Atatürk’ümüze dair 15 soruluk online test

31 Temmuz 1932′ de Belçika’ da yapılan yarışmada dünya güzeli seçilen ve Atatürk’ün “Ece” ünvanını verdiği Türkiye güzelimizin adı nedir?

Correct! Wrong!

Atatürk, 31 Temmuz 1932′ de Türkiye güzeli Keriman Halis’ e, Belçika’ da yapılan yarışmada dünya güzeli seçilmesi üzerine “Ece” ünvanını verir.…Bakınız ...

11 Nisan 1920 tarihinde yayınlanan ve Kurtuluş savaşına katılan herkesi halifeye isyanla suçlayan, bağımsızlıktan yana olanlar için din düşmanı tabirini kullanan fetvanın adı nedir?

Correct! Wrong!

Şeyhülislam Dürrizade Abdullah’a ait olan ve tarihe “Dürrizade Fetvası” olarak geçen 11 Nisan 1920 tarihli bu fetvada; Kurtuluş Savaşına katılan herkes halifeye isyan ile suçlanmış olup bağımsızlıktan yana olanlar din düşmanı olarak gösterilmiştir.…Bakınız ...

Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

Correct! Wrong!

13 Ekim 1923’te TBMM’de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile Ankara, yeni devletin başkenti olmuş ve böylece devlet merkezinin İstanbul olacağı yolundaki çekişmelere son verildiği gibi, Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmıştır...Bakınız ...

İstiklal marşımızın yedinci kıtasında yer alan Cüda kelimesi ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

CÜDA: Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan manasınadır...Bakınız ...

Atatürk’ün bir röportajda “üye olmayı düşünüyor musunuz?” diye sorulduğunda “Şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için, davet gelirse düşünürüz” dediği ve bunun üzerine yasası değiştirilen ve üyeliğe davet edilen ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğu uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Anılan uluslararası kuruluş Birleşmiş Milletlerdir. ...Bakınız ...

Latince adı “euphorbia pulcherrima” olan ve Atatürk çiçeği olarak anılan çiçeğin ismi nereden gelmektedir?

Correct! Wrong!

Chicago özel, “geçenlerde Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Landın laboratuarlarında muhtelif ameliyeler neticesinde kırmızı renkte yeni bir çiçek elde edilmiştir. Profesör bu yeni çiçeğe isim ararken yanında duran ama Tarsus Kolejinde ATATÜRK’le tanışmış, ondaki tabiat bilgi ve ilgisine hayran olan bir diğer profesör bu çiçeğe ATATÜRK isminin verilmesini önermiştir. Ve bu öneri dünya nebatat dairesine iletilmiş ve ATATÜRK’ün yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda oy birliğiyle kabul edilmiştir.”Bakınız ...

Atatürk’ün hiddetle “haydi defolun buradan, cehennem olun gidin; benim milletim bana kahraman sıfatını verdi. Ben sizin gibi Çıfıtlara uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün faaliyetlerinizi kapatmadığınız takdirde yarın teşkil edeceğim Divanı Harbi Örfiye hepinizi verir ve astırırım.” diyerek huzurundan kovduğu ve sabaha kadar yurttaki tüm çalışmalarını sonlandıran grubun adı nedir?

Correct! Wrong!

Atatürk, bir gün eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’u çağırdı. Kendisine masonların taksimat, teşkilat ve durumunu bildirir bir kitap verdi. “Bunu güzelce mütalaa et, bir takrirle Halk Partisi Gurup Başkanlığına ver. Gurupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve Gurupça kapanmasına delâlet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır” dedi.Bakınız ...

1925 yılında Atatürk anıtları yaptırılmak amacı ile Türk Hükümeti’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Krippel, 1938’e kadar 13 yıl Türkiye’de kalarak Atatürk heykelleri gerçekleştirdi. Atatürk’ün bizzat poz verdiği bu sanatçının 3 Ekim 1926 tarihinde yaptığı ve dikilen ilk ATATÜRK heykeli hangisidir?

Correct! Wrong!

Heinrich Krippel’in bilinen eserleri şunlardır; Sarayburnu Atatürk Anıtı 3 Ekim 1926, Konya Atatürk Anıtı 29 Ekim 1926, Ankara Zafer Anıtı 24 Kasım 1927, Samsun’daki Onur Anıtı 15 Ocak 1931, Afyonkarahisar’daki ünlü Büyük Utku Anıtı 24 Mart 1936, Ankara Sümerbank içindeki Oturan Atatürk Anıtı 1938.Bakınız ...

Cumhuriyet’in ilanından 3 yıl sonra Atatürk’ün önerisiyle Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıtımı için hayata geçirilen deha proje kapsamında, 12 Haziran 1926 tarihinde İstanbul’dan demir aldıktan sonra 12 ülkede 16 şehri ziyaret eden, 86 günde 10 bin mil yol katedip 5 Eylül 1926 tarihinde İstanbul’a dönen yüzen fuara ev sahipliği yapan geminin adı nedir?

Correct! Wrong!

Karadeniz Vapuru Projesi, Cumhuriyet’in ilanından 3 yıl sonra Atatürk’ün önerisiyle hayata geçirildi. Türkiye’yi tanıtan çeşitli ürünlerin sergilendiği gemi, 12 Haziran 1926 tarihinde İstanbul’dan demir aldıktan sonra 12 ülkede 16 şehri ziyaret etti. Karadeniz Gemisi, 86 günde 10 bin mil yol katettikten sonra 5 Eylül 1926 tarihinde İstanbul’a döndü.Bakınız ...

Atatürk’ün, 7 Şubat 1923 tarihinde “Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.” şeklinde halka hitap ettiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Atatürk, Balıkesir’de, Zağnos Paşa Cami Hutbesin de cemaata şöyle seslenmiştir: “ Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür...Bakınız ...

Ulu Önder Atatürk’ün bakımını üstlendiği manevi evlatlarının sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

11’dir. İhsan, Ömer, Afife, Abdurrahim, Zehra’yı (Zühre) Cumhuriyet öncesi; Sabiha, Afet, Rukiye, Nebile, Ülkü ve Sığırtmaç Mustafa’yı Cumhuriyet’ten sonra manevi evlatları olarak kabul etmişti. (İhsan, Ömer, Afife hakkında fazlaca bilgi yoktur.)Bakınız ...

Milli Mücadelenin haklı davasını tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulan teşkilin adı nedir?

Correct! Wrong!

6 Nisan 1920’de ilk olarak Anadolu Ajansı, Milli Mücadelenin haklı davasını tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuştur.Bakınız ...

Ulu Önder’in naaşı ilk ve geçici olarak konduğu Etnoğrafya müzesinden alınarak hangi tarihte Anıtkabir’e nakledilmiştir?

Correct! Wrong!

21 Kasım 1938’de büyük törenle Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konan ATATÜRK’ün naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde yapılan büyük bir devlet töreni ile Etnografya Müzesi’ndeki muvakkat (geçici) kabirden alınarak; Anıtkabir’deki ebedî istirahatgâhına tevdi edildi.Bakınız ...

16 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk’ü Samsun’a taşıyan Bandırma vapurunda kaç yolcu vardı?

Correct! Wrong!

Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal ve 48 yolcuyla (Samsun yolcularının 18 kişi olduğu söyleniyordu ama gerçek sayı 48 kişiydi. Bu 48 kişiden 23’ünü Mustafa Kemal Paşa ile karargáh mensupları, 25’ini de er ve erbaşlar teşkil ediyordu.) beraber 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıkmıştır.Bakınız ...

Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi ve TBMM tarafından verilen üç takdirname verilen tek kişi olan, uçak düşüren ilk Türk tayyareci ünvanını da taşıyan, 1923’te ganimet olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını imal ederek 28 Ocak 1925’de “VECİHİ K-VI”adını verdiği uçağını uçuran uçak mühendisimizin adı nedir?

Correct! Wrong!

Vecihi Hürkuş, 1923’te ganimet olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını imal eder. 28 Ocak 1925’de “VECİHİ K-VI”adını verdiği bu uçağını uçurur.Bakınız ...

15 soru ile Atatürk testi
Biraz sıkıntı var gibi
Ata'mıza ait maddi ve manevi hususlarda biraz daha gayretli olmak lazım ...
Güzel ama yetmez
Ulu Önderin hayatı ve eserleri sayısız detayla doludur ve hepimiz için bu nüanslara daha fazla dikkat etmek lazım gelir düşüncesindeyiz.
Hiç fena değil.
Kurtuluş ve kuruluşumuzun mimarı Ulu Önderi çoğu aydından da fazla tanıyor olmanız sebebiyle sizi kutlarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74 + = 75