Atatürk zamanı lise eğitim seviyesi

Atatürk zamanı lise eğitim seviyesi

Atatürk zamanı lise eğitim seviyesi

Liseleri ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. Derslere girer, öğrenci sıralarına oturup öğretmenleri dinlerdi.

Öğrencilere müfettiş gibi sorular sorardı.

1930 yılında Galatasaray Lisesi’ne geldi. Tesadüfen o gün orta son sınıf öğrencilerinin tarih-coğrafya sınavı yapılıyordu. Sınav salonuna girdi, öğrencileri tek tek ayağa kaldırarak şu soruları sordu;

Attila’nın Romalılarla harbi sırasında Afrika’dan İspanya’ya geçen ilk Arap ordusu kaç kişiydi?

Bunların içinde kaç Türk bulunuyordu?

Bu ordu nereye ayak bastı?

Hangi istikamete doğru gitti?

İlk olarak hangi şehri zaptetti?

Sevr ve Lozan antlaşmalarını mukayese ediniz?

Ege Denizi’nin iklimiyle Adalar Denizi’nin iklimi arasındaki farklar nelerdir?

Devletçilik ve fertçilik nedir?

Teşrii Kuvvetler ne demektir?

Kanunlar nasıl yapılır?

Şimendifer siyaseti nedir?

Türkiye’de 1914’ten sonra yapılan şimendifer hatları?

Batı Anadolu’nun ehemmiyeti nedir?

Eski medeniyet ne demektir?

Etilerle Mısırlılar arasındaki muharebeyi anlatınız?

İlk zamanlarda Asya’daki Türk kavimleri nelerdir? Bunların göç yollarını anlatınız? Asya’nın ortasındaki büyük denizin kurumasını anlatınız?

Asur, Elan ve Akad medeniyetlerini Mısır medeniyetiyle mukayese ediniz?

Anadolu’daki Türk medeniyetleri hangileridir?

Eti, Sümer ve Mısır medeniyetlerinden hangisi eskidir?

Bizdeki reisicumhur seçimiyle Almanya’daki reisicumhur seçimi arasındaki farklar nelerdir?

1930 yılı Türkiye’sinde ortaokul öğrencileri işte bu kadar ağır soruları bile cevaplayabilecek donanıma sahipti.

Okuma yazma bile bilmeyen ulus, Mustafa Kemal’in vizyonuyla sadece yedi yıl içinde böylesine çıta yükseltmişti.

Kaynak: Mustafa Kemal, Yılmaz ÖZDİL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 1 =