühübe – Rüstiye ve Medrese – Arapça – Hukuk – Nigde Defter-i Hakânî Idaresi Memuru, Ser’iye Mahkemes i 2. Kâtibi ve Baskâtibi, Havran Sancagı Emlak ve Arazi Tahrir Hâkimi, Der’a Fırkayı Tahririyesi Naibi, Dava Vekili, Genel Meclis Üyesi Belediye Melis Üyesi – I. Dönem Nigde Milletvekili – Ser’iye Encümeni Reisi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.10.1958

 

Vehbi bey (ÇORAKÇI)NİĞDE

Vehbi Bey (289) (ÇORAKÇI)

Aksaray – 1876, Hacı Hasan – Hacer – Aksaray Rüstiyesi – Tüccar – Aksaray Azmi Millî Fabrikası ve Halk Iktisat Bankası Kurucusu, İstanbul Sark Degirmenleri Sirketi Kurucusu – I. Dönem Nigde Milletvekili – Evli, 5 Çocuk.  Ölüm Tarihi: 01.02.1932

 

Rüstem bey (HAMŞİOĞLU)OLTU

Rüstem Bey (290) (HAMŞİOĞLU)

Oltu – 1866, Murat – Sultan – Orta Ögrenim – Çiftçi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Oltu Mebusu (Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV . Dönem Oltu için seçilmis ise de BMM nin I. Dönemine kabul edilmistir.) – I. Dönem Oltu Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.12.1952

 

Yasin bey (HAŞİMOĞLU)OLTU

Yasin Bey (291) (HAŞİMOĞLU)

Oltu – 1895, Tahir – Hanife – Rusya’da Ortaokul – Rusça – Rus Hükümetinde Memur, Bagçecik Köyü Ögretmeni, Bakü İslam Hayır Cemiyeti Yetim Yurdu Müdürü, Kars Tabyaları Muhafız Bölük Komutanlıgında görev aldı, Oltu Hükümet Kuvvetlerine katıldı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Oltu Mebusu (Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Oltu için seçilmis ise de BMM’nin I. Dönemine kabul edilmistir.) – I. Dönem Oltu Mil letvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 15.04.1986

***

287 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Atay” soyadını taşıdığı görülmüştür.

288 Özlük dosyasında bulunan yazışmalarda isminin ailesi tarafından “Mustafa Ratıp” olarak beyan edildiği görülmüştür.

289 TBMM’nin; I. Dönem kayıtlarına “Vehbi”, II. Dönem kayıtlarına ise “Mustafa Vehbi” olarak geçmiştir.

290 Özlük dosyasında bulunan 07.10.1947 tarihli Özgeçmişte, adı ve soyadını “Rüstem Acar (Hamsioğlu)” olarak beyan ettiği görülmüştür.

291 Özlük dosyasında bulunan 04.10.1947 tarihli Özgeçmişte adı ve soyadını “Yasin Akdağ”, 11.04.1970 tarihli dilekçesinde ise, “Yasin Haşimoğlu (Akdağ)” olarak beyan ettiği görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

40 + = 42