Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi

1914

28 Haziran 1914 Saraybosna Suikasti

28 Temmuz 1914 Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açtı.

1 Ağustos 1914 Almanya Rusya’ya savaş açtı.

Türkiye genel seferberlik ilan etti.

Almanya Fransa’ya savaş açtı.

İngiltere Almanya’ya savaş açtı.

Avusturya-Macaristan Rusya’ya savaş açtı.

Goeben ve Breslau gemileri Çanakkale’de.

Almanların Liege’yi alışı.

Almanya’nın Fransa’ya saldırması.

Japonya Almanya’ya savaş açtı.

Almanların Charleroi ve Mons’u alması.

Almanlar’ın Tannenberg zaferi. Guise çarpışmaları.

3 Eylül 1914  Papa Puis X’in ölümü, yerine Benedictus XV. seçilmesi.

Ruslar’ın Lvov’u alması. Marne savaşı

Falkenhayn, Moltke’nin yerine geçti.

Almanlar’ın Flanders’a saldırıya geçmeleri (Course a la mer).

9 Ekim 1914  Anvers’in düşüşü.

İngiltere Almanya’ya abluka uygulama kararı aldı.

Odesa’nın topa tutulması.

1 Kasım 1914  Coronel Deniz Savaşı

Rusya Türkiye’ye savaş açtı.

İngiliz-Fransız donanmasının Çanakkale’nin dış tabyalarını bombardımanlamaları.

Fransa ve İngiltere Türkiye’ye savaş açtı.

Japonlar ve İngilizler’in Çingdao’yu Almanlar’dan alması.

Cihad-ı Ekber ilanı. Rus donanmasının Trabzon’u bombardımanı.

İngilizler’in Basra’yı almaları.

2 Aralık 1914  Avusturyalılar’ın Belgrad’ı alması.

Almanlar’ın Kodz’u alması. Falkland Deniz Savaşı.

Sırplar’ın Belgrad’ı geri alması.

Sarıkamış harekatının başlaması.

 

1915

28 Ocak 1915 İngilizler’in Çanakkale’yi geçme kararı.

3 Şubat 1915 Birinci Kanal Harekatı. Almanların ilk denizaltı savaşını başlatmaları. Fransızlar’ın Champagne’ye saldırmaları.

18 Mart 1915 Fransız ve İngilizler’in Çanakkale’ye yaptıkları deniz saldırısının başarısızlığı.

22 Nisan 1915 Almanlar’ın Flandres’e ilk defa zehirli gaz kullanmaları. Müttefikler’in Gelibolu’ya çıkarma yapmaları. Müttefiklerle İtalyanlar arasında Londra anlaşması.

2 Mayıs 1915 Almanlar’ın Rusya’ya saldırması. Lusitania’nın torpillenmesi. Artois’de ilk Fransız saldırısı. Van’ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.

1 Haziran 1915 Almanlar’ın Dniestr nehrine ulaşması. Llov’un Avusturyalılar ve Almanlarca geri alınması.

7 Temmuz 1915 İlk Müttefiklerarası Konferansın Chantilly’de toplanması. İngilizlerin Alman Güney Afrikası’nı işgal etmesi. Almanlar’ın Nyemen ve Naraw’a saldırıları.

5 Ağustos 1915 Almanlar’ın Varşova’yı, Avusturyalılar’ın İvangord’u alması, Sarrail’in Doğu Ordusu Komutanlığına getirilmesi. İtalya’nın Türkiye’ye savaş açması. Almanlar’ın Brest-Litovsk’u alması.

18 Eylül 1915 Almanlar’ın Vilna’yı alması. Champagne ve Artois’de ikinci Fransız saldırısı.

5 Ekim 1915 Bulgaristan’ın savaşa girişi. Sarrail’in ve ilk Fransız birliklerinin Selanik’e girişi. Avusturya ve Alman birliklerinin Belgrad’ı alması. Bulgaristan’ın Sırbistan’a savaş açması. Fransa’nın Bulgaristan’a savaş açması. İtalya’nın ve Rusya’nın Bulgaristan’a savaş açması.

21 Kasım 1915 Sırplar’ın Yeni Pazar’da bozguna uğrayıp geri çekilmesi. Sırp hükümetinin İşkondra’ya sığınması.

2 Aralık 1915 Joffre’nun Fransız orduları Başkumandanı olması. Chantilly’deki ikinci Müttefik konferansı. French’in yerine Haig’in İngiliz Orduları Başkomutanlığına getirilmesi. İngiltere’de zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi. İngilizler’in Cambrai’ye yoğun tank saldırısı.

 

1916

8 Ocak 1916 Fransız-İngiliz birliklerinin Gelibolu’dan çekilmeleri. Sarrail’in Selanik’teki Fransız-İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı olması.

16 Şubat 1916 Ruslar’ın Erzurum’u alışı. Verdun Savaşı’nın başlaması. Almanlar’ın Douaumont’u alışı. Petain’in Verdun cephesi komutanı oluşu.

15 Mart 1916 Avusturya-Macaristan’ın Portekiz’e savaş açması.

18 Nisan 1916 Ruslar’ın Trabzon’u alması. İrlanda ayaklanmasının başlaması. İngilizler’in Kut ül-Amere’de teslim olmaları.

15 Mayıs 1916 Avusturyalılar’ın İtalya’da saldırıya geçişi. Jutland savaşı.

2 Haziran 1916 Mekke şerifi Hüseyin’in Osmanlı devletine karşı ayaklanması. Almanlar’ın Vaux kalesini alışı. Ruslar’ın Galiçya ve Bukovina’ya saldırıya geçişi. Verdun’da şiddetli Alman saldırısı.

1 Temmuz 1916 Somme Savaşı’nın başlaması. Almanlar’ın verdun’da son direnişleri. İkinci kanal harekatı.

27 Ağustos 1916 Romanya’nın, Avusturya-Macaristan’a savaş açması. Almanya’nın Romanya’ya savaş açması. Türkiye’nin Romanya’ya savaş açması.

3 Eylül 1916 Almanlar’ın Darüsselam’da teslim olması. Müttefiklerin Makedonya’ya saldırması. İngiliz tanklarının ilk kez Flers’de kullanılması.

23 Eylül 1916 Bulgar birliklerinin Köstence’ye girişi. Fransızlar’ın Douamont’u geri alışı.

2 Kasım 1916 Fransızlar’ın Vaux kalesini geri alışı. ABD Wilson’sun yeniden başkan seçilişi. Avusturya-Macaristan İmparatoru Frans Joseph’in ölümü, yerine Karl’ın geçişi.

6 Aralık 1916 Almanlar’ın Bükreş’e girmeleri. Nevelle’nin mareşal rütbesi alarak Joffre’nun yerine geçmesi. Wilhelm’in barış önerisi.

 

1917

5 Ocak 1917 Rus ve Romen kuvvetlerinin Dobruca’yı terk etmeleri.

1 Şubat 1917 Şiddetli denizaltı savaşlarının yeniden başlaması. Alman-Amerikan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi. Almanlar’ın Hindenburg hattına çekilmeleri. Türkler’in Kut-ül Amare’yi kaybetmeleri

19 Mart 1917 Petrograd’da genel grev İngilizler’in Bağdat’ı alması. Çin ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkinin kesilmesi. Rus Çarı’nın tahtını bırakması. Çar’ın tutuklanması. Birinci Gazze savaşı.

2 Nisan 1917 ABD’nin savaşa girmesi. Nivelle’nin saldırıya geçmesi. İkinci Gazze savaşı. Nivelle’nin başarısızlığı. Petain’in genelkurmay başkanı olması.

15 Mayıs 1917 Petain’in yerine Foch’un başkomutanlığa atanması. Fransız ordusunda ayaklanmaların başlaması.

29 Haziran 1917 Wilhwlm II. İle Monsignore Pacelli arasında görüşmeler.

21 Temmuz 1917 Rusya’da Lemeskiy’nin Prens Lvov’un yerine başbakan olması.

14 Ağustos 1917 Çin’in Almanya’ya karşı savaş açması. Fransızlar’ın Verdun’e saldırıya geçmeleri.

3 Eylül 1917 Almanlar’ın Riga’ya girişi. Guynemer’in ölümü.

23 Ekim 1917 Fransızlar’ın Malmaison zaferi. İtalyanlar’ın Caporetto’da bozguna uğraması.

2 Kasım 1917 Siyonizm üzerine Balfour bildirisi. ADB ile Japonya arasında Çin konusunda anlaşmalar. İngilizler’in Paachendaele’yi alması. İngilizler’in Gazze’yi alması. Rusya’da Bolşevik’lerin iktidara geçmesi. İtalya’da Diaz’ın Cadorna’nın yerine geçmesi. Fransa’da Clemenceau kabinesinin kurulması.

 

1918

8 Ocak 1918 Wilson’un on dört ilkesi.

9 Ocak 1918 İlk, Brest-Litovsk antlaşması (Orta Avrupa imparatorlukları ve Ukrayna) Alman-Rus görüşmelerinin kesilmesi. Türk ordusunun Doğu Anadolu’da ilerlemeye başlaması. Trabzon’un geri alınması.

3 Mart 1918 İkinci, Brest-Litovsk antlaşması (Avrupa imparatorlukları ve Rusya) Erzurum’un geri alınması. Birinci Alman saldırısı; Somme bölgesinde. Doullens konferansı, Foch’un Müttefikler’in Batı Orduları başkomutanlığına atanması.

5 Nisan 1918 Japonlar’ın Vladivostok’u işgal etmesi. Van’ın geri alınması. İkinci, Alman saldırısı, Flanders’da. Foch’un Müttefik Orduları Başkomutanı olması. Batum’un alınması. Kars’ın geri alınması.

7 Mayıs 1918 Orta Avrupa imparatorlukları ile Romanya arasında Bükreş antlaşması. Üçüncü, Alman saldırısı: Chemin des Dames üzerinde. Almanlar’ın Malne nehrine ulaşması.

9 Haziran 1918 Dördüncü Alman saldırısı: Matz’da.

15 Temmuz 1918 Fransa’da beşinci ve son Alman saldırısı: Champagne’de. Rus imparatorluk ailesinin katledilmesi. Champagne’de müttefik karşı saldırması.

12 Eylül 1918 Amerikalılar’ın Saint-Michiel’e saldırması. Franched d’Esperey’in Makedonya’ya saldırması. Bakü’nün İngilizler’den geri alınması. İngilizler’in Filistin’e genel saldırısı. Champagne’den Flandre’ye dek müttefik saldırıları. Bulgarlar’la ateşkeş imzalanması. İngilizler’in Şam’ı alması.

2 Ekim 1918 Saint-Quentin’in geri alınması. Almanlar’ın Wilson’a ilk notası. Cambrai’nin geri alınması. Çekler’in bağımsızlık ilanı. Müttefikler’in Sofya’ya girmesi. Lille ve Douai’nin geri alınması. Belçikalılar’ın Brugge’ye girmesi. Macarlar’ın bağımsızlık ilanı. İngilizler’in Halep’i alması. Vittorio Veneto komutasındaki İtalyanlar’ın zaferi. Almanlar’ın Wilson’dan ateşkes istemi. Hırvatlar’ın ve Slovenler’in bağımsızlık ilanı. Türkiye ile Mondros Mütarekesi.

1 Kasım 1918 Sırplar’ın Belgrad’a girmesi. Avusturyalılar’ın Padova ateşkesi. Polonyalılar’ın bağımsızlık ilanı. Wilhelm II. ‘nin tahttan çekilmesi. Mezieres ve Charleville’nin geri alınması. Rethondos ateşkesi. Rusya’nın Brest-Litovsk anlaşmasını reddetmesi. Avusturyalılar’ın Almanyaya’ya bağlı bir cumhuriyet ilan etmeleri. Doğu Afrika’nın teslim olması. Fransızlar’ın Metz’e girmesi, Petain’in Fransa mareşali olması. Alman donanmasının gözaltında tutulmak üzere İngiliz sularına getirilmesi. Fransızlar’ın Strasbourg’a girmesi.

11 Aralık 1918 Müttefiklerin Koblenz (Amerikalılar), Mainz (Fransızlar) ve Köln’e (İngilizler) girmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

33 − = 27