Cumhuriyetin ilk vekilleri – E

Cumhuriyetin ilk vekilleri – E

YASAMA DÖNEMI / 1920 – 1923

(Edirne, Elaziz /Elazığ), Erzurum, Ergani (Diyarbakır), Ertuğrul (Bilecik), Erzincan)

 

cafer tayyar bey (EĞİLMEZ)EDİRNE

Cafer Tayyar Bey (105) (EĞİLMEZ)

Yugoslavya/Pristine – 1877, Emin – Kamile – Harbiye, Erkân-ı Harb iye – Askerlik, Miralay – 72. Kovanova Bölge Komutanlığı 72. Alayı Bölük Komutanı, 17. Alay Tabur Komutanı, Ipek Sancagı Mutasarrıfı, Mürettep II. Kolordu Kurmay Subayı, Üsküdar Bölge Komutanı, Divânı Harp Azası, 4. Kolordu Kurmay Başkanı, 1. Tümen Komutanı, 2. ve 1. Kolordu Komutanı, Trakya Bölgesi Müdâfaa-i Hukuk Teşkilatı Kurucusu, Trakya Milli Komutanı – I. Dönem Edirne Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.01.1958

 

Faik bey (Mehmet Faik Kaltakkıran)EDİRNE

Faik Bey (106) (Mehmet Faik KALTAKKIRAN)

Edirne – 1870, Ahmet Badi – Saide Edibe – Kastamonu ve Trabzon Rüştiyeleri – Fransızca – Ziraatçılık, Bagcılık, Bahçıvanlık, Edirne ili Nüfus İdaresi Pasaport Kâtibi, Konya ili Mektupçuluk Kalemi 2. Mümeyyizi, İstanbul Reji İdaresinde Çevirmen – Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti Üyesi, Trakya-Pasaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu üyesi ve Merkez Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II., III. ve IV. Dönem Edirne Mebusu (18.03.1920’de İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Edirne Milletvekili – Büyük Millet Meclisi Reis Vekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.01.1948

 

İsmet Bey (Mustafa İsmet İnönü)

EDİRNE

İsmet Bey (107) (Mustafa İsmet İNÖNÜ)

İzmir – 1884, Mehmet Resit – Cevriye – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Alman ca, Fransızca ve Ingilizce – Askerlik, Ferik – Siyaset – Fahri Müderris, Erkân-ı Harbiye 3. Sube Müdürü, Harbiye Nezâreti Müsteşarı ve Sulh Hazırlığı Encümeni Reisi – I. Dönem Edirne Milletvekili – Muvakkat Icra Vekilleri Heyeti Üyesi, Erkân-ı Harbiye Reisi, Garp Cephesi Şimal Grubu Kumandanı, Umûm Garp Cephesi Kumandanı, Mudanya Mütareke Konferansı Türk Ordusu Bas Kumandanlığı Temsilcisi, 1. ve 2. Icra Vekilleri Heyeti Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye Vekili, 4. ve 5. Icra Vekilleri Heyetinde Hariciye Vekili, Lozan Sulh Konferansı Türk Murahhas Heyeti Reisi – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli.  Ölüm Tarihi: 25.12.1973

 

Kazım Karabekir PaşaEDİRNE

Kâzım Karabekir Paşa (Kazım KARABEKİR)

İstanbul – 1882, Mehmet – Havva – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca, Rusça – Askerlik, Ferik – Eğitim, Içtimâiyât – Çanakkale 14. Tümen Komutanı, 1. Ordu ve Irak 6. Ordu Kurmay Başkanı, 18., 2., Erzincan 1. Kafkas ve Erzurum 15. Kolordu Komutanı, Yazar – I. Dönem Edirne Milletvekili (Aydın, Karasi, Menteşe’den seçilmiş, Edirne’yi tercih etmiştir.) – Doğu Cephesi Komutanı, Kars Konferansı Türk Heyeti Başkanı – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli. Ölüm Tarihi: 26.01.1948

 

Şeref Bey (Mehmet Şerafettin AYKUT)EDİRNE

Şeref Bey (108) (Mehmet Şerafettin AYKUT)

Bagdat – 1874, Arif – Fethiye (Fatma) – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca, Arapça, Fars ça – Türk Dili ve Tarihi – Dava Vekili – Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Maârif, Mektep ve Terakki Dergileri Yazarı, Izmir’de Hizmet Edirne’de Yeni Edirne Trakya Gazeteleri yayıncısı, Trakya ve Pasaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Edirne Mebusu (Tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Edirne Millet vekili – Büyük Millet Meclisi 1. Sube Başkanı – Evli, 2 Çocuk.  Ölüm Tarihi: 17.05.1939

 

Hacı Feyzi Bey (Mehmet CELAYİR)ELAZİZ (ELAZIĞ)

Hacı Feyzi Bey (Mehmet CELAYİR)

Keban – 1849, Mahmut – Fatma – Rüstiye – Maliyeci – Keban Mal Müdürü, Erzurum Kongresi Elaziz Delegesi – I. Dönem Elaziz Milletvek ili – Bekâr, 9 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.12.1940

 

 

Hüseyin Bey (GÖKÇELİK)ELAZİZ (ELAZIĞ)

Hüseyin Bey (109) (GÖKÇELİK)

Elazıg/Milikan – 1867, Mehmet – Fatma – Husûsî – İstanbul Müdür iyeti Umûmîyesi 8. Bölük Polis Neferi ve Çavusu, Mamuratü’l-Azîz (Elaziz) Vilâyeti 3. ve 2. Sınıf Komiseri, Erzurum Ili 2. Komiseri, Bingaz i, Sivas ve Mamuratü’l-Azîz 2. Komiseri, Diyarbekir Baskomiseri, Bitlis ve Diyarbekir Polis Müdürü – I. Dönem Elaziz Milletvekili – Ankara İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.08.1933

 

Muhittin Bey (ÇÖTELİ)ELAZİZ (ELAZIĞ)

Muhittin Bey (110) (ÇÖTELİ)

Elazıg – 1866, Ishak – Hadice – Rüstiye – Ziraatçı – Çiftçi – Belediye Meclis Üyesi, Belediye Başkanı, Il Genel Meclis Üyesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde görev yaptı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Elaziz Mebusu- I. Dönem Elaziz Milletvekili – Harp Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.08.1928

 

Mustafa Şükrü Bey (Mustafa ÇAĞLAYAN)ELAZİZ (ELAZIĞ)

Mustafa Şükrü Bey (Mustafa ÇAĞLAYAN)

Elazıg/Zerteriç – 1882, Hacı Ahmet – Hadice – Elaziz Rüstiyesi – Hukukçu – Mamuratü’l-Azîz Istinaf Mahkemesi Savcılıgı Kâtibi, Keban Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Elaziz Merkez Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi ve Mukavelât Muharriri (Noter), Istinaf Mahke mesi BasKâtibi, Istinaf Mahkemesi Aza Mülâzımı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Elaziz Mebusu – I. Dönem Elaziz Milletvekili (Elaziz Merkez Bidâyet Savcılıgı görevine atanmıs ve bu görevi terc ih etmesi nedeniyle 06.12.1920’de Milletvekilliginden istifa etmis -müstafi- sayılmıstır.) – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.08.1936

 

Naci Bey (Mehmet Naci Karaali)ELAZİZ (ELAZIĞ)

Naci Bey (Mehmet Naci KARAALİ)

Harput – 1856, Ismail – Zeliha – Elaziz Rüstiyesi, Maliye Meslek Okulu – Maliyeci – Maliye Memuru, Urfa, Edirne, Izmit, Beyrut, Izmir Mal Müdürü ve Defterdarı, Konya Defterdarı – I. Dönem Elaziz Milletvek ili – Büyük Millet Meclisi 2. Sube Reisi, Ziraat Bankası Idare Meclisi Başkanı – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.11.1931

 

rasim bey (Mustafa Rasim tekin)ELAZİZ (ELAZIĞ)

Rasim Bey (Mustafa Rasim TEKİN)

Arapkir – 1877, Halil – (Zeliha) Havva – Rüstiye – Dava Vekili – Arapkir ve Harput Ilçeleri Tahrirat Kalemi Kâtibi, Arapkir Ermeni Okulu Türkçe Ögretmeni, Elaziz Il Idare Meclisi II. Kâtibi, Il Gazetesi Yazı İşleri Yardımcısı, Elaziz Istinaf Mahkemesi Savcılık Kalemi Kâtibi, Akçadag, Çarsancak (Akpazar), Keban ve Pötürge Ilçeleri Bidâyet Mahkemeleri Baskâtibi, Ayıntab Livası Idare Meclisi Baskâtibi, Dava Vekili – I. Dönem Elaziz Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.09.1939

 

Tahsin Bey (Hasan Tahsin BERK)ELAZİZ (ELAZIĞ)

Tahsin Bey (111) (Hasan Tahsin BERK)

Selanik – 1881, Kasım – Nesibe – Selanik Askerî Rüstiyesi ve Husûsî – Arapça, Rusça, Ingilizce – Maliye – Selanik Ziraat Bankası Şubesi Kâtibi, Merkez Liva Muhasebe Kalemi Kâtibi ve Bagdat Vilâyeti Emlâk-ı Emriye Müdürü, Gelir Müfettisi, Hüdavendigar Defterdar Vekili, Mamuratü’l-Azîz (Elaziz) Vilâyeti Defterdarı – I. Dönem Elaziz Milletvekili (Maliye Vekâleti Temsilcisi olarak Moskova Elçiligi Tems ilciligine atanması nedeniyle 11.12.1920’de Milletvekilliginden istifa etmis sayılmıstır.) – Evli.Ölüm Tarihi: 03.03.1943

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriERGANİ (DİYARBAKIR)

Ali Şefik Bey (112)

1. Dönem Ergani Milletvekili (Mazbatasının tanziminden önce istifa etmis, yerine Salih Bey seçilmiştir.)

 

 

İbrahim Hakkı Bey (AKGÜN)ERGANİ (DİYARBAKIR)

İbrahim Hakkı Bey (113) (AKGÜN)

Palu – 1889, Mehmet (Raif) – Nazlı – Diyarbekir Sultânîsi – Palu Mal Müdürlügü Kâtibi, I. Dünya Savasında Doğu Cephesi Yedek Nakliye Subayı, Il Genel Meclis Üyesi – I. Dönem Ergani Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.08.1956

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriERGANİ (DİYARBAKIR)

Kadri Bey (114)

Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Ergani Mebusu – I. Dönem Ergani Milletvekili (Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân 11.04.1920’de kapatılmasından sonra uzun süre TBMM’ye katılmaması üzerine durumu, 24.10.1920’de gizli birlesimde görüsülmüs ve 27.10.1920’de alınan 61 sayılı Kararla, bu tarihten itibaren İstanbul Meclis’inden gelen Milletvekillerinin TBMM Üyesi sayılmayacagı kabul edilmiştir. Bu karar doğrultusunda 1. Şubenin adı geçenin Milletvekilliğinin reddi konusundaki 21.12.1920 tarihli Kararı, 10.02.1921’de Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır.)

 

Kazım Bey (ORAL)ERGANİ (DİYARBAKIR)

Kâzim Bey (115) (ORAL)

Maden – 1892, Yusuf (Vehbi) – Güllü – Maden Rüstiyesi – Çiftçi, Ögretmen – Ergani Maden Liva Meclisi 2. Kâtibi, Ergani Idadisi Türkçe Ögretmeni – I. Dönem Ergani Milletvekili (Seçim sonu Mazbatasının tanziminden önce istifa etmis, istifa mektubu Genel Kurulun 02.09.1920 tarihindeki birlesiminde okunup onaylanarak kabul edilmis, yerine Ali Sefik Bey seçilmistir.) – Bekâr. Ölüm Tarihi: 16.04.1985

 

mahmut Bey (SIĞNAK)ERGANİ (DİYARBAKIR)

Mahmut Bey (SIGNAK)

Secadet (116)- 1866, Fenak (Mehmet) – Ayse – Bagdat Rüstiyesi – Fransızca, Arapça – Edebiyat, Matematik – Çiftçi, Vakı’ar Muhasebec isi ve Müdürü – I. Dönem Ergani Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.12.1942 (117)

 

Mehmet Emin Bey (GİRAY)ERGANİ (DİYARBAKIR)

Mehmet Emin Bey (118) (GİRAY)

Palu – 1865, Hacı Osman – Emine – Palu Rüstiyesi – Ermenice, Kürtçe, Zazaca – Palu Belediyesinde Kâtip ve Tapu Memuru, Belediye Reisi, Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtında görev yaptı – I. Dönem Ergani Milletvek ili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: Subat 1925 (119)

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriERGANİ (DİYARBAKIR)

Memduh Bey (120)

22. Dönem Ergani Milletvekili (22.08.1920’de Meclise katılmadan istifa etmistir yerine Mehmet Emin Bey seçilmistir.)

 

 

Nüzhet bey (Ahmet Nüzhet SARAÇOĞLU)ERGANİ (DİYARBAKIR)

Nüzhet Bey (Ahmet Nüzhet SARAÇOGLU)

Çemisgezek/Mescit Mah. – 1861, Ismail Hakkı – Rahime – Medrese ve Husûsî – Mülki idare Amiri – Dersim Mukavelât Muharriri (Noter), Kızılkilise, Çemisgezek ve Mazgirt Nüfus Memuru, Nâzimiye Ilçesi Âsar Memuru, Çarsancak (Akpazar) Ilçesi Âsar-Ambar Memuru, Ovacık Kaymakam Vekili, Vaskovan (Akçapınar), Sin (Geyiksu), Muhundu (Darıkent) Nahiye Müdürü, Iringil Bucak Müdürü, Çemisgezek Kaymakam Vekili – I. Dönem Ergani Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.12.1942

 

Rüştü bey (Bulduk)ERGANİ (DİYARBAKIR)

Rüştü Bey (121) (BULDUK)

Palu – 1874, Necip – Kadriye – Rüstiye – Müstantik (Sorgu Hâkimi), Çiftçi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Ergani Mebusu – I. Dönem Ergani Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1924

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriERGANİ (DİYARBAKIR)

Salih Bey(122)

Müftü – I. Dönem Ergani Milletvekili (Meclise gelmeden istifa etmistir.)

 

 

Sırrı bey (Ali Sırrı ÖZATA)ERGANİ (DİYARBAKIR)

Sırrı Bey (123) (Ali Sırrı ÖZATA)

Çemisgezek – 1884, Hasan Rıza – Güllü – Sultânî – Maliyeci – Birecik Ziraat Bankası Muhasebe Kâtibi, Çemisgezek ve Mazgirt Tahsil Memuru, Ovacık Ilçesi Mal Müdürü, Siverek Tahsil Memuru, Lice, Direk, Nusaybin ve Çermik, Mal Müdürü – I. Dönem Ergani Milletvekili – Pozantı İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.02.1936

 

Ahmet Bey (LAKŞE)ERTUĞRUL (BİLECİK)

Ahmet Bey (124) (LAKSE)

Bosna – 1883, Mehmet – Gülsüm – Rüstiye – Sırpça – Ziraat – Çiftçi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde görev yaptı – I. Dönem Ertugrul Milletvekili (20.01.1921’de Milletvekilliginden müstafi sayılmıstır.) – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.10.1935

 

Halil Bey (IŞIK)ERTUĞRUL (BİLECİK)

Halil Bey (IŞIK)

Sögüt – 1879, İbrahim – Gülsüm – Harbiye – Arapça, Farsça, Fransızca – Subay ve Ögretmen – Serbest Ticaret, Söğüt Rüştiye ve idadisi Öğretmeni, Müdâfaa-i Hukuk Teskîlâtında görev yaptı, 5. Balıkesir Kongre Temsilcisi – I. Dönem Ertuğrul Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.11.1935

 

Mustafa Kemal Bey (GÜNEY)ERTUĞRUL (BİLECİK)

Mustafa Kemal Bey (GÜNEY)

Bilecik – 1880, Ibrahim – Hatice – Bilecik Rüstiyesi – Hukukçu – Sögüt Ilçesi Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Ertugrul Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Yenisehir Ilçesi Sorgu Hâkim Yardımcısı, Sögüt Bidâyet Mahkemesi Sorgu Hâkim Yardımcısı, Hüdavendigar Ili Istinaf Mahkemes i Savcılıgı Baskâtibi, Sögüt Bidâyet Mahkemesi Müstantigi, Dörtyol Müstantigi, Kütahya Bidâyet Mahkemesi üyesi, Bilecik Beled iye Başkanı – I. Dönem Ertugrul Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.08.1943

 

Necip Bey (SOYDAN)ERTUĞRUL (BİLECİK)

Necip Bey (SOYDAN)

Bursa/Yenisehir – 1890, Ali – Emire – İstanbul Mülkiye Mektebi – Mülki Idare Amiri – Bursa Il Maiyet Müdürü, Yenisehir Ilçesi Özel Saymanlık Kâtibi, Erdek, Edremit ve Ilıca Nahiye Müdürü, Çarsancak (Akpazar) Harran ve Raka Kaymakamı – I. Dönem Ertuğrul Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.02.1959 (125)

 

Osmanzade Hamdi Bey (Ahmet Hamdi AKSOY)ERTUĞRUL (BİLECİK)

Osmanzade Hamdi Bey (126) (Ahmet Hamdi AKSOY)

İzmir – 1883, Ismail Fethi – Fatma Bedriye – İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi – Ziraatçı ve Gazetecilik – Çiftçi, Hak, Tasvir-i Efkâr ve Yenigün Gazeteleri Yazarı ve Yazı İşleri Müdürü, Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Çatalca Sorumlu Kâtibi – I. Dönem Ertugrul Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 27.05.1961 (127)

 

Emin Bey (Mehmet Emin LEKİLİ)ERZİNCAN

Emin Bey (Mehmet Emin LEKİLİ)

Bursa – 1883, Sadrettin – Melaike – Idadi – Az düzey Fransızca – MülkiIdare Amiri – Dâhiliye Nezâreti Bucak Müdürü, Kigı, Dirik, Palu, Cizre Kaymakamı, Bursa Ili Iskan ve Göçmenler Memuru, Pülümür Ilçesi Kaymakamı – I. Dönem Erzincan Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.12.1950

 

Hüseyin bey (AKSU)ERZİNCAN

Hüseyin Bey (AKSU)

Erzincan – 1893, Seyit Ali – Fatma Gülüzar – Erzincan Rüştiyesi – Ziraatçı – I. Dünya Savasında Milis Kuvvetleri Komutanı, Milli Mücadelede Asayiş Müfrezeler Komutanı – I. Dönem Erzincan Mil letvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.12.1976

 

Osman Fevzi Efendi (TOPÇU)ERZİNCAN

 

Osman Fevzi Efendi (TOPÇU)

Erzincan – 1861, Sadık – Zübeyde – Medrese ve Husûsî – Arapça, Farsça, Din Bilgisi, Felsefe, Islam Tarihi ve Doğu İlimleri – Müderris – Erzincan Müftüsü – Erzincan Büyük Camii Kürsü Vaizi ve Erzincan Müftüsü, Doğu İlleri Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. Dönem Erzincan Mebusu – I. Dönem Erzin can Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.12.1939

 

Şeyh Hacı Fevzi efendi (Fevzi BAYSOY)ERZİNCAN

Şeyh Hacı Fevzi Efendi (128) (Fevzi BAYSOY)

Erzincan – 1864, Fehmi – Gülsüm – Husûsî – Arapça, Farsça – Naksibendi Dergâhı Postnisini ve Erzincan Temsilcisi (I. Dünya Savasında Ruslar tarafından tutsak edilerek Ti’is’e götürüldü, 9 ay sonra serbest bırakıldı.) Erzurum Kongresi Erzincan Temsilcisi, Hey’et-i Temsîliye Üyesi, Erzurum, Sivas Kongresi Hey’et-i Temsîliye Üyesi – I. Dönem Erzincan Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 1924

 

Tevfik Bey (Mehmet Tevfik KÜTÜKBAŞI)ERZİNCAN

Tevfik Bey (Mehmet Tevfik KÜTÜKBAŞI)

Erzincan – 1880, Hacı Etem – Firdes – Rüstiye ve Medrese – Fransızca, Arapça, Farsça – Mülki Idare Amiri – Refahiye ve Kemaliye ilçeleri Tahrirat Kâtibi, Erzincan Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi ve Baskâtibi, Selepür ve Mollakendi Bucak Müdürü, Kuruçay Kaymakam Vekili – I. Dönem Erzincan Milletvekili – Adliye Vekâleti Husûsî Kalem Müdürü – Kırmızı-YEŞİL ŞERİİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.04.1942

 

Asım Vasfi bey (Asım MÖHÖRDAROĞLU)ERZURUM

Asım Vasfi Bey (129) (Asım MÖHÖRDAROĞLU)

Erzurum – 1891, Ismail (Hakkı) – Behiye – Erzurum Mülkiye Idadisi – Iktisat ve Tica ret – Tüccar, ittihâd ve Terakkî Fırkası Üyesi, Teşlikât-ı Mahsusa Görevlisi (Topladığı Milis Kuvvetleriyle Doğu Cephesinden Ruslara karsı Gerilla savası yaptı.) – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.08.1966

 

Celalettin Arif BeyERZURUM

Celâlettin Arif Bey (130)

İstanbul – 1875, Mehmet Arif – Mekteb-i Sultânî, Paris Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilimler Okulu – Hukukçu, Müderris – Kahire’de Dava Vekili, İstanbul Mülkiye Mektebi Anayasa Hukuku Öğretmeni, Millî Ahrar Fırkası Kurucu Üyesi, İstanbul Dava Vekilleri Cemiyeti Başkanı, Yazar – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân Başkan Vekili ve Başkanı, Felâh-ı Vatan Grubu Başkanı – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Muvakkat Icra Vekilleri Heyeti Üyesi, Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı, 1., 2. ve 4. Icra Vekilleri Heyeti Adliye Vekili – Adliye Encümeni Reisi, Hariciye Encümeni Reisi (Roma Temsilciligine atandı.) Ölüm Tarihi: 18.01.1930 (131)

 

Hüseyin Avni Bey (ULAŞ)ERZURUM

Hüseyin Avni Bey (ULAŞ)

Kümbet Köyü/Erzurum – 1887, Mustafa – Münire – İstanbul Dâru’l-Fünûnu Hukuk Şubesi – Dava Vekili – I. Dünya Savasında Doğu Cephesi 9. Fırka 50. Alay Takım Komutanı (Üsteğmen), Erzurum Hazine Dava Vekili, Doğu Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde görev yaptı, Erzurum Kongresi Doğu Beyazıt Delegesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Büyük Millet Meclisi Reis Vekili – Kavânîn Maliye Encümen i Reisi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 23.02.1948 (132)

 

İsmail Bey (İsmail naim sanıvar)ERZURUM

İsmail Bey (İsmail Naim SANIVAR)(133)

Erzurum – 1865, imam Recep – Gülsüm – Harbiye – Askerlik, Yarbaylık – Erzurum İdadisi Dâhiliye Zabiti, 4. Ordu Bölük ve Tabur Komutanı, 9. Kolordu Tabur Komutanı, 50. Alay Komutan Yardımcısı, 29. Fırka Kayseri Asker Alma Şubesi Başkan Vekili, 29. Fırka Erzurum Askerlik Şubesi Başkanı, Erzincan 15. Kolordu Askerlik Şubesi Başkanı – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Gümüş Liyakat Madalyası sahibi – Evli, 5 Çocuk. (134) Ölüm Tarihi: 20.12.1924 (135)

 

Mehmet salih efendi (YEŞİLOĞLU)ERZURUM

Mehmet Salih Efendi (YEŞİLOGLU)

Erzurum – 1877, Mustafa Niyazi – Hacer – Dârü’l-muallimîn (Erkek Öğretmen Okulu) ve Medrese – Arapça, Farsça – Eğitimci – Merkez İptidai Mektebi Bas Öğretmeni ve Müdürü, Serbest Ticaret, Bursa Redd-i İlhak Cemiyeti Kurucusu ve Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi – Evli. Ölüm Tarihi: 03.07.1954

 

Mustafa Durak Bey (SAKARYA)ERZURUM

Mustafa Durak Bey (136) (SAKARYA)

Erzurum – 1876, Ahmet – Peruza – İstanbul Polis Okulu – Emniyet Müdürü – Erzurum Emniyet Müdür Vekili ve Müdürü, Bitlis Polis Müdürü, Bitlis Milis Tabur ve Alay Komutanı, Ankara ve Adana Poliis Müdürü – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Emniyet-i Umûmîye Müdürü, Kars Vali Vekili – Müdâfaa-i Hukuk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi – Evli. Ölüm Tarihi: 21.10.1942 (137)

 

Nusret efendi (Mehmet Nusret SUN)ERZURUM

Nusret Efendi (138) (Mehmet Nusret SUN)

Erzurum – 1877, Ömer Fazlı – Nene Sultan – İstanbul Fatih Medresesi – Arapça, Farsça – Müftü – 4. Ordu 25. Alay 4. Tabur imamı, 2. Ordu 142. Alay imamı, 9. Kolordu 82. Alay imamı, Kafkas 10. Fırkası 28. Alay imamı, 32. Alay 1. Tabur imamı – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 18.10.1930 (139)

 

Süleyman necati bey (Süleyman necati GÜNER (GÜNERİ))ERZURUM

Süleyman Necati Bey (140) (Süleyman Necati GÜNER (GÜNERI))

Kigı – 1889, Galip – Emine – Konya Hukuk Mektebi – Fransızca – Gazeteci ve Ögretmen – Konya Ittihâd ve Terakkî İdadisi Ögretmeni, Erzurum Ittihâd ve Terakkî Mektebi Müdürü ve Türkçe Öğretmeni, Albayrak Gazetesi sahibi, Konya ittihâd ve Terakkî Okulu Müdürü, Erzurum Kongresi Şarki Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Karaköse Delegesi ve Kongre Divân Kâtibi, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu – I. Dönem Erzurum Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.06.1944

 

Zihni bey (ORHON)ERZURUM

Zihni Bey (ORHON)

Erzurum – 1883, Hacı Osman – Miyese – Harbiye – Askerlik, Binbası, Mülki Ida re Amiri – 4. Ordu 22. ve 19. Süvari Alayları Subayı, Rusya Hudud Kumandanlığı Subayı, 7. Fırka 3. Süvari Müfettişliği Yaveri, 8. Aşiret Süvari Alayı Subayı, 2. Kafkas Livası İdare Reisi Vekili, Sivas Merkez Asayiş Bölge Komutanı, Kafkas Harekâtı Mürettep Süvari 1. Alay Komutanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu – I. Dönem Erzurum Milletvekili (Sinop Mutasarrıf ve Komutanı görevini tercih etmesinden dolayı istifası 27.11.1920’de Genel Kurulda okunarak kabul edilmiştir.) – Bekâr, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.02.1955 (141)

 

ziya bey (Ziyaettin GÖZÜBÜYÜK)ERZURUM

Ziya Bey (Ziyaettin GÖZÜBÜYÜK)(142)

Erzurum – 1876, Ali – Hadice – Erzurum Mülkiye Rüştiyesi ve Medrese – Arapça, Farsça – Müderris – Erzurum Dârü’l-Hilâfe Mektebi Müdürü, Erzurum Belediye Meclisi, Maarif ve İstinaf Mahkemesi Azası, Müftü Vekili, Erzurum Dârü’l-hilâfetü’l-âliyye Medresesi Müdürü – I. Dönem Erzurum Milletvekili (Milletvekilliğinden istifası 25.04.1920’de Genel Kurulda okunarak kabul edildi.) – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.12.1944

 

Abdullah Azmi efendi (TORUN)ESKİŞEHİR

Abdullah Azmi Efendi (TORUN)

Eskişehir – 1869, Hacı Kasım – Şerife – İstanbul Hukuk Mektebi – Hukukçu – Manastır İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairesi Üyesi, Heyeti ithamiye Başkanı ve Olağanüstü Mahkeme Üyesi, İstanbul Sulh Hâkimi ve İstanbul Bidâyet Mahkemesi Üyesi – Osmanlı Meclis-i  Meb’ûsân I., II. ve III. Dönem Kütahya, IV. Dönem Eskişehir Mebusu – I. Dönem Eskişehir Milletvekili – Kanûnî Esâsî ve Adliye Encümeni Reisi – Büyük Millet Meclisi 2. Reis Vekili – 3. ve 4. İcra Vekili Heyeti Umûru Ser’iye Vekili – Evli. Ölüm Tarihi: 27.09.1937(143)

 

Emin Bey (Mehmet Emin SAZAK)ESKİŞEHİR

Emin Bey (144) (Mehmet Emin SAZAK)

Sazak Köyü/Eskişehir – 1882, Abdurrahman – Fatma – Medrese – Ziraatçı – Serbest Ticaret, Kereste Fabrikası Kurucusu, Genel Meclis ve Liva İdare Heyeti Üyesi, Müstantik (Sorgu Hâkimi), Mihalıççık Ticaret Odası Başkanı – I. Dönem Eskişehir Milletvekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.01.1960

 

Eyüp Sabri Bey (Eyüp Sabri AKYOL (AKGÖL))ESKİŞEHİR

Eyüp Sabri Bey (145) [Eyüp Sabri AKYOL (AKGÖL)]

Yugoslavya/Ohri – 1876, Sadık – Hayriye – Harbiye – Fransızca – Askerlik – Kolagası (Kıdemli Yüzbası) Ohri Redif Taburu Kumandanı, Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Kurucu Üyesi, Ittihâd ve Terakkî, Teceddüt Fırkası Merkez Heyeti Üyesi, Manastırda Hürriyet Kahramanı ilan edildi, Teskîlât-ı Mahsusa Görevlisi, (Fransızlar tarafından tutuklanarak Malta Adasına gönderildi, 4 yıl esir kaldı.), YEŞİL Ordu Cemiyeti Kurucusu, – I. Dönem Eskişehir Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.08.1950

 

Hacı veli efendi (Veliyullah akbaşlı)ESKİŞEHİR

Hacı Veli Efendi (146) (Veliyullah AKBAŞLI)

Romanya/Mankalya – 1859, Ömer – Zeliha – Tüccar – Hürriyet ve Itilâf Fıkrası Eskisehir Subesi Başkanı, Eskişehir Belediye Reisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Eskişehir Mebusu – I. Dönem Eskişehir Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.03.1928

 

halil ibrahim efendi (SİPAHİOĞLU)ESKİŞEHİR

Halil İbrahim Efendi (SİPAHİOĞLU)

Eskişehir – 1862, Yusuf – Zeynep – Eskişehir Rüştiyesi – Ticaret – Lüle Taşı Madenciliği Ticareti, Eskişehir Belediye Başkanı, Sivas Kongresi Eskişehir Delegesi – I. Dönem Eskişehir Milletvekili – Evli, 3 Çocuk.(147) Ölüm Tarihi: 23.11.1947 (148)

 

Hüsrev sami bey (KIZILDOĞAN) (SAMİ AYDOĞMUŞ)ESKİŞEHİR

Hüsrev Sami Bey (149) (KIZILDOĞAN) (Sami AYDOĞMUŞ)

Yunanistan/Gümülcine – 1884, Hüseyin – Hafize – Mühendishâne-i Berri-yi Hümayun (Topçu Harbiyesi) – Fransızca – Askerlik, Topçu Yüzbaşı – Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Dıs Merkezi Üyesi, 8. ve 17. Topçu Alay Yaveri, 33. Cebel Taburu 2. Bölük Kumandanı, İstanbul I. Remont Encümeni Üyesi, Teskîlât-ı Mahsusa Görevlisi, Sivas Kongresi Eskişehir Delegesi ve Hey’et-i Temsîliye Üyesi, Çiftçi – I. Dönem Eskişehir Milletvekili – Isparta İstiklal Mahkemesi Üyesi, YEŞİL Ordu Cemiyeti Kurucusu – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.03.1942

 

mehmet niyazi bey (Mehmet ÇAMOĞLU)ESKİŞEHİR

Mehmet Niyazi Bey (Mehmet ÇAMOĞLU)

Sivrihisar – 1863, Hacı Ahmet – Fatma – Medrese – Tüccar – Serbest Ticaret, Küçükbaş hayvan yetistiriciligi, Liva Meclisi ve Idare Heyeti Üyesi – I. Dönem Eskisehir Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.11.1945

 

 ***

104 TBMM’nin; I., II. ve IV. Dönemlerinde “Zülfü”, V. ve VI. Dönemlerinde ise “Zülfü Tigrel” olarak kayıtlara geçmiştir.

105 TBMM’nin; I. Döneminde “Cafer Tayyar Bey”, II. Döneminde ise “Cafer Tayyar Pasa” olarak kayıtlara geçmiştir.

106 TBMM’nin; I.- IV. Dönemlerinde “Faik”, V. ve VI. Dönemlerinde ise “Faik Kaltakkıran” olarak kayıtlara geçmiştir.

107 TBMM’nin; I. Döneminde “İsmet Bey”, II.-IV. Dönemlerinde “İsmet Paşa”, V.-XIV. Dönemler ile Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nda ise “İsmet İnönü” olarak kayıtlara geçmiştir.

108 Mazbatası ve İsim Defteri “Mehmet Seref” adına düzenlenmiş, I. ve IV. Dönem tutanaklarında “Şeref”, V. ve VI. Dönem tutanaklarında ise “Şeref Aykut” olarak kayıtlara geçmiştir.

109 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Gökçelik” soyadını taşıdığı görülmüştür.

110 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Çöteli” soyadını taşıdığı görülmüştür.

111 TBMM’nin; I. Döneminde “Tahsin”, III. ve IV. Dönemlerinde “Hasan Tahsin”, V. Döneminde ise “Tahsin Berk” olarak kayıtlara geçmiştir.

112 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

113 Mazbatası “Hakkı” adına düzenlenmiş, İsim Defteri’nde “İbrahim Hakkı”, tutanaklarda ise “İbrahim Hakkı” ve “Hakkı” olarak kayıtlara geçmiştir.

114 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

115 TBMM’nin; I. Döneminde “Kâzım”, II. Döneminde ise “Kâzım Vehbi” olarak kayıtlara geçmiştir.

116 MERNIS’ten çıkarılan, vukuatlı nüfus kayıt örneğinde Doğum yeri, “Secadet” olarak görünürken, özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında “İstanbul” olarak geçtiği görülmüştür. Bu arada, Elâzığ Palu ilçesinden çıkarılan diğer bir nüfus kaydında -kapalı kayıt- Doğum yeri olarak “Palu” görünmektedir.

117 Özlük dosyasında bulunan yazışmalarda, Mahmut Sıgnak’ın 26.12.1942 tarihinde vefat ettiğinin, oğlu Mehmet Muhittin tarafından beyan edildiği görülmüştür.

118 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan “Osmanlı Nüfus Tezkeresi” görülmüş, ancak, bağlı olduğu kütükteki nüfus kayıtları, 1925 yılında zarar gördüğünden, MERNIS’ten yeni kaydına ulaşılamamıştır. Oğlunun çıkarılan nüfus kaydında “Giray” soyadını taşıdığı belirlenmiştir.

119 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan bilgiye göre, “13 Subat 1925’te Şeyh Sait’in başlattığı doğu ayaklanmasında, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından Palu’ya bağlı Karabegan Nahiye Müdürlüğüne atandığı sırada, bir subay komutasında sekiz jandarma eriyle ilçe merkezine giderken, pusuya düşürülerek, subayla birlikte şehit edildiği” anlaşılmaktadır.

120 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

121 Nüfus kütükleri yandığı için, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, esi ve çocuklarının kaydına ulaşılabilmiştir. Ailesinin “Bulduk” soyadını taşıdığı görülmüştür.

122 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamıştır.

123 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Özata” soyadını taşıdığı görülmüştür.

124 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, isminin “Ahmet Hamdi Dakse” olarak geçtiği görülmüştür.

125 Özlük dosyasında, 19.01.1959 tarihinde vefat ettiğine ilişkin, Bursa Valiliğinin, 10.02.1969 tarihli yazısı bulunmaktadır.

126 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Osmanzade Hamdi”, V. Döneminde ise “Hamdi Aksoy” olarak kayıtlara geçmiştir.

127 TBMM Genel Sekreterliğinin, 20.01.1969 tarihli yazısına cevaben, İzmir Valiliği’nin 31.01.1969 tarihli yazısında;

“Ahmet Hamdi Aksoy’un, 27.05.1957 tarihinde vefat ettiğinin” TBMM’ye bildirildiği özlük dosyasından görülmüştür. Diğer taraftan MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneği ile İzmir Konak Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 14.10.1991 tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, Ahmet Hamdi Aksoy’un 27.05.1961 tarihinde, aynı kütükte bulunan kardeşi Mustafa Faik Aksoy’un ise, 28.05.1957 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Bu durumda, İzmir Valiliğinin kardeşlerin ölüm tarihlerini sehven karıştırdığı düşünülmüştür.

128 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak çocuklarının kayıtlarına ulaşılabilmiştir. Kızlarından Fehime Hanımın evlenerek, önce “Bayoğlu” soyadını aldığı, daha sonra esinden ayrılarak, “Fırat” soyadına geçtiği, diğer kızı Arife Hanımın ise evlenerek, “Baysoy” soyadını aldığı görülmüştür.

129 TBMM’nin I. Döneminde “Asım Vasfi”, III. ve IV. Dönemlerinde ise “Asım” olarak kayıtlara geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisi ve iki kızı “Möhördaroğlu” soyadını taşırken, esi ve iki oğlunun soyadı “Mühürdaroğlu” olarak geçmektedir. Bu arada, özlük dosyasında bulunan, TBMM Başkanlığına hitaben yazdığı, 22.11.1939 tarihli dilekçeyi, “Asım Araslı” olarak imzaladığı görülmüştür. Bu konuda açıklayıcı bir bilgi edinilememiştir.

130 MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

131 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, 18.01.1930’da Paris’te vefat etmiş, cenazesi yurda getirilerek, 14.02.1930’da İstanbul Merkezefendi Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

132 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 1948 yılında vefat ettiği görünmektedir. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında ve özlük kayıtlarında bulunan, 23.02.1948 tarihi esas alınmıştır.

133 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, oğlu Ali Suni ve kızı Müsalemet’in “Sanıvar” soyadını taşıdığı görülmüştür. Diğer yandan, özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte -Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan- adı ve soyadı, “İsmail Arslan” olarak geçmektedir.

134 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, “3” çocuğu görünmesine karsın, özlük dosyasında bulunan nüfus kayıt örneğinde –Maliye Bakanlığı Emekli İşleri Müdürlüğü tasdikli- “5” çocuğu görünmektedir. Bu kayıtta bulunup, diğer kayıtta olmayan kızı “Fahriye”nin kaydı çıkarılmış, ancak oğlu “Recep Avni”nin kaydına ulaşılamamıştır. Albümde yer alan biyografide, çocuk sayısı “5” olarak gösterilmiştir.

135 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte -Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan- vefat tarihi, “1940” olarak geçmektedir. Burada geçen tarihin, Hicri “1340” yerine sehven “1940” olarak yazılmış olması olasıdır.

136 TBMM’nin; I. Döneminde “Mustafa Durak”, V. ve VI. Dönemlerinde ise “Durak Sakarya” olarak kayıtlara geçmiştir.

137 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 1942 yılında vefat ettiği görünmektedir. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında ve özlük kayıtlarında bulunan, 21.10.1942 tarihi esas alınmıştır.

138 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, esi Sükriye’nin “Sun” soyadını taşıdığı görülmüştür. Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte -Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan adı ve soyadı, “Nusret Son” olarak geçmektedir. Ayrıca, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’da soyadını “Son” olarak esas almıştır.

139 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 1930 yılında vefat ettiği görünmektedir. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan, Millî Müdafaa Vekâleti’ne ait evrakta, Mehmet Nusret’in 18.10.1930’da vefat ettiği ve 01.11.1930 tarihinde de esi Şükriye’ye maaş bağlandığı görünmekte olup, burada geçen tarih esas alınmıştır.

140 TBMM’nin; I. Döneminde “Süleyman Necati”, V. Döneminde ise “Necati Güneri” olarak kayıtlara geçmiştir.

141 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 26.02.1955, Kars Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 19.07.1995 tarihli nüfus kayıt örneğinde 26.12.1955, özlük kayıtlarında 25.12.1955, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında ise, 24.12.1955 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Burada, Kars Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen kayıt esas alınmıştır.

142 TBMM’nin; I. Döneminde “Ziya”, II. Döneminde ise “Ziyaettin” olarak kayıtlara geçmiştir.

143 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 1937 yılında vefat ettiği görünmektedir Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan, Emekli Sandığı’na ait evrakta ise, Abdullah Azmi Torun’un 27.09.1937’de vefat ettiği görünmekte olup, burada geçen tarih esas alınmıştır.

144 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Emin”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Emin Sazak” olarak kayıtlara geçmiştir.

145 TBMM’nin; I. Döneminde “Eyüp Sabri”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Eyüp Sabri Akgöl” olarak kayıtlara geçmiştir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, kendisinin “Akyol”, esi ve çocuklarının ise “Akgöl” soyadını taşıdığı görülmüştür.

146 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Akbaşlı” soyadını taşıdığı görülmüştür.

147 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişte, çocuk sayısı “7” görünmesine karsın, Eskişehir Nüfus Müdürlüğü’nün, 24.01.1969 tarihli nüfus kayıt örneği ile MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “3” çocuğunun kaydı görülmüş, bu nüfus kayıtları esas alınmıştır.

148 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 23.11.1947’de vefat ettiği görünmektedir. Özlük dosyasında bulunan, Eskişehir Valiliğinin 27.01.1969 tarihli yazısında, vefat tarihinin “23.11.1967” olarak Meclis’e bildirildiği, ancak yazı ekinde bulunan nüfus kayıt örneğinde, 23.11.1947 olarak bu tarihin geçtiği belirlenmiştir.

149 MERNIS’ten “Hüsrev Sami Kızıldoğan” isminde bir kayıt bulunamamış, ancak, esi ve çocuklarının bulunduğu kayda ulaşılabilmiş, bu kayıtta isminin “Hüsrev Sami” olarak geçtiği, esi ve çocuklarının “Kızıldogan” soyadını taşıdıkları görülmüştür. Bu arada Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelerin arasında, Noterlik tarafından tasdik edilmiş, kendisine ait nüfus hüviyet cüzdanı suretinde -Adana/Kozan nüfusuna kayıtlı adının “Hüsrev Sami Kızıldoğan” olarak geçtiği belirlenmiştir. Bahse konu olan belge esas alınarak, TBMM Başkanlığı tarafından, 08.10.1990 tarihinde Adana Valiliğine bir yazı yazıldığı ve Hüsrev Sami Kızıldogan’ın nüfus kaydının çıkarılmasının istendiği, Adana Valiliğinin, bu yazıya 14.11.1990 tarihinde cevap verdiği ve “Hüsrev Sami Kızıldoğan” ismini ilgi tutarak, “Sami Aydoğmuş” adına düzenlenmiş bir nüfus kaydını yazısının ekinde gönderdiği görülmüştür. Yaptığımız inceleme sonucu – Ana ve baba adı, Doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve vefat tarihinin örtüşmesi – bu kaydın anılan kişiye ait olduğu yargısını kuvvetlendirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

56 + = 57