Cumhuriyetin ilk vekilleri – B

Cumhuriyetin ilk vekilleri – B

YASAMA DÖNEMI / 1920 – 1923

(Batum, Bayazıt, Biga, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa)

Ahmet Fevzi Efendi (ERDEM)BATUM

Ahmet Fevzi Efendi (ERDEM)

Savsat -1885, Süleyman – Altun – Dâru’l-hilâfe Medresesi – Şavşat Müftüsü, Şavşat bölgesinde Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtının kurucusu – I. Dönem Batum Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.10.1974

 

Ahmet Nureddin (Nuri) efendiBATUM

Ahmet Nureddin (Nuri) Efendi (39)

Çoruh/Çürüksu – 1887, Mahmut – İlmiye – I. Dönem Batum Milletvekili.

 

 

Akif bey (Ahmet akif suner)BATUM

Akif Bey (Ahmet Akif SUNER)

Artvin – 1876, Ali Osman – Fatma – Medrese – Rusça – Ticaret – Çiftçi – I. Dönem Batum Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.02.1944

 

 

Ali rıza efendi (ACARA)BATUM

Ali Rıza Efendi (ACARA)

Yukarı Acara/Batum – 1879, Dursun – Ayse – Batum Medresesi, Mekteb-i Kuzât – Cemiyeti Islamiye Heyeti İdare Üyesi – I. Dönem Batum Milletvekili – Uşak Mahkemesi Aza Mülazımlıgı, Dava Vekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.08.1969

 

edip bey (Mehmed Edip DİNÇ)BATUM

Edip Bey (Mehmed Edip DİNÇ)

Artvin – 1885, Mustafa – Fatma – Murgul Medresesi – Tüccar, Müteahhit – I. Dönem Batum Milletvekili – Kars Konferansı Danışmanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.10.1963

 

atıf bey (mehmet atıf bayazıt)BAYAZIT

Atıf Bey (Mehmet Atıf BAYAZIT)

Rodos – 1882, Mehmet Hamid – Fatma Zehra – Mülkiye idadisi, Dâru’l-Fünûn Riyâziye Şubesi – Arapça, Fransızca, Farsça, Rumca – Hazro, Habab, Muzayk, Tarülula, Çanakkale, Karabiga, Dimetoka Nahiye Müdürü, Bilan, Diyadin Kaymakamı, Konya Askerî Ortaokulu Öğretmeni, İmar ve İskân Müdürü – I. Dönem Bayazıt Milletvekili – Pozantı İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.10.1940

hacı mehmet efendi (önay)BAYAZIT

Hacı Mehmet Efendi (40) (ÖNAY)

Doğubayazıt – 1844, Musa – Hatice – Medrese – Arapça, Farsça – Müderris, Liva Idare Heyeti Üyesi, Vergi Memuru – I. Dönem Baya zıt Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.01.1923

 

dr refik bey (ibrahim refik saydam)BAYAZIT

Dr. Refik Bey (41) (İbrahim Refik SAYDAM)

İstanbul – 1881, Ahmet – Zehra – Askerî Tıbbiye – Almanca, Fransızca – Emrâz-ı Dâhiliye Mütehassısı – Dâru’l-Fünûn Tıbbiye Müderrisi, Harbiye Nezâreti Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı, Genel Karargâh Sahra Sıhhiye Genel Müfettiş Yardımcısı, 3. Ordu Sıhhiye Müfettişi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Üyesi – I. Dönem Bayazıt Milletvekili – Milli Müdâfaa Vekâleti Sağlık Dairesi Başkanı – Sıhhiye ve Muâvenet-i İçtimâiye Encümeni Reisi – 3. Icra Vekilleri Heyeti Sıhhiye ve Muâvenet-i Içtimâiye Vekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 07.07.1942

süleyman sudi bey (acarbay)BAYAZIT

Süleyman Sudi Bey (ACARBAY)

Bayazıt – 1866, Abdülkadir – Hatice – Rüstiye ve Medrese – Mahkeme Başkâtibi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. ve II. Dönem Bayazıt Mebusu – I. Dönem Bayazıt Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.01.1928

 

şevket bey (beyazıt)BAYAZIT

Şevket Bey (BEYAZIT)

Bayazıt – 1883, Ali – Sebah – Rüstiye – Farsça, Arapça – Ticaret – Liva Idare Heyeti Baskâtibi, Musun, Cimin, Kemerik, Yavi Nahiye Müdürü, Bayazıt Sancagı Tahrirat Müdürü – I. Dönem Bayazıt Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.02.1943

 

hafız hamdi bey (ahmet hamdi dumrul)BİGA

Hafız Hamdi Bey (42) (Ahmet Hamdi DUMRUL)

Ayvacık – 1879, Hüseyin – Hanife – Fatih-Tophane Medresesi – Ticaret, Ayvacık, Ezine ve Bayamiç Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Şube Kurucusu – I. Dönem Biga Milletvekili – Isparta İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.11.1947

 

hamit bey (hamdi hamit karaosmanoğlu)BİGA

Hamit Bey (Hamdi Hamit KARAOSMANOĞLU)

Isparta – 1886, Salih – Şerife – İstanbul Hukuk Mektebi – Hukuk – Hâkim ve Savcı, Dava Vekili – I. Dönem Biga Milletvekili – Isparta İstiklal Mahkemesi Başkanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.08.1961

 

edip bey (Mehmed Edip DİNÇ)BİGA

Mehmet Bey (43) (DİNÇ)

Ezine – 1873, Ali – Ümmügülsüm – Rüstiye ve Husûsî – Farsça, Az düzey Rumca – Noter, Dava Vekili, Il Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi, Ziraat Meclis-i Umûmî Üyesi, Tüccar – I. Dönem Biga Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.02.1952

 

Arif hikmet özdemirBİTLİS

Arif Bey (Arif Hikmet ÖZDEMİR)

Bitlis – 1885, Murat – Gülseh – Askerî Rüştiye – Az düzey Fransızca – Bitlis Merkezi Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Bitlis Polis Müdürlüğü Vekili – I. Dönem Bitlis Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.11.1948

 

derviş bey (sevünç)BİTLİS

Dervis Bey (44) (SEVÜNÇ)

Bitlis – 1876, Faris – Yadikar – ilkokul – Ticaret – Narlıdere Bucak Müdürü, Erzurum Kongresi Üyesi – I. Dönem Bitlis Milletvekili – Sason Kaymakamı – Diyarbekir Umûmî Müfettişi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.07.1934

 

hüseyin hüsnü bey(Hüsnü orakçıoğlu)BİTLİS

Hüseyin Hüsnü Bey (45) (Hüsnü ORAKÇIOĞLU)

Bitlis – 1887, Süleyman – Pakize – Mülki ve Askerî Rüstiye – Orta Düzey Arapça, Farsça – Bitlis idare Heyeti Başkâtibi, Huyut Bucağı Müdürü, Yumurtalık, Kızılcahamam, Göksü, Elbistan Kaymakamı – I. Dönem Bitlis Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.11.1947

 

resul beyBİTLİS

Resul Bey (46)

Bitlis – 1863, Hamza – Husûsî – Farsça, Arapça, Kürt çe, Ermenice – Idare – Il Genel Evrak Müdürü, Bucak Müdürü, Kaymakam Vekili, Il Nüfus Müdürü – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Bitlis Mebusu (Meclise katılmadı.) – I. Dönem Bitlis Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.08.1924

 

sadullah bey (sadullah fevzi eren)BİTLİS

Sadullah Bey (47) (Sadullah Fevzi EREN)

Bitlis – 1866, Abdulmelik – Atike – Rüştiye – Arapça, Farsça, Ermenice – Müstantık Vekili, Bitlis istinaf Mahkemesi Fahri Üyesi, Nüfus Nazırlığı – Sivas Kongresi Bitlis Delegesi, Hey’et-i Temsîliye üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve IV. Dönem Bitlis Mebusu – I. Dönem Bitlis Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.03.1933

 

vehbi bey (şaban öztekin)BİTLİS

Vehbi Bey (Şaban ÖZTEKIN)

Bitlis – 1888, Abdullah – Hatun – Askerîye Rüştiye ve İdadi – Az düzey Fransızca, Kürtçe – Ziraat –Telgraf Memuru – I. Dönem Bitlis Milletvekili – İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.10.1963

 

yusuf ziya bey (koçoğlu)BİTLİS

Yusuf Ziya Bey (48) (KOÇOGLU)

Bitlis – 1882, Ömer Suat – Hediye – Bitlis Sultânîsi – Ticaret – Maârif Müdürlüğü Başkâtibi – I. Dönem Bitlis Milletvekili – Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyesi – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.04.1925 (49)

 

abdullah sabri efendi (abdullah aytaç)BOLU

 Abdullah Sabri Efendi (Abdullah AYTAÇ)

Devrek – 1870, Mehmet – Dudu – Devrek Rüştiyesi, Medrese – Arapça – Müderris, Şeyh ve Devrek Müftüsü – I. Dönem Bolu Milletvekili – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.01.1950

 

cevat abbas bey (mehmet cevat gürer)BOLU

Cevat Abbas Bey (Mehmet Cevat GÜRER)

Yugoslavya/Nis – 1887, Serif – Fatma – Harbiye – Fransızca, Bulgarca – Askerlik ve Diplomasi – Binbası – ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Üyesi, Yedek Subay Talimgâhı Bölük Komutanı, Anafartalar Grubu Kurmay Subayı, 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın Yaveri, Erzurum Müstahkem Mevkii Komutanlığı Subayı, Sivas Kongresi Üyesi, Hey’et-i Temsîliye Baskâtibi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Bolu Mebusu – I. Dönem Bolu Milletvekili – Ankara Hükümeti Sofya Temsilcisi – Harp Madalyası, Kılıçlı Liyakat Madalyası ve Kılıçlı 4. Mecidi, 2. ve 1. Demir Salip Nisanları ve Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.07.1943

dr fuat bey (umay)BOLU

Dr. Fuat Bey (UMAY)

Kırkkilise/Kırklareli – 1885, Mehmet Nuri – Saniye – İstanbul Tıbbiye-i Mülkiye – Fransızca – Tabip – Turnuvacık ve Kırklareli Hükümet Tabîbi, Bolu Merkez Hükümet Tabîbi, Müdâfaa-i Hukuk Cem iyeti Bolu Merkez Başkanı – I. Dönem Bolu Milletvekili – Sıhhiye ve Muâvenet-i içtimâiye Encümeni Reisi, Himâiye-i Etfal Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.07.1963

 

hacı abdülvehap efendi (abdülvahap öner)BOLU

Hacı Abdülvehap Efendi  (50) (Abdulvahap ÖNER)

Bolu – 1869, Sabit – Fatma – Bolu Rüştiyesi ve Medresesi – Arapça – Liva Basımevi Müdürü, Dâru’l-hilâfeti’l-âliye’de Öğretmenlik, Hürriyet ve itilaf Partisi Bolu Şubesi Başkanı – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I. Dönem Bolu Mebusu – I. Dönem Bolu Milletvekili (Seçimi reddederek Meclis’e katılmadığı 21.06.1920’de Büyük Millet Meclisine bildirildi ve yerine 02.07.1920’de Yusuf İzzet Pasa Milletvekili seçildi.) – Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.05.1920 (51)

 

nuri bey (aksu)BOLU

Nuri Bey (AKSU) (52)

Bulgaristan/Filibe – 1857, Selim – Zeynep – Orta Öğrenim – Maliye Nezâreti İstanbul Teskîlâtında Memur, Artvin, Mudurnu Mal Müdürü, Düzce Mal Müdürü, Serbest Ticaret, Düzce Belediye Başkanı, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Düzce Şubesi Kurucu Başkanı, Gerede Kaymakam Vekili – I. Dönem Bolu Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.09.1930

 

şükrü bey (mehmet şükrü gülez)BOLU

Şükrü Bey (53) (Mehmet Şükrü GÜLEZ)

Bolu – 1869, Emin – Sıddıka – Bolu Rüstiyesi – Mudurnu Mahkemesi 2. Kâtibi, Bolu Sancagı Tahrirat Kalemi Kâtibi, Bolu Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Dava Vekili, Bidâyet Mahkemesi Baskâtip Yardımcısı ve Başkâtibi, Serbest Ticaret, Ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Idare Heyeti Üyesi ve Sube Başkanı – Teceddüt Fırkası Kurucusu ve Başkanı, (Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde görev aldı.) – I. Dönem Bolu Milletvekili – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası sahibi – Bekâr, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.07.1950

 

tunalı hilmi bey (abdullah hilmi tunalı)BOLU

Tunalı Hilmi Bey (54) (Abdullah Hilmi TUNALI)

Bulgaristan/Eskicuma – 1871, Ismail Hakkı – Rukiye – İstanbul Askerî Rüstiyesi, Kuleli Askerî Tıbbiye idadisi, Kısmen Gülhane Tıbbiyesi, Cenevre Üniversitesi Pedagoji Şubesi – Mülki Idare Amiri – Osmanlı Ihtilal Komitesi Kurucusu, ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Genel Sekreteri, Osmanlı Gazetesi sahibi, Madrid Elçiligi Türkçe Baskâtibi, Kahire’de yayınlanan Kanûnî Esâsî ve Hak Gazeteleri Muharriri, Mülkiye Müfettisi, Beykoz, Gemlik Kaymakamı, Muhâcirîn Umûm Müdürlügü, Sevkiyatı Hariciye Memuru, Yazar – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Bolu Mebusu – I. Dönem Bolu Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 26.07.1928 (55)

 

yusuf izzet paşa (met)BOLU

Yusuf İzzet Paşa (56) (MET)

Yozgat – 1876, İbrahim – Harbiye ve Erkân-ı Harbiye – Almanca, Fransızca, Rusça – Askerlik, Mirliva – Erzincan Harbiye Öğretmeni, Genel Kurmay 3. Şube, Divani Harbi Örfü Soruşturma Kurulu Genel Kurmay 3. Şube Subayı, Reji Jeneral Şirketi Yanya-Reşadiye Hattı Hükümet Komiseri, 3. Ordu Süvari Müfettişi, 2. Süvari Fırkası, 10. Kolordu, 1. Kafkas Kolordusu ve 14. Kolordu ve Kuzey Kafkasya Komutanı, Kuzey Kafkas Hükümeti Nezdinde Askerî Temsilci – I. Dönem Bolu Milletvekili – Batı Cephesi İhtiyat Grup ve Sakarya Savunma Cephesi 3. Grup Komutanı, Müdafaa-i Milliye Encümeni Reisi – Evli. Ölüm Tarihi: 14/15.04.1922

 

ali ulvi bey (mehmet ali erçin)BURDUR

Ali Ulvi Bey (57) (Mehmet Ali ERÇİN)

İstanbul – 1866, Mehmet Said – Gülfem – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki Idare Amiri – Ticaret ve Ziraat Nezâreti Tercüme-i Fünun Kalemi Kâtibi, Rusûmat Emaneti, Maliye Nezâreti Kupon Kalemi, ve Muhasebât Umûm Müdürlügü Memuru, Bursa Ili Maiyet Memuru, Aziziye (Sivas), Sandıklı (Afyon), Tavas (Denizli), Avlonya (Yanya), Leros (Adalar) Kaymakamı, Hınıs, Bayazıt, Kerbela, Çankırı, Kayseri ve Burdur Mutasarrıfı, Yazar – I. Dönem Burdur Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.10.1922

 

Cumhuriyetin ilk vekilleriBURDUR

Fahrettin Bey (58)

6. Dönem Burdur Milletvekili ( 06.07.1920’de istifası Büyük Millet Meclisine bildirilmiştir.)

 

 

halil hulusi efendi (halil ermiş)BURDUR

Halil Hulusi Efendi (59) (Halil ERMİŞ)

Burdur – 1877, Rahmi – Zehra – İstanbul İbrahimpasa Medresesi – Arapça – Müderris – Burdur Medresesi Müderrisi, Burdur Müftüsü, (Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinde görev yaptı.) – I. Dönem Burdur Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.04.1920 (60)

 

ismail suphi bey (soysallıoğlu)BURDUR

İsmail Suphi Bey (SOYSALLIOGLU)

İstanbul – 1884, Mehmet – Faika – Hukuk Mektebi – Gazeteci – Adliye Nezâreti Ceza İşleri Kalemi Memuru, Servet-i Fünun Dergisi Yazarı, ittihâd ve Terakkî Cemiyeti Yayın Organı Sûra-yı Ümmet Gazetesi Sorumlusu, Servet-i Fünun ve ikdam Gazeteleri Başyazarı ve Yazı İşleri Müdürü, Mercan ve Vefa idadileri Öğretmeni, Âti Gazetesi sahibi, Söz Gazetesi imtiyaz Sahibi, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Başyazarı – I. Dönem Burdur Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.11.1967

 

Mehmet AKif ersoyBURDUR

Mehmet Akif Bey (ERSOY)

Bayramiç (61) – 1874 (62), Tahir – Emine Serife – Medrese, Mülkiye Idadisi, Baytar Mektebi Âlisi (Veteriner Yüksek Okulu) – Arapça, Farsça, Fransızca – Edebiyat , Sair ve Yazar – Orman, Maadin ve Ziraat Nezâreti Fen Heyeti Baytar Müfettiş Yardımcısı, Türkçe Öğretmeni, Maadin ve Ziraat Nezâreti Fen Heyeti Baytarlık İşleri Dairesi Müdür Yardımcısı, Sırat-ı Müstakim Dergisi Başyazarı, Sebilü’r-Reşat Başmuharriri, Dâru’l-Fünûn Edebiyat Şubesi Osmanlı Edebiyat Ögretmeni, Dârü’l-Hikmet Başkâtibi – I. Dönem Burdur Milletvekili (Biga’dan seçilmişse de Burdur’u tercih etmiştir.) – Maârif Encümeni Reisi – İstiklal Marsı sairi – Evli, 5 Çocuk.(63) Ölüm Tarihi: 28.12.1936 (64)

şevket bey (candaner)BURDUR

Şevket Bey (65) (CANDANER)

Yunanistan/Serfiçe – 1876, Ali Himmet – Atike – islami Hukuk Mektebi – Hukukçu, Mülki Idare Amiri – Pirlepe ilçesi Bidâyet Mahkemesi Savcı Yardımcısı, Kolonya ve Zihne Ilçeleri Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı), Keskin ilçesi Bidâyet Mahkemesi Ceza Reisi, İstanbul Müdüriyeti Umûmîyesi Merkez Memuru, Üsküdar Polis Müdürlüğü, idari Kısım Reisi, Konya Polis Müdürü, Tefenni Kaymakamı – I. Dönem Burdur Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.09.1920

 

veli bey (saltıkgil)BURDUR

Veli Bey (66) (SALTIKGIL)

Buldan – 1880, Süleyman – Fatma – Mülkiye Mektebi, Dâru’l-Fünûn Hukuk Mektebi ve Paris Hukuk Fakültesi – Fransızca – İktisat ve Siyaset Bilimi Profesör Doktor – Maârif Nezâreti Yabancı Okullar Müfettişliği Kalemi Memuru, Aydın Il Maiyet Memuru, Dâru’l-Fünûn Hukuk Tarihi Öğretmeni, Hukuk Fakültesi Hukuk-u Esasiye Müderrisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. Dönem Aydın Mebusu – I. Dönem Burdur Milletvekili – Muvâzene-i Maliye Encümeni Reisi, Samsun İstiklal Mahkemesi Üyesi, Kars Barıs Konferansı Temsilcisi ve Lozan Konferansı Danışmanı – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.03.1935 (67)

 

operatör emin bey (mehmet emin erkulseyitoğlu)BURSA

 Operatör Emin Bey (68) (Mehmet Emin ERKULSEYİTOĞLU)

Yunanistan/Serfiçe – 1881, Yahya – Hasbiye – Askerî Tıbbiye (Mekteb-i Tıbbiye-i Sahane) – Rumca, Fransızca, Ingilizce, Almanca – Tıp ve Cerrahi Bilimleri Profesör Doktor – Tabip Yüzbaşı – Özel Hastane sahibi, Bursa Il Sıhhiye Müdürü, Gureba Hastanesi Bas Hekimi ve Cerrahi Klinik şefi, Bursa Belediye Başkan Vekili ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Başkanı, Yazar – I. Dönem Bursa Milletvekili – Garp Cephesi Cerrahi Müşaviri, Sıhhiye ve Muâvenet-i içtimâiye Encümeni Reisi – Kırmızı-YEŞİL ŞERİTLİ İstiklal Madalyası, Çeşitli Nisan ve Madalyalar sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.06.1964

 

hasan fehmi bey (kokay)BURSA

Hasan Fehmi Bey (69) (KOKAY)

Babadağı – 1880, Ömer – Ayşe – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca – Hukukçu – Asliye 2. Hukuk Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Çorum, Niğde ve Piriştine Müddeî-i Umûmî (Savcı) Yardımcısı, Dedeağaç Asliye Mahkemesi Başkanı, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı, Halep istinaf Mahkemesi Savcısı, Bursa istinaf Mahkemesi Başkanı, Dava Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Bursa Mebusu – I. Dönem Bursa Milletvekili (Sivas Geçici Temyiz Mahkemesi Heyeti Hukuk Dairesi 1. Başkanlıgı görevini tercih ettiğinden istifası 09.10.1920’de Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.) – Evli. Ölüm Tarihi: 14.11.1922 (70)

 

muhittin baha bey (muhyiddin pars)BURSA

Muhittin Baha Bey (71) (Muhyiddin PARS)

Bursa – 1884, Baha – Nakiye – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca – Hukukçu, Edebiyatçı ve Gazeteci – Bursa Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Bursa Sultânîsi Edebiyat Öğretmeni, Edebiyat, Mantık ve Felsefe Öğretmen i, Dava Vekili, Millet Yolu Gazetesi ve Haftalık Bursa Dergisi sahibi – I. Dönem Bursa Milletvekili – Divân-ı Riyâset Kâtibi – Maârif Encümeni Reisi – Eskişehir, Konya İstiklal Mahkemeleri Üyesi – Evli. Ölüm Tarihi: 29.08.1954

 

mustafa fehmi efendi (gerçeker)BURSA

Mustafa Fehmi Efendi (GERÇEKER)

Karacabey – 1868, Mehmet Emin – Fatma – İstanbul Mustafa Çelebi  Medresesi – Arap ça, Farsça – Ulumu Şarkiye – Müderris, Müftü – Karacabey Medresesinde Öğretmen, Karacabey Vakı’ar Encümeni Başkanı ve Karacabey Müftüsü, Kaymakam ve Kadı Vekili, Karacabey Müdâfaa-i Hukuk Teşkîlâtı Başkanı – I. Dönem Bursa Milletvekili – 1., 2. ve 3. İcra Vekilleri Heyeti Umûru Ser’iye Vekili – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.09.1950 (72)

 

necati bey (kurtuluş)BURSA

Necati Bey (KURTULUŞ)

Yugoslavya/Üsküp- 1882, Mehmet Kasım – Besime – Harbiye – Bulgar ca – Askerlik, Yüzbası – Kosova Vilâyeti Takip ve Avcı Taburu, Tikres Takip Taburu Subayı, Üsküp Köprülü Seyyar Jandarma Bölük Komutanı, İstanbul Merkez Kumandanlıgı Inzibat Subayı, Iran Azerbaycan’ı Urumiye Konsoloslugu Kâtibi, Ankara, Kırşehir, Yozgat ve Çorum Vilâyetleri Ittihâd ve Terakkî Cemiyetleri Murahhas Kâtibi Mesulu, Bursa Bölgesi Kuvâ-yı Milliye Komutanı ve Merkez Kurul Üyesi – I. Dönem Bursa Milletvekili – Samsun – Sivas Mıntıkaları İstiklal Mahkemesi Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.03.1956

 

osman nuri bey (özpay)BURSA

Osman Nuri Bey (ÖZPAY)

İstanbul – 1878, Abdi – Feride – İstanbul Hukuk Mektebi – Dava Vekili – Dava Vekili, Il Genel Meclis Üyesi ve Meclis 2. Başkanı, Dava Vekilleri Cemiyeti Başkanı, Sivas Kongresi Bursa Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Bursa Mebusu – I. Dönem Bursa Milletvekili – Konya İstiklal Mahkemesi Reisi, Amasya İstiklal Mahkemesi Üyesi, Nizamnâme-i Dâhili Encümeni Reisi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.12.1935

 

şeyh servet efendi (servet akdağ)BURSA

Şeyh Servet Efendi (Servet AKDAĞ)

Tosya – 1880, Ahmet – Fatma – Kastamonu idadisi, Aksaray Darüttedris Medresesi – Arapça, Farsça, Dağıstan’ın Avar Dilleri – Dini ilimler ve içtimâiyât – Vaiz, Müderris – Bursa İli Mektupçuluk Kalemi Mümeyyizi, Bursa Vaizi, Naksibendi Dergahı Seyhi – I. Dönem Bursa Milletvekili – Diyarbekir İstiklal Mahkemesi Üyesi, YEŞİL Ordu Cemiyeti Kurucusu – Bekâr.(73) Ölüm Tarihi: 10.06.1962

 

***

39 Mazbatası “Ahmet” adına düzenlenmiş, İsim Defteri’nde “Ahmet Nuri”, tutanaklarda ise “Ahmet Nureddin” ve “Ahmet Nuri” olarak kayıtlara geçmiştir.

40 MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamış, özlük dosyasındaki yazışmalardan ailesinin “Önay” soyadını aldığı görülmüştür.

41 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Dr. Refik”, V. ve VI. Dönemlerinde ise “Refik Saydam” olarak kayıtlara geçmiştir.

42 Tutanak kayıtlarına “Hamdi” Bey olarak da geçmiştir.

43 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde “Mehmet Hakkı” olarak adını beyan ettiği görülmüştür.

44 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Sevünç” soyadını taşıdığı görülmüştür. Özlük dosyası ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun yayınında soyadı “Sefünç” olarak geçmiştir.

45 Mazbatası “Hüseyin” adına düzenlenmiş, İsim Defteri’nde “Hüseyin Hüsnü” tutanaklarda ise “Hüseyin Hüsnü” ve “Hüsnü” adı ile kayıtlara geçmiştir.

46 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak kızı “Nezire Özyurtlu”nun nüfus kaydına ulaşılabilmiştir. Çıkarılan kayıtta isminin “Resül” olarak geçtiği görülmüştür. Tutanak kayıtlarına “Resul Sıtkı” Bey adı ile de geçmiştir.

47 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, esi ve üç çocuğunun ”Eren” bir çocuğunun ise “Müftügil” soyadını taşıdığı görülmüştür.

48 Mazbatası “Ziya” adına düzenlenmiş, İsim Defteri ve Meclis tutanaklarına “Yusuf Ziya” olarak geçmiştir. Ailesinin “Koçoğlu” soyadını aldığı özlük dosyasındaki yazışmalardan tespit edilmiştir. MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

49 Bitlis Divân-ı Harp kararı gereğince idam edilmiştir.

50 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, esi ve bir oğlunun “Öner”, diğer oğlunun ise “Dogatalar” soyadını taşıdığı görülmüştür.

51 Çerkez Ethem tarafından idam edilmiştir.

52 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Aksu” soyadını aldığı görülmüştür.

53 TBMM’nin; I.-IV. Dönemlerinde “Şükrü”, V. Döneminde ise “Şükrü Gülez” olarak kayıtlara geçmiştir.

54 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, oğlunun “Tunalı” soyadını taşıdığı görülmüştür.

55 Tutanak kayıtları ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, TBMM’nin III. Döneminin 1. Toplantı yılı tatilinde, 22.11.1928’de vefat ettiği anlasılmaktadır. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise, 19.03.1935 tarihinde vefat ettiği görünmektedir. Vefatın dönem içinde olması ve Genel Kurul’a bu konuda bilgi sunulması göz önüne alınırsa, nüfus kaydında geçen vefat tarihinde sehven bir yanlışlık yapıldığı olasıdır.

56 MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, ailesinin “MET” soyadını aldığı görülmüştür.

57 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının nüfus kaydına ulaşılabilmiştir. Esi ve bir oğlunun “Erçin”, diğer oğlunun ise “Tabar” soyadını aldıkları görülmüştür.

58 Özlük dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmamış, MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamıştır.

59 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kendisinin soyadı almadığı, ailesinin “Ermiş” soyadını aldığı görülmüştür.

60 Tutanak kayıtları ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, 25.04.1920 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır. Ancak, MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise, 28.04.1920 tarihinde vefat ettiği görünmektedir.

61 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, Doğum yeri “İstanbul” olarak görünmektedir.

62 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, Doğum tarihi “1873” olarak görünmektedir.

63 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, “1 çocuklu” görünmektedir.

64 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgelere göre, 27.12.1936 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ise, 28.12.1936 tarihinde vefat ettiği görünmektedir.

65 MERNIS’ten nüfus kaydı çıkarılamamış, ancak esi ve çocuklarının nüfus kaydına ulaşılabilmiştir. Erkek çocuğunun “Candaner” soyadını aldığı görülmüştür.

66 Mazbatası “Veliddin” adına düzenlenmiş, İsim defteri ve tutanaklara “Veli” olarak geçmiştir.

67 Özlük dosyası ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında, vefat tarihi 20.03.1935 olarak görünmektedir.

68 MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, kendisi, esi ve kızının “Erkulseyitoğlu”, eski esi ve bu esinden

olan oğlunun “Erkul” soyadını taşıdığı, özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında ise soyadının “Erkul” olarak geçtiği görülmüştür.

69 MERNIS’ten nüfus kaydına ulaşılamamış, özlük dosyasında bulunan yazışmalardan esinin “Kokay” soyadını aldığı görülmüştür.

70 Özlük dosyasında bulunan ve esi Kamuran Kokay tarafından verilen 20.04.1950 tarihli Özgeçmişte “16.11.1922” tarihinde vefat ettiğinin beyan edildiği görünmekle birlikte, Sivas Temyiz Mahkemesi’nde görevi basında iken

“14.11.1922” tarihinde vefat ettiğine ilişkin kayıt, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan Adalet Bakanlığına ait belgeden görülmüştür.

71 TBMM’nin; I. Döneminde “Muhittin Baha”, V.-VIII. Dönemlerinde ise “Muhittin Baha Pars” olarak kayıtlara geçmiştir.

72 Vefat tarihi; özlük dosyasında 15.09.1950, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında ise 16.09.1955 olarak görünmektedir.

73 Özlük dosyasında bulunan Özgeçmişinde, “evli, 10 çocuklu”, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun dosyasında bulunan belgeye göre de, “evli, 3 çocuklu” olduğu görünmektedir. MERNIS’ten çıkarılan vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, 3 çocuğu görünse de, çocuklarının milletvekilliğinden sonra doğduğu belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 1