1927 yılında Atatürk

Atatürk takvimi

1927 : ATATÜRK İSTANBUL’DA.


6 Ocak 1927 – Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kuruluşu.

18 Ocak 1927 – Lozan Antlaşması Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

19 Ocak 1927 – Atatürk’ün, Çankaya’da, Vali başkanlığındaki Ankara Şehir Meclisi Heyeti’ni kabulü ve mektep ve yol çalışmaları hakkında dikkatlerini çekişi.

27 Ocak 1927 – Atatürk’ün T.B.M.M.’nde, yeni seçilen milletvekillerini kabulü.

31 Ocak 1927 – Atatürk’ün, -Sanayi ve Maden Bankası’nın düzenlediği- Millî Sanayi Ürünleri Sergisi’ni ziyareti ve ilgililere takdirlerini bildirmesi.

15 Şubat 1927 – İzmir’de Eski Eserler Müzesi açıldı.

16 Şubat 1927 – Atatürk’ün, T.B.M.M.’nde, Ankara Belediye Heyeti’ni kabu­lü ve Ankara’nın bayındırlık işlerini görüşmesi.

16 Şubat 1927 – Atatürk’ün, T.B.M.M.’nde, Ticaret Odaları Genel Kongresi adına saygılarını ileten heyeti kabulü ve ekonomik mücadelede izlenmesi gereken yol hakkında görüşlerini bildirmesi.

17 Şubat 1927 – Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden siyasal ilişkilerin kurulması için notalar alınıp verildi.

21 Şubat 1927 – Atatürk 21 Şubat 1927 (ve 24 Mart 1923)’de Time Dergisi’ne kapak oldu.

24 Şubat 1927 – Atatürk’ün, Ankara Palasla “Çocuk Esirgeme Kurumu” balosunu şereflendirmesi.

28 Şubat 1927’de doktorlar dünkü kanamayı muayene ederler. Hastalığa siroz başlangıcı ve sebebin alkol olduğu kanaatine varırlar. (Bu tarihten vefatına kadar Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp (Özel hekimi) hep Mustafa Kemal’in yanında kalacaktır.) (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

2 Mart 1927 – ”Takrir-i Sükun Kanunu”nun ikinci maddesini değiştiren ve konunu iki yıl daha uzatan kanun TBMM’de kabul edildi.

3 Mart 1927 – Mevlana türbesi ve dergâhı Konya Asar-ı Atika müzesi olarak resmen açıldı. (Bakanlar kurulu kararı 6 Nisan 1926)

6 Mart 1927 – İstanbul radyosu yayın hayatına başladı.

7 Mart 1927 – İstiklal Mahkemelerinin görevi sona erdi. Ankara İstiklal mahkemesi kapatıldı.

11 Mart 1927 – Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Rusya arasında “Ticaret ve deniz ulaşımı sözleşmesi” imzalandı. (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.517)

19 Mart 1927 – Atatürk’ün, Türkocağı Ankara şubesinin yıllık toplantısı nedeniyle kendisine gönderilen saygı telgrafına teşekkür mektubu.

21 Mart 1927 – Atatürk’ün, Çankaya’da Mısır Elçisi Abdülâzam Raşit Paşa’nın güven mektubunu kabulü.

21 Mart 1927 – Ankara Etnoğrafya müzesi yanındaki geniş alanda Türk Ocakları Genel Merkezinin temel atma töreni yapıldı. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

24 Mart 1927 – Eski Erzurum Belediye Başkanı ve Manisa milletvekili Nafiz (Dumlu) Bey tarafından, Erzurumluların saygı ve bağlılıklarını sunmak üzere Atatürk şerefine bir balo verilmesi.

28 Mart 1927 – Sanayi teşvik kanunu çıkarıldı.

10 Nisan 1927 – Binaların Numaralandırılması ve Sokaklara İsim verilmesi Hakkında Kanun’a göre binalar numaralandırılmaya ve sokaklar adlandırılmaya başlandı.

10 Nisan 1927    Yerköy-Kayseri Demiryolu işletmeye açıldı.

17 Nisan 1927 – Bu tarihli 1011 sayılı bütçe kanununun 14 ncü maddesine göre Türkiye’de gerçekten ne kadar cami ve din görevlisi ihtiyacı olduğunun 31 Mayıs tarihine kadar tespiti kararlaştırıldı. (Bu konudaki nizamname 5 Ağustos 1928’de kabul edildi. 25 Aralık 1932’de nizamname genişletilerek “Cami ve mescitlerin sınıflandırılması hakkında nizamname adıyla yürürlüğe girdi. Bu sayede ihtiyaç fazlası ve tahrip edilmiş vaziyetteki camiler belirlendi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

19 Nisan 1927 – 1011 sayılı kanun ile yurt genelinde bütün camilerin ihtiyacı olan din adamlarının gerçek sayısının 31 Mayıs 1928 tarihine kadar tespit edilmesi kararlaştırıldı. Bu konudaki nizamname 5 Ocak 1928’de kabul edildi. Bu nizamname daha sonra genişletildi ve “cami ve mescitlerin sınıflandırılması” hakkında nizamname adıyla yürürlüğe girdi. Ayrıca ihtiyaç fazlası camiler belirlendi.(1927 yılında 14.425 okula karşılık, 28.705 cami vardı.) (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

23 Nisan 1927 – Himaye-i Eftal cemiyeti, kendi bünyesinden dört kişilik bir ekip teşkil ederek tüm Yurt’ta örnek tören kutlama programı oluşturdu. Bu program örneğini yayınladığı “Gürbüz Türk Çocuğu” dergisinin özel sayısı ile yayınladı. Bu sayede etkinlikler yaygınlaştı ve benzer hale geldi. Atatürk’ün de desteği ile kutlamaların esasları herkesçe bilinir oldu. (Bu yıl ki etkinliklerde Atatürk çocuk temsilcilere otomobil tahsis etti, bando ile konserler verdirtti. Ayrıca gece düzenlenen cemiyet balosuna da katıldı. O baloda 10 bin lira bağış toplandı. Türk Ocağı, halkevleri ve gazi çiftliklerinde de etkinlikler düzenlendi, piyes ve gösteriler yapıldı. 1929 yılından itibaren ise 23 Nisan organizasyon görevi Türk Ocağı’na verildi. Yine çocuklara sembolik makam tahsisleri de 1929 yılında başladı.) (Himaye-i Eftal derneğinin icra ettiği balolardan Atatürk’ün katıldıkları şunlardı; 23 Nisan 1927, 26 Temmuz 1928, 23 Nisan 1929, 7 Nisan 1932 ve 6 Aralık 1934) (Özetle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının tarihi gelişimi şu şekildeydi; 23 Nisan 1921 – Hakimiyet-i Milliye Bayramı ilan edildi. 23 Nisan 1925 – Hakimiyet-i Milli Bayramı aynı zamanda Çocuk Günü olarak kutlanmaya başlandı. 23 Nisan 1926 – Hakimiyet-i Milliye Bayramı aynı zamanda Çocuk bayramı olarak kutlandı. 23 Nisan 1927 – İlk kapsamlı Çocuk bayramı kutlamaları yapıldı. 23 Nisan 1929 – Çocuk Bayramı bir haftaya yayıldı. “Çocuk haftası” olarak kutlandı.1935’te çıkan 2739 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkında kanun” ile 23 Nisan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaya başladı.) (Panzehir, Sinan Meydan)

27 Nisan 1927 – Türkiye’de ilk radyo yayını başladı. ”Türk Telsiz Telefon AŞ adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938’de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.

28 Nisan 1927 – Atatürk’ün, Türkocakları IV. Kurultayı üyelerini kabulü ve görüşmesi.

1 Mayıs 1927 – Türk Hava Mecmuasının 23 ncü sayısında Atatürk’ün yönlendirmesiyle hazırlanan, Münir Hayri imzalı “Ay’a seyahat mümkün müdür” adlı uzunca bir teknik makale yayınlandı. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

12 Mayıs 1927 – Türkçülük ve halkçılık görüşleriyle tanınan Ahmet Hikmet Müftüoğlu öldü. Türk milliyetçiliğine hem siyasî hem de edebî alanda hizmet etmiş yazarlarımızdan Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1870’de İstanbul’da doğmuştu.

18 Mayıs 1927 – Cumhurbaşkanlığı için Almanya’da yaptırılan hususî vagon, Ankara’ya getirilişi.

22 Mayıs 1927 – Atatürk’ün, gece, göğsünde ve sol kolunda şiddetli ağrı ile seyreden bir koroner spazmı geçirmesi (Bu durumun 3 gün sonra tekrarlaması üzerine Berlin Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Direktörü Prof. Dr. Kraus ile Münih Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Direktörü Prof. Dr. von Romberg Ankara’ya davet edilmiştir). [Kocatürk]

22-23 Mayıs 1927 – Mustafa Kemal şiddetli göğüs ağrısı ile uyandı. 3 gün sancısı sürdü. Göğsü ve sol kolu ağrıyordu. Kalp krizi değil aşırı yorgunluktan diye teşhis kondu.  Tansiyonu normaldi ancak kalp ritminde ufak bozukluklar vardı. Doktorlar çok sigaraya bağladılar ve kalp ağrısı diye isimlendirdiler. Mustafa Kemal kısa sürede iyileşti ve bir daha kalbe bağlı rahatsızlık veya nefes darlığı yaşamadı.

22/23 Mayıs 1927 – Mustafa Kemal gece yatakta göğüs ve sol kolunda şiddetli ağrıyla ikinci kalp krizi geçirir. (İlki 14 Kasım 1923) 6 Haziran’da Berlin Tıp Fakültesi II. Dâhiliye Kliniği direktörü Prof. Dr. Friedrich Kraus ile Münih Tıp fakültesi dâhiliye direktörü Prof. Dr. Ernest Von Ramberg köşke gelip Mustafa Kemal’i muayene ederler. Teşhis tütüne bağlı kalp anjinidir. (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

23 Mayıs 1927 – Nafia vekâletine bağlı “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” kuruldu. Bu kurum 30 Ocak 1929’da “Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü” adını aldı.

25 Mayıs 1927 – Atatürk’ün, Çankaya’da İran Elçisi Mirza Sadek Tababai’nin güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuşması

25 Mayıs 1927   Türkiye-Meksika dostluk antlaşması imzalandı.

27 Mayıs 1927 –  Atatürk, üçüncü defa kalp spazmı geçirdi.

28 Mayıs 1927   “Lozan’da Akdolunan Aff-ı Umumi Beyanname ve Protokolünde Mevzubahis 150 Kişilik Listede İsimleri Muharrer Eşhası Türkiye Tabiiyetinden İskatı Hakkında Kanun” TBMM’de kabul edildi.

28 Mayıs 1927 – Yüzellilikler’in vatandaşlıktan çıkarılmasına dair kanun TBMM’de kabul edildi.

29 Mayıs 1927 – Ankara-Kayseri demir yolu İsmet Paşa tarafından açıldı.

31 Mayıs 1927 – Türkiye ile Çekoslovakya arasında Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı.

31 Mayıs 1927 – Türkiye cumhuriyeti yerli demiryollarının millileştirilmesi 24 Mayıs 11924 tarihinde tamamlandı. (Bu tarih TCDD’nin kuruluş tarihi kabul edilir.) Kuruluş olarak TCDD (Demiryolları), “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” adıyla 31 Mayıs 1927 tarihinde kuruldu. Kurum, 29 Temmuz 1953 tarihinde 6186 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) adını aldı.

1 Haziran 1927   Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi kuruldu. Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kuruldu.

2 Haziran 1927 – Atatürk’ün, 1 Temmuz 1927’de İstanbul’a geleceğinin İstanbul şehri idarecilerine resmen bildirilişi.

3 Haziran 1927 – Atatürk’ün, Ankara’da himayelerinde düzenlenen 1. Gazi Koşusu’nu izlemesi

6 Haziran 1927 – Almanya’dan davet edilen Prof. Dr. Kraus ve Prof. Dr. von Romberg’in, Ankara’ya gelişleri ve Çankaya’da Atatürk’ü muayene edişleri. (Hekimler Ankara’da 4 gün kalmışlardır). [Kocatürk]

6 Haziran 1927 – Doktorlar Mustafa Kemal’i bir kez daha muayene etti. Sigara ve alkolü azaltmasını ve rejim yapmasını tavsiye ettiler.

10 Haziran 1927 – Atatürk’ün, Ankara’da himayelerinde düzenlenen 2. Gazi Koşusu’nu izlemesi.

10 Haziran 1927 – Atatürk, Gazi Orman çiftliğinde at ile gezinti yaptı.

15 Haziran 1927 – İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi yani bugün ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hizmete girdi.

16 Haziran 1927 – TBMM’de Yedek Subaylarla ilgili kanun kabul edildi.

17 Haziran 1927 – “Ziraat eğitiminin iyileştirilmesi” kanunuyla Ankara’da mükemmel laboratuvarları ve en iyi teknik araçları olan ‘Yüksek Ziraat Mektebi’ ve ‘Yüksek Veterinerlik Enstitüsü’ açıldı. (Türkiye üzerine notlar, Metin Aydoğan)

18 Haziran 1927 – TBMM’de “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu” kabul edildi.

19 Haziran 1927 – 1097 sayılı “Bazı şahısların Doğu mıntıkalarından Batı illerine nakline dair kanun” çıkarıldı. Bu kanunla 1500 aile batıya nakledildi. Toprak ve hak kaybına uğramadılar. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

20 Haziran 1927 – TBMM’den “Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisatının Islahına Dair kanun” kabul edildi. Tarım Okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

20 Haziran 1927 – Memurların Maaş Kanunu kabul edildi.

21 Haziran 1927 – Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

25 Haziran 1927 – Umumi müfettişlik teşkilatı hakkında kanun mecliste kabul edildi. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

26 Haziran 1927 – TBMM II. Dönem çalışmaları sona erdi, meclis seçim kararı aldı.

27 Haziran 1927 – TBMM’de “Umumi Müfettişlikler Teşkiline Dair Kanun” kabul edildi.

28 Haziran 1927 – Atatürk’ün, Millî Savunma Bakanlığı’na askerlikten emekliliğini isteyen dilekçesi.

30 Haziran 1927 – Mustafa Kemal’in vermiş olduğu dilekçe üzerine askerlikten emekliye ayrılması hakkında kararname düzenlenmesi.

30 Haziran 1927 – Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Özalp askerlikten emekliye ayrıldılar.

30 Haziran 1927 – Atatürk’ün, İstanbul’a gitmek üzere trenle Ankara’dan hareketi.

30 Haziran 1927 –Atatürk’ü Ankara’dan İzmit’e götürecek tren saat 17.15’de hareket etti. İzmit’te inilip Ertuğrul gemisine geçildi. Yat İzmit’ten 1 Temmuz günü 12.30’da hareket etti.

1 Temmuz 1927 – İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul’a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1 Temmuz 1927 – Mustafa kemal İstanbul’da yoğun ilgiyle karşılaştı. (Vapurlar, tekneler, Hamidiye kruvazörü karşılama için gelmişti. Karşılama heyeti Burgaz vapurundan tekneyle Ertuğrul yatına çıktı, tablo muhteşemdi. Ertuğrul Yatı İstanbul’a yaklaşırken filo arkadan takip ediyordu. Selimiye kışlasından top atışları eşliğinde Ertuğrul yatı Dolmabahçe’ye yanaştı.

1 Temmuz 1927 – Saat 18.07’de Gazi, sekiz sene sonra İstanbul’daydı. İstiklal marşı çalıyordu, Dolmabahçe sarayına geçti.

1 Temmuz 1927 – Mustafa Kemal’in yeni geldiği Dolmabahçe sarayından halka seslenişi; “Sekiz sene evvel acılarla çıktığım bu şehre müsterih olarak geldiğim için bahtiyarım. Vatanın selameti, refah ve imarı için yoğun mesai ile çok çalışmak şarttır. İlim ve fen ile ilerlemek mecburidir. Artık bu saray Allah’ın gölgesi olduğunu savunanların değil halkındır, ulusundur.”

1 Temmuz 1927 – Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstanbul’a ilk gelişi. Sekiz yıl sonra İstanbul’da büyük törenlerle karşılanan Mustafa Kemal, önce İzmit’e geldi. Buradan Ertuğrul yatına geçerek, Hamidiye zırhlısı ile torpido gemilerinin eşliğinde, top atışları arasında Boğaz’a girerken yüzlerce kayık, mavna ve römorkör tarafından karşılandı.

1 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Ankara’dan trenle İzmit’e gelişi, İstanbul’a gitmek üzere Ertuğrul yatına geçişi ve saat 12.50’de hareketi.

1  Temmuz 1927 – Atatürk’ün, İzmit’ten Ertuğrul yatı ile akşamüzeri İstanbul’a gelişi, coşkun şekilde karşılanışı ve Dolmabahçe Sarayı’na geçişi. (Kurtuluş’tan sonra İstanbul’a ilk gelişi).

1 Temmuz 1927 – Atatürk, Ertuğrul yatında Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey ile görüştü.

1 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı salonunda İstanbul halkı temsilcilerini kabulü ve konuşması: “…Artık bu saray, Allah’ın gölgelerinin değil, gölge olmayan, gerçek olan milletin sarayıdır. Ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla bahtiyarım!”

1 Temmuz 1927 – Atatürk şerefine, gece Dolmabahçe Sarayı önünde denizden ve karadan büyük fener alayı düzenlenmesi.

1 Temmuz 1927 – Gazi Mustafa Kemal, CHP İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söyledi.

1 Temmuz 1927 – 500 ve1000 liralık banknotlar tedavüle çıktı.

2 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Vali başkanlığındaki Kırklareli Heyeti’ni kabulü.

2 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, saat 19.00’da Dolmabahçe Sarayı’ndan İstanbul motoruyla Beylerbeyi Sarayı’na gidişi, bir süre sonra Söğütlü yatıyla Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

2 Temmuz 1927 – İstanbul’da bulunan İngiltere, Almanya ve Mısır Elçilerinin, Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmut Tarzi Han’ın -Atatürk’ün İstanbul’a gelişi nedeniyle- Dolmabahçe Sarayı’na gelerek Özel Defter’i imzalamaları.

2 Temmuz 1927 – Atatürk şerefine, gece Dolmabahçe Sarayı önünde büyük fener alayı düzenlenmesi ve Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı penceresinden halkı selâmlaması.

3 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, otomobille İstanbul’da muhtelif semtleri dolaş­ması, Edirnekapı Şehitliği’ni ziyareti.

3 Temmuz 1927 – İstanbul’da bulunan bazı yabancı elçi ve ataşelerin -Atatürk’ün İstanbul’a gelişi nedeniyle- Dolmabahçe Sarayı’na gelerek Özel Defter’i imzalamaları.

4 Temmuz 1927 – Atatürk, İsmet İnönü ve Kazım Özalp ile birlikte ordu ile ilişkisin, kesip sivil hayata geçti.

5 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, saat 19.00’da Dolmabahçe Sarayı’ndan Yeniköy’e giderek orada oturmakta olan kız kardeşi Makbule Hanım’ı ziyareti, daha sonra Tarabya’da Tokatlıyan Oteli’ne gelişi, bir süre dinlendikten sonra Tarabya’dan motorla Sirkeci’ye geçişi, buradan otomobille Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

6 Temmuz 1927 – Danıştay göreve başladı.

6 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, akşamüstü Göksu Kasrı ve Beylerbeyi Sarayı’nı gezişi, akşam Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

7 Temmuz 1927 – Atatürk’ün,  Dolmabahçe Sarayı’nda Öğretmenler Birliği İstanbul Merkez Heyeti’ni kabulü ve öğretmenlere söyledikleri: “…Öğretmenler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır!”

8 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı’ndan sahil yolunu izleyerek otomobille Sarıyer’de Çırçır Suyu’na gidişi, burada kısa süre dinlendikten sonra Tarabya’da Tokatlıyan Oteli’ne gelişi, akşam Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

8 Temmuz 1927 – Ankara Hukuk Okulu ilk mezunlarını verdi.

9 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, İstanbul’da 3. Kolordu Komutanlığı Karargahı’nı, Vilâyet ve Belediye’yi ziyareti.

10 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, akşamüzeri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Merkezi’ni ve Türk Tayyare Cemiyeti şubesini ziyareti.

10 temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmut Tarzî Han ve Afganistan Elçisi Gulâm Ceylani Han’ı kabulü.

11 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, İstanbul’da motorla deniz gezintisi yapması: Üsküdar çarşısında halk arasında dolaşması.

12 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, günü Dolmabahçe Sarayı’nda istirahatle geçirişi, gece Taksim Bahçesi’ni şereflendirişi, saat 24.00’de Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

13 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Abdülhak Hâmit (Tarhan), Samipaşazade Sezai ve Danıştay Başkanı Nusret Bey’i kabulü

14 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, akşam Ankara motoru ile Büyükada’ya gidişi, bir süre Yat Kulüp’te kaldıktan sonra Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

14 Temmuz 1927 – Atatürk İstanbul Büyükada’da denizci birliğini denetledi.

15 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, İstanbul’dan hareketle Mudanya üzerinden Bursa’ya gelişi, burada İsmet Paşa ile görüşmesi, gece tekrar İstanbul’a dönüşü.

16 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’ndan hareketle Beylerbeyi Sarayı’na gidişi, bir süre istirahat ettikten sonra tekrar Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

17 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, günü Dolmabahçe Sarayı’nda çalışmakla geçirmesi, gece saat 24.00’de Ankara motoru ile Boğaziçi’nde bir gezinti yapması, daha sonra Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

21 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, akşamüzeri Ankara motoruyla Sarayburnu Parkı’na giderek bir saat kadar burada istirahat etmesi, tekrar motorla Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

21 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Maliye Bakanı Abdülhalik (Renda), Bükreş Elçisi Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Beyleri kabulü.

22 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, öğleden sonra Söğütlü yatıyla Boğaziçi’nde bir gezinti yapması, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

23 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmbahçe Sarayı’nda 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili (Gökberk) Paşa, Gümüşhane Milletvekili Hasan Fehmi (Ataç) ve Kastamonu Milletvekili Velet (İzbudak) Beyleri kabulü.

24 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Kahire elçimiz Muhittin (Akyüz) Paşayı kabulü.

25 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda içişleri Bakanı Cemil (Uybadin) Beyi kabulü.

26 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Lozan Antlaşması’nın 4. yıldönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı’nda kendisini ziyaret eden İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi Heyeti’ne söyledikleri: “…Lozan Barışı, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasî bir zafer oluşturan bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde örneği yoktur!”

28 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Ordu Müfettişi Ali Sait (Akbaytogan) Paşa, İstanbul Şehremini Muhittin (Üstündağ) ve İzmir Milletvekili Şükrü (Saraçoğlu) Beyleri kabulü.

31 Temmuz 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Afyon Milletvekili Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’i kabulü.

1 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Bursa’dan İstanbul’a gelen Başbakan İsmet Paşa’yı   Dolmabahçe  Sarayı’nda kabulü  ve  görüşmesi.

2 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Ziraat Bakanı Sabri (Toprak) Bey’i kabulü.

2 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, gece Söğütlü yatıyla Boğaziçi’nde bir gezinti yapması.

2 Ağustos 1927 – Milletlerarası Lahey Adalet Divanında Bozkurt-Lotüs davasının görüşülmesine başlandı.

4 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, saat 20.00’de Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakan İsmet İnönü’yü kabulü.

5 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, saat 12.30’da Söğütlü yatıyla Moda’ya gelişi, buradan Ertuğrul yatına geçerek güverteden deniz yarışlarını izlemesi.

7 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakan İsmet Paşa’yı kabulü.

7 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, akşamüzeri Söğütlü yatıyla Tarabya açıklarına kadar bir gezinti yapması.

8 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Ankara Erkek Öğretmen Okulu’nun temel atma töreni sebebiyle Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey tarafından kendisine gönderilen saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: “Çok önemli ve ağır ödevlerini daima muvaffakiyetle başardıklarına tanık olduğum fedakâr öğretmenlerimize genç ve kıymetli arkadaşlar yetiştirecek olan Ankara Öğretmenler Okulu’nun temel taşının atıldığını öğrenmekle pek memnun oldum. Bu yoldaki teşekküre değer faaliyet ve başarıların devamını temenni ederim.”  [Kocatürk]

10 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakan İsmet Paşa’yı kabulü.  (İsmet Paşa geceyi Dolmabahçe Sarayı’nda geçirmiştir).

10 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda tedavi amacıyla gittiği Avrupa’dan dönen Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa’yı kabulü.

11 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, akşam saat 20.00’de İsmet Paşa ile beraber Dolmabahçe Sarayı’ndan otomobille Tarabya’ya gidişi, Tokatlıyan Oteli’nde bir süre istirahat ettikten sonra gece Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

12 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, akşamüzeri ismet Paşa ile beraber Dolmabahçe Sarayı’ndan otomobille Kâğıthane yolunu izleyerek Silâhtarağa’ya gidişi, daha sonra Kemerburgaz’da bir çiftlikle kısa süre istirahati takiben Haliç’te Ankara motoruna binerek Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

15 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, saat 16.00’da Dolmabahçe Sarayı’nda Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa’yı kabulü.

16 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Ankara Milletvekili Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’yı, daha sonra Berlin Büyükelçimiz Kemalettin Sami Paşa’yı kabulü.

18 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Yüksek Askerî Şûra üyelerinden Cevat (Çobanlı) ve Yakup Şevki (Subaşı) Paşaları kabulü.

22 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Afyon Milletvekili Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’i kabulü.

24 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Üsküdar yangınında açıkta kalanlara yardım olmak üzere 5.000 lira bağışta bulunması.

24 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Millî Savunma Bakanı Recep (Peker) Beyi kabulü.

25 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanı  Kâzım  (Özalp) Paşayı  kabulü.

26 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, saat 17.00’de Dolmabahçe Sarayı’nda içişleri Bakanı Cemil (Uybadin), Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Bayındırlık Bakanı Behiç (Erkin), Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş), Ticaret Bakanı Rahmi (Köken) ve Ziraat Bakanı Sabri (Toprak) Beyleri kabulü.

27 Ağustos 1927 – Atatürk’ün,   Dolmabahçe  Sarayı’nda  Başbakan   İsmet Paşa’yı kabulü.

27 Ağustos 1927 – Gazi Mustafa Kemal’e suikast hazırlamak üzere Sisam Adası’ndan Anadolu’ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı olarak yakalandı.

27 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, gece Dolmabahçe Sarayı’nda -Türk Tayyare Cemiyeti tarafından hazırlanan- İstiklâl Savaşı ile ilgili bir filmi izlemesi.

28 Ağustos 1927 – Atatürk’ün başkanlığında, Dolmabahçe Sarayı’nda Bakanlar Kurulu toplantısı. (Seçim işleri görüşülmüştür).

29 Ağustos 1927 – Atatürk’ün, milletvekili seçimi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi programındaki esasları açıklayan seçim bildirgesi: “…Türk Cumhuriyeti’ne ve aziz vatanımıza gelecekte daha büyük hizmetler yapabileceğimize tam güvenim vardır. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlâtlarının görüş isabeti ve yorulmak eğiliminde olmayan çalışma gayretiyle büyük ve parlak olacaktır.”

29 Ağustos 1927 – Atatürk 1927 seçimleri için Cumhuriyet Halk fırkasını destekleyen bir beyanname yayınladı. (Atatürk ve siyaset, Cevat Şenol)

29 Ağustos 1927 – Atatürk’ün,   milletvekillerinin  uyacağı   esaslar  hakkında genelgesi: “…Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup milletvekillerinin, milletvekili sıfatını özel iktisadî hayatları için değerden düşürmemelerine Parti Genel Başkanlığı da özel dikkat gösterecektir.”  [Kocatürk]

4 Eylül 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanı  Kâzım (Özalp) Paşa’yı kabulü.

4 – 25 Eylül 1927 – İzmir Fuarı’nın temeli sayılan “9 Eylül Mahalli Sergisi” 4-25 Eylül 1927 tarihleri arasında, Mithat paşa Sanat Enstitüsünde açıldı. Serginin teklifi İzmir ticaret odasına aitti ve İzmir Valisi Kazım Dirik’in kararı ile açıldı. Bu ilk sergiye 71 resmi kuruluş, 195 yerli, 9 ülkeden 72 kuruluş katıldı.

7 Eylül 1927 – Atatürk’ün, milletvekili seçimini takiben millete bildirgesi: “…Evlâtlarının serbest reyleriyle memleketin mukadderatını kalben güven beslediği ellere bırakan Türkiye, millî ülküsünde ısrar ve millî çalışmalarında sarsılmaz birlikte muhterem ve kuvvetli bir varlık olduğunu bir kere daha göstermiş oluyor.”

7 Eylül 1927 – Atatürk’ün vatandaşlara seçim sonu duyurusu; “Cumhuriyet Halk Fırkası”nın halkın oylarıyla işbaşına getirilmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhuriyet’in millete hazırladığı geleceğin çok parlak olduğunu” ifade etti. (Atatürk’ün Söylev ve demeçleri, cilt 1, s. 434-436)

8 Eylül 1927 – Samsun-Havza demiryolu hattı işletmeye açıldı.

8 Eylül 1927 – İzmir’de daha sonraları Uluslararası İzmir Fuarı’nın çekirdeğini oluşturacak 9 Eylül Sergisi açıldı.

11 Eylül 1927 – Atatürk’ün, Hürriyet-i Ebediye Tepesi’nde şehitleri ziyareti, dönüşte tramvayla halk arasında Beyoğlu’na gelişi, kısa süre Tokathyan’da kaldıktan sonra Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

14 Eylül 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa ve İçişleri Bakanı Cemil (Uybadın) Beyi kabulü.

15 Eylül 1927 – Atatürk’ün, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı’ndan otomobille Florya’ya gidişi, gece Hadımköy’den trene binerek Sirkeci’ye gelişi, buradan otomobille Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

18 Eylül 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Lahey’den dönen Adalet Bakanı Mahmut Esat (Bozkurt) Bey’i kabulü.

18 Eylül 1927 – Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda Trakya bölgesini teftişten dönen Milli Savunma Bakanı Recep (Peker) Bey’i kabulü.

19 Eylül 1927 – Atatürk’ün, İstanbul polisinin başarılı çalışmaları nedeniyle kendilerini tebrik ettiğini İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesi.

24 Eylül 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey’i kabulü.

29 Eylül 1927 – Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda Ziraat Bakanı Sabri (Toprak) Bey’i kabulü.

30 Eylül 1927 – Atatürk’ün, saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara motoru ile Mudanya’ya hareketi (Mudanya’dan da otomobille Bursa’ya hareket etmiştir).

1 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Bursa’ya gelişi.

4 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Bursa’da Şehitlik’i ziyareti.

5 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Veteriner Kongresi’nin saygı ve bağlılık telgrafına teşekkürü.

9 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Bursa’dan Ankara’ya hareketi.

10 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Bursa’dan Ankara’ya dönüşü.

10 Ekim 1927 – Memur maaşları ilk kez peşin ödendi.

11 Ekim 1927 – İkinci Türk Tıp Kongresi toplandı. Atatürk kongreyi bir süre ziyaret etti.

12 Ekim 1927 – Amerika Birleşik Devletleri’nin İlk Türkiye Büyükelçisi Joseph C.Grev, Ankara’dan Gazi Mustafa Kemal’e itimatnamesini sundu.

12 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Çankaya’da Amerika Büyükelçisi Joseph C. Grew’in güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap   konuşması.

14 Ekim 1927 – Cumhuriyet Halk Fırkası’nın İkinci Büyük Kurultayı Ankara’da toplandı. Mustafa Kemal Nutuk’u bu kurultayda, günde 6 saat olmak üzere toplam 36.5 saatte ve 6 günde okudu. Nutuk Türkiye’de olduğu gibi dünyada da büyük yankılar yarattı. Okunan metnin tümü ilk olarak yüzbin adet basıldı.

15-20 Ekim 1927 – Cumhuriyet Halk Partisi’nin “II. Büyük Kongresi”nin Ankara’da toplanması

15 Ekim 1927 – Atatürk, oturumu açış konuşmasında; “Erzurum ve Sivas kongrelerinden bu yana Cumhuriyet Halk Fırkasının tarihi gelişimini” açıkladı ve elindeki nizamname projesini tanıttı. (Atatürk’ün Söylev ve demeçleri, cilt 1, s. 351-353)

15 Ekim 1927 – Cumhuriyet Halk Fırkasının 2 nci kurultayında “Halkçılık, Milliyetçilik, laiklik ve Cumhuriyetçilik” dört temel ilke olarak kabul edildi. (Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri daha sonra 1931 yılında eklendi.) (Atatürk ve CHP’nin saklı tarihi, Ali Kuzu)

15 Ekim 1927 – Mustafa Kemal’in kongrede 36 saat 33 dakika süren Büyük Nutku’nu okumaya başlaması. Gazi Mustafa Kemal’in C.H.P. İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söylemesi.

19 Ekim 1927 – Gazi Mustafa Kemal mülklerini C.H.P.’ye bırakacağını söyledi.

19 Ekim 1927 – Amele Teali Cemiyeti kapatıldı.

20 Ekim 1927 – Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Partisi II. Büyük Kongresi’nde okuduğu Büyük Nutku’nu bitirmesi: “… Bugün ulaştığımız netice, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. … Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

20 Ekim 1927 – Atatürk’ün Büyük Nutkunu Gençliğe Hitabe ile bitirişi.

20 Ekim 1927 – Gazi Mustafa Kemal Paşa nutkunun sonuna gelmişti. Saat 20.15’ti. Gençliğe hitabesini tane tane ve hisli vaziyette okudu. Saatler 20.25’ti. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

27 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Basın Cemiyeti Başkanı Hakkı Tarık (Us) Bey’in Büyük Söylev nedeniyle telgrafına cevabı: “Hitabe’nin, gençliğimizin ve büyük milletimizin ruhunda uyandırdığı temiz yankıları dinlemekle pek mutluyum!”

28 Ekim 1927 – Türkiye’de birinci genel nüfus sayımı yapıldı. (Sonuç:13.648.270) (Tarihimizin ilk nüfus sayımı ise II.Mahmut tarafından 1831 tarihinde yapılmıştı. Bu ilk nüfus sayımında sadece Müslüman erkekler sayılmıştı. Amaç asker ve vergi verebileceklerin tespiti edilmesiydi. 1935’ten itibaren her 5 yılda bir düzenli olarak nüfus sayımları 1990 yılına kadar yapılmıştır.)

28 Ekim 1927 – Cuma günü ilk nüfus sayımı yapıldı. (Belçika ve İsviçre’den uzmanlar getirilmişti. (13.648.270 kişiydik.) (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

29 Ekim 1927 – Atatürk’ün, Cumhuriyetin 4. yıldönümü nedeniyle Ankara’da büyük geçit törenini izlemesi, tebrikleri kabulü, akşam Türkocakları tarafından tertiplenen baloyu şereflendirişi.

1 Kasım 1927 – Gazi Mustafa Kemal’in ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi. TBMM’nin Üçüncü Dönemi açıldı.

1 Kasım 1927 – Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak yemini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin III. dönem I. toplanma yılını açış konuşması: “…Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı timsalidir. Türk milleti, mukadderatını Büyük Millet Meclisi’nin kifayetli ve vatanperver eline bıraktığı günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan felâketlerden milletin gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkarmıştır.”

1 Kasım 1927 – Atatürk’ün, ikinci defa Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi nedeniyle millete bildirgesi: “…Naçiz ferdi olmakla övündüğüm Türk milletinin mutluluğu ve hizmeti uğrunda bütün kabiliyet ve varlığımı vermek gayret ve kararıyla duygulu ve dolu bulunuyorum. Asla şüphe yoktur ki, Cumhuriyet’in gelecek evlâtları bizden daha çok refaha kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır!”

1 Kasım 1927 – Atatürk’ün, yeni cumhurbaşkanlığı devresinde yapılacak işler hakkında millete bildirgesi: “…Dünyanın zorunlu gidişinde asil milletimize düşen yüksek ödevlerin yerine getirilmesine çalışacağız. Bu ödevler, uygarlık ve insanlık aile­sinde Türk milletinin lâyık olduğu yüksek itibar mevkiini koruma ve yükseltmesine hizmet etmek olacaktır.” [Kocatürk]

1 Kasım 1927 – Anadolu Halk Bilgisi Derneği kuruldu. Merkezi Ankara’da olan derneğin, Türk folklor çalışmaları yapmak amacıyla kurulduğu bildirildi.

4 Kasım 1927 – Ankara’da, Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’deki Atatürk heykellerinin açılışı. Gazi Mustafa Kemal, Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykelinin açılışını yaptı.

4 Kasım 1927      Afgan Kralı Amanullah Han Ankara’da Gazi Mustafa Kemal’i ziyaret etti.

6 Kasım 1927 – Bünyan mensucat fabrikası törenle hizmete açıldı. (Sanayi teşvik kanunundan yararlanarak yapılmıştı.) (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

7 Kasım 1927 – Atatürk’ün, Sovyet Devrimi’nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin’e tebrik telgrafı.

17 Kasım 1927 – İstanbul radyosundan dokuz gün sonra Ankara Radyosu yayın hayatına başladı. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

18 Kasım 1927 – Ankara Telsizi (radyosu) yayına başladı.

19 Kasım 1927 – Ankara’ya gelen Alman ressamı A. Kampf’ın, Çankaya’da Atatürk’ün resmini yapmaya başlaması.

21 Kasım 1927 – Samsun Amasya demir yolu hattı işletmeye açıldı.

24 Kasım 1927 – Ankara’da, Ulus Meydanı’ndaki Zafer Anıtı’nın açılışı.  (Heinrich Krippel imzalı) Ankara Zafer Anıtı açıldı.

27 Kasım 1927 – Ankara Ulus meydanındaki “Zafer Anıtı” törenle ve gururla açıldı. (Yeni Gün gazetesi ve Ankara Belediyesinin maddi desteği ile yapılmıştı.) (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

4 Aralık 1927 – Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı.

5 Aralık 1927 – Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey güven mektubunu sundu.

5 Aralık 1927 – Türkiye Cumhuriyeti’nin bastırdığı ilk kağıt para 5 Aralık 1927 tarihinde tedavüle girdi. Tedavülde olan evrakı nakdiyeler ise, 4 Aralık 1927 tarihinden itibaren dolaşımdan çekilmeye başladı ve 4 Eylül 1928 tarihinde tedavülden kaldırıldı.

11 Aralık 1927 – Hükümet Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verdi.

11 Aralık 1927 – Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.

24 Aralık 1927 – TBMM’de eski Bahriye Vekili İhsan Bey (Eryavuz) hakkında Yavuz gemisinin onarımına ilişkin yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildi. Açılan dava Yavuz-Havuz Davası olarak adlandırılacaktır.

25 Aralık 1927 – İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu göreve başladı.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen varsa hata ve noksanları yorum yaparak bildiriniz.

Sayfayı yazdırın Sayfayı yazdırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

18 − 13 =